CZ EN

Obavy o advokátní tajemství nejsou na místě

Reakce MF na článek: „Sokol: Opravdu chcete, aby berňák věděl, že se rozvádíte nebo syn bere drogy?“
Zdroj: neovlivni.cz | Datum: 6.3.2018 | Autor: Tomáš Sokol | Rubrika: Blogy

Novela daňového řádu implementuje požadavek evropské směrnice DAC 5 na to, aby měl správce daně pro účely výměny informací při mezinárodní daňové spolupráci právo vyžádat si vybrané údaje získávané pro účely boje proti praní špinavých peněz. Skutečnost, že směrnice DAC 5 dopadá i na advokáty a daňové poradce, potvrdily Legislativní rada vlády a Odbor kompatibility Úřadu vlády.

Naprosto odmítáme tvrzení, že by advokát musel správci daně sdělovat, co se od klienta dozvěděl a v jakékoliv souvislosti. Novela se při implementaci směrnice v případě advokátů a dalších právních profesí bude vztahovat pouze na velmi úzký okruh jejich činnosti obchodního charakteru, viz § 2 AML zákona. Jedná se například o činnost při obstarávání koupě nebo prodeje nemovitosti, správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, dále zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti. Naopak se nebude podle § 27 odst. 1 zmíněného zákona vztahovat na poskytování právní pomoci např. v podobě obhajoby v trestním řízení, právních porad nebo zastupování před soudy. Hovořit tedy o situacích, kdy Finanční úřad zjišťuje osobní informace z rodinného či soukromého života, je zcela nepatřičným a neopodstatněním matením veřejnosti.

Podle návrhu Ministerstva financí navíc tyto údaje budou požadovány výhradně ze strany Generálního finančního ředitelství, a to výsostně prostřednictvím určených zástupců jednotlivých profesních komor. Tedy nikoliv přímo od jednotlivých členů, například advokátních kanceláří. Tito zástupci budou posuzovat oprávněnost jednotlivých žádostí, které mohou být v případě nevyhovujících kritériích zamítnuty. Každá žádost bude přezkoumatelná před nezávislým soudem. Úředník správce daně je navíc pod kontrolou svého nadřízeného pracovníka a nadřízených orgánů. Činnost každého úředníka správce daně je kontrolována ze strany nezávislých orgánů, jako je Nejvyšší kontrolní úřad nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce daně má zákonem jasně vymezené pravomoci a jeho činnost podléhá vícestupňové kontrole.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář