CZ EN

Alena Schillerová diskutovala v Otázkách Václava Moravce o návrhu státního rozpočtu

Zdroj: ČT1 | 16. 6. 2019 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ceny rostou, nezaměstnanost stále klesá a tuzemská ekonomika postupně zpomaluje. V letošním prvním čtvrtletí tuzemská ekonomika meziročně rostla o 2,6 %, tedy stejně jako v posledním čtvrtletí loňského roku. Podle ekonomů je už ekonomika za vrcholem. A ještě letos můžeme čekat postupné zpomalování. Německá ekonomika se v prvním kvartále opět vrátila k růstu. Meziročně si připsala 0,4 % v loňském třetím kvartále klesla o 0,2 % a ve čtvrtém stagnovala a pro letošní rok německá centrální banka nedávno výrazně zhoršila hospodářský výhled. Na místo jednoho celého a 0,6 %, teď předpovídá jen 0,6 %. Nejnovější ekonomická čísla přidělávají vrásky na čele rozpočtářům na Ministerstvu financí. Hospodaření státní pokladny má příští rok skončit ve schodku 40 miliard korun. Opozice sice víc peněz na vědu, školství, investice vítá, přesto má ke státnímu rozpočtu výhrady.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda strany /Piráti/
--------------------
Těch příjmů, kterými vláda počítá, bude nějakých 90 miliard navíc proti letošnímu roku, takže tvrdit, že si musíme půjčit dalších 40, abysme mohli investovat, je prostě nesmysl, takže samozřejmě vítáme, když rostou výdaje v těchto oblastech, ale nemyslím si, že je nutné, aby se kvůli tomu stát zadlužoval.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zásadní výhrady ke státnímu rozpočtu, respektive jeho návrhu na příští rok mají i zástupci tripartity, zaměstnavatelé a odbory. Nejen o tom přišli do dnešních Otázek diskutovat, ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, paní ministryně, vítejte, dobrý den.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vítám i předsedkyni rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslavu Vostrou z KSČM.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mé pozvání přijal podnikatel Tomáš Březina, hezké nedělní poledne i vám.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, která část přípravy státního rozpočtu vám přidělává nejvíc vrásek na čele.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já jsem zodpovědný člověk, takže já přistupuji k rozpočtu velmi zodpovědně jako ke komplexu. Vnímám ho tak, že se musíme chovat jako dobrý hospodář, součásti je hlavně důležité říci, že rozpočet je důležitý politický nástroj v rukou vlády a vláda vlastně jeho prostřednictvím realizuje svoje priority a my jsme priority jasně řekli, priority jsou důchodci, jsou to učitelé, je to je to jsou to investice, je to věda, výzkum, když bych to měla říct velice stručně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My se o těch prioritách ještě budeme bavit, ale když jste je vyčíslila, tak nemyslíte, že některé budou obtížně splnitelné, kupříkladu navýšení platů učitelům o 10 % v příštím roce, což je závazek vzhledem k tomu, že se v tom návrhu rozpočtu může objevit jistá díra, protože na celé to desetiprocentní navýšení nemáte peníze.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak na desetiprocentní navýšení peníze máme a sestavila jsem rozpočet pro 2020 tak, aby tam se počítalo s desetiprocentním navýšením pro učitele. A už i ve střednědobém výhledu na rok 2021 mám dalších 9 % máme s kolegy z ministerstva financí další 9 %, což znamená, že dodržíme závazek z vládního prohlášení, to znamená 150 % průměru roku 2017 to je průměr pro těch 5000.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do těch 10 %, což je priorita státního rozpočtu na příští rok u učitelů, nepočítáte přesčasy, suplování. Všechny tyto věci, protože školské odbory mají obavy, že v těch 10 % jsou peníze, které dřív byli stranou nad to výkonové nebo nad nárokové hodnocení učitelů.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já pane redaktore vycházím z podkladů ministerstva školství, takto to mám dojednáno, s ministrem školství, abychom naplnili ten závazek 45 000, ono to dokonce bude více 45 000 v roce 2021. A samozřejmě budeme se bavit o tom jakou část, a to jsem i odborářům slíbila na tripartitě. Jakou část nebo i těm odborářům, které zastupují školské odbory v čele s panem Dobšíkem, jakou část dáme do té pevné složky a jakou část dáme do té variabilní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říkáte, že vy kopírujete v tom návrhu státního rozpočtu na příští rok, když se bavíme o platech učitelů, tak kopíruje přesně ty požadavky, které vám dalo ministerstvo školství. Chápu tu správně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Kopírujeme požadavky ministerstva školství.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když tedy ministerstvo školství nárůst výkonu nárokuje 2 miliardy a 3530 úvazků podle školských odborů. A ministerstvo financí uvažuje, že tam nebudou 2 miliardy, ale částka nižší, takže to je dezinformace.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je debata samozřejmě, která spočívá v tom, co se podaří všechno naplnit, ale tyto debaty s ministerstvem školství vedeme. Jsme na tom domluveni spolu, máme další schůzku zítra v pondělí, a tak je to nastaveno podle jejich požadavku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebude to tedy fiktivní desetiprocentní růst, ve které budou všechny ty nad výkony.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Máme nějakou učitelskou formuli, kterou sestavuje ministerstvo školství, a tu musíme naplnit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když mluvíme o investicích, jak bude vypadat rozpočet na příští rok. Platí deficit 40 miliard korun. A připomeňme si ony priority vlády v rozpočtu na příští rok.

