CZ EN

Rozhovor s ministrem financí Ivanem Pilným v pořadu Interview ČT24

ČT 24 | 31.7.2017 | 18:25 | Pořad: Interview ČT24


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Ministerstvo financí v nové prognóze zlepšilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,1 %. Hospodářský růst by měla podle resortu táhnout rostoucí spotřeba domácností založená na růstu mezd. Neměl by být za takové situaci návrh rozpočtu na příští rok vyrovnaný? A kdo z ministrů má před volbami největší požadavky? Zeptám se ministra financí Ivana Pilného, který je hostem Interview ČT24, dobrý den.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Hezký podvečer vám i divákům.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Ekonomice se nebývale daří, máme rekordní nezaměstnanost, ministerstvo financí zlepšilo odhad růstu ekonomiky na 3,1 %, proč budeme příští rok hospodařit s deficitem 50 miliard?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak deficit státního rozpočtu je vlastně dán tím, že probíhají paralelně tři procesy. První proces je legislativní, ve kterém parlament a vláda zavazuje ministra financí, potažmo tedy vládu různými legislativními opatřeními a mandatorními výdaji tak, aby ty, které potom nejsou překročitelné, protože je určuje zákon nebo usnesení vlády. Pak zbývá tedy ten zbytek, který je možný věnovat na další věci, jako jsou třeba investice, věda, výzkum, inovace, bezpečnost a podobně. Druhý proces je formální, to znamená já teď jsem ve fázi toho, kdy do konce srpna mám dát tedy na vládu rozpočet, to znamená, že se musím dohodnout a dělám to postupně s jednotlivými ministry, jak jsem schopen a neschopen uspokojit, uspokojit jejich požadavky. Třetí takový proces je ten, že vlastně priority toho rozpočtu jsou nastavovány takovým ad hoc procesem, těch priorit je příliš mnoho a to znamená, že vlastně není žádná a ministr financí má potom těžkou úlohu, jak se v tom, jak se v tom orientovat. Deficit státního rozpočtu 50 miliard se zdá být poměrně velký, i také proto, že aniž bych předvídal, musím říct, že letošní rozpočet, tak jak to vypadá podle vývoje ekonomiky a výběru daní zejména, vypadá, že rozhodně budeme lepší, než ten plánovaný deficit na letošní rok.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Ten byl 60 miliard.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ten byl 60 miliard.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A už tušíte tedy, jak bude velký deficit ten letošní rok?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
To je věštění z křišťálové koule, protože my jsme v polovině roku velmi přidali téměř všem skupinám zaměstnanců, byly přijaty určité legislativní záležitosti, které se prostě projeví v tom, v tom rozpočtu 2017, takže přesné číslo vám neřeknu, ale jsem naprosto přesvědčen, že ten deficit bude podstatně nižší, než je 60 miliard plánovaný. A když se podívám na tu stranu mandatorních výdajů, kterými jsem zavázán, a mají asi dvě stránky, tak ty prostě předurčují ten deficit 50 miliard, kde budu kritizován opozicí za to, že příliš utrácíme v době, kdy se vyvíjí ekonomika.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A oprávněně?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No tak potom bych se chtěl zeptat opozice, proč, když se hlasuje o některých opatřeních, jako například zvyšování náborového příspěvku policie a o dalších věcech, proč opozice stojí u pultu a kritizuje tato opatření a potom se neodváží hlasovat proti nim?


