CZ EN

Rozhovor s Alenou Schillerovou o změnách v EET v pořadu Události, komentáře

Zdroj: ČT 24 | 15.12.2017 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Elektronická evidence tržeb a dnešní zásah Ústavního soudu. První téma. Soudci evidenci sice ponechali jako celek v platnosti, citelně ji ale upravili. Zrušili hned několik ustanovení. Nález říká, že výběr daní je legitimním cílem. Kritizuje ale způsob zavádění EET. I proto zrušil třetí a čtvrtou fázi, která měla povinnost příští rok rozšířit na zmíněné statisíce dalších podnikatelů a řemeslníků. Ústavní soud evidenci tržeb zkoumal na základě stížností 41 pravicových poslanců. Ti opatření napadli u nejvyšší justiční instance loni v červnu.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
12 měsíců a 15 dní. Tak dlouho musí část podnikatelů evidovat tržby. Do svých hotelů a restaurací EET zavedl taky Lukáš Žaludek.

Lukáš ŽALUDEK, ředitel sítě hotelů a restaurací
--------------------
Tak je to pomoc v tom, že máme jasně evidovaná data prostě o tom, jaké byly tržby a můžeme si to kdykoliv zkontrolovat.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Naopak podnikání kvůli evidenci už před rokem vzdala Jarmila Sedlaříková. Dveře její tehdejší restaurace jsou zavřené i dnes.

Jarmila SEDLAŘÍKOVÁ, majitelka restaurace, Počenice /30. 11. 2016/
--------------------
Počítač nemám, nic a obávám se, že bych to nezvládla.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
A stejně jako se liší názory podnikatelů, rozděluje EET i politiky. Skupina poslanců primárně požadovala zrušit zákon jako celek. Odmítali ale taky, aby povinnost platila pro e-shopy nebo aby mezi identifikačními údaji na účtence bylo rodné číslo. Jak se soud k výhradám postaví, sledoval přímo v Brně jako jediný z politiků Marek Benda.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Myslím, že to je naprosto jednoznačné vítězství. Ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu, že elektronická evidence tržeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený.

Andrej BABIŠ, premiér, bývalý ministr financí /ANO/
--------------------
Ústavní soud řekl, že EET, zákon o EET není protiústavní a že je to legitimní nástroj na výběr daní a to, to si myslím, že je nejdůležitější.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo financí už teď připravuje novelu zákona o elektronické evidenci tržeb a po dnešku bude reagovat i na názor soudu, třeba v tom, že v ní budou jasně dané podmínky, kterých podnikatelů se systém týkat nebude.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě budeme navrhovat ty nejmenší fyzické osoby, budeme to pravděpodobně navrhovat ve vazbě na paušální daň. Určitě tam dáme ty, které jsou dneska vyňati nařízením vlády. Budeme zvažovat, jestli nevidomé osoby tam necháme.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Než začne nový zákon platit, nebude se k povinnosti muset připojit nikdo z třetí ani čtvrté vlny, třeba řemeslníci.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/
--------------------
Za nejčistší řešení tedy nadále pokládáme zrušení zákona jako celku, tak, jak si to myslí i pět soudců Ústavního soudu.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /ČSSD/
--------------------
Teď je důležité, aby ty podmínky byly nastaveny správně podle nálezu Ústavního soudu a samozřejmě také, aby nebyly diskriminační.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
EET jako velké politické téma se tak do sněmovny vrátí za několik týdnů. Schvalování původní normy dnes přitom Ústavní soud taky kritizoval. Poslancům vadilo, že tehdejší koalice ukončila rozpravu v rozporu s jednacím řádem.

Josef FIALA, soudce Ústavního soudu
--------------------
K tomu porušení došlo jak samotnou Poslaneckou sněmovnou, tak jejím tehdejším předsedou.