Zdroj: příprava státního rozpočtu na rok 2020
--------------------
Průměrný starobní důchod by se měl zvýšit o 900 Kč, tedy na 14 358 Kč. Rodičovský příspěvek má vzrůst 220 000 na 300 000 Kč. Týkat by se měl rodičů všech dětí, kteří budou k 1. lednu 2020 na rodičovské dovolené. Mezi priority patří rovněž růst platů pedagogů v regionálním školství o 10 % a nepedagogických pracovníků o 7 %. O 7 a 3 čtvrtě miliardy vyšší má být rozpočet ministerstva obrany. Příspěvek na výkon státní správy se zvýší o 5 %.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jsme citovali z dokumentu, který je teď tady přede mnou, příprava státního rozpočtu České republiky na rok 20 20, když nechám paní předsedkyně, ještě stranou celkový deficit, o kterém budeme mluvit, je něco co vám na plnění a přípravě těch priorit, které vláda deklaruje vadí.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Tak samozřejmě pokud zazní tak tyto priority, tak tam jsme spokojeni, když to řeknu je to, jak říká umění možného. Nicméně já se ještě vrátím k té předchozí debatě, a to je ten slib, který vlastně dala vláda, to znamená navýšení platů učitelů je tam horizont 2021, průměrný plat. Já teda musím říci, že bych za nás byla velmi ráda, kdyby se pokračovalo v tom, co vlastně začal už minulý ministr financí pan Babiš, a to je tak, když se navyšuje platy, navyšují platy procentuálně, takže se z nich nezakrývají jiné díry. Bylo tady už hovořeno, teď už je nastaveno dobře, to byl v minulosti za pana ministra Babiše se to srovnalo, a já bych byla velmi ráda, kdyby to takto pokračovalo, narážím právě na ty nové výkony.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy také sdílíte tu obavu školských odborů, že v těch 10 % jsou započítány i ty nové výkony, což by reálný růst platů.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Snížilo zhruba na desetinu, 8 a půl procenta je tam myslím, že to takhle mají spočítáno, jestliže to můžu domluvit, samozřejmě jsou tam jiné položky, protože například karenční lhůta byla schválena, to znamená, že zase budou tam nějaké finanční náklady, byť to bude nějakých 100, 200 000 000. A samozřejmě to jsou, promiňte, že to řeknu detaily té kapitoly, které je potřeba domluvit tak, aby tady ty peníze nechyběly. A aby těch 10 %, co mají slíbeno a kdy ty peníze vlastně jsou tak, aby opravdu šly do těch platů a nelátaly se s tím jiné nedostatky, které finanční, které by v tom resortu mohly být a já to ještě dopovím, myslím si že právě o tom teď vlastně se vedou ta jednání s jednotlivými ministerstvy tak, aby se doladilo, aby se to domluvilo. A aby se našel ten správný konsensus, ale samozřejmě nemůžeme jaksi nebrat na zřetel požadavky odborů a zaměstnanců, v tom či onom odvětví, protože samozřejmě potřebuje vyslechnout a jak říkám pak najít nějaký přijatelný kompromis, protože státní rozpočet není nafukovací. Příjmy jsou svým způsobem dány, výdaje velká část mandatorních, takže ono potom nám další finanční fiskální vyrovnávání už i ta vláda má jaksi pouze omezené prostředky, a to co já považuju za velmi důležité je, aby to navýšení platů bylo udržitelné pro příští roky. Ono není umění přidat jednorázově pro příští rok, a pak zpomalí ekonomika, tady už v úvodu zaznělo vlastně predikce, které jsou v sousedním v Německu, mimochodem na nás my na ně velmi silně proexportně zaměřený, takže opravdu může stát. A nerada bych, abysme se toho dožili, to co bylo v minulosti, že pak přijde plošný škrt -10 % bez ohledu padni, komu padni. To si nemyslím, že je cíl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když slyšíte obavy předsedkyně rozpočtového výboru, že v těch 10 % mohou být započítány ty výkony.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já samozřejmě jsem ráda, že padlo to, že se to začalo už za minulé vlády narovnávat, skutečně já to musím tedy připomenout, aby se na tom, aby se na to zapomnělo. O 10 000 víc než 10 000 narostly platy za vlastně pedagogů mezi lety 13 a 19, my v tom pokračujeme a já samozřejmě toto budu s ministrem školství řešit tak, aby k tomu nedošlo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mám mám ta naše čestné slovo, že v těch 10 % nejsou ty výkony.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Jak jsme dali, tak jak jsme proti rozpočtu 19, dali poctivých 15 % ano paní předsedkyně, to potvrzuje, tak dáme poctivých 10%.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se bavíme o růstech platů,pondělní tripartita se na návrhu rozpočtu zatím neshodla. Odbory mimo jiné nesouhlasí právě s růstem platů většiny zaměstnanců ve veřejném sektoru o 2 % a žádají pro ně osmiprocentní přidání.

Josef STŘEDULA, šéf Českomoravské konfederace odborových svazů
--------------------
Je tady zarážející, že v tom materiálu obsaženo, že ústavní činitelé se předpokládá růst 8 %, proč ústavním činitelům 8 % proto není žádný důvod, jestliže 2/3 zaměstnanců státu bude mít dvouprocentní růst, nevidíme důvod, proč by ústavním činitelům se předpokládalo, růst odpovídající přibližně osmi procentům. To jsou rozdělení společnosti, toto může způsobit velmi vážné a myslíme, že je důvod pro to, aby se o tom jednalo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Slova odborového předáka Josefa Středuly. Tomáši Březino, kolik budete vy přidávat ve své vlastní firmě příští rok zaměstnancům.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Vzhledem k tomu, děkuji za slovo, že se pravděpodobně kouká celá firma. Tak já to teď říct nemůžu, oni by to pak po mě pravděpodobně doopravdy chtěli. Ale samozřejmě snažíme se přidávat tak, aby pro naše zaměstnance byl jejich život komfortní, aby si žili krásně spokojený život, ale.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se tady mluví, ale jeden ze sporů mezi zaměstnavateli a odbory je o navýšení platů v příštím roce ve veřejné sféře, zatím ministryně předpokládá nárůst, když necháme stranou policisty, učitele, hasiče, tak nárůst o 2 o 2 %. A a odbory chtějí 8, ale kompromis by mohl být 5 %, podle mých informací, tak 5 %, je to pro vaši firmu hodně zatěžující, kdybyste zvedal v příštím roce.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Ne to pro mě osobně a pro firmu je především hodně zatěžující ta informace nebo ta debata, která tady padá. Ta detailní debata o rozpočtu, která se míjí, zcela míjí tou podstatou, tím selskorozumovým, možná, až nás hospodářským pohledem na státní rozpočet. Já velmi souhlasím s paní ministryní, že to je politický nástroj, naprosto klíčový politický nástroj. Je to zákon, což se málo ví. Ústava je zákon číslo 1, státní každý rok opakovaný je zákon, zákon roku, zákon roku. Já bych řekl myslím, že ta ekonomika se promítá pak do všeho. A bohužel z mého pohledu, i když si paní ministryně vlastně pochvala už předchozí období a podobně. Tak já osobně považuju tvorbu v posledních letech státního rozpočtu za velmi špatnou z toho pohledu, že není z mého pohledu, jak by měli být, tudíž já to slovo řeknu, transformační. Česká republika zažila základní transformaci v roce 89, 90 pak po odluce od Slovenska 93, která se podle mého názoru velmi povedla, velmi se na to zapomíná, pak se ovšem dostala do stadia jakéhosi běžného růstu a zcela ustrnula. V tu chvíli měla přijít již před lety takzvaná druhá transformace. Troufám si tvrdit, že s nástupem jakéhosi podnikatele a jestli chcete, vysvětlím proč říkám jakéhosi podnikatele, pana Andreje Babiše, lidé očekávají nástup toho selského rozumu. Nepřišel teď se tady znovu i teď u tohoto stolu bavíme, jestli je bezvadné přidat učitelům 2 %, tak to je naprosto nezajímavý, protože já dokonce může vysvětlit i.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ne asi pro učitele.