CZ EN

Peníze mají být na jednom místě, říká Aleš Michl

Zdroj: ČRO Radiožurnál | 20.4.2018 | 17:06 | Pořad: Dvacítka Radiožurnálu


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Zbytek peněz z privatizace půjde mimo jiné na navýšení důchodů. Tento plán schválila vládě Andreje Babiše sněmovna. V takzvaném Fondu privatizace je necelých 22 miliard. Podle kabinetu budou užitečnější ve státním rozpočtu. Opozice ale premiéra a vládu v demisi viní z neschopnosti šetřit. Podle kritiků by vláda měla být v době ekonomického růstu schopná najít peníze na důchody, investice a další priority v rámci stávajících příjmů státního rozpočtu. Ve studiu vítám Aleše Michla, ekonoma a poradce premiéra Andreje Babiše. Dobrý den.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Hezký den a děkuji za pozvání.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Co je to Fond privatizace a co je to za peníze těch 22 miliard, které na něm jsou?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Tak za prvé, jsou to dva rozdílné kroky, i ten Fond privatizace patří do kroku číslo 1 a to je úklid státní pokladny a státního rozpočtu. Peníze nemají být na nějakých zvláštních účtech, ale mají být na jednom místě ve státní pokladně, ve státním rozpočtu. Já tomu říkám, úklid veřejných financí.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Pojďme se ale nejdřív zaměřit na to, co je to za zvláštní fond. Ano, je to nějaký zvláštní fond.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
A druhý krok je pak zvýšení důchodů.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Ano, o tom se určitě budeme bavit dál. Ale co to je za zvláštní fond?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ta filosofie byla dřív nastavená tak, že tam končily příjmy z dividend ČEZ nebo Českého aeroholdingu a byly použity třeba na sanaci ekologických škod z dávných dob ještě za komunismu. Ta logika je podle mě úplně zvrácená. Ty peníze by neměly ležet na nějakém zvláštním účtu, kde jsou úročeny úrokem nula, ale měly by být zapojeny do státní pokladny tak jako jsou zapojeny ostatní peníze. Měly by být na jedné hromadě. Na ministerstvu financí docházelo od roku 2013 nebo 2014 k rozšiřování státní pokladny o co nejvíc prostředků na jednu hromadu. Potom je na politikovi, který je zvolený občanem, jak tu hromadu rozdělí.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Těch 22 miliard ovšem zřejmě není zdaleka celý obnos, který na tom zvláštním fondu kdy byl. To tedy znamená, že se peníze z něj musely používat už v minulosti, je to tak?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Na ten účet přistály peníze z dividend a byly postupně používány na ekologické škody. Těch 22 miliard to jste říkal, byl asi současný stav.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
To bylo na konci roku, abychom to upřesnili?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ke konci roku 2017 tam podle mě odváděla 24 miliard. Ale jen říkám, že ta logika je dát to na jednu hromadu. Nenechat ty peníze válet na různých účtech.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
To znamená, vy tedy se neřadíte k těm, kdo vnímá tento krok jako zrušení tohoto účtu, přesun těchto peněz do státního rozpočtu a jejich volné použití jako něco kontroverzního?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Naopak to je úklid státní pokladny, přesun na jedno místo. Takhle by to dělala podle mě každá rodina nebo každá firma, mít centralizované ty peníze, abyste je mohl řídit a abyste mohli řídit likviditu státní pokladny.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
