CZ EN

Rozhovor s Ivanem Pilným o rozpočtu na rok 2018 v pořadu Události, komentáře

ČT 24 | 29.8.2017 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ministerstvu vnitra se rozpočet na příští rok zvýší o jednu miliardu a 200 milionů. U Ivana Pilného to vyjednal Milan Chovanec. Podle toho ale i tak pořád chybí peníze na pokračování projektu na boj s terorismem nebo kyberkriminalitou. O další 3,5 miliardy chce proto usilovat na jednání vlády.

Milan CHOVANEC, ministr vnitra /ČSSD/
--------------------
Ta vláda se rozhodla, že Policie České republiky bude zabezpečovat leteckou záchrannou službu. Jsou tam tedy peníze na nákup helikoptéry, jsou tam peníze na implementaci některých evropských směrnic, především PNR, to znamená, to jsou ti cestující. Je tam 240 milionů zhruba na tisk nových občanek, které jsou ze zákona. A jsou tam další opatření, které vznikly na základě usnesení vlády nebo zákona. To znamená stále i po tom jednání nám chybí zhruba 3,4 miliardy korun bez navýšení mezd.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Podle ministra financí Ivana Pilného by ale na pokrytí všech požadavků bylo nutné zvýšit deficit státního rozpočtu na příští rok. Zatím se počítá s 50 miliardami. Rozhodovat o něm, tedy o rozpočtu, bude vláda 4. září. Ministr financí Ivan Pilný. Dobrý večer, pane ministře.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Dobrý večer. Hezký večer vám i divákům.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------