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Promiňte, promiňte velmi, naprosto nezajímavý pro mě i pro celou společnost, v okamžiku, kdy se na stůl nepoloží ty fakta, já jsem pro to, aby se učitelům přidalo ne 5 % ne 8 %, jak chce pan Středula nebo 15 klidně 30 %, ale a okamžitě a ty peníze tam jsou, ale my si musíme říct základní čísla. Já teda já mám z ministerstva školství, které říkají, že od roku 89, 90 základní vzdělávání klesl počet žáků o 37 %, to jsou čísla ministerstva školství a má, že o 37 % máme méně žáků a máme +4 % učitelů navíc. Dneska máme v roce 90 měli 20 na učitelů, 21 žáků na učitele, dneska jich máme 14,6. Já souhlasím, my se můžeme dohodnout, že budeme mít učitele na žáka, že na to najdem peníze, ale musíme se o tom dohodnout, takže jestliže chceme přidávat učitelům a já miluju je miluju ty, učitelky, jezdil jsem s nimi na hory 20 let, mám 3 děti, učil jsem lyžovat i paní učitelky na těch horách. Je fakt má všechny rád, byl jsem ve všech školských radách na každé škole, kde jsem byl, psal jsem oslavné články.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přidání k průměru.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Přidání k průměru, takže když se vrátíme k tomu, že dřív 21 není 14, tak proč kdokoliv, ať to paní ministryně, pan Středula, pan Dobšík, neřekne ano přidáme 30 % učitelům, ale chceme vrátit ty relace tam, kde buď byly nebo tak, jak jsou správné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, že učitelů je moc.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Velmi lapidárně a k tomu poslední věta, aby nebyla, aby nebyla mýlka, tak já bych velmi přivítal počet učitelů na hlavu v České republice, počet učitelů na hlavu ve Švýcarsku, Rakousku a nejen učitelů, lékařů, soudců, a tak dál. To je pointa, to je věc transformačního rozpočtu, najednou zjistíme, že máme peněz spoustu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já jsem se chtěl zeptat ještě na to obecně přidávání pro příští rok, protože když je zákonem ekonomickým zákonem roku státní rozpočet, tak paní ministryně, odbory nesouhlasí s tím přidáním ve státní sféře o 2 od 5 %, protože říkají rozpočet má i na 8 myslíte, že by mohl být kompromis těch 5 %, o kterém se mluví v zákulisí tripartity.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nečekáte, že se tady něčemu zaváže, že ne Eliáše trasy panely, které musím jako na pana podnikatele dvěma větama slibu, že Brno ne, promiňte, pana pana Březinu já. Tady neřešíme školství nejsme tady na to nikdo odborník ani pan Březina ne já jsem ani nádraží je to priorita vláda určitě to elita vlády proto řešily se připravila reforma regionálního pořádný odborník či 2 tabulky s andělskou či úřadu to ty města říkají ty se nejsou vypadající učí se o právní družin máme existence jiným způsobem tady problémy prostě inkluzí, a tak dále ty prostě celá řada problémů tady bylo vlastně ministr školství tady musel jsi expert a ten se k tomu, že vyjádřit, čili toto nechme být to jsou naprosto vytržená fakta úplně. Úplně mimo mimo mísu a já věřím tomu, že ta reforma regionální školství byla připravena nakonec. Spolupracovali na tom i průřezově v Poslanecké sněmovně. Pracovali na tom opoziční poslanci experti na školství, takže nechme to jim, je toto si myslím, že prostě, každý se držme svého kopyta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Průměr navýšení.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A teď teda průměr navýšení, já se pane redaktore k ničemu nezaváži, já jsem dala je to potřeba říct celé, já jsem řekla.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy ta 2 % berete.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale můžu to říct celé, ale nejsou jen 2 %, já jsem řekla současně, že chci už v lednu jsem to řekla, abys začala dělat optimalizace, systemizace, aby se prostě začaly redukovat úřednická místa, aby se pokračovalo v mrtvých duších, těch neobsazených míst, kde já jsem s tím začala v loňském roce, ušetřila jsem rozpočtu roku 19 3,4 miliard. Teď to mám v novele rozpočtových pravidel jo, chci to bylo, ty už směřují na vládu čili, aby se v tomto pokračovalo, aby se prostě skončil ten trend, že tady máme na jednoho vedoucího zaměstnance 5 za 5 vedoucího zaměstnance 5 podřízený, to je těch, jak jsem řekla mnoho náčelníků, málo indiánů, prostě předělejme to, já to na ministerstvu financí předělávám. A prostě plus si poďme, je tady digitalizace postupující, já vím, že může být kritika, že třeba postupuje pomalu, ale postupuje. Nemůžeme ty procesy dělat pořád postaru, takže pojďme ještě tu státní správu zeštíhlit. Řekla jsem jim to v lednu kolegům, mají na to rok a řekla jsem, že z těch ušetřených peněz, tak to mám v rozpočtu, z těch ušetřených peněz, že polovinu vrátím do těch platů. To znamená nejsou to jen 2 %. Já jsem řekla na resortech, že mám představu 10 %. V organizačních složkách státu 5 %, v příspěvkovkách 3 %, je to samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď se bavíme o redukci, aby se v tom divák vyznal.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A polovinu těch peněz, takže když já na ministerstvu financí budu redukovat 10 %, myslím teď na na ministerstvu, na tom resortu, kupříkladu, nemyslím na finanční správě, přesně tak tak 5 % vrátím do platů, to zná 2+5 je 7, takže tak je to. A zaplatím skutečně ty dobré.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jakým je požadavek KSČM na průměrný růst platů ve veřejné sféře, ta 2 procenta, paní ministryně říká, že to 2 % nebudou, ale nebude to asi 8, co chtějí odbory.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Tak to co tady říká paní ministryně to je pravda, takhle ty základní čísla v rozpočtu zatím v tom nástřelu připraveny jsou. To znamená, že vlastně do té pohyblivé částky by se to pohybovalo to navýšení od 1 až do pěti procent, jestli jsem to tak dobře zaznamenala. Nicméně mám jakýsi tlak na tu efektivitu také výkonů těch úředníků, tak to teda chápu já, co se týká, abych se vrátila k té otázce, tak já musím říci, já už jsem signalizovala na jednání, které jsme měli je i z našeho pohledu 2 % nám přijde málo,

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takový rozpočet byste nepodpořili.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Já neříkám, že bysme takový rozpočet nepodpořili, protože, no my jsme se bavili o schodku, podpora, ne podpora. Tohle jdeme do takových čísel.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže vám je to jedno.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Není nám to jedno, pane redaktore, kdybyste mě nechal domluvit, tak já to domluvím, samozřejmě to, že odbory požadují navýšení platů je zcela legitimní, koneckonců také mají hájit zájmy zaměstnanců a já očekávám, že ta jednání budou probíhat dále. A z mého pohledu, myslím si, že se to ustálí někde kolem čtyř procent, čtyř až 5 % přes 5 to nebude určitě. Já jsem signalizovala z našeho pohledu, že bych očekávala ten prvotní výkop z ministerstva financí kolem třech procent a vysvětlím, proč. Beru to, jak inflace byť je predikována na 1,90, 1,6, tak v každém případě víme, že teď bylo také něco predikováno, pohybuje se inflace nahoru, dolů. A ekonomika poroste, byť pomalejším tempem, takže z mého pohledu, kdyby ministerstvo první výkop udělalo 3 %, plus tu částku pohyblivou 1 až 5 %, tak si myslím, že to byl takový ten reálný základ k diskusi. Takže, pokud se mě ptáte, zda budeme požadovat, nebo zda se přikloníme také k tomu navýšení nad 2 %, tak ano, ale samozřejmě musí to mít, jak bych řekla, rozumnou míru rozumnou míru kompromisu i s odbory.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co se týče efektivity státní správy, ministryně financí tedy předpokládá a tady vidíme ty centrální úřady, škrty, které jsou v přípravě státního rozpočtu na příští rok. Předpokládám, že pro vás jako podnikatele, voliče pravice, asi je toto dobrá zpráva.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