A souhlasíte s tou kritikou, která se týká účelu, na který chce vláda tyto peníze použít, to znamená, navýšení důchodů?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Tak já jsem neslyšel, že ty peníze budou vázaný na navýšení důchodu. Podle mě to je taková mediální zkratka nebo nějaký politický boj. To je ten krok číslo jedna, úklid státní pokladny. A pak je důležitý, že v rámci toho úklidu jsou i další peníze. Šetřilo se díky tomu, že se snížil dluh. Loni se ušetřilo na úrocích ze státního dluhu 6 miliard korun. Čili jsou větší daňové příjmy. Čili díky té lepší správě státní pokladny, díky lepším daňovým příjmům vznikly nějaké peníze, a ty se teď můžou v kroku dvě použít na zvýšení důchodů. Na snížení daní a na co ten politik chce.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Na zvýšení důchodů by mělo padnout asi 14 z těchto 20, nebo 21, 22 miliard. Podle toho, co zaznělo.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Zase na to jdete. Zase jdete na tu mediální zkratku. Podle mě to není z těch 22 miliard.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Ono když se těch 22 miliard přesune do státního rozpočtu, tak asi je jedno, která konkrétní koruna na to půjde. Ale ta bilance takto vypadá.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Podle mě to jsou dva rozdílné kroky, úklid a pak to rozdělení těch peněz. Pak už je důležitý, co si občan zvolí za vládu, jestli chce levicovou, pravicovou, středovou a ta ty peníze pak nějak rozdělí.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
I když tedy odhlédneme tedy na co by vláda tyto peníze měla použít. Neplatí, že by v době ekonomického růstu, v době fungující ekonomiky zvýšeného výběru daní měla zkrátka hledat peníze v těchto příjmech?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Když si uklidí, ta vláda podle mě zatím uklidila velmi dobře státní pokladnu. Za loňský rok byl přebytek státního rozpočtu, respektive přebytek, když vezmu města, kraje, obce a všechno to dám dohromady, tak přebytek toho státu nebo respektive plus v pokladně je 80,6 miliardy korun. Je tam přebytek, plus. Je to druhý rok za sebou a je to největší přebytek v historii České republiky, a letos bude také přebytek.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
To se tedy nebavíme o státním rozpočtu, protože ten, jak známo, skončil se schodkem mírným šest miliard asi.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, ale jakoby když vezmu všechny vládní finance dohromady, tak jsme přebytkoví. Protože státní rozpočet zase navýšil příjmy obcí a měst. Takže vy to musíte brát jako celek, takže na jedné hromadě je teď spousta peněz. Hospodaření je v přebytku a je na politicích, jak je rozdělí. Je to zodpovědnost vlády.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Ale to se vracím k té své původní otázce. Neměla by tedy využívat například na zvýšení důchodů příjmy, které získala tímto způsobem? Proč sahá na rezervy z minulosti?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Moment, to jsem se vám snažil právě vymluvit, že to tak není. Čili to není žádná rezerva.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Jsou to peníze, které leží na nějakém zvláštním účtu. Vláda musela přijmout novelu zákona, aby je mohla použít. Proč tuto novelu zákona schvaluje teď, když ty peníze nepotřebuje podle vás, protože zvýšila výběr daní, zvýšila příjmy do státního rozpočtu a peněz má dost.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Protože to je krok úklid státní pokladny a úklid veřejných rozpočtů. Centralizace peněz na jedno místo, nenechat to ležet jinde, dát to všechno na jednu kupu. Do státní pokladny, kde to je nejvíc transparentní. Tečka.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Čili vy to nazýváte úklidem? To je hezký úklid, vzít si 22 miliard?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
No, přeci je tam nenecháte za nula procent ležet? Tak musíte je použít. Musíte je dát. Vezměte si, tady ten stát má takzvanou státní pokladnu. Když se na to podíváte, tak to je likvidita celého státu a tam je v současnosti asi 250 miliard korun. Čili tady těch 22 miliard k tomu může přibýt nebo se to může narozpočtovat. To je jedno. To je na tom politikovi. Ale je potřeba s těma penězma pracovat. Je potřeba se o ně starat a nenechat je ležet na nějakém účtu, takže proto je to úklid, tečka. A pak jsou kroky dvě, zvýšení důchodů. Snížení daní, zvýšení investic hlavně a to jsou dva kroky a na ty můžete pak použít ty peníze buď díky tomu úklidu, nebo díky výběru daní. Podle toho, jak chcete.