Kolik toho ministři chtěli navíc a kolik jste jim toho nedal, když to sečtete? Už máte ty schůzky za sebou, tak můžete bilancovat.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak já musím odevzdat návrh státního rozpočtu do 31. srpna. Rozpočet je tedy hotový. My jsme na rozdíl, od té chvíle, kdy byly předány ty rámcové požadavky v květnu, zvýšili příjmovou stranu státního rozpočtu o 10 miliard, protože se dobře vyvíjí ekonomika a dobře se vybírají daně. Tato částka 10 miliard byla rozpuštěna na splnění aspoň některých požadavků ministrů. Na základě dohody s panem premiérem a jeho požadavků bude státní rozpočet předložen tak, že z něj bude vyčleněna částka 12,5 miliardy, která by mohla být uplatněna na platy. V tom rozpočtu jsou vlastně pokryta i usnesení vlády s dvěma výjimkami. Jednou je pokrytí výdajů na vědu, výzkum a inovace, kterou, kterou vláda navýšila ještě před mým příchodem o 3 miliardy, to je pokryto jenom částečně. A potom dnes jsem se dozvěděl od pana ministra Chovance, že v jeho rozpočtu nejsou zahrnuty některé výdaje, které schválila vláda svými usneseními a on je nezahrnul do svého rozpočtu a požaduje je tedy po ministerstvu financí. Nicméně konstatovat, že zvýšení deficitu státního rozpočtu z mého pohledu není nutné, protože ta částka 12,2 miliardy pokryje nejen tyto výdaje, ale pokryje i výdaje na zvýšení výdajů pro armádu, které signalizoval pan premiér před dvěma dny v Iráku, pokryje i další možné zvýšení výdajů na dopravní infrastrukturu a pokryje i některé požadavky vysokých škol. Takže z mého pohledu ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na to bude stačit 12 miliard?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Na to bude stačit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To vypadá, jak kdybyste potřeboval 30 miliard.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Na to bude stačit 12 miliard. Ono ty částky nejsou nějak katastrofální v tom rozpočtu. Pro vědu a výzkum a inovace chybí asi 1,5 miliardy. Když ten zbytek potom rozdáme na ty prioritní výdaje, jako jsou, jako jsou silnice nebo vysoké školy, případně i bezpečnost, kterou požadoval pan ministr Chovanec, tak ta částka stačí. Samozřejmě nepokryje všechny požadavky ministrů, ty byly nadměrné, ale státní rozpočet se takto dá sestavit v případě, že ta částka bude využita tak, jak jsem říkal. Pak není třeba zvyšovat deficit státního rozpočtu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
My jsme tady slyšeli ministra vnitra, který říká, že nebude na něco s občankami, na další projekty, už schválené záležitosti, tak nechybí vám ty peníze proto, že třeba v některých výdajích to vaše vláda přehnala?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak především je potřeba říct, že to mediální zvýšení platu o 10 a 15 procent v žádném případě nemůže 12 miliard pokrýt. Ty požadavky jsou více než dvojnásobné a zasahují také rozpočet krajů, který na to vůbec není připraven. Navíc má být provedeno zvýšení 1. listopadu, což je samozřejmě velký problém i pro státní rozpočet letos, a to ne z hlediska deficitu, ale z toho, že nemám z čeho ty požadavky pokrýt a nemají z čeho pokrýt kraje a dokonce ani velmi pochybuji jejich schopnosti to vůbec administrovat do konce roku.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže slibujete něco, co nemůžete splnit.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak já to neslibuju. Jako od slibování jsou tady jiní.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No dobře.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Já to musím řešit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vy jste říkal, že budete lakomý, to je pravda. Ale jste reprezentant vlády, která to slibuje. Jsou to vládní rozhodnutí.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Máte pravdu, ale jako tyhle sliby ode mne tedy nepadají. Já jsem tady od toho, abych je případně nějakým způsobem pokryl a to při stávajícím ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, ale pak je navíc ještě musíte naplnit, když je to rozhodnutí vlády.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Přesně tak, ale při stávajícím deficitu 50 miliard tyto požadavky uspokojit prostě nelze a vláda se bude muset rozhodnout. Nejdřív tedy koalice se musí rozhodnout 4. září, co s tím zvýšení platů prostě provede, a potom o tom bude rozhodovat vláda. Vláda o tom 4. září, jak zaznělo, rozhodovat nebude. Bude rozhodovat, bude nejdřív koaliční jednání toho čtvrtého, a pak na příštím zasedání vlády předpokládám, že se o tom rozpočtu bude mluvit a na základě dohody koalice potom mně bude předložen patrně nový úkol.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ještě mi řekněte, těch 10 miliard, o které jste navýšil ty plánované příjmy v rozpočtu na příští rok, v celkových příjmech asi 1400 miliard, jestli si dobře pamatuju to číslo, těch 10 miliard je nic. Není to takové, takové nic, které tam napíšete, aby to vypadalo dobře a nemusel být větší schodek?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak já si myslím, že pro občany 10 miliard z těch peněz jako není úplně malá částka.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To záleží na tom úhlu pohledu.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No, ono je potřeba také říct prostě, že to je 10 miliard, které jsou příjmy státního rozpočtu, ale jsou tady ještě příjmy veřejných rozpočtů, takže ta část, to zvýšení, které je tam navrženo, to znamená ve veřejných rozpočtech 25 miliard. Z toho se dostane do státního rozpočtu jenom 10 miliard, takže ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Není to jenom účetní operace, že připíšete jedno číslo a ten rozpočet stejně dopadne bůhvíjak, takže ...