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Jak dalece to souvisí s tím, že se blíží volby?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No velmi. Každý rozpočet je politický a tento rozpočet je ještě volební a my bohužel jsme v takovém tom taktu, že ten volební rozpočet stejně bude projednávat až příští sněmovna, což je velký problém, protože ta nová sněmovna nemá příliš velké možnosti, jak udělat nějaké korekce, protože do rozpočtového provizoria nemá smysl jít jednak proto, že to ovlivní čerpání evropských dotací, ale také proto, že ty legislativní bariéry, které tam jsou, prostě ta sněmovna už nedokáže změnit, takže dojde k nějakým drobným korekcím typu tam dám 100 milionů, tam 200, 300, ale v zásadě se ten rozpočet příliš nezmění. O to je tedy odpovědnější role ministra financí, který nemůže říct, ten rozpočet stejně padne pod stůl a nová sněmovna s tím něco udělá.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A když tedy plánujete takhle vysoký deficit v době, kdy se ekonomice dobře daří, co se bude dít, až se přestane dařit? Jak bude stát hospodařit?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No tak to je docela dobrá otázka, protože souvisí i především s evropskými dotacemi, protože ty během několika let dojdou a rozhodně bychom měli uvažovat, z čeho budeme stavět a udržovat silnice, z čeho budeme hradit i ty mandatorní výdaje, jak se postavíme k tomu, že je tady nějaký demografický vývoj populace, který zvyšuje náklady jednak na penze, ale samozřejmě také na zdravotní služby nebo na zdravotnictví. A zároveň ubývá lidí v produktivním věku, takže to je vážný problém a je mi docela líto, že se s tím zatím žádná vláda seriózně nezabývala, protože ten problém bude na stole a bude to velký problém, který může být spojen i s tím, že ta ekonomika věčně nevydrží v tom boomu a my jsme závislí na automobilovém průmyslu především a potom na Evropské unii, především Německu. A pokud se tyto komodity nebo státy dostanou do problémů, tak ho máme také.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi váš osobní odhad, jak dlouho může trvat tohle období, kdy se ekonomice daří?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak to je zase věštění z křišťálové koule, na to je lepší se zeptat nějakého makroekonoma, ty tedy moc nemusím, ale na druhou stranu je pravda, že třeba Evropa dělá poměrně dost pro to, aby se zbavila konkurenceschopnosti, to jsou některá i nesmyslná opatření v dotacích na obnovitelné zdroje, to jsou opatření ve snižování emisí, které jdou někde za rámec takových zemí, jako je Česká republika, protože my jsme země, která je průmyslově orientovaná a exportně orientovaná, takže zásahy v této oblasti jsou pro náš průmyslu velmi, velmi bolestné, takže ta doba zcela určitě přijde a nevíme za jak dlouho, jestli to bude za dva nebo za tři roky, ale je to dokonce i přirozený ekonomický cyklus.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme si teď poslechnout názory několika ekonomů, kteří kritizovali ten plánovaný schodek rozpočtu na příští rok.

Jaroslav HANÁK, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR /Interview ČT24, 12. 6. 2017/
--------------------
Tak je potřeba říct, že když se ekonomice daří, neměl by být ztrátový rozpočet. Důkaz je ten předcházející rok. Splést se v plánování a v rozpočtu firmy o 130 miliard, co předvedl stát, tak to asi dobrá zpráva není.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom /Interview ČT24, 15. 6. 2017/
--------------------
Já si myslím, že schodek veřejných financí je opodstatněný pouze ve velice extrémní, velice extrémní situaci a že my bychom v současné době měli hodnotit vládu podle toho, jak snižuje dluh, což se opět jaksi nějakým úplně razantním způsobem, způsobem neděje.

Pavel KYSILKA, bývalý viceguvernér ČNB /Interview ČT24, 21. 7. 2017/
--------------------
To znamená dlouhodobě reformovat, reformovat celý, celý český rozpočet tak, aby byl schopen skutečně v dobrých dobách vytvářet přebytky, které budeme potřebovat jak sůl.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Proč nejsme schopni vytvářet přebytky, které budeme potřebovat jako sůl, jak říká bývalý viceguvernér České národní banky?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak především je překvapivé třeba od prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, že neví, že ten výsledek státního rozpočtu na loňský rok byl ovlivněn především saldem evropských peněz, protože se dočerpávaly peníze z toho předchozího období, to znamená, že tam byl jakýsi kvapík a ten pomyslný přebytek ve výši 60 miliard nebyl nic jiného než saldo evropských peněz.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A s tím ministr financí tehdy nepočítal, že se to může stát, v tom plánování?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No tak já jsem tehdy ministrem financí nebyl, nevím, jak dalece ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Já vím.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
... se s tím dalo počítat, protože to je vždycky, my se k těm evropským penězům a dotacím ještě určitě dostaneme, ale to je vždycky velký problém odhadnout, kdy a v kterém období se jak bude čerpat, takže je to dobře, ale ten problém nebyl ani, samozřejmě možná byl trošku v tom, že se podcenilo to, že výběr daní bude podstatně lepší než se tedy počítalo, ale samozřejmě to saldo vzniklo především aktivním saldem evropských peněz. No a to letošní rok rozhodně nehrozí vzhledem k tomu, jak se čerpají zatím evropské peníze, takže ten výsledek je přirozeně jiný. A pokud se týká těch rezerv, tak já bych nesouhlasil s tím, že máme vytvářet rezervy, já bych rozhodně, kdybych mohl, tak bych si půjčoval a půjčoval bych si proto, že v současné době jsou peníze opravdu levné a kdybych měl záruku, že ty peníze proinvestujeme a že ty investice budeme měřit a ne že je projíme, jako to obvykle děláme, tak bych si samozřejmě půjčil a vůbec bych nehleděl na deficit státního rozpočtu, protože pokud budeme investovat, investujeme do budoucnosti, měříme investice a má to smysl. Ale nemůžeme je sníst, jako doteďka jsme dělali.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A budeme to dělat asi i tedy příští rok. Já vám připomenu vaše slova, která jste napsal v Euru před 7 lety, kde jste právě napsal: "Nemůžeme sníst víc, než kolik vybereme." A pojďme si to poslechnout celé.