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Dobře. Já se pro tuto chvíli přidržím vaší terminologie a položím tedy otázku formulovanou takto: Tento úklid, jak vy říkáte, pokryje navýšené důchody v roce 2019, navýšené o tu částku, o které se tedy, o kterou budou navýšeny, tedy o tisíc korun měsíčně pro důchodce starší 85 let a o nějakou menší částku ostatním seniorům. Ale já předpokládám, že po tom to roce, po roce 2019, vláda opět ty důchody nesníží, bude je muset samozřejmě v této výši vyplácet i nadále a bude je muset financovat z jiných zdrojů, z jiných příjmů státního rozpočtu. Proč to tedy nedělá už teď, proč to tedy nenajde ty zdroje už teď?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
To hospodaření je v přebytku, takže ty peníze tam jsou.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Dobře, ale proč tedy sahá na Fond privatizace?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ty jo, tak to já musím ještě jednou. To se omlouvám. Možná to vysvětluju špatně. Sahá na ten fond. Podle mě to vůbec s tím nesouvisí. Na Fond privatizace se sahá proto, že to je nesmyslný účet. Nemá logiku a byl vytvořen jen kvůli tomu, aby se přesto přerozdělovaly peníze z ČEZ, z dividend ČEZ na ekologické škody. Podle mě je to úplný nesmysl. Ekologické škody musíme platit, ale má se to financovat centrálně z jednoho místa, z ministerstva financí nebo rozhodnutím vlády. Proto peníze na jednu kupu. Tečka. A v přebytku.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Promiňte, ale vláda nemluví o tom, že by těchto 22 miliard chtěla tedy vzít a uložit je jako rezervu na něco jiného. Ona je prostě chce použít. Jako peníze, jako chce je vyplatit částečně důchodcům, částečně možná dát na nějaké investice a tak dále.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ne. Tady těch 22 miliard vezme, dá je na jednu hromadu do státního rozpočtu.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Odkud si bude brát volně dle vlastních priorit.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, ale ve stejnou dobu získá nárůst daňových příjmů a ve stejnou dobu je stále v přebytku celý náš vládní sektor. A tady ty peníze vytvoří zásobu, kterou ta vláda buď může použít na důchody, na investice, na snížení daní.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Ale my si nerozumíme. Já se ptám na to, proč v době právě ekonomického růstu na čem se oba dva shodujeme. Ano, skutečně jsme v přebytku, ekonomika roste, výběr daní funguje. Proč tedy je právě v této chvíli nutné sahat na rezervu z minulosti. Ať těch 22 miliard je jakási rezerva, na kterou ta vláda do této chvíle sáhnout volně nemohla. Ve chvíli, kdy bude ve státním rozpočtu, tak se s nimi bude moci volně nakládat. To je ten klíčový rozdíl.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, ale já vám říkám, podle mě to není žádná rezerva. Jsou to peníze na nesmyslném účtu, které tam leží a vynáší nula a jsou vázaný na věci, který se dají financovat ze státního rozpočtu. Takže podle mě to žádná rezerva není. Rezerva je náš likviditní polštář ve státní pokladně. Ve státní pokladně je dneska 250 miliard korun. Stará se o to odbor ministerstva financí. To jsou naše rezervy. To je náš likviditní polštář na případné problémy tady toho státu. Tady to je nesmyslný účet, který je třeba zrušit, dát na jednu kupu.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Je legitimní, aby jeho zrušení fondu a využití těch peněz rozhodovala vláda v demisi?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, podle mě ano. Protože to je ekonomické a je to velmi správný krok. Ty peníze nikdo nevezme. Jenom je zapojí do státního rozpočtu a může použít, jinak se nic nemění.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a odpovědi Aleše Michla, ekonoma a poradce premiéra. Ze strany opozice zazněla kritika, že jde o návrh z pera PR oddělení Andreje Babiše. Nevím, jestli to bylo míněno doslova nebo jenom obrazně. Ale dává to skutečně nějaký jiný smysl, není to jen populistické opatření?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Myslíte pořád to zrušení privatizačního účtu?


