CZ EN

Transparentnost rozpočtového procesu je naší prioritou

Reakce MF na článek: Data o rozpočtu jsou v ČR hůře dostupná, říká průzkum
Zdroj: Hospodářské noviny | Datum: 5. 9. 2018 | Autor: Martin Ťopek

Ministerstvo financí považuje za vhodné vyjádřit se k článku Hospodářských novin o umístění České republiky v žebříčku Open Budget Survey, který hodnotí transparentnost veřejných rozpočtů. Ačkoliv totiž listu poskytlo úplné vyjádření o svých krocích na posílení transparentnosti rozpočtového procesu, v samotném článku tyto informace nezaznívají. Tato opatření přitom budou zohledněna v nebližším hodnocení. I díky nim lze očekávat, že se v dalších letech Česká republika posune ve zmíněném žebříčku směrem nahoru.

Ministerstvo financí podniklo tyto konkrétní kroky:

  • zajistilo na svých webových stránkách zveřejnění materiálu pro přípravu státního rozpočtu (duben, červen);
  • rozšířilo rozpočtovou dokumentaci o druhové a odvětvové členění o N-2 a N+2, kdy N je rok, na který se sestavuje státní rozpočet;
  • zahrnulo do rozpočtové dokumentace informace o úrokových sazbách, splatnostním profilu dluhu, zda je dluh domácí či zahraniční, za rok předcházející roku, na který je sestavován státní rozpočet;
  • zahrnulo informace o daňových výdajích.

Ke zlepšení hodnocení může rovněž přispět skutečnost, že k 1. lednu 2018 nabyl účinnosti zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V důsledku jeho přijetí mj. vznikl Úřad národní rozpočtové rady a Výbor pro rozpočtové prognózy. Tyto nezávislé odborné orgány nově dohlížejí na kvalitu a transparentnost rozpočtového procesu.

Připomínáme také, že Ministerstvo financí dlouhodobě zajišťuje transparentnost státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů několika způsoby. Od roku 2014 MF každoročně zveřejňuje informační brožuru Státní rozpočet v kostce, která odborné i laické veřejnosti přehledně shrnuje parametry a priority SR na daný rok a přibližuje proces jeho přípravy. Brožura je k dispozici v elektronické i tištěné podobě.

Dalším prvkem transparentnosti je specializovaný informační portál Ministerstva financí MONITOR, který veřejnosti umožňuje volný přístup na principu otevřených dat k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány. Základní verze portálu byla spuštěna v květnu 2013. V prosinci 2013 byla zpřístupněna analytická část portálu, která umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.