redaktor /citace: Ivan PILNÝ, tehdejší prezident sdružení Tuesday Business Network, Zdroj: Euro, 15. 2. 2010/
--------------------
"Nemůžeme sníst více, než kolik vybereme. Nemůžeme rozdávat z peněz ukradených našim dětem. Nemůžeme utahovat kravatu podnikatelům, kteří zaměstnávají lidi schopné a ochotné pracovat."


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
To vypadá, jako byste musel teď, když jste ministr financí, dost trpět při tom sestavování státního rozpočtu a při jednání s jednotlivými ministry, protože oni mají neustále vyšší a vyšší požadavky a vy některým z nich budete muset asi ustoupit. Trpíte, když s nimi jednáte?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak já bych nepoužíval slovo trpět, protože každý je svého štěstí strůjcem a já jsem tuhle roli na sebe vzal dobrovolně, takže jestli v ní trpím, tak je to především tím, že jsem se nějakým způsobem rozhodl.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A trpíte, nebo ne?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ale jinak pod to, co jsem řekl před těma lety, bych se znova podepsal. Problém je v tom, že, jak už jsem říkal, tenhle ten rozpočet je nejen politický jako každý, ale je především volební. A nikdo nechce prohrát volby.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A vám to nevadí, že pod tím rozpočtem budete podepsaný, i když říkáte, že souhlasíte s tím, co jste říkal před 7 lety, tak to je úplně v rozporu s tím, jaký rozpočet vy budete obhajovat.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No tak, ano, tak podívejte se, já samozřejmě musím jako ministr financí sestavit nějaký rozpočet, bude ho schvalovat vláda a ta mě zavázala nějakými usneseními, zavazuje mě k něčemu legislativa, takže jestli tím trpím, nebo jestli se mi to líbí, nebo nelíbí, je úplně irelevantní, protože já prostě jsem nucen plnit věci, které tady jsou nějakým způsobem nastaveny. Tomu se nemohu vyhnout. Já nemohu porušit legislativu, já nemohu porušit usnesení vlády, takže jestli u toho trpím, nebo ne, prostě samozřejmě, že se mi to nelíbí.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Jak moc vám do sestavování rozpočtu a do jednotlivých jednání s ministry mluví váš předchůdce Andrej Babiš? Protože on ten rozpočet, ten první návrh vytvořil on.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak já jsem rád, že vytvořil jakýsi rámec, já jsem rád kvůli dvěma věcem. Za prvé vytvořil jakýsi rámec, který se mi zdá v tomhle okamžiku vzhledem k tomu, co jsem říkal, jako něco, co je asi na hraně toho, co si vůbec můžeme dovolit. Rozhodně nedovedu si představit, jak bych udělal menší deficit. A druhá věc, která je samozřejmě pro ten rozpočet velmi prospěšná, jak pro letošní, tak příští rok, je, že se dobře vybírají daně. Vybírají se lépe, než byl ten odhad. To jsou určitě dvě pozitiva, která mi můj předchůdce zanechal, a pokud s ním konzultuji některé věci, což je tedy velmi zřídka, protože za to ministerstvo financí jsem zodpovědný já a musím tam ty problémy nějakým způsobem řešit, tak je to, já jsem příslušník nějakého politického hnutí a ty věci se od té politiky úplně odtrhnout nedají.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A jak často s ním tedy konzultujete to, jestli máte, nebo nemáte tomu či onomu ministrovi kývnout na nějaké požadavky, nebo jestli se stýkáte nebo si telefonujete, jak s ním konzultujete ty věci? Protože vy jste se viděli u prezidenta Zemana na té schůzce, tak vídáte se i mimo takovéhle schůzky?