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Ano. Převedení do státního rozpočtu a následné využití například na zvýšení důchodů.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Nevím, já kdybych byl ekonomický ředitel jakéhokoliv podniku nebo banky, tak udělám to samý okamžitě. Já nechci, aby se mi válely peníze někde, kde je neřídím, takže mají být na jedno místo. Pak můžete třeba sestavit první rozvahu a první výsledku vůbec tady toho státu. Ta filosofie - majetek na jedno místo, peníze na jedno místo. Řídit, mít rozvahu, výsledovku.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Promiňte, ale já si myslím, že nikdo nezpochybňuje to, že by peníze měly být na jednom nebo na dvou nebo na třech místech.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
My to tam pořád necháváme.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Tam ten klíčový rozdíl je v tom, jestli jsou peníze na místě, kde do nich vláda může volně sáhnout a přidat tomu, přidat onomu, anebo jestli jsou někde, kde zkrátka a dobře jsou oddělené od těchto běžných možností výdajových vlády, kde zkrátka jejich použití není tak volné pro vládu. V tom já vidím ten klíčový rozdíl.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Podle mě je nesmysl vytvořit účet, který se jmenuje privatizační. Vždyť si vezměte tu logiku. Ten nasává dividendy a ty jsou použity na ekologické škody. To je podle mě nesmysl. Dividenda je roční příjem státního rozpočtu.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
To jsou pozůstatky po Fondu národního majetku. Moje rešerše byly správné.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, přesně.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Na které přicházely příjmy z privatizace.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, privatizační účet nebo bývalý účet z Fondu národního majetku. Naprosto přesně to teď máte a už jen vidíte, bývalý účet Fondu národního majetku. Podle mě to jsou nesmyslné účty, kde jakoby ty peníze nikdo nebere. Já jen říkám, že lepší je řídit než je nechat volně ladem a přerozdělovat je jen na ty ekologické škody. Když není tolik narozpočtováno na ekologické škody, tak proč to tam nechat za nula procent ležet někde na běžným účtu. Radši bych je tedy použil na cokoliv jiného, na investice bych je dal, na cokoliv. Radši bych postavil dálnici, než je tam nechal ležet ladem.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
A neměla by vláda v době ekonomického růstu spíš tedy vytvářet rezervy nebo podle vás peníze odložené ladem na horší časy?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, měla by vytvářet rezervy, proto už druhý rok hospodaříme s přebytkem veřejných financí a letos asi taky budeme hospodařit s přebytkem veřejných financí. Dokonce i enormně velkým, takže já bych radši, kdyby ten přebytek vzala a postavila vlastně dálnice v regionech a spojila ty města a kraje, aby ty lidi se mohli hýbat. Takže já bych byl možná radši, kdyby hospodařila s dnešním přebytkem. Ona hospodaří s velkým přebytkem.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
A sahá tedy na rezervy z minulosti, které by měla využít nějakým systémovým opatřením, ať už třeba důchodové reformě nebo budování infrastruktury. Ale podle mnoha kritiků ne k jednorázovému populistickému, také toto slovo zaznívá, kroků, kterým je zvýšení důchodů.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Tak 21 miliard na privatizačním účtě nebo na bývalém účtě Fondu národního majetku není rezerva. To je jednorázově, každý rok tam přibývají dividendy. Tyhle dividendy prostě jsou nesmysl, aby tam byly. Takže podle mě je třeba zrušit, není to rezerva. Rezerva je likviditní polštář ve státní pokladně, kde je v současnosti 250 miliard korun. Když se něco stane, může tam být jenom 200 miliard korun, 50 miliard korun se může třeba zapojit na cokoliv, co by bylo potřeba.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Ale přece řada zemí vytváří různé zvláštní fondy, na které si ukládá peníze, řekněme na horší časy. Známý je například případ Norska, které to dělá. To znamená, vy tento postup nepovažujete za rozumný?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
