CZ EN

Rozhovor s náměstkem Ondřejem Závodským o aktuální situaci v hazardu

ČRO Radiožurnál | 2.10.2017 | 17:06 | Pořad: Dvacítka Radiožurnálu | Téma: Náměstci MF

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Od ledna platí nový hazardní zákon, který sliboval nelegálních heren. A také přísnou kontrolu lidí závislých na automatech. Jak zafungoval? Kdy zmizí z hospod poslední herní automaty? A nepodporuje vláda hazard spuštěním účtenkové loterie? Hostem dnešní Dvacítky je náměstek ministra financí Ondřej Závodský, který má hazard na starosti. Dobrý den. Vítejte.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý podvečer.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, tak jak se letos v Česku daří hazardu?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Od 1. ledna, jak už jste říkala, došlo skutečně k revolučním změnám, vstoupil v účinnost nový hazardní zákon, který je skutečně revoluční změnou. Otevřel možnost sázení na Internetu v některých oblastech, které do té doby nešly, otevřel obrovské množství, nebo dalo obrovské množství pravomocí jednotlivým orgánům veřejné moci v boji proti ilegálním, ilegálnímu hazardu a zároveň dal do českého právního řádu velké množství nástrojů pro brždění patologického hraní.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
No já spíš myslela, jak se ekonomicky daří hazardu? Podle nedávné vládní zprávy totiž například loni měl hazardní průmysl rekordní rok, a to jak, pokud jde o zisky, nebo pokud jde o příjmy státu, ale i obcí. Takže jak se jim daří ekonomicky?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Hazardu se stejně jako celé české ekonomice daří velmi dobře. Daňové výnosy, daňové výnosy z hazardu v loňském roce skutečně byly nejvyšší. Já bych neříkal úplně, nebo nepřikláněl se k tvrzení, že hazard je na nějaké nejvyšší úrovni v historii. Já bych to upřesnil v tom smyslu, že hazardní provozovatelé přiznali nejvíce v historii legálních příjmů.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže si myslíte, že to je tím, že hazard zlegálněl, že přešel na legální rovinu?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Ano. Skutečně dochází k obrovskému přesunu hazardu z ilegálního sektoru k legálním provozovatelům. A také legální provozovatelé zcela zjevně podstatně více svých příjmů přiznávají.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A máte nějaká konkrétnější čísla, o která toto opíráte? Jestli třeba jste si dělali konkrétní analýzu o kolik společností jde, o kolik procent jejich zisků jde?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Skutečně ta čísla přesunu z ilegálního hazardu do legálního, do legální sféry nejsou kvantifikovatelné, ale myslím si, že z těch, z toho rozdílu roku 2015 a roku 2016 jde velká část právě za tímto přesunem.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže ale ani tím pádem jistě nevíte, že jde o legalizaci hazardu?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Tak můžeme také pátrat po jiných důvodech, které by za tímto nárůstem stály. Samozřejmě je to velký růst české ekonomiky a koupěschopnosti obyvatel, ale v některých případech skutečně jinak nedává smysl. Jestliže je někde automat, který můžeme po jednotlivých kusech dešifrovat, jaký měl příjem a jestliže rok před tím tam žádný prakticky příjem nebyl, já nevím, proč by ho tam ten provozovatel vydržoval, když mu nic nepřinášel a poté, co jsme tam udělali určitou kontrolu v tom, zda ty konkrétní naše sázky jsou vykazovány nebo ne a rok na to ten automat v reakci na tuto kontrolu přináší velké zisky, tak je asi něco podivného.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme k těm novým pravidlům, která skutečně papírově jsou velmi přísná. Jednou z hlavních novinek těch nových zákonů, těch zákonů bylo více, která, které hazard nově upravují, tak jednou z těch hlavních novinek měl být registr hráčů. Kdy začne fungovat?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Registr hráčů začne fungovat poté, co bude vybudován...

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď jenom předesílám, že byl plánován už ledna letošního roku původně.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Nikdy nebyl plánován od ledna letošního roku. Ten zákon má tento nástroj v takzvané odložené účinnosti, to znamená, že bude na základě našeho dobrozdání řečeno, že nyní je spuštěn a od této doby se jím provozovatelé musí řídit. My jsme vyhlásili již v loňském roce poté, co zákon byl schválen, veřejnou zakázku na zhotovitele tohoto systému. Ta veřejná zakázka z nejrůznějších důvodů tedy byla zrušena a...

