CZ EN

Pokud Komora viděla problém, mohla na něj včas upozornit a navrhnout jeho řešení

Ministerstvo financí se důrazně ohrazuje proti alibistickým výrokům Komory daňových poradců ČR uvedených v tiskové zprávě z 6. 2. 2017.

Návrh zákona o evidenci tržeb prošel v první polovině roku 2015 řádným legislativním procesem včetně připomínkového řízení, jehož účastníkem byla právě i Komora daňových poradců. Žádný z účastníků připomínkového řízení, které má sloužit ke vznesení konkrétních požadavků na úpravy navrhovaného zákona, se kromě obecných proklamací nevyjádřil k technickému aspektu aplikace evidence tržeb při online platbách na internetu, natož aby navrhl jakékoliv řešení. Neučinila tak ani Komora daňových poradců, ani Ministerstvo průmyslu a obchodu a ani další připomínková místa.

Stejně tak neformální diskuse, které Ministerstvo financí vedlo přímo s dotčenými subjekty a jejich zástupci, tedy podnikateli v oblasti e-commerce, a to při přípravě návrhu, v průběhu i po skončení legislativního procesu, nevedly k identifikaci potenciálního problému.

Poté, co byla Ministerstvu financí předložena analýza dané problematiky zástupci dotčených subjektů, byly vedeny zcela otevřené a konstruktivní diskuse, bohužel se tak stalo až v době několika týdnů před účinností zákona o evidenci tržeb. Přesto se Ministerstvo financí rozhodlo danou situaci řešit návrhem na vynětí online plateb z evidence tržeb a to přesto, že takové vynětí by částečně narušilo celistvost systému evidence tržeb a vedlo ke kritice odborné veřejnosti a pravděpodobně i zástupců Komory. Je absurdní, že uvedené diskuse nazývá Komora ve své tiskové zprávě „lobbingem zájmových skupin“.

Zavádějící je i zmínka o nahrazování legislativního procesu metodickými pokyny. Finanční správa pouze detailněji zpracovala řešení situací, kdy je evidence tržeb v prostředí online transakcí technicky problematická nebo přímo nerealizovatelná. Přitom metodický pokyn je zcela v souladu se zněním příslušného ustanovení zákona o evidenci tržeb. Jak je jistě představitelům Komory známo, žádný právní předpis nemůže být napsán v takové míře detailu, aby podrobně popisoval veškeré i potenciálně možné konkrétní situace. Tento kazuistický přístup by naopak odporoval obecným pravidlům pro tvorbu legislativy. K tomu právě slouží podrobnější a dovysvětlující metodika, která je postupně doplňována na základě podnětů z praxe. Pokud by metodické pokyny nebyly vydávány, bylo by naopak Ministerstvo financí a Finanční správa pod palbou kritiky, že neposkytují dostatečnou podporu pro dotčené subjekty.

Z celé tiskové zprávy a vyjádření představitelů Komory je zřejmé, že za cenu sebepropagace jde Komora proti zájmům daňových poplatníků na ucelený, jednoduchý, prakticky aplikovatelný a v souladu s legislativou vytvořený výklad legislativy, který v médiích opakovaně ocenili zástupci odvětví.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.