Jan HAMÁČEK, místopředseda strany a sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já to chápu jako mimořádné opatření, které by se nemělo zneužívat, nicméně pro ten, pro ten konkrétní případ adekvátní.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Než se politici dohodnou na nových výjimkách, platit zatím budou ty stávající. Třeba to, že se povinnost nevztahuje na prodejce vánočních kaprů. Redakce a Štěpánka Martanová, Česká televize.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ministryně financí Alena Schillerová. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Dobrý večer. Vítám vás.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Hezký večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, připravujete změny. Začněme u těch změn, pokud takové plánujete, koho se elektronická evidence tržeb bude týkat? Jaké změny chcete zavést?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já bych především úvodem chtěla říct, že my dnešní rozhodnutí Ústavního soudu považujeme za úspěch. Ústavní soud jednoznačně řekl, že zákon o evidenci tržeb je legitimním nástrojem. Je nejen v souladu s ústavou, ale současně legitimním nástrojem prověřování daňových povinností. To bych chtěla říct. A rozhodně neřekl a nezrušil třetí a čtvrtou fázi, jak zaznělo v reportáži, ale odložil ji. Čili jinými slovy okruh poplatníků, na které dopadá, neustále zůstávají v zákoně zachováni. Odložena je vlastně doba realizace do doby, než přijmeme nový zákon a ten vstoupí v účinnost. Tam upravíme veškeré výjimky, se kterými počítáme. Jinými slovy, já si dovolím takové malé přirovnání.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, paní ministryně. A právě proto, že tohle jsme od vás dnes slyšeli celý den, proto jsem se zcela záměrně ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
... rovnou ptal na ty konkrétní návrhy, se kterými budete přicházet. Tedy jaké změny, ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
... pokud jde o to, na koho se bude elektronická evidence vztahovat, připravujete. A řekněme teda, já to ještě upřesním, tu otázku, jak podnikatele rozdělíte podle finanční hranice, na koho se bude vztahovat, na koho ne.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Každopádně my jsme už uváděli několikrát, že tato vláda připravuje změny. Připravovali jsme ji formou nařízení vlády. Teď ji tedy vložíme přímo do novely zákona, na které pracujeme už nějakou dobu a chceme vyjmout ty nejmenší. Chceme to provázet s tzv. paušální daní. To znamená, chceme vyjmout ty, kteří získají formou rozhodnutí finančního úřadu rozhodnutí o stanovení paušální daně. U těch už se neprovádí daňová kontrola, nemusí vést účetnictví a ty chceme vyjmout z EET. Chtěli bychom, aby se to týkalo těch nejmenších a zvažujeme příjmy. Jsou tam dvě varianty. Samozřejmě my obě propočítáváme a zvažujeme. Jedna varianta je s příjmy do 250 tisíc korun ročně, druhá varianta je s příjmy do 500 tisíc korun ročně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Skopečku, Občanská demokratická strana bude navrhovat zrušení EET?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Bezesporu, nicméně dovolte, já tady s paní ministryní takhle mluvím poprvý poté, co je jmenována, tak mi dovolte jí pogratulovat a je naděje snad, že budeme mít polemiky korektní a chtěl bych jí popřát úspěch. To je za prvý.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak pojďte do té korektní polemiky teď.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
A do té korektní polemiky. Já nechápu, že paní ministryně může ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Děkuji.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
... říkat pár hodin poté, co Ústavní soud konstatoval, že byl porušen jednací řád sněmovny, když byla schvalována EET. Nebyly správně zcela analyzovány dopady elektronické evidence tržeb na jednotlivé skupiny podnikatelů. V tom Ústavní soud říká, že není možné říkat, že když se kácí les, tak lítají třísky, což byl princip při schvalování tohoto zákona. Čili já fakt nechápu, jak někdo může říkat pár hodin poté, co Ústavní soud tak vážné věci říká, tak to nelze považovat skutečně za úspěch.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak to je stejný úvod, jako měla paní ministryně, taky jsem ji nechal. Pojďme k těm konkrétním věcem. Budete navrhovat zrušení tohoto zákona?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Tak my jsme rádi, že nedojde k rychlému náběhu těch dalších fází.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Budete navrhovat zrušení toho zákona?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
My jsme to už několikrát dělali. Nepodařilo se to.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže teď už ne, i když to máte v programu, tak ne.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Já si nejsem jistý. V okamžiku, kdybysme zjistili, že je naděje v Poslanecké sněmovně získat pro zrušení elektronické evidence tržeb většinu, tak to bezesporu uděláme, protože si myslíme, že ten koncept, ten systém je špatný jako takový. Samozřejmě ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A je taková naděje?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Já myslím, že v této konstelaci sněmovny úplně zrušení pravděpodobné není, nicméně myslím si, že se přece jen ta sněmovna proměnila, že je jiná, než byla ta sněmovna před volbami, a že je tam větší naděje, že ten systém bude více liberální, že zejména na ty malé střední podnikatele bude přece jenom se dívat citlivěji, a že je naděje i podle mého názoru, že ty fáze, se kterými paní ministryně počítá, takže nemusí být úplně tak jasné, že projdou.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A jak se ho tedy budete snažit změnit? Předpokládám, že budete něco navrhovat.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Tak my teď budeme čekat, s čím přijde paní ministryně, protože ten Ústavní soud řekl, že pokud chce vláda vůbec uvažovat o tom, aby ty další fáze pokračovaly, tak to musí být prostě dobře připravený zákon, nikoliv špatný zákon, narychlo připravený, neanalyzovaný, tak, jak ho předchozí vláda předložila a protlačila navzdory, navzdory jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Tak budu muset připravit nějaký kvalitnější zákon a to je bezesporu zase chvíle, kdy to téma bude otevřené a kdy je možné v tom zákonu, v tom zákonu ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pořád jste mi neřekl, co se tam pokusíte protlačit, lidově řečeno.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