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Z jakých důvodů? To, to mě zajímá.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Veřejná zakázka byla zrušena z několika důvodů. Tím asi největším bylo to, že v průběhu toho zadávacího řízení došlo k určité úpravě v reakci na stovky dotazů jednotlivých uchazečů o tuto zakázku a sami jsme si byli vědomi toho, že je systém skutečně nepřehledný. Druhá věc byla, že...

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Já, já jenom, pardon, že vám do toho vstupuji, ale vy jste někde řekl, že ten zákon byl sestřelen odpůrci nového, nových hazardních pravidel. Tak mně jde o to, jestli jste třeba i cítili řekněme nějakou lobby ze strany hazardních společností celý ten tendr narušit, zpochybnit?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Tak pochopitelně jestliže se ročně pohybuje v hazardu okolo 200 miliard korun, tak nikdo nemá zájem ze strany provozovatelů, aby mu systém, který má být nastaven velmi sofistikovaně, viděl pod ruce. Výsledkem toho je skutečně to, že některé dotazy a stovky dotazů byly obstrukčního charakteru a v důsledku toho ta zakázka skutečně nebyla potom už přehledná.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A pátrali jste po tom, jestli třeba ty obstrukce skutečně jdou za těmi hazardními firmami, jestli tam jsou nějaké linky, nebo nějaká propojení?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Pochopitelně propojení mezi některými společnostmi, které tyto dotazy v obrovském množství dávaly, a které samy ani nabídku nepředložily a provozovateli hazardních her je poměrně dobře sledovatelné.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A řešili jste to potom nějak ještě dále, následně?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě řešili a snažili jsme se z toho poučit pro účely vypsané cenové zakázky.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A když jsme u nové zakázky, kdy tedy bude vypsána podruhé, znovu a lépe?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Znovu a lépe bude vypsána nyní v říjnu tohoto roku.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdy předpokládáte výsledek té soutěže? Teď narážím na to, kdy bychom mohli očekávat spuštění toho samotného registru?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
My budeme hledat skutečně možnosti, jak to řízení o nové zakázce co nejvíce zkrátit. Máme mezi tím také nový zákon o veřejných zakázkách. Proto doufáme, že se nám podaří ty obstrukční mechanismy výrazným způsobem omezit. Ta zakázka sama o sobě bez prodlužování na základě nových dotazů nebo na základě dotazů trvá 45 dní. Uvidíme, jak se to bude protahovat, jak dlouho bude trvat vyhodnocení, a kdy může dojít k podpisu smlouvy. Očekával bych zhruba někdy na jaře příštího roku. Pokud všechno půjde dobře, tak potom po 12 měsících má být odvedena určitá část, na základě které bude vyhlášeno to, že provozovatelé jsou povinni se do určité doby tímto, těmito pravidly musí řídit.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže stihneme rok 2019?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Netroufám si po těch zkušenostech, které jsem si prožil s tímto systémem, něco slibovat, ale rok 2019 by měl být reálný.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Ondřej Závodský, který je hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane náměstku, a co by ten systém přesně měl umět? Čemu by vlastně měl umět zabránit? Říkáme registr hráčů, ale co by měl řešit?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Asi největším a nejpatrnějším pro veřejnost by měl být takzvaný registr vyloučených hráčů. To znamená, nový zákon počítá s tím, že celkem 4 skupiny hráčů by měly být ze hraní vyloučeny. Jsou to osoby, které pobírají příspěvek v hmotné nouzi, jsou to osoby, které se nachází v úpadku, osoby, které jsou dotčeny zákazem trestním rozhodnutím a osoby, které o to samy požádají. To je asi ta nejviditelnější věc. To znamená, že pomocí tedy propojení systému jednotlivých provozovatelů a tohoto státem provozovaného systému by mělo dojít k eliminaci hraní u těchto osob.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A to bude fungovat jak? To bude fungovat tak, že vy jako ministerstvo zablokujete řekněme hráči nějakou přístupovou kartu nebo kódy, které by mu umožňovaly hrát na hracích automatech, nebo bude záležet na těch společnostech hazardních, jestli to zakáží to hraní?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