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No, tak samozřejmě takovou účetní, takovou účetní operaci mohu klidně provést, stejně tak jako mohu spustit státní tiskárnu cenin a natisknout ty peníze, které jsou potřeba, ale ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To chystáte?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
No, tak zdá se, že kdybych měl uspokojit ty požadavky, tak bych k tomu mohl přikročit a jistě bych potom pana premiéra a předsedu odborů a možná i některé své kolegy přizval.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Deset miliard sem tam. Loni se ministr financí, váš předchůdce, sekl o 60 miliard. Tak nějak zbyly v tom státním rozpočtu. Máte tam taky takovou, jak se říká, "vatu"?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak když mluvíme o rozpočtu na rok 2017, tak tam samozřejmě díky výbornému výběru daní a také díky ekonomice ten deficit státního rozpočtu přesto, že jsme už od 1. července utrácíme za ty platy výrazně, protože ty platy byly zvedány za ta čtyřletá období o desítky procent. To je potřeba tedy říct, že jako neškudlíme. Tak ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Já jsem se spíš ptal na ten plánovaný rozpočet, jestli tam plánujete s takovouto obrovskou jistotou.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
To rozhodně ... Ten nárůst mandatorních výdajů, který byl plánován, a který byl sestavován vlastně na každém zasedání vlády a na každém zasedání parlamentu, dělá tedy takovou pecku do těch mandatorních výdajů, že ten deficit 50 miliard toho rozpočtu, pokud bude takový deficit, bude poměrně obtížné dodržet. Tento rozpočet je také mimo jiné volební, nikoliv jenom politický, což nebyly případy těch předchozích rozpočtů. Víte, problém je v tom, jako je obtížné vysvětlit i třeba panu předsedovi odborů, že když dobře vybírám daně a někde mi zbývá, takže nejsem ve firmě, kde to můžu využít třeba na platy. Mně nechybí peníze, ten deficit bude samozřejmě letos s vysokou pravděpodobností nižší, ale mně chybí ty krabičky na ty peníze, protože tady je zákon o státním rozpočtu a já ty peníze nemůžu vzít a přidat je takhle lidem. To zatím pochopil snad i pan předseda odborů, že tohle opravdu zákon o státním rozpočtu neumožňuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Rozpočet musí být ve sněmovně do konce září. Volby jsou v říjnu. Bude nová sněmovna. Jak s tím rozpočtem naložíte? Předložit ho musíte, pak ho zase stáhnete, předložíte jiný nebo ho stáhnete, předložíte ...

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ne, tuhle zkušenost ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Patrně se to bude týkat ještě vás, i když vláda může být po volbách, to nikdo neví teď, ale ...