No, já, my se budeme snažit především, aby ty další fáze elektronické evidence tržeb nenastaly. To znamená to, co dneska ten Ústavní soud umožnil, že to zpomalil nebo zrušil ten náběh těch dalších fází, tak my budeme samozřejmě usilovat o to, aby ty další fáze už nikdy nepřišly. To je zcela zřejmé.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, proč vlastně ty změny děláte, mimo jiné i v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, což samozřejmě musíte v tomto případě, ale když říkáte, že jste sami začali připravovat některé změny, proč už v tom zákoně nejsou, když třeba to, že nejmenším živnostníkům to způsobí velké problémy, tak o tom se už při schvalování toho zákona mluvilo horem dolem. To tam vůbec nemuselo být.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak otevřel jste celou řadu témat. Já si dovolím teda nejdříve poděkovat panu Skopečkovi za blahopřání. Těším se také na konstruktivní spolupráci. A dovolte mi přece jenom to přirovnání, vy jste mě přerušil před tím.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, já jsem otevřel jedno téma a to se týká toho, proč ty změny děláte až teď, když některé v tom zákonu, některá ustanovení v tom zákonu vůbec nemusela být.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Hned to vysvětlím. Jenom mně dovolte to přirovnání. Ústavní soud řekl: Elektronická evidence tržeb je dobře rozjetý vlak, který jede správným směrem, a vy si rozmyslete, které vagony k němu připojíte, protože pokud je tam připojíte, už je nepůjde odpojit. Asi tak bych si dovolila tu parafrázi. A teď se vracím k těm změnám. Už v loňském roce podal tehdejší ministr financí Babiš v roli poslance pozměňovací návrh, ve kterém chtěl vyjmout vlastně osoby s příjmy do 250 tisíc, které získají takzvanou paušální daň. Tento návrh vlastně se vůbec nedostal na pořad jednání, neprošel. My pracujeme na novele, my jsme to signalizovali několikrát. My jsme zvažovali právě vynětí formou nařízení vlády, protože byl volební rok a podání jakékoliv novely by prostě bylo nemožné z technických důvodů. A jenom k tomu špatně připravenému zákonu. Já bych chtěla říct, že ten zákon měl velice důkladnou RIA. My jsme spolupracovali s Asociací českého tradičního obchodu, se Svazem obchodu cestovního ruchu, s Asociací malých, středních podnikatelů, mimo jiné Hospodářskou komorou. Všechny tyto svazy, komory nás podporují. Dokonce mně zaslal nedávno prezident Asociace tradičního českého obchodu otevřený dopis, který poslal předsedovi ODS a kde vlastně ho upozorňuje na to, kde bere tu jistotu, že podnikatelé nepodporují zákon o EET. Oni například zastupují 7 tisíc malých prodejen. Svaz obchodu a cestovního ruchu zastupuje, zastupuje subjekty s půl milionu zaměstnanci. Asociace malých, středních podnikatelů zastupuje 260 tisíc podnikatelů. A všechny tyto svazy a komory nás podporovaly. Takže já si myslím, že není vůbec pravdou, že nemá podporu podnikatelů. Takže ta RIA byla velmi kvalitně připravena, dokonce tehdy komise RIA Legislativní rady vlády vyjádřila pochvalu nad takto zpracovanou RIA. Takže my jsme analyzovali a konzultovali v průběhu přípravy zákona vlastně všechny tyto možné situace. Nicméně jsme rok od účinnosti zákona. Máme za sebou rok aplikační praxe a máme za sebou určité zkušenosti. Nasloucháme veřejnosti, hovoříme s podnikateli, a proto jsme začali připravovat tuto novelu. A protože byl volební rok, mezi tím se přiblížila účinnost třetí a čtvrté fáze, tak jsme zvažovali formu nařízení vlády. V tuto chvíli jsme v jiné situaci. Ústavní soud odložil třetí a čtvrtou vlnu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tady už se trochu opakujete, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Takže my připravíme vše do novely. Ano, souhlasím.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Já chci dát prostor ještě panu, panu Skopečkovi.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Takže asi tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ten zákon dobře připravený.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Rozhodně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To, o čem paní ministryně teď mluvila, že i podnikatelé, měli podporu podnikatelů. To zaznívalo i dnes ve vysílání České televize. Tady nebylo nějaké velké jásání podnikatelů, že se něco ruší. Naopak řada z nich, netvrdím, že úplně všichni, ale řada z nich říkala, no, to narovnává tržní prostředí, my s tím souhlasíme, s principem.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Já se s podnikateli bavím, bavím se i s malými a středními a zejména ti malí a střední proti tomu velmi hlasitě, hlasitě vystupovali celou dobu. Koneckonců spolek živnostníků, teď asi necituju úplně dobře název toho sdružení, proti tomu bojuje celou tu dobu. Čili zejména malí a střední podnikatelé opravdu z tohoto nástroje nadšeni, nadšeni, nadšeni nejsou.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak pan Havlíček to zrovna vítal. Ona je pak ještě jiná skupina malých a středních podnikatelů. Ti to nevítali, to je pravda. Ano.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Já opravdu z podnikatelského sektoru slyším, slyším řadu výhrad a koneckonců mám pocit, že i Občanskou demokratickou stranu volila řada podnikatelů a živnostníků právě proto, že to byla jedna z našich vlajkových lodí, boj proti EET. Ale já bych se zastavil u jedný věci, která podle mého názoru nebyla korektně řečena. Ústavní soud v žádném případě neřekl, že je to dobrý projekt. V žádném případě neřekl, že je to dobře rozjetý vlak. Koneckonců ani to není role Ústavního soudu. My jsme k Ústavnímu soudu nešli proto, aby zkoumal, jestli je to dobré, nebo špatné hospodářsko-politické opatření. To je, to musí udělat parlament. To je politický souboj.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
On neřekl, že je to dobře rozjetý vlak. Řekl, že výběr daní je legitimní cíl a toto je cesta k naplnění toho legitimního cílu. To řekl Ústavní soud.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Na tom se bezesporu shodneme, ale nekomentoval, že elektronická evidence tržeb je tím správným a jediným možným způsobem, jak vybírat v České republice daně. On pouze konstatoval, zda to je legitimní nebo protiústavní opatření, nebo není. Ale Ústavní soud tu nemáme od toho, aby politicky hodnotil nějaké opatření. To je skutečně na nás pod..., politicích a my jsme se ani na Ústavní soud kvůli tomu neobraceli. My jsme se obraceli z hlediska práva, z hlediska ústavnosti toho přijímání. To je jedna věc. A asi vše.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, velice krátkou odpověď prosím. Kdo vás podpoří ve sněmovně? Máte tu podporu dojednanou?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To samozřejmě v tuto chvíli je předběžná otázka. My nejdříve musíme dobře připravit novelu, konzultovat ji se svazy, komorami a s veřejností. Až budeme připraveni, tak samozřejmě ji pustíme do řádného legislativního procesu a budeme se snažit přesvědčovat zákonodárce k tomu, aby ji podpořili.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, rozumím tomu, jenom jsem se ptal, jestli už ta podpora je, nebo není.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Takže v tuto chvíli vám to neřeknu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, ano, rozumím tomu. Je na to koneckonců i čas. A poslední věc.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
V tuto chvíli je to brzo.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------