No samozřejmě tak jako i každý malý krůček toto v tomto smyslu je skvělý, výborný. Ale znovu říkám, já bych se nerad nechal vtáhnout to ping pongu těchto číslíček, obávám se, že tomu nerozumí ani ty diváci, 1 %, 4 % podobně. Jestli, že se na tento problém podíváme opět ze shora, přes vytržené tabulky ze souvislostí, paní ministryně, které jsem získal z ministerstva školství, se stáhnou z Českého statického úřadu, tak je potřeba říct několik základních věcí. Za prvé, kolik v Česku vůbec pracuje lidí, vůbec pracuje, mám tu tabulku od roku 55 roku 2017, čili tvůrců částečných tvůrců, kteří tam jsou samozřejmě i i rozpočtové a příspěvkové organizace, jak se to vyvíjelo a jak stoupaly procenta v té veřejné a jiných sférách. Já to velmi zestručním, abych dal prostor dávám, v těch číslíček. V roce 85, 89 pracovalo v sektor /nesrozumitelné/ jako zaměstnanců 5 milionu 300 000 lidí v České republice z 10 a půl milionu. Teď jich pracuje v roce 17, 4 000 000, někam zmizelo 1,3 milionu zaměstnanců. Ta struktura je ještě děsivější, sféra produktivní, což je zemědělství, průmysl, plus těžba a stavebnictví tvořila v roce 55, 70, a tak dál 66 až 60 % zaměstnaných lidí. V tuto chvíli 40 %. Veřejná správa byla předtím 5 %, nyní je 15 %. Vzdělávání, zdravotnictví 7 procentní, nyní je 15 %, čili tam jsou stovky miliard a jestliže má paní ministryně i paní šéfka rozpočtového výboru pocit, že těma škrtama 5000 úředníků, že to zachrání, zaplaťpánbůh za to, ale je tady statisíce lidí víc, který pracujou v té veřejné správě oproti minulosti a pozor, oproti funkčním státům, funkčním lépe než my a 1000 úředníků, je 1 miliarda, 1 tisíc je 1 miliarda, když poděkujeme ne pěti tisícům úředníků, ale poděkujeme 100 000 úředníkům nebo pracovníkům veřejné správy, pak je jich, prosím, vás, abyste chápali, je jich bylo jich 145 000, jich 586 000, tabulka Českého statického úřadu, já si nevymýšlím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tomáš Březina paní ministryně naráží na cena versus výkon, jak funguje státní správa, jak výrazné jsou nárůsty.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Toto si nemůžeme naprosto dovolit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože byste na to neměli peníze.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Jasně. Já vám ji dám, tu tabulku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, já teda jestli říkal pan, ne, nemusíte děkuju já si seženu svoji vlastní určitě lepší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak přistupujete k tabulkám českého statistické úřadu. Je mi to jasné paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Jestli teda diváci, říká pan Březina nerozumí našim číslíčkům, tak teď se teda museli ztratit úplně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, neztratil jsem se úplně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já vám řeknu jednu věc. Je potřeba se podívat, a to v nějakém vývoji v nějakém čase, prostě ti úředníci, jak jsi neměla já jsem, no já jsem tady měla, měla jsem to v Poslanecké sněmovně, nemám to tady, abych tady nenosila pořád tuny papíru. Prostě byly, tedy převáděly se obrovské agendy třeba se z obcí na úřady práce, a tak dále, bylo tam celá řada prostě objektivních důvodů, proč se ti úředníci někde najednou objevili v resortu, protože zmizeli třeba z municipalit, čili tam celá řada, narostli nám učitelé, zejména, já jsem měla tedy minule, aby se neopakovala pořád, minule ve vašem pořadu. Přesně ten graf, že ten nárůst spočívá jenom v učitelích a teď je potřeba si také uvědomit, že my máme 60 % vysokoškolsky vzdělaných lidí, v tom veřejném sektoru, to znamená my musíme zabezpečit, aby byli konkurenceschopní. Co už je teda bezprecedentní, co se mi přestalo líbit v tom loňském roce, byly byla ta neobsazená místa. To je to, co ten soukromý sektor si dovolit nemůže, že by si držel nějaká soukromá místa a vyplácel by se na ně mzdy. A prostě toto v tom veřejném sektoru běžně prostě fungovalo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale asi soukromým sektor si nemůže dovolit i takový nárůst byrokracie, a to na, co si stěžuje i občan, paní ministryně, že cena versus výkon fungování státní správy, vy tady přicházíte s návrhem, aby centrální úřady zredukovaly počet pracovních míst o 10 %, na straně 22 návrhu státního rozpočtu, respektive té přípravné fáze je tabulka škrtů. Pak tam jsou organizace státu, organizační složky, ano a pak jsou ty příspěvková říkáte, že organizační složky státu budou redukovat počet zaměstnanců o pět %

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nastaveno na 5 procent, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No a ty příspěvkové o 3 %, znamená to, že kupříkladu finanční správa, která dnes má mezi 15 a 16, 16 000 zaměstnanců, bude redukovat 1000 pracovních míst.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne ne. Finanční správa bude redukovat, je to v průměru 5 %.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak je to zhruba 1000.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale je to je to nakonec paní ředitelka generální, já jsem jednala, jak odbory tak s paní generální ředitelkou. Bude redukovat systémem, že sníží nejvíc na generálním finančním ředitelství. Potom bude snižovat na odvolacím finančním ředitelství, na krajských úřadech, tam to bude skutečně pohybovat u těch pěti procent. A nejméně se bude snižovat na těch územích pracovištích, na těch nejmenších, tam se to bude pohybovat zhruba asi kolem 2 a půl procenta, čili ona takto rozloží. Bude to spojila s optimalizací a systemizací, to vysvětloval teď odborářům, já jsem byla přítomna. Všem odborovým organizacím finanční správy, protože konečně tam někdo dokončil na finanční správě strašně rozličnou zátěž, kdy v Praze prostě zátěž byla obrovská na ty zaměstnance finanční správy. Naopak na některých územních pracovištích, nebudu nikoho jmenovat, abych nikoho neurazila, ale těch třeba venkovských prostě ta zátěž taková nebyla.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými, jinými slovy finance finanční úřady nebudou mít výjimku z těch pěti procent, takže bude celá finanční správa redukovat počet zaměstnanců,ale nerovnoměrně. Takže se nebudou za zabírat další ty nejmenší pobočky nebo detašovaná pracoviště finančních úřadů v regionech.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Teď zabírá jste myslel co.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslel jsem to, o čem byla řeč i před rokem, že jsou v ohrožení ty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nebudou se rušit, ano já nevydám vyhlášku ministra financí, to jsem řekla, to nezruším ani jedno. Ale paní generální ředitelka řeší prostě optimalizaci na těchto pracovištích. To znamená třeba dneska máme přes 20 pracovišť na systému 2+2, to zná 2 dny 2 pracovníci tam vykonávají prostě takovou kvalifikovanou podatelnu, bych to nazvala a není to podatelna, jenom jako taková, je to prostě poskytuje určité odborné rady, takže ona prostě bude zvažovat, jak teď konzultuje výtěžnost s řediteli finančních úřadů, bude to probírat s konkrétními starosty a zvažuje, zda prostě ten provoz někde neomezí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zhruba 700 míst tedy skončí na finanční finanční správě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ono to samozřejmě bude spojeno, ale ono to i takto vypadá jako velké místo. A jako velké číslo, ale je to spojeno prostě s tím, že se některá místa už nebudou obsazovat, že se budou rušit dále neobsazená místa i těch je tam hodně a prostě bude se optimalizovat a hlavně oni zavedli, paní generální ředitelka nejvíc na generálním finančním ředitelství, což jsem velmi ocenila. Ona zavedla slučování útvarů, to znamená ruší takové ty útvary 1 + 5.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní předsedkyně, pro vás i ta redukce, tak jak ji ministerstvo financí nastavilo, 10, 5 a 3 centrální úřady, organizační složky a 3 % příspěvkové organizace státu, s tím jste svolní.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