V určitém směru bude pochopitelně záležet na těch jednotlivých provozovatelích, aby takovouto činnost umožnili. Nicméně bude z jednotlivých rejstříků například ministerstva práce a sociálních věcí nebo ministerstva spravedlnosti překlopena ta databáze osob, které by hrát podle zákona o hazardních hrách neměly a při ztotožnění osob tedy, ať na internetu nebo v těch kamenných pobočkách, by mělo dojít k tomu, že se zjistí, zda tyto osoby v tom registru nejsou. Jestliže jsou, tak by jim neměl být umožněn přístup ke hře.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Ty nové hazardní zákony, kromě onoho registru, také počítaly s pravidly, která mají omezit počet hracích automatů v restauracích, barech, nočních klubech či na benzinových pumpách. Paradoxně ale zatím pořád počet povolení pro hrací automaty stoupá. Čím to je?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Došlo k určitému výkyvu počátkem letošního roku, kdy jednotliví provozovatelé se v uvozovkách předzásobili těmi povoleními na rok 2017. Od toho února, kdy jsme zprocesovali toto obrovské množství žádostí o povolení, ten počet automatů naopak klesá. K obrovskému poklesu dojde na přelomu letošního a příštího roku v návaznosti právě na vypršení těchto licencí.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vám ty žádosti přišly loni před koncem roku?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Přišly skutečně žádosti o několik desítek tisíc automatů v posledních dnech loňského roku.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A tato povolení teda vyprší kdy? Rok, dva?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Ta vyprší po jednom roce, to znamená podle toho, jak to ministerstvo financí zprocesovalo v lednu a únoru letošního roku, tak po jednom roce, to znamená v lednu a únoru letošního roku, ta povolení vyprší.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdy čekáte vy osobně nebo kdy můžete vy osobně slíbit veřejnosti nebo říci s autoritou svého úřadu a postu, že začne radikálně klesat počet hracích automatů?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Já nevím, jestli ten ukazatel hracích automatů je skutečně tím nejdůležitějším. Už nyní poklesl za poslední 3 roky počet provozoven, ve kterých je možné hazard provozovat, z 6 100 na 5 000. To je pro mě to nejdůležitější číslo. To je číslo provozoven, to znamená určitá kvantifikace té dostupnosti hazardu. Očekávám, že po těch změnách, po vypršení těch licencí na přelomu letošního a příštího roku tedy dojde k poklesu o dalších tisíc až dva a do konce příštího roku můžeme očekávat pokles zhruba na jednu polovinu současného stavu.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A máte pocit, že by se provozovatelé hracích automatů, ale tedy i dalších hracích přístrojů, abychom nebyli jenom u těch hracích automatů, že se nějakým způsobem snaží hledat skulinky v těch nových pravidlech, která byla přijata pro, pro hazard?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Tak pochopitelně. Ten tlak na ministerstvo financí v tom ohnout jednotlivá ustanovení nového zákona, tak aby ty dopady nebyly tak tvrdé, je skutečně v těchto měsících enormní. Souvisí to s tím, že ministerstvo financí doposud nevydalo jediné povolení podle nového zákona a podle toho stavu jednotlivých žádostí o povolení ani v nejbližší době nevydá. A v podstatě čekáme na to, až se provozovatelé konečně zorientují v tom, co je a není možné provozovat a teprve následkem toho můžeme v návaznosti na úplné žádosti to povolení vydat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu zůstává náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Další novinkou toho zákona, těch hazardních pravidel, je také boj s nelegálním internetovým sázením. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice upozorňuje na miliardové ztráty z provozování nelegálních on-line her. Jaký je stav teď?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Ten stav je, skutečně v této oblasti je ten pokrok na základě nového zákona nejpatrnější. Ministerstvu financí, které dostalo pravomoci v boji proti ilegálnímu hazardu na internetu na starosti, se podařilo prakticky veškerý ilegální hazard na internetu zlikvidovat, ty zbytky se pohybují skutečně v řádu promile nebo jednoho dvou procent bývalého stavu na konci loňského roku. Jestliže si to ukážeme na počtu ilegálních stránek, které jsme registrovali nebo evidovali na konci loňského roku, těch stránek bylo 55, 52 z nich v různé fázi našeho tlaku od své ilegální činnosti upustilo a zbytek tedy buď je zablokovaný nebo je s ním vedeno řízení ohledně zablokování webových stránek a platebních prostředků. Zároveň jsme uložili pokuty za celkem 185 milionů korun. A budeme dále využívat veškeré nástroje, které nám ten zákon dal, abychom ten stav to znamená to procento ilegálního hazardu ještě dále redukovali.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Já když jsem si pročítala dnes web ministerstva financí, tak jsem tam narazila na 3 servery, které jsou uvedeny s tím, že provozují nelegální hazardní internetové hry. Co to ale přesně znamená? Já jsem se třeba na weby těchto společností pokoušela dívat a normálně mně fungovaly. Tak co to tedy znamená, když jsou na tom seznamu uvedeny?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Jestliže jsou uvedeny na seznamu nepovolených internetových her, tak jednotliví provozovatelé připojení k internetu a jednotlivé banky mají za povinnost do 15 dnů jak tu elektronickou komunikaci, tak ty platební prostředky, platební toky přerušit.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A tak jeden z těch serverů je tam, tuším, už někdy od poloviny léta, což je tedy delší doba, než o které vy mluvíte, a pořád ty stránky byly funkční.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