Bude vláda omezovat debatu v Poslanecké sněmovně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak to se mě ptáte. Já nejsem ani, já nejsem ani člen Poslanecké sněmovny. To bude otázka na zákonodárce. Já si myslím, že nikoliv.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, ale jste ministr, který to tam bude předkládat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, já osobně, když jsem si četla nález Ústavního soudu, tak on samozřejmě vytýkal tuto skutečnost, že byla omezena debata. Nicméně nepovažoval to, když to volně budu parafrázovat, za tak závažnou chybu, aby zákon zrušil. Máme tady dneska nový zákonodárný sbor složený z nových poslanců, vyspělých, zkušenějších, takže já předpokládám, že nic takového nenastane.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale zároveň Ústavní soud řekl, že to bylo porušení zákona přerušení té debaty. Jak k debatě přistoupí opozice? Každý jednou a dost?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
To netuším. My skutečně budeme chtít ukázat, že to světélko na konci tunelu, se kterým dneska přišel Ústavní soud a zrušil tu druhou a třetí fázi, takže by z něj mohlo být pro podnikatele sluníčko. Budeme chtít přesvědčit novou vládu a nové kolegy v Poslanecké sněmovně, že skutečně takto restriktivní plošné opatření, jakým EET bylo nastaveno, není dobrá cesta a budeme třeba přesvědčovat kolegy, aby formou paušální daně ulevili našim nejmenším a středním podnikatelům tak, aby si tito podnikatelé zaplatili nějakou paušální daň a více je stát neotravoval, protože ti malí a střední podnikatelé skutečně nejsou ti, od kterých utíká nejvíce daňových úniků a nejsou to ti, kteří by snad mohli zachránit český státní rozpočet.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Budeme to sledovat. Paní ministryně, děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Na shledanou. Děkuji za pozvání. Přeji všem hezký večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A děkuju i Janu Skopečkovi, se kterým se ovšem v Událostech, komentářích ještě uvidíme. Takže prozatím na shledanou.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Prozatím na shledanou.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.