No, ten postup je výborný. To, co dělá Norsko, je výborné. Ale to co dělá Norsko není, že máte peníze ulitý na fondu, na účtu Fondu národního majetku, bývalého nebo privatizačním účtu, kde se o ně nikdo nestará a leží ladem s úrokem nula. To, co dělá Norsko, je, že investuje do akcií. Kupuje podíly firem, a to masivně.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Nerozdává ty peníze důchodcům nebo neinvestuje je do takovýchto opatření.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
No, tak samozřejmě že je rozdává také důchodcům. Ale vy jste se teď ptal na to, jestli ten stát má také investovat a myslet na budoucnost. To samozřejmě má. Ale to by musel vytvořit nový suverénní fond, instituci, a tam by to za něj dělala. Ale v současnosti ta priorita by měla být nejdřív investice, dostavět tady železnice dálnice, a potom až myslet jakoby na tu budoucnost v tom smyslu jako to dělá to Norsko. Ono má totiž příjmy ropy. To my nemáme ty příjmy z ropy. Proto ono si může stavět ten svůj suverénní fond a investovat do akcií Apple. Třeba.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Ano, ale my jsme měli takové jednorázové příjmy, řekněme, takový jako dar z nebes právě z privatizace. Shodou okolností právě v těchto dnech vyšla kniha bývalého manažera Fondu národního majetku, náměstka na ministerstvu financí Karla Zemana, kde on ty příjmy vyčíslil na zhruba bilion korun a velmi silně kritizoval politickou scénu za to, že právě tyto jednorázové příjmy, které se nikdy nebudou opakovat, nevyužila na to, o čem mluvíte vy. To znamená, infrastruktura, reformy sociálních systémů, školství, investice do školství, do vědy a těchto věcí. A já teď nevím, jestli vy s tím souhlasíte nebo ne. Protože na jednu stranu říkáte, že něco takového byste vítal, ale na druhou stranu souhlasíte s tím, že tento fond tedy definitivně končí.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
To je dobře, že končí. To nebyl fond, to byl pseudoúčet, který sloužil k přerozdělování peněz.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
A je tedy podle vás správné, že ty peníze z privatizace na ně v tuto chvíli nejsou, netvoří nějakou rezervu do budoucnosti, ale byly využity na nejrůznější účely?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Naše ekonomika nebyla ve stádiu jako Norsko, vyvinutá ekonomika. Ona, když jsme privatizovali, tak byla ve stádiu rozvíjející se ekonomiky, takže ty peníze z privatizace podle mě měly být užitý na investice. Já nemám teď analýzu, kolik z nich bylo prožráno nebo projedeno, nebo rozdáno na populistické dárky a kolik z nich bylo použito na investice. Takže já bych si ty věci musel srovnat a pak by se dalo rozhodnout, jak ty peníze byly použity. Ale řada z nich, já si nedělám iluzi, že nebyla rozdána.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Analýzu v tuto chvíli před sebou ani jeden z nás nemá, ale všichni známe třeba stav dálniční sítě nebo železniční dopravy v České republice. Měl by podle vás být lepší?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Souhlasím. Jasně.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Byla šance, aby byl lepší?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Jasně. Stavíme strašně pomalu a strašně málo, takže souhlasím s vámi. Jako ekonom, ježišmarja, to by bylo úplně skvělý. Protože já hlavně věřím na to, že stát by měl nechat zdanění, tak jak je. Nezvyšovat ho, když ekonomika roste, tak má hospodařit s přebytkem. Když klesá, tak může státní rozpočet spadnout do deficitu a pak má hlavně spojovat. Spojovat znamená ty regiony, aby ty lidi se mohli hýbat, svobodně hýbat za prací, za známýma, za zábavou. Je to jedno.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