My samozřejmě děláme i kontroly jednotlivých provozovatelů, zda skutečně plní svoje povinnosti. Víme, že ta skupina největších providerů svoje povinnosti plní, nicméně těch providerů je několik tisíc, na které spadá tato povinnost a pochopitelně je průběžně prověřujeme a snažíme se pomocí nejrůznějších výzev tuto věci napravit.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A mimochodem, kolik jste vydali zatím povolení, těch legálních licencí pro on-line hraní?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Za účinnosti starého zákona na ty hry, které bylo možné provozovat, jich bylo 12, podle nového zákona, to znamená, do dnešního dne jsme jich podle nových pravidel vydali 10.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A žádostí máte?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Žádostí jak pro kamenné pobočky, tak na internet, některé jsou dokonce spojené nebo velmi úzce propojené, tak je zhruba 50.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A ministerstvo financí také čelilo kritice některých sdružení, že vydalo povolení pro internetové hraní velkým českým společnostem, jako je Fortuna nebo Sazka a že jim šlo na ruku tím, že to povolení dostaly velmi rychle, zatímco, řekněme, ti menší provozovatelé na vydání licence čekají. Je to pro vás relevantní námitka nebo ne?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
To pochopitelně je úplně irelevantní námitka. První licence, která byla za účinnosti nového zákona vydána, je zahraniční společnosti ze skupiny "Poker Stars". To znamená zahraničního provozovatele. Následovaly licence pro Sazku, Fortunu ale i několik skutečně malých provozovatelů. Skutečně záviselo na tom, jak, v jakém stavu byly ministerstvu financí tyto žádosti předány. A v návaznosti na to i povolení byly vydávány.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A mimochodem ještě poslední téma. Pane náměstku, jak se díváte na dnes spuštěnou účtenkovou loterii? Nevadí vám, že stát jejím prostřednictví lidi navádí k hazardu, jak říkají někteří kritici této loterie?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Já si upřímně řečeno nemyslím, že by účtenková loterie podněcovala k nějaké závislosti na hazardních hrách. Skutečně ten prožitek hazardního hráče je odvislý od toho, jak rychle může sázet. Jestliže jsem si včera (1. října) koupil v samoobsluze s dětma zmrzlinu a 15. listopadu bude slosování, tak ta rychlost toho prožitku skutečně není nijak mimořádná. To znamená, z hlediska těch mechanismů vzniku závislosti je ta možnost prakticky nulová.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy to za hazard nepovažujete.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
My to za hazard nepovažujeme v žádném případě. Už jenom proto, že to je režim vyňatý ze zákona o hazardních hrách. Ale skutečně i takhle věcně je to naprostý nesmysl to s tím spojovat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem jak se na provozu účtenkové loterie podílí společnost Sazka?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Skutečně provozování účtenkové loterie nespadá do mojí pravomoci a proto nemohu tuhletu otázku skutečně dobře zodpovědět.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám trochu proto, že finančně analytický úřad ministerstva financí vyšetřoval Sazku a to proto, že nevyžadovala, aby se hráči při registraci, při on-line hraní na webových stránkách legitimovali. Nesplňovala zákonné podmínky. Tak je to v pořádku, když ta společnost takto přistupuje k tomu, co zákon vyžaduje, na druhou stranu se tady teď podílí, řekněme, i na provozování té účtenkové loterie?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Všechny společnosti, které dostaly licenci podle nového zákona, tak jsme prověřovali, zda skutečně všechny povinnosti plní. Dvě z těchto společností, které licenci dostaly, podle našeho názoru, to znamená podle názoru toho státního dozoru nad hazardními hrami, své povinnosti neplnily a s těma bylo zahájeno správní řízení, na jehož konci může být odebrání licence.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A jedna z nich je společnost Sazka.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Toto tvrzení nebudu žádným způsobem komentovat.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A do té doby, než tedy doběhne to správní řízení, tak vy vlastně ani nemůžete říct, jestli vám vadí tady zapojení této společnosti do dalšího státem garantovaného projektu, jako je účtenková loterie.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Ano. Vzhledem k tomu, že nechci komentovat jméno té společnosti, tak nechci komentovat ani to případné propojení s účtenkovou loterií.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A to byla poslední odpověď dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu, jejichž hostem byl náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Děkuju vám za návštěvu v našem studiu.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek ministra financí
--------------------
Hezký večer.

Marie BASTLOVÁ, moderátorka
--------------------
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová. Díky, že jste poslouchali.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.