S tím jsme svolní, samozřejmě už jsem tady říkala, aby to nebylo plošně, což koneckonců paní ministryně tady vysvětlovala, já se ráda nechám poučit, abychom tady nezdržovali těmi čísly na rozpočtovém výboru, který má i tento bod, co se týká právě finančních úřadů, finanční správy zařazena své jednání, protože chceme vědět jaké ty analýzy jsou, takže tím teď nebudu tady zdržovat. Jenom jsem ještě chtěla.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ta analýza paní ministryně a paní ředitelky vás uspokojila.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
My se s tím budem seznamovat na rozpočtovém výboru.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď jste se s ní seznámili.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
No tohleto je v kostce. To je v kostce. A to bych si fakt nechala na ten rozpočtový výbor. My se tím určitě budeme zabývat, teď koncem června na rozpočtovém výboru, máme to tam zařazeno, takže to určitě nebude zapomenuto, nebo nenecháme finanční správě, aby si rozhodovala sama, takže my se do toho zapojíme. Ještě jsem chtěla reagovat na pana pana Březinu. Tou tabulkou. Já jsem velmi ráda, že si to tam vzal od těch padesátých let do současnosti. A také jste tady mluvil o té transformaci,

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Devadesátá léta, samozřejmě ta padesátá.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Ta výborná transformace, která se tak povedla, jak jste si ji tady pochválil, přitom tam stejně k těm přesunům na ty úřednický místa docházelo, takže z toho plyne, bohužel ano, takže plyne, že to opravdu není věc jednoduchá. A jak říkám ta tabulka se dá vykládat různě, ale tímhle tím sám jistě uznáte, že i ta devadesátá léta nebyla zrovna, co se týká státních úředníků nikterak skromná a také tam narůstaly, ale ano, jsou tam objektivní věci, přiřazování agend, vstup do Evropské unie. Samé různé požadavky teď to nechci komentovat jaké, ne vždy úplně bych řekla i pro nás jednoduché.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale je zajímavé paní předsedkyně, je, že my neustále se vymlouváme na Evropskou unii.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Nevymlouváme, ale jeden z objektivních věcí je i toto, protože i pan.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Promiňte, když se podíváte na to, ale musím korigovat i to, zda říkáte pravdivé informace, že mnoho těch věcí, které se týkají byrokracie. Jdou nad rámec evropských požadavků, a Česká republika se vymlouvá na Evropskou unii, stejně jako to byla podpora solárních baronů, to nebylo nařízení evropské unie.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Určitě, já jsem říkala, že v těch devadesátých let pak v roce 2000, 2004 to také přispělo k tomu přesunu a neříkám že, že to bylo to hlavní, určitě ne, ale samozřejmě a vzpomínáme si, my pamětníci si vzpomínáme, při vstupu do Evropské unie jenom, kolik legislativy jsme museli převzít, a tak dále, takže neříkám, že to je to hlavní, rozhodně bychom se na to neměli vymlouvat, ale je to jeden z těch dílčích věcí, které k tomu také přispěli, a to si myslím, že je férové tedy říct také. Jinak samozřejmě z mého pohledu na některých úřadech je to tak, že ve vší úctě ke státním zaměstnanců., někteří dělají co mohou, ale myslím si, že budou užívat podle svých potřeb, to jako se vrátím k té minulosti a tady je opravdu potřeba, protože efektivita úřednické práce se dá změřit, tak tady je opravdu potřeba začít začít trošičku s tou redukcí tam, kde opravdu je to možné a já si myslím, že je řada míst na státních institucích, kde to možné je. Ale krok, že se začíná tím, že se ruší ta místa, která nejsou obsazená, a tak dále, to si myslím, že krok správným směrem a řeknu zcela otevřeně, že z mého pohledu je to to nejméně bolestivé, čím se v podstatě začíná, takže každý, byť mravenčí krok, který k tomu přispěje, si myslím z mého pohledu, že správně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A byla jsem první ministryně financí, která s tím začala.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co říkáte, to říkáte vy, ale ale vaši předchůdci za říkají, že to dělali i oni, paní ministryně. Každý ministr se samozřejmě zevně. To byste si ale než to řeknete, měla asi nastudovat. To je v politice asi velmi běžné. Když se podíváme na státní rozpočet, tak jak je plněn v letošním roce. Tak pohled říká, že stát nehospodaří zatím nejlépe, protože ve státní pokladně je v 50 miliardový dluh. Schválený státní rozpočet má přitom skončit schodkem 40 miliard korun.

Zdroj: Ministerstvo financí
--------------------
Letošní hospodaření státu od února končí na rozdíl od loňského roku každý měsíc v minusu. V březnu si vláda ke snížení schodku pomohla převodem 18 miliard z privatizačního fondu. I tak schodek činil 9 miliard. V dubnu se hospodaření dále propadlo na deficit asi 30 miliard. Aktuální květnový výsledek činí -51 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte a teď se obracím na paní předsedkyni rozpočtového výboru, protože vy jste 15. května přijali toto usnesení, že doporučujete ministerstvu financí a vládě České republiky, zavázat část provozních výdajů v jednotlivých kapitolách státní rozpočtu tak, aby zákon o státním rozpočtu, který letos počítá se 40 miliardovým saldem, aby toto saldo bylo dodrženo. Vy z té byla zmocněná, abyste s tímto usnesením seznámila předsedu vlády a paní ministryni financí, paní ministryně se tím. usnesením nehodlá řídit, jak budete postupovat, jako rozpočtový výbor.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Tak správně jste tady citoval, že to je doporučení, protože my nemůžeme v podstatě nic nařizovat, my můžeme pouze doporučit, což se tak stalo. A samozřejmě je potřeba říci, že my vlastně to pokladní plnění projednáváme každý čtvrt roku, takže ten vývoj toho schodku samozřejmě budeme sledovat, a abych byla úplně objektivní očekávám, že v průběhu června dojde k určitému srovnání, protože tam vlastně dochází k nenaplnění daňových příjmů, co se týká korporací a vzhledem k tomu, že se blíží 30. červen, takže tam určitě k nějakým redukcím ještě dojde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, že ty redukce budou takové, aby saldo bylo dodrženo, jasná odpověď.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Já si myslím že to uvidíme, ale jestli si myslíte takhle, jestli po mně chcete odpověď, já si myslím, že bude schodek -40 miliard dodržen, tak já jsem přesvědčena, že ano, neříkám, že to dopadne jako v minulých letech, že skončíme někde v plusu, to si teda opravdu za to bych ruku do ohně nedala. Ale z těch čísel tak, jak se zatím vyvíjí já jsem přesvědčená, že rozpočet -40 miliard bude dodržen, to naše.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Proč jste teda dávali to doporučení, vy jste pro něj hlasovali.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
To právě říci, to doporučení proto je to doporučení, jsme dávali z toho důvodu, že samozřejmě pokud vidíte v květnu, že se posune do -50. Tak v podstatě jsme chtěli dát jakousi podporu i paní ministryni v jednání s ministerstvy a chtěli jsme říci tímto usnesením. Tak vážení pozor, začněte si hlídat výdaje, je lepší je hlídat teď a pak je třeba ke konci roku uvolnit, pokud dojde plnění státního rozpočtu. A je lepší to korigovat už v této době. Ono potom v listopadu, v prosinci se to potom jakoby dost obtížně koriguje, pokud víte, že vám ten rozpočet někam utíká. Samozřejmě, když se podíváme do těch čísel plnění státního rozpočtu, tak my jsme si vědomi, že některé ty propady, které byly v lednu, únoru se začínají korigovat, začínají se zlepšovat, některé mírně, některé ne. Ale začínají. Nicméně nejsme přesvědčeni, že zatím to v takovém tempu, které my bychom si představovali, takže proto je toto toto vlastně doporučení. Té obezřetnosti, opatrnosti v provozních výdajích, které se týkají jednotlivých ministerstev. Jako takový zdvižený prst, pozor hlídejte si to, ať je to splněno.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