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak od té doby jsem se, myslím, pokud se dobře vzpomínám, s ním viděl dvakrát a jednotlivé požadavky jednotlivých ministrů s ním nekonzultuji, spíš to konzultuji s ministry, ale spíš jsou to věci zejména v té citlivé sociální oblasti a platy a tak dále, kde prostě to nemůžete odtrhnout od té politiky. A já jsem příslušníkem hnutí ANO, takže do jisté míry stejně jako každý příslušník jakékoliv jiné strany musím trošku ustupovat tomu, co teď řeknu velmi výrazně, a to je volební populismus.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A jak by vypadal ten rozpočet, kdybyste ho sestavoval od začátku vy za těch podmínek, které máte a kdyby nebyly volby? Umíte si představit, že by vypadal jinak nebo by musel být takový, jaký je teď právě kvůli těm mandatorním výdajům?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No tak já nemám velký prostor, protože, znova říkám, je tady legislativa a usnesení vlády, to já musím dodržovat. Jako já je nemůžu zvrátit, když ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Tomu já rozumím, ale říkám, kdyby nebylo bývalo voleb, tak že by možná některá usnesení vlády vypadalo jinak. Kdyby to bylo čistě na vás a nebyly ty by okolnosti, které jsou, tedy nebyly by volby za dveřmi a nebyly by některé mandatorní výdaje, které zřejmě souvisí s tím, že budou volby, protože se zvedaly platy státním zaměstnancům, zvyšují se důchody a tak dále.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Dobře, kdybych tady měl volnou ruku a sestavoval rozpočet, tak jak jsem ho sestavoval pro různé firmy, například pro Microsoft, tak bych především se ptal, jaké jsou priority?


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A víme to my, jaké máme priority?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No to je právě ten problém, který jsem tady už zmínil, že tady se priority vytvářejí na zasedání vlády ad hoc. Vláda něco prostě schválí a tím pádem je to priorita, protože to musím prostě dodržet, ale já, pro mě jsou priority třeba dopravní stavby, jsou to investice do vzdělání, na kterých zase letos jako příliš mnoho nezbyde, protože samozřejmě že ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A vy s tím jako ministr financí nemůžete nic udělat?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No, mohu se nechat přehlasovat na vládě.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale za ten rozpočet budete zodpovědný vy, vám to nevadí, že jsou tam věci, které jsou v rozporu s tím, jak vy jste sám říkal, jste sestavoval rozpočet třeba pro Microsoft?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ale já si nehraju ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Nevadí vám to jako vnitřně?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Já si nehraju na vadí-nevadí, prostě já mám nějaký rámec, který prostě musím dodržet. Tohle já ani nemůžu řešit, protože já jsem tím rámcem vázán. Samozřejmě, že takhle bych nikdy rozpočet nesestavoval, kdybych měl volnou ruku. Řekl bych, opravdu to, co jsou priority pro mě, jsou to dopravní stavby, je to bezpečnost, je tam věda, výzkum, inovace, ale za předpokladu, že se tam bude měřit, ne takovým způsobem, jako se to dělá teď. Věnoval bych to vzdělání za předpokladu, že prostě se profil toho vzdělávacího systému změní, abychom tady neměli 120 tisíc neobsazených míst, takže ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A uhájíte těch 50 miliard? Myslíte si, že to tak dopadne nebo ...