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tuhle zkušenost už mám i já za sebou, protože před stejným problémem jsme byli postaveni s Rusnokovou vládou. To, co sněmovna může udělat, samozřejmě je, může korigovat řádově ve stovkách milionů ten rozpočet, ale nemůže ho zásadně změnit, protože by musela změnit legislativu, protože drtivá většina výdajů v tom rozpočtu, zejména v tomto rozpočtu jsou výdaje prostě mandatorní, výdaje předepsané legislativou. Takže ty je velmi obtížné změnit. Takže sněmovna může buď schválit rozpočtové provizorium, tedy respektive neschválit rozpočet, což je nesmysl z hlediska evropských peněz a také to nevyřeší ty legislativní problémy, anebo bude provádět prostě ty drobné stamilionové korekce, které jsme prostě dělali my, protože je potřeba ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili ale bude to tento rozpočet i v nové sněmovně.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Je, proto k tomu rozpočtu já přistupuji a doufám, že i moji kolegové velmi zodpovědně, protože jsme si vědomi toho, že nová sněmovna s ním prakticky příliš mnoho udělat nemůže, i když bude, řekněme, ustavující schůze probíhat včas.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Kauza firmy FAU. Finanční správa je zproštěna mlčenlivosti v daňových záležitostech firmy FAU. Tak už vám generální ředitel Finanční správy doložil oprávněnost postupu Finanční správy, respektive toho specializovaného finančního úřadu?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
My jsme se dnes s panem generálním ředitelem Janečkem dohodli, že požádá tedy o zproštění mlčenlivosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To už se stalo.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Což se tedy stalo. Pokud jsem informován o té kauze, já zatím jsem samozřejmě neměl vůbec čas si prostudovat ty materiály, které jsou tedy zveřejněny, tak tam nedošlo, ten soud neříká, že ta Finanční správa pochybila. Říká pouze to, že by neměla být trestána dvakrát, protože tam o tento případ šlo. Takže to je zatím všechno, co o té kauze vím. Jinak pokud se týká obecně toho problému takzvaného zneužívání těch zajišťovacích příkazů, tak já jsem požádal pana generálního ředitele, aby mi do 31. srpna podal zprávu o případných excesech v této oblasti. To se týká i kontrolního hlášení i dluhopisů. Takže tu zprávu do 31. 8. já dostanu. Doufám, že tam budou, pokud bude nutné, navrženy i nějaká opatření, která by ty excesy mohla, mohla případně změnit. Zatím tu zprávu nemám, 31. 8. ji dostanu a také jsem slíbil rozpočtovému výboru, že ji předložím s komentářem.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tohle není případ zneužívání těch zajišťovacích příkazů?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak ten soud rozhodl zatím jenom o tom, ten vůbec neposuzoval oprávněnost nebo neoprávněnost toho zajišťovacího příkazu. Ten pouze rozhodl, že ta firma nemůže být trestána dvakrát.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ten zajišťovací příkaz je známý, ten veřejný dokonce na stránkách Finanční správy. A vy jste nežádal vysvětlení toho, o co se opírá, opírají ty dva základní kameny, které vlastně jsou základem pro vydávání zajišťovacích příkazů, to znamená že tam hrozí nebezpečí z prodlení a že tam je odůvodněná obava, že vybrat daň půjde jenom s velkými obtížemi. To je tam dostatečně doloženo v těch materiálech?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak já jsem zatím ten materiál nemohl prostudovat. Samozřejmě v ojedinělých případech ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak je to aktuální kauza. To by vám generální ředitel přece měl říct jako první, když už je zbaven mlčenlivosti.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ano, ale mlčenlivosti byl zbaven před několika hodinami. To je potřeba tedy říct. Já samozřejmě mám, jako podnikatel mám samozřejmě problémy s tím, že když jsou ty příkazy využívány excesivně a likvidačně, ta procenta to nedokazují. Já už jsem to tady několikrát vykládal i médiím, že prostě vzhledem k tomu počtu případů je to naprosto marginální, ale nicméně ty firmy to tak, jak uznal ten správní soud, je to prostě poškodilo a není to prostě dobře. Ale já prostě nevím, jestli to je chyba lidského činitele, že některý úředník byl příliš horlivý, nebo jestli je potřeba udělat nějaká systémová opatření. Tuhle zprávu ještě nemám a musím to teda nějakým způsobem posoudit. Nechci usuzovat na základně jednotlivého případu. Navíc k těm případům, jak víte, pokud ... Víte, to je první případ, kdy firma, která byla k něčemu odsouzena, souhlasí se zbavením mlčenlivosti. Jinak se zbavením mlčenlivosti vždycky souhlasí firmy, které vyhrály spor. Ty, které prohrály, v těch desítkách a stovkách případů, tak ty samozřejmě tento souhlas nedají. Takže to vyvolává dojem, že ty příkazy jsou využívány excesivně, protože ta druhá strana prostě není slyšet a já do těch kauz zasahovat prostě nesmím a nemohu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
O téhle se dá mluvit daleko více, protože se stává veřejnou tím dnešním rozhodnutím té firmy. Ještě na jednu věc se chci zeptat, chci zeptat, vliv vašeho předchůdce na Generální finanční ředitelství. To vám generální ředitel mohl říct už.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak podívejte se, pokud tam došlo k nějakému excesu, tak ... a došlo tam k porušení zákona, tak je to věcí prostě nějakých jiných orgánů než ministra financí. Od toho tady máme orgány činné v trestním řízení. Já přece ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale on jmenuje, odvolává. Přece když přijde za generálním ředitelem a řekne já potřebuju, hypoteticky …

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tomu já rozumím, ale, pane redaktore, tohle mám zjišťovat ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Stalo se to nebo ne?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
... z toho, že budu posuzovat odposlechy, že budu dávat na mediální zprávy vyjádření mých kolegů? Já nejsem vyšetřovatel. Já jsem ministr financí. Jediné, co mohu udělat a to jsem udělal, že jsem se zeptal pana generálního ředitele, jestli k něčemu takovému došlo, on to popřel.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A on řekl? Popřel.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
A já mám, já jsem, já mohu nahlédnout do nějakých zápisů prostě z jednání, interních jednání na ministerstvu financí, to mohu udělat. Tam pravděpodobně nic nezjistím. Ale já nejsem tady od toho, abych zkoumal nějaké odposlechy a mediální vyjádření a jiné věci. Od toho prostě jsou jiné orgány. Od toho určitě není ministr financí. Takže já v této věci toho mohu udělat jenom velice málo.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Děkuju za rozhovor, pane ministře. Na shledanou.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Na shledanou. Děkuju za pozvání a hezký večer divákům.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.