S dovolením se obrátím tady na daňového poplatníka.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dostanu pak slovo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dostane paní ministryně bezesporu. Daňového poplatníka.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Budu dlouhý. Protože to je klíčová klíčová klíčová záležitost. Upřímně je úplně jedno, jak se v tuto chvíli plní rozpočet nebo neplní, ±30 miliard nehraje vůbec žádnou roli, vůbec.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vám to jako daňovému poplatníkovi nevadí.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Jako samozřejmě to vadí, ale není tato podstata věci, není to o to patro nebo 2 patra výš. Málokdo ví vůbec, jak to funguje. Termimus technicus státní rozpočet je v podstatě odvod daní. V té výrobní a služební ve smyslu služeb sféry. To dělají ty podnikatelé, firmy, a tak dál, kteří pracují, jsou daněni, ať už korektně nebo nekorektně, úhel pohledu, a tím se naplní státní rozpočet. My se tady celou dobu bavíme, jestli ten státní rozpočet, který platí jenom ty závislé lidi na státu, jestli je bezvadný nebo není. To mě v podstatě opravdu nezajímá, ta státní správa navíc není dobře funkční. A já chci říct toto, základní problém českého státního rozpočtu i vůbec české ekonomiky je v tom, že to ikonizované, ještě toto slovo nepadlo, divím se vůbec to HDP hrubý domácí produkt je velmi malý. Já jsem s úžasem zjišťoval nedávno v televizi jsem viděl našeho premiéra na Slovensku s tím mikrofonem, jak hlásil z pódia vedle slovenského vedle slovenského premiéra, že česká ekonomika je nejlepším v Evropě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V rámci aktuálního růstu hrubého domácího produktu.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Absolutně ne, to je naprostá lež a naprostá nepravda, pořád vidění světa podle HDP na obyvatele, Česká republika je na čtyřicátém třetím místě, ať si pan Babiš, říká jakýmkoliv pódiu co chce. HDP na hlavu je 20, 22 České republiky. Je 22 700 USD. Na prvním místě je Lucembursko, dobře 113 000, druhé je Švýcarsko 82 000 a můžeme takhle dolů před náma, prosím vás Brunej, Kypr, Slovinsko, Bahrajn. Česká republika tato výkonost ekonomiky pak nastavuje kvalitu státního rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými, jinými slovy, promiňte, že i vám vstoupím vstoupím do řeči, abychom se, abychom se v tom vyznali v těch údajích. Já mluvím o růstu hrubého domácího produktu a vy mluvíte o HDP na hlavu.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
To je fatální omyl, to je zikonizovaná hodnota, protože ta se politiků i ekonomů poplatným nadnárodních společností hodí. Růst HDP, ale růst HDP nic neříká, říká růst HDP, mezi měsíčně, meziročně o něco větší nebo menší.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odvádí to tedy podle vás pozornost od těch hlavních čísel.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Od toho základního, základní podstaty od té skutečné ekonomické výkonnosti české české ekonomiky, která je čtyřicátá třetí na světě a z toho se od státní rozpočet, jestliže dneska máme státní rozpočet na 1 a půl bilionu a HDP 5 a půl milionu, my bychom měli mít HDP celkové 10 až 15, abychom byli srovnatelní s tím Německem a Rakouskem. To je cíl potom, ať pan Babiš říká, že jsme nejlepší na světě. Protože pozor, a to je poslední věta paní ministryně, já děkuju za trpělivost, vy tady mluvíte, ale pak si to stopne, kdo tady mluví víc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je oblíbená disciplína Tomáši Březino, že mi tady hosté říkají.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Já se to musím naučit, já jsem tady tak málo, tak mne to nechte mne to užít. A jenom vezmu jenom ty procenta, jestliže 2 % z našeho našeho růstu HDP a chlubíme se bude možná jenom 1,6 % jsou 400 USD na osobu, tak Němci to mají 802, když mají stejnej růst prostě, že Němci stejný růst jako my v procentech, no tak nám stále unikají, proč toto pan Babiš a vy neříkáte národu, dokud nezvedneme, a proto hovořím o tom, že státní rozpočet mě v této formě prakticky nezajímá, protože není pro pro nezastupuju žádnou politickou stranu, já zastupuju pro aktivní lidi, tvůrčí lidi. A ten státní rozpočet není pro pro aktivní lidi. Ten je šitej na míru všem závislým na státu. To je celý příběh.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, proč vám jako ministryni financí nejde o to, abychom se posunuli v tom žebříčku, který zde byl citován.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
A nedělají se kroky proto.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já vůbec nevím co za žebříček tady on teď vytahuje pan Březina tady pořád, jako králíky z klobouku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mezinárodní měnový fond paní ministryně, je respektovaná instituce.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě, já s údaji Mezinárodního měnového fondu pravidelně pracuji, také hodně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak je pojďme nezpochybňovat a znovu se ptám, proč činíte málo kroků, abychom se ze čtyřicátého třetího místa posunuli.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pane redaktore. Prosím vás. Procentuálně o tom, to o čem mluvil, prvně si to pojďme říct, pan premiér určitě nelhal na Slovensku, kde jste ho slyšel a určitě prezentoval čísla, která se týkají a je znám, protože je prezentují.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Tak já viděl pouze šot a ten výrok.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
No, a právě to se možná jste si poslechnout celé, takže já vám to dopovím. To jsou prostě to jsou porovnání kdy, abychom se vůbec mohli srovnávat v rámci Evropské unie a já jsem mohla bavit s ministry financí. A mohli jsme si říct, je nezajímají žádný státní rozpočet, ani neví o čem mluvím, když bych jim řekla schodek státního rozpočtu 0,7 % HDP, oni neví o čem mluvím. Oni mi říkají, jaké jsou veřejné finance, jaké je zdraví veřejných financí, je máte přebytkové, jaké máte strukturální saldo, jaký máte schodek a ten musíte přepočítávat na procentuálně vůči HDP, to jinak nejde, protože každá ta země má jiné ekonomické podmínky, má jiné jiné okolnosti, jinak tam rychle roste, ten to znamená, že nemůžete porovnávat, porovnáváte hrušky s jabkama.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Paní ministryně, dolar je dolar. Prostě buď vyděláváte 20 000 dolarů nebo 50 000 a za to si jdu koupit auto, skříň, lednici.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Máme nějaké tempo růstu, to tempo růstu bylo teď několik let opravdu excelentní. Veřejné finance, a to to, co jste viděl.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Ty 2 a půl procenta, to je excelentní.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Bylo to víc, byla to krásná čísla.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Pojďme se dohodnout, že 10% je dobrejch.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je váš úhel pohledu, dlouhodobý ekonomický a, teď ještě bud chvilku mluvit já pane Březino, dlouhodobý průměr růstu ekonomiky České republiky, když si uděláte nějakou řadu, tak je zhruba 2,42 a půl procenta, čili my jsme teď na dlouhodobém růstu, když už je tedy omračuje těmi čísly. Tak ten růst ne v pořádku, nechte mně domluvit tak, když tak, já vás budu taky omračovat, to 2,4 je růst 2× tak rychlý než je průměr Evropské unie a 3× tak rychlý, než je teď Německo. V Německu, když jsme stanovali 2,4, tak Německo mělo 0,8 teď má 0,6, ale blýská se na dobré časy, Eurostat signalizoval teď mezi kvartálně růst, takže se odhaduje příští rok 1,5. My jsme na Německu závislí, Německo to mělo dáno.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Německá centrální banka ale zhoršila před 14 dny.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale Eurostat teď mezikvartálně řekl oživení a dokonce řekl, že prognózuje a my to jako ministerstvo financí prognózujeme, taky my tipujeme příští rok Německo 1,4, 1 a půl, což bylo, což by byla výborná zpráva. To by samozřejmě potěšilo a tím pádem by se potvrdilo to, že Německo má přechodný problém, způsobený tím, že automobilový průmysl, který ho drží, přešel prostě na emisní normy, a to způsobilo to zpomalení, rychlejší, než jsme čekali. Ti se nedá porovnávat. A ještě já řeknu, ke schodku 50 miliardy. /nesrozumitelné/