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Já nevím, jestli obhájím, já prostě ten deficit 50 miliard určitě dodržím a předložím ho vládě a vláda o něm bude hlasovat a bude tam dělat příslušné korekce.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A máte nějakou rezervičku, nějaký balík peněz, který máte pro to, abyste uspokojil jednotlivé ministry alespoň trošku, nějaký takový finanční roubík, řekněme?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Já bych tomu neříkal rezervička. Samozřejmě díky tomu, jak se daří ekonomice, jak se daří vybírání daní, tak pochopitelně že uvažujeme o tom, že budeme korigovat příjmy státního rozpočtu směrem k vyšší hranici. Kolik to teď bude, nevím, o tom diskutuji se svými lidmi na ministerstvu financí, kteří vybírají daně, ale určitě příjmy státního rozpočtu proti tomu, co tam bylo navrženo v tom návrhu, který jsem poslal na vládu, tak se ty příjmy státního rozpočtu samozřejmě zvětší. Vypovídají o tom ta čísla, která byla dnes publikována, že zřejmě ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Takže pro každého něco budeme mít?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
To bych neřekl, že pro každého, ale budu se snažit aspoň v těchto případech prostě respektovat ty priority, které cítím já. A jak se k tomu postaví vláda, to je druhá věc. Jestli je tedy uzná nebo bude ten rozpočet korigovat, to já nevím. Bude to určitě na vládě docela složité jednání, to si dovedu představit.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A kdo z ministrů má největší požadavky nebo měl zatím, s kým jste jednal?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak ono se to dá těžko kvalifikovat jako počet miliard, spíš to je, jestli jsou to požadavky realistické, nebo nerealistické.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Tak dobře, takže kdo má realistické a kdo má nerealistické požadavky?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Zdá se, že konečně díky tomu, že se podařilo prosadit aspoň ty prioritní stavby, že budeme konečně moct stavět něco jiného než svodidla, cyklostezky a protihlukové bariéry, takže to je určitě dobře. Ty věci jsou obrovsky zpožděné z mnoha důvodů, na to asi nemáme čas je tady probírat, ale je to samozřejmě dopravní infrastruktura. Potom bych něco rád udělal pro vzdělávací systém. Tam pan ministr Štech má to štěstí v uvozovkách, že spadl, sněmovna shodila kariérní řád, takže mu tam vznikla určitá rezerva. Asi 1,7 miliard, kterou, doufám, že smysluplně využije na něco jiného, takže to je určitě věc, kterou budu podporovat. Samozřejmě máme závazky vůči spojencům, takže je tam určitá trajektorie stoupání výdajů na obranu.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Na obranu.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
S tím mám taky trošku problémy, ale nicméně jsou to spojenecké závazky, které tam jsou. Pak jsou tam požadavky, které jsou velmi nerealistické z řady ministerstev.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A to má kdo třeba?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak určitě se budeme zamýšlet nad tím, co žádá ministerstvo zemědělství. Když mně koaliční partner vyhrožuje, že nebude hlasovat pro rozpočet, pokud se dostanou do sněmovny, tak určitě budou mít tu možnost. Pak jsou tam ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A co přesně vadí panu ministrovi Jurečkovi?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No tak to já nevím, já s ním budu jednat až zítra.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Takže uvidíte zítra.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Takže uvidím, ano.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A jste ke všem spravedlivý nebo třeba se stane to, že máte větší pochopení pro svého stranického kolegu nebo třeba pro ženy ministryně, kdy je těžší odmítnout ženu?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No tak když jste jmenovala zrovna tenhle ten případ, tak zítra mám také setkání s paní ministryní Šlechtovou, která je také ze stejného hnutí jako já, a je to žena a moc potěšená nebude.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Který resort je podle vás na tom nejhůř, že by si opravdu zasloužil přidat?