CZ EN

V boji proti nelegálnímu hazardu neotálíme, ale porušovat zákony ve jménu „rychlosti“ nebudeme

Reakce Ministerstva financí na tiskovou zprávu Transparency International a sdružení Občané proti hazardu ze dne 18. 1. 2017

Ministerstvo financí od nabytí účinnosti nového zákona o hazardních hrách 1. 1. 2017 intenzivně a bezodkladně pracuje na naplňování jeho cílů. V prvních pracovních dnech roku 2017 formou dopisu vyzvalo provozovatele nelegálního on-line hazardu k nápravě tohoto stavu ukončením činnosti nebo získáním požadovaného povolení. Pokud tak neučiní, MF s nimi v co nejkratší době zahájí správní řízení, jehož výsledkem může být zápis na seznam nepovolených internetových her a zablokování příslušné stránky. V této souvislosti považujeme za mimořádný úspěch, že zhruba polovina provozovatelů nelegálního on-line hazardu doposud na základě kroků učiněných MF přistoupila k některé z forem sebezablokování do té doby než bude rozhodnuto o jejich žádosti o udělení základního povolení. Tento fakt odpovídá i údajům v tabulce zveřejněné TI.

MF neváhá a nebude váhat využít všech nástrojů, které mu zákon o hazardních hrách dává, pro boj s nelegálním hazardem včetně toho internetového. Zároveň však dodržuje a bude dodržovat právní řád České republiky včetně mj. správního řádu, jehož ustanovení rámcově určují, jak rychle je možné docílit zapsání prvních stránek s ilegálním hazardem na tzv. blacklist. Snaha o maximalizaci daňových výnosů z hazardu, jejíž nedostatek TI kritizuje, nemůže vést k nedodržování ustanovení právního řádu ČR, ke kterému by došlo, kdyby MF zbrkle usilovalo o překotné zablokování co největšího množství stránek s nelegálním hazardem. Eliminace nelegálního on-line hazardu by se v konečném důsledku velmi protáhla, protože provozovatelé by se velmi pravděpodobně proti nezákonnému postupu MF oprávněně bránili soudní cestou.

„V boji proti nelegálnímu hazardu neváháme a nebudeme váhat využít všech nástrojů, které nám nový zákon umožňuje. Současně však nebudeme obcházet správní řád proto, abychom proces zablokování stránek s nelegálním hazardem zbrkle urychlili, jak nás k tomu tisková zpráva Transparency International a Občanů proti hazardu nepřímo vyzývá,“ shrnuje postoj Ministerstva financí náměstek pro majetek státu Ondřej Závodský.

MF se velmi náročnou přípravou a prosazením zcela nového a komplexního právního rámce pro hazard zasadilo o nápravu zcela nevyhovujících podmínek, které v této oblasti dříve panovaly. Dřívější právní úprava hazardu, zákon o loteriích a jiných podobných hrách z roku 1990 se zejména v důsledku dynamického rozvoje internetu stal postupem času čím dál méně dostačující a umožnil za dobu své platnosti značné finanční i sociální škody. Ministerstvo financí proto odmítá kritiku za zlomek těchto škod, který podle TI vzniká tím, že ustanovení nového zákona nejsou vymáhána „rychle.“

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.