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano to se záhy chci zeptat, jinými slovy přiznáváte to, s čím vás konfrontovaly odbory v pondělí na tripartitě, že vaše makroekonomická prognóza, jestliže pro příští rok zatím stavíte rozpočet na očekávané průměrné míře inflace 1,6%, že tady půjdete tou prognózou směrem nahoru, protože 1,6 je nereálné, růst, když říkáte, že Německo teď zveřejňuje optimističtější varianty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Eurostat, poprvé Eurostat tak asi 4 desetinky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
2,4 % by tedy mohlo být zachováno, jinými slovy ,pokud dobře počítám, tak v tom rozpočtu ještě budete mít rezervu cca 10 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To říká pan Středula, já to tedy nevím, já to v tuto chvíli nevím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to říkám já, to znamená, že budete mít zase nechci říct vatu, ale budete mít 10 miliard, se kterými se teď můžete hrát.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To já nevím. Já přiznávám jednu věc. Budu velmi ráda, když 2,4 v červenci se udrží.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A zdá se, že se to udrží.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pokud by se vyvíjelo Německo, tak jak Eurostat teď řekl, že tam prostě vidíte zlepšení asi 4 desetinky, tak je tam velká naděje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že zůstanete na dvou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Velká naděje a teď to tady v tom 1,6 a jinak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To rozporuje i Agrární komora i odbory.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
V tom 1,6 v tom není a nemohl ani být, v tom není žádný podvod, nemohl ani vyjít sazboví balíček, například, teď projednala vláda. Směřuje do Poslanecké sněmovny, to znamená, že já už ty teď si troufnu odhadnout, že by příští rok mohla být kolem dvou procent.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že půjdete s inflací nahoru a tím se zvýší příjmy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Troufnu říct, že ten minimální sazbový balíček, a to říkám tady na férovku on tam nemohl být, protože nebyl schválen ještě ani vládou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže vám už teď, přitékají, pokud bude v červenci odhad ministerstva financí růst zůstane na dvou celých čtyřech, inflace na dvou, tak vám přitečou další miliardy do rozpočtu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Uvidíme, uvidíme byla by byla dobrá zpráva, byla by to dobrá zpráva pro všechny, pro všechny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud počítáte s tím, že ta čísla se budou měnit, respektive, že se ministerstvo financí v tom prvním nástřelu, že si nechalo prostor pro dodatečné příjmy.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Ano většinou tak vždycky bývá, že uděláte nějaký nástřel, ale zase musíme si uvědomit, v které době se ten nástřel dělá, z čeho se vychází, samozřejmě postupem, tak jak měsíce nabíhají ten vývoj ekonomiky může tato čísla zpřesňovat, ale jak říkám, že ano, z toho vlastně pramení ten náš požadavek, aby ten schodek byl nižší zhruba o těch 10 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na tom trváte, protože u vás se totiž neví jako u KSČM, na čem vlastně trváte. Vojtěch Filip řekl, že deficit 30 miliard je nepřekročitelný, ale zároveň pak někteří další poslanci KSČM říkali, že to je stejně věc k jednání. Připomeňme si slova Vojtěcha Filipa.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/
--------------------
Usnesení je poměrně jednoznačné, že bychom neměli tolerovat větší deficit, než je 30 miliard, protože to trvalé snižování deficitu až k tomu vyrovnanému rozpočtu, je také cílem KSČM.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak je to či není definitivní, když tady ministerstvo předkládá 40 tak budete hlasovat.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Z našeho pohledu je to definitivní, je to to, co jsme říkali, ale zároveň určitě já i se možná někde řekla i mí kolegové je, že mi o tom budeme jednat, protože ten nástřel je -40, zatím o tom bude jednat vláda. Zatím se bavíme o červenci, pokud bude ta bude, takže samozřejmě já nemohu vyloučit, že se, jak říkáme my komunisti, nedejbůh něco stane, přijde něco neočekávatelného, jak říkám ano, takže to jedna věc, takže jednat o tom my budeme, pragmaticky paní ministryně, pragmaticky, takže jednat o tom samozřejmě budeme, ale s tím, že signalizujeme a my to signalizujeme celou dobu myslím, že tady paní ministryně my může potvrdit, že -40 opravdu pro násje těžko akceptovatelné a snahy, které jsme i mediálně zaznamenaly -50,-60, prostě při růstu ekonomiky průměrném růstu 2, 4, 2,5 je pro nás neakceptovatelné. To jsme několikrát zopakovali, takže teď jasná odpověď, ano trváme na -30 miliardách.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Můžu ještě jednu větu. To 2,4 není nástřel. To potvrdila potvrdil výbor rozpočtové prognózy řekl realistická prognóza a minulý týden Evropská komise, a to jsou pro mě zásadní autority pro potvrzování makroekonomických predikcí ministerstva financí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když říkáte, že budete zvyšovat, možná o půl procenta inflaci v příštím roce jako ministerstvo financí, to znamená budou vám narůstat příjmy ve státním rozpočtu. Budete měnit výši schodku směrem dolů, když komunisté stále dávají na to důraz.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Je to otázka politické dohody. My máme koaličního partnera, máme koaliční vládu, ta má také svoje obrovské představy. Prostě nejsme ještě úplně dohodnuti na tom rozpočtu. Na vládě bude vlastně ne toto pondělí, ale příští pondělí, jsme se dohodli, že to o týden posuneme, protože budeme ještě koaličně jednat, takže musíme se o tom bavit, ale samozřejmě bude museli bychom jednat i s komunistickou stranou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy o tom uvažujete, že byste mohla předložit ještě rozpočet s deficitem 30 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
V současné době o tom neuvažuji, neuvažuji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I když se vám navýší příjmy, v souvislosti s vyšší inflací.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Neuvažuji, protože jsou tady tlaky samozřejmě, ráda bych třeba přidala ještě do investic, to by také nebylo vůbec od věci, při zpomalující ekonomice, protože jsme na osmi procentech celkových kapitálových výdajů, to, znamená to jsou všechno věci, o kterých se musíme bavit politicky, musíme se o nich bavit koaličně. Samozřejmě budeme jednat i s Komunistickou stranou, která už jednou podpořila náš rozpočet, takže je takovým přirozeným partnerem, ale v tuto chvíli při zpomalujícím při zpomalujícím prostě ekonomickém vývoji vývoji, je takový, jaký je, to prostě nepředpokládám, že bych o 10 miliard snižovala schodek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Příjmy chce vláda navýšit zvýšením některých daní, kolik peněz by vládní představy mohly přinést do rozpočtu.