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak ono to je vždycky poplatné nějaké současné situaci a určitě to je doprava, protože stavět konečně snad můžeme a budeme stavět, takže to je pravda. Potom druhá věc, já chápu oprávněné požadavky toho vzdělávacího systému, speciálně teda vysokých škol. Na druhé straně možnosti toho rozpočtu jsou prostě nějaké a není pravda, že by vysoké školy neměly peníze. Některé je mají, některé je nemají, je potřeba je rozlišit. Není pravda, že by vysokoškolští pedagogové obecně brali málo peněz. Když se podíváte na taková ta čestná prohlášení mých kolegů, profesorů, kteří vydělávají pedagogickou činností víc než jako poslanci, tak musíte říct, že prostě je to někde jinak. Jinak je to, protože oni dostávají peníze třeba z výzkumné vědecké činnosti a tak dál. Pokud jste ale na pedagogické fakultě nebo humanitní fakultě, můj syn byl nedávno jmenován profesorem na Karlově univerzitě, takže vím, kolik bere, takže ono tam potom učit za 17 nebo 19 tisíc je prostě problém, takže mělo by se k tomu přistupovat diferenciovaně, ale to zase řadě rektorů vadí. Vysokých škol je hodně, klesá počet žáků. V okamžiku, kdy vám klesá počet studentů, tak je to takový důvod pro přidávání těm vysokým školám. Je určitě dobře o tom vést diskusi, ale ty požadavky v současné době jsou mimo realitu. Já je prostě splnit nemohu.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A je ten systém rozdělování peněz mezi jednotlivá ministerstva spravedlivý v tom smyslu, že když někdo ušetří, tak se ty peníze vrací do rozpočtu a ten ministr nemá vlastně žádnou motivaci na to, aby to znovu zopakoval, protože nemá žádnou výhodu do dalšího roku, nemělo by to být tak, že kdo je schopen ty peníze utratit nebo ušetřit, tak že by měl mít výhodu třeba na příští rok?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak víte, iluze, že se ty peníze vrací do rozpočtu, to je opravdu iluze, protože ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Nevrací se.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ne, to rozhodně ne. Tak podívejte se třeba na obrovské počty neobsazených míst. My jsme kritizováni za to, že státní správa zaměstnává příliš mnoho lidí a když tedy pomineme učitele, hasiče, policisty a tak dále, tak je to pravda, ale ta místa jsou v tisících neobsazená a ty peníze se rozpouštějí mezi ty ostatní, ty se do státního rozpočtu nevrací. Potom další problém ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Teď se rozpouštějí mezi ostatní a má z toho něco ten, kdo ...

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No ne mezi ostatní, ony rozpouštějí mezi ostatní zaměstnance, přidají jim na odměnách, takže ty peníze jako zmizí.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A není to proto, že vědí, že kdyby je nerozpustili mezi své zaměstnance, že už vlastně z toho nic mít nebudou?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ale oni je nevrací. Víte, ono to sestavování rozpočtu postrádá určitý smysl. Tak především máte takzvané profilující a neprofilující údaje, když vám něco zbyde. To znamená, že některé můžete vyčerpat jenom v rámci toho, na co byly určeny, jiné můžete vyčerpat v rámci té kapitoly, ale nemůžete je přehazovat z ministerstva na ministerstvo, to prostě není možné. A ve firmě, když někde ušetříte nějaké peníze nebo je neutratíte, tak je přemístíte někam jinam. Bohužel pravidla státního rozpočtu tohle neumožňují, takže když jedno ministerstvo jakoby neutratí peníze, tak já je nemůžu dát na jiné ministerstvo, které je zrovna potřebuje, to prostě pravidla státního rozpočtu, která do jisté míry postrádají smysl v tomhle tom vůbec neumožňují. Ale těch nevyčerpaných výdajů z minulých let je tam hodně, některé se dají přemístit do příštího rozpočtu, a to já budu vyžadovat, to je třeba ministerstvo práce a sociálních věcí, které má nespotřebované výdaje na úřadech práce 4,3 miliardy, takže to určitě budu chtít, aby je použili v příštím roce, a to je možné, aby to udělali, ale někde s tím lze zacházet velmi, velmi špatně, ale rozhodně to není tak, že by se ty peníze vracely do státního rozpočtu. Ty buď někde zbývají, anebo jsou utraceny.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
V rozpočtu na příští rok jsou vysoké mandatorní výdaje, jak jste sám říkal, zvyšují se platy třeba státním zaměstnancům, jak to, že se ekonomice daří, poznají ti, kteří nepracují pro stát?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No tak ten tlak, tím, že se zvyšují ty peníze v té veřejné a státní sféře, tak samozřejmě to vytváří tlak i na soukromé firmy. My jsme ještě nenarazili na tu zajímavou otázku minimální mzdy, ale samozřejmě že ten tlak z té veřejné státní sféry se přenáší i do té sféry podnikové a tam se mzdy zvyšují, ale tam se mzdy zvyšují především proto, že prostě nejsou lidi. Tady je prostě minimálně 120 tisíc neobsazených míst a to tedy vytváří, sehnat člověka a zaplatit ho, od kohokoliv, to nejsou jenom technické profese, jsou to kuchaři, řidiči a tak dále, je to prostě velký problém a ty lidi musíte opravdu dobře zaplatit.