U protějšího mikrofonu sedí ekonom a poradce premiéra Aleš Michl, který dnes přišel do Dvacítky Radiožurnálu. Podle průzkumu centra pro výzkum veřejného mínění, 63 % voličů věří tomu, nebo si myslí, že hnutí ANO má ekonomický program umožňující ekonomický růst. Na druhém místě je ODS. Té v této oblasti věří 41 % voličů. Je to podle vás racionální výsledek toho průzkumu. Posoudili voliči nebo ti, kteří byli otázáni v tomto průzkumu ekonomickou kompetenci stran skutečně správně?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Já se nechci moc míchat do politiky. Ale myslím si, že já jsem externí poradce pana premiéra, a myslím si, že by měl dostat šanci, ať dokáže, co umí. Takže já doufám, že brzy ta vláda jako bude stabilní a bude doopravdy pracovat na tom, abychom rostli. A po těch 4 letech nebo po 3,5 letech, ať složí účty a uvidíme.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
A neměl tu šanci nebo nebyla ta šance už v minulém volebním období, přeci jen Andrej Babiš byl po většinu toho času ministrem financí.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano a já jsem byl jeho poradce.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Jeho straničtí kolegové ovládali další resorty, například, když už se bavíme o dálnicích, resort dopravy. Nebyla už tady příležitost ukázat nějaké výsledky?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, souhlas. Proto vlastně já, když se kouknu do toho roku 2013, já jsem nastoupil leden 2014 jako externí poradce, takže když se kouknu do roku 2013, tak v průměru státní dluh rostl o 94 miliard ročně, 97 až 2013, plus 94 miliard každý rok. Od konce roku 2013 do konce 2017 dluh nerostl, ale klesl o 60 miliard korun. To je první výsledek. Pak se můžete podívat na výběr daní, když se podíváte na výběr celkových daní.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Já jsem se na to díval. Samozřejmě ta čísla jsou poměrně pozitivní.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Velmi pozitivní.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Ale nesklízí tady hnutí ANO pouze plody ekonomického růstu, který má důvody úplně jinde, než v jeho politice?

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
To nevím. Ano, výběr daní podle mě je o malinko větší částí ekonomického růstu, ale také z velké části, díky tomu, že se ty daně začaly vybírat a nejen zvyšovat. Když se podíváte na loňský rok, tak díky tomu výběru daní byly celkové příjmy vládního sektoru plus 108 miliard. Jenom loňský rok. Takže vidíte, když ekonomika roste, dbá se na výběr daní, tak může narůst daňový příjem až o 108 miliard pro celý ten sektor.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Já tady mám čísla za rok 2017, které vypovídají o tom, že celkové daňové příjmy včetně sociálního zabezpečení stouply meziročně o 2,4 miliard.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Máte ale jen státní rozpočet. A já jsem teď hovořil, vy totiž musíte do toho ještě zahrnout, co dáte městům, krajům a obcím.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Poslední otázka. Může se Andrej Babiš spolehnout na dlouhé období, kdy se bude ekonomice dařit? Podle některých ekonomů už se blíží nějaké ochlazení.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Ano, máte pravdu. Nikdy nevíme, co se může stát. Může přijít recese, když se podíváte na výnosovou křivku v Americe, respektive na rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým úročením, tak je nejmenší rozdíl od roku 2007. To je jako předzvěst. To je asi nejlepší měřítko rizika recese, výnosová křivka. Kdo bude chtít, tak se na to může o víkendu podívat do Ameriky a ano, může ta ekonomika zpomalit, může se něco stát. Proto musíme teď masivně investovat. Ty peníze, co máme v přebytku, teď masivně dát na investice.


Jan MOLÁČEK, moderátor
--------------------
Aleš Michl a jeho poslední odpověď. Víc se jich do dnešní Dvacítky nevejde. Ekonomovi a poradci premiéra děkuji, že byl jejím hostem.

Aleš MICHL, ekonom
--------------------
Díky moc, hezký den.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.