Zdroj: příprava státního rozpočtu na rok 2020
--------------------
Vyšší zdanění tabáku, lihu a hazardu by mělo příští rok do státní pokladny přinést asi 9 miliard korun. Dalších 200 000 000 by měla přinést spotřební daň z plynu u domácích kotelen, které byly dosud od daně osvobozeny. Případné zavedení digitální daně by v roce 2020, znamenalo příjem ve výši asi dvou miliard korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A se svými návrhy přišly i odbory. Odbory zvažují, že by se například měly změnit zákony, které se týkají daně z příjmu právnických osob. Jde o daně z příjmů, které se týkají odpisů u automobilů, kde jsou činěny základy z příjmů. Dále zpřesnění části daně z přidané hodnoty, jde o to, že firmy, které nakupují automobily bez daně z přidané hodnoty, aniž by se měnila ta pravidla, odbory říkají, že by to mohlo přinést až 5 miliard, tato 2 opatření, vy na ně jako ministryně financí půjdete.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já to jenom vysvětlím divákům, o co tam jde. Tam jde o to že, aby si podnikatelé třeba pan Březina, nemohl koupit Ferrari, a to já nemyslím, že ho máte, to já dávám příklad, a nemohl si ho dát celý do výdajů, aby si nemohl uplatnit na něho odpočet, pokud by si ho dal do firmy jako a sloužil by k podnikání jo, to nebyla vůbec žádná. Takto to prezentovaly odbory, to není můj, já to jenom opakuji. A že je tady 21 Ferrari a ty jsou prostě.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
To byly ošklivé věty, to byly ošklivé věty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já jenom jsem reprodukovala, jak to prostě byl předloženo na tripartitě a já jsem, že by to mohlo přinést 5 miliard, tak já jsem požádala první krok, který jsem udělala, jsem požádala pana Středulu, aby mi tu analýzu těch 5 miliard poslal, protože bych se na ni na podívala, že by moji experti prostě posoudili. Poslali mi poslali mi analýzu, která není úplně analýzou, ale je tam nějaký výpočet a ten je 2 a půl miliardy, ale i ten já zpochybňuji a řekla jsem to na tripartitě otevřeně, jsou 2 úhly pohledu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, ten návrat k řešení obsaženého v zákoně 438 lomeno 2003 Sbírky limitování vstupní ceny pro daňové odpisy u nájemného u finančního leasingu u osobních aut. S tím byste souhlasili.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tam by to šlo. Budeme na to určitě pracovat, ano jsem to zadala, ať udělají analýzu jenom upozorňuji, že to nepřinese žádné ani 2 a půl miliardy, protože v podstatě to bude znamenat, že to nějakým způsobem zastropujeme ty odpisy u těch drahých aut, tam třeba kdysi za premiéra Špidly to bylo 900 000, takže řekneme, bude to třeba 900 000 nebo bude 1 000 000, ale už tehdy tam byly výjimky na pohřební auta, byla byly tam výjimky na půjčovny, na leasingovky, pravděpodobně ty výjimky tam budou muset zůstat taky, protože nebudeme omezovat podnikání těmto firmám. A pak se pohybujeme a samozřejmě dopad by byl až po pěti letech, já říkám zatím děláme jenom analýzu. Musíme si říct, takže od 1. ledna příští rok, že by to stejně nebude, když jsme v polovině roku, to už jsme, jestli není legislativní proces táhl a úplný dopad by byl po pěti letech a bylo by to v řádech stovek milionů u DPH to nejde, to jsem vysvětlila na tripartitě, tam to prostě neumožňuje směrnice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme na daňový výběr, vy jste tady, když jste byl před několika lety naposledy v Otázkách, tak jste říkal, kolik času vaše účetní vynakládají na daňové formuláře na všechna ta opatření, paní ministryně nám několikrát slibovala zjednodušení výběru daní.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak už je to na cestě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------

Už poněkud dlouho paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne ne, moje daně už jsou v legislativním procesu, legislativa.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže jste spokojený daňový poplatník, když už je to na cestě.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Já jsem, já jsem, já jsem pardon, ne, ne, já jsem naprosto nespokojený daňový poplatník. Za prvé ale děkuju dnešní debata pro mě přinesla velký objev. Já si hned odsaď jdu koupit pohřební auto a tím od příštího roku jezdím, no a pánové a dámy, všichni co podnikají, a jsme z toho venku, kupujeme pohřební auta. To je prostě šílený, to je prostě šílený. Helejte se. Zvyšovat daně dobře z tabáku, dobře, z hazardu, dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tam byste zvyšoval, kdybyste byl ministr financí.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
V klidu, já jsem odjakživa nekuřák, ať ať, ať to je ať, ať to tak je, protože to je obrovská zátěž i pro zdravotnictví ti co furt a kouřej, a tak dále, a tak dál vůbec s tím naprosto souhlasím, ale já jenom řeknu jednu, a to už je dneska obecně známý. V České republice ve veřejné správě je 7700 informačních systémů. Jejich pořízení stálo 110 miliard, roční provoz stojí 30 miliard, to je v dopise NKÚ, a tak dál prezidentovi, kdo s tím co dělá, proč se s tím něco nedělá, 110 miliard za pořízení účetních systémů. My tady desátý rok teda nebo 15 nevím, jak dlouho to trvá, vyzýváme nějaké jednotné inkasní místo, já o žádné jednotné inkasní místo nestojím. Mně bohatě stačí, když se státní úředníci a veřejná správa budou chovat jako privátní firma, které je dobře řízená, tam neexistuje nic, ale že reformy, které spolu komunikuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano vy jste teď mluvil o NKÚ, my se můžeme podívat právě do zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který v roce 2016 upozornil, že vláda za zrušený projekt jednoho inkasního místa utratila 3 a půl miliardy korun, peníze daňových poplatníků, když se podíváme na ta data. Jednotné inkasní místo mělo snížit administrativu, zavést centrální registr poplatníků a pojištěnců. Cílovým stavem mělo být především sjednocení komunikace daňových subjektů.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Vláda, která skončila v roce 2013.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To chtěla ta vláda prosadit, Vy jste to zrušili. A utratilo se 3,5 miliardy za to, že jste to zrušili.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
A vlády suž jste to upravovali už 10×.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ano, ano, já to vysvětlím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, kdy tedy bude to jedno, co co souhlasíte, že je to irelevantní.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Souhlasím s panem podnikatelem, ano ty IT systémy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete, máme na to minutku paní ministryně, takže vás prosím, kdy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já budu držet svého resortu, který tam zdědil a nebudu se vymlouvat, zdědil Vendl blok ADIS, teď jsme konečně už nechci to zakřiknout, ale jsme úplně už blizoučko tomu, že podepíše finanční správa s firmou, jestli ji mohu říct. Je nad tím, abysme se vyvinili z toho Vendlbloku /nesrozumitelné/. Víte, co to je za strašný problém, když vám drží ty firmy klíče. A to je na každém resortu, tak každý plus minus. Prostě můžeme poděkovat otcům zakladatelům, kteří podepsali před 30 lety.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Paní ministryně, já nemůžu vstávat ráno s tím, že vstanu z postele a budu se vymlouvat, co se stalo v 45. Vy jste tam sedm let.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Bohužel to nejsou výmluvy, bohužel to nejsou výmluvy. Ty smlouvy ty lidi by měli být zavřeni, až by zčernali. Ty smlouvy byly uzavřeny před těmi 30 lety tak, já mluvím za ten Adis /nesrozumitelné/, je to absolutně strašný problém, my se domlouváme, týden po týdnu ze znalecký posudky, protože každý se bojí samozřejmě, aby jednou neskončil před oním trestným řízení. Prostě bude to.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, jednou větou, kdy bude a kdy předložíte do vlády nejdříve ten projekt.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Moje daně, moje daně už jsou v legislativním procesu, legislativa nutná pro.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy ho vláda schválí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak je to otázka, já nevím měsíce, teď je to v mezi resortu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy vláda schválí Moje daně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Na konci června budu mít velkou tiskovou konferenci, kde už představím konkrétní IT řešení, to znamená kdy, v jakém termínu, co to přinese, teď se bavím o finančním úřadu. A hlavně finanční správa je krůček od podpisu vyvinění se z Vedlbloku /nesrozumitelné/, s firmou tou a tou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kdy bude Tomáš Březina a jeho firma podávat jednoduše daně, podle celého vašeho tohlento projektu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nejpozději od roku 2021.

Tomáš BŘEZINA, podnikatel
--------------------
Mně je 62+, já se toho nedožiju.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pokud, to projde legislativním procesem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy myslíte, že to neprojde.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
No, to je otázka.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, myslíte, myslíte, že je optimistický odhad ministryně financí, že by od 1. ledna roku 2021 fungovaly Moje daně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Je to, není to, prosím vás jednotné inkasní místo, to je on-line Finanční úřad, to znamená prostě vyplnění si prostě z kanceláře před vyplnění daňového přiznání. A kromě toho ještě chystáme pro živnostníky, tam to považuju za velice, to je to tu paušální daň, to znamená, že budou platit vlastně sociální, zdravotní a daň budou, platit na tom pracují 3 resorty, jednou platbou. To je prostě reálný čin, aby to jednotné inkasní místo bylo nereálné, prostě nereálné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Alena Schillerová, Miloslava Vostrá a Tomáš Březina. Já vám děkuji za tuto zajímavou diskusi.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Děkujeme za pozvání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.