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Během současné vlády se změnila spousta věcí pro podnikatele, stát zavedl elektronickou evidenci tržeb, kontrolní hlášení, už máte nějakou jasnou představu o tom, kolik peněz třeba přinesla elektronická evidence tržeb? Jsou to opravdu miliardy, o kterých mluvil Andrej Babiš?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak stačí se podívat na publikované výsledky, které jsme publikovali za první pololetí. Samozřejmě výběr daní v oblasti DPH a jinde obrovským způsobem narostl, daleko víc už jsme o tom mluvili na začátku našeho rozhovoru, daleko víc, než bylo projektováno. To, co je poměrně obtížné rozlišit a budeme se o to snažit, je, kolik třeba přineslo EET, kolik přinesla kontrolní hlášení, protože to se projeví ve výběru DPH, kde se dá velmi špatně odlišit, co bylo to či ono, navíc třeba v oblasti EET jsme snížili DPH na potraviny v restauracích, takže to musíme od toho také očistit, ale ten výsledek je jednoznačně a výrazně kladný a k tomu bych ještě uvedl také to, že vedle toho, že se získaly peníze na daních, tak se to podnikatelské prostředí také narovnalo. Všechny výhledy typu, jak budou rušeny restaurace a tak dále, a tak dále, se prostě nepotvrdily, EET funguje, podnikatelské prostředí, aspoň v těch sférách, kde se EET zavedlo, je prostě srovnáno a na výběru daní je to výrazně znát.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
V říjnu chce spustit účtenkovou loterii, co si od ní slibujete, když třeba na Slovensku zpočátku nějaký zájem o to byl, ale pak to úplně opadlo, má to vůbec nějaký smysl, když víte, že ta zkušenost ze sousedního státu je taková, jaká je?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak já úplně přesně nevím, jestli něco opadlo, protože poslední hovor, který jsme měli se slovenskou stranou, říkají, že se té účtenkové loterii poměrně daří. To, jestli se bude dařit tady, nebo ne, to je prostě otázka, která je spojena s řadou věcí. Tak za prvé o tom lidi musí vědět, což stojí nějaký peníze. Za druhé, ten systém ...


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Budou to dobře investované peníze podle vás?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No to já ještě nevím, ale rozhodně to budeme, rozhodně to budeme zkoušet a v případě, že se to nebude dařit, tak budeme dělat korekce, ale ten systém účtenkové loterie se trošku rozchází s tím, jak je udělán zákon, a také s tím, jaké na to byly požadavky vznesené třeba z daňové správy. Mám na mysli to, že v současné době řešíme třeba způsob, jak jednoduše vložit tu účtenku do toho systému, což by mělo být relativně jednoduché a jestli chceme, aby lidi to dělali, tak to je asi v tom okamžiku, kdy držíte tu účtenku v ruce a máte možnost jí nějak vložit, protože když přijdete domů, tak už jí třeba ztratíte nebo už se vám do toho prostě nechce, takže já tohle nedokážu odhadnout. Je to otázka marketingu a je to otázka toho, jak takhle poměrně nezvyklá věc, která u nás byla, jak se prostě osvědčí, já to nevím.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Pořád ještě platí, že po volbách definitivně končíte s politikou?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ano, to platí.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A důvod?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Takhle, končím s aktivní politikou.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A důvod?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No, důvod je takový, já jsem si těch pět let užil, něco jsem si tam odpracoval a bohužel já kdybych kandidoval, tak jak jsem měl, tak bych byl pravděpodobně zvolen do parlamentu a protože opravdu nejsou lidi, tak zase bych byl tlačen do toho, abych se stal nějakým ministrem nebo předsedou nějakého výboru a já se fakt umím už bavit jinak, takže já myslím, že jsem se dokázal to, co mnoho lidí neudělá, to znamená, že jsem vstal z té židle a nasadil jsem teda svůj vlastní krk a šel jsem to dělat a něco jsem si tam odpracoval, ale těch pět let mi stačilo v politice.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
A když říkáte, že končíte s aktivní politikou, znamená to, že dál budete spolupracovat s hnutím ANO, s Andrejem Babišem?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ano. Já jsem založil třeba v Hradci Králové projekt digitálního vzdělávání, mám prostě další plány, chci se vrátit také k tomu efektivnímu používání mozku a tak dále, takže určitě s hnutím ANO spolupracovat budu, ale nikoliv v aktivní politice, s tou opravdu končím.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka
--------------------
Říká ministr financí Ivan Pilný. Děkuju za to, že jste přišel do Interview ČT24.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Děkuji za pozvání a přeji hezký večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.