CZ EN

Martin Janeček v Otázkách Václava Moravce dne 10. 11. 2017

Rozhovor Martinem Janečkem, generálním ředitelem Finanční správy
Zdroj: ČT 24 | 10.11.2017 | 13:05 | Pořad: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nová vláda nastoupí do funkce ve středu. Do křesla ministryně financí usedá nynější náměstkyně ministra Alena Schillerová. Mezi její priority patří proklientská Finanční správa, správa daní on-line a samozřejmě i dokončení nového zákona o dani z příjmů. A Alena Schillerová jako budoucí ministryně financí počítá s tím, že by zjednodušený daňový systém a on-line daňový úřad spustila do dvou let. Dalšími hosty Otázek jsou šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček, vítejte po čase v Otázkách, hezký dobrý den.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Dobrý den, děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A mé pozvání přijal i daňový poradce, hoteliér Jan Rambousek, hezký dobrý den.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Také dobrý den a děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když budoucí ministryně, pane řediteli, Alena Schillerová mluví o tom, že do dvou let, cituji-li její slova, může fungovat on-line daňový úřad, tak už ten projekt je de facto rozjetý? Protože za dva roky to zavést, dá se to?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ano. Určitě jsme se o tomhle tom bavili. To není úplně novinka, že o tomhle tom diskutujeme. Už nějakou chvíli promýšlíme celý ten záměr. Když to přiblížíme divákovi, mělo by se jednat o komunikaci s finančním úřadem tak, jak dneska třeba komunikuje s bankou prostřednictvím elektronického bankovnictví. Samozřejmě v budoucnosti předpokládáme ještě mnohem větší rozšiřování služeb takového portálu nebo toho elektronického finančního úřadu, jak jste zmínil.
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude to tedy pozvolný náběh?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
V horizontu dvou let, jak předpokládáme, bychom spustili služby, aby veřejnost pocítila významný kvalitativní posun v komunikaci s Finanční správou. Samozřejmě ten rozvoj takového prostředí nikdy nekončí, rozvíjel by se dál. A poté, co bychom předělali veškeré informační systémy Finanční správy, tak samozřejmě by to mohlo umožňovat ještě nějaké další služby, s nimiž počítáme i do budoucna a chceme je rozvíjet. A míníme se bavit i s veřejností, co od takového prostředí očekává. Předpokladem je například to, že když budete podávat daňové přiznání, tak ta potvrzení, která různě občané skenují a posílají na finanční úřad, by se už takto neskenovala. Ta data by se přesouvala na úrovni toho portálu. To je jedna z věcí. Předpokládá se vygenerování třeba nějakého potvrzení o bezdlužnosti z tohoto prostředí a další služby. Nebo archiv písemností nebo archiv vůbec toho spisu, co Finanční správa o občanovi má, jaká rozhodnutí tam jsou, jaký je stav osobního daňového účtu a tak dále. Mohli bychom asi ještě chvíli pokračovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ona když tady Alena Schillerová byla naposledy v Otázkách stále ještě v pozici náměstkyně ministra financí, tak mluvila také o novém, úplně novém zákoně o dani z příjmů. Chápu správně, že ty věci by šly ruku v ruce, úplně nový zákon o dani z příjmů a spuštění on-line finančního úřadu?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Samozřejmě ten nový zákon o daních z příjmů tak, jak je koncipován, by tomu všemu určitě napomohl. Ale pracujeme i s variantou, že řekněme by se tyto dvě věci úplně časově nepotkávaly. A jedna z těch velice důležitých věcí pro zvýšení komfortu pro veřejnost je takzvaná individualizace. To znamená, aby když zaměstnavatel platí zálohově daň za své zaměstnance, aby Finanční správa dostávala analytický detail, za koho do toho systému odvádí ty daně nebo kolik je tam vykazováno, aby tyto údaje mohly být potom přeneseny k tomu poplatníkovi. K tomu občanovi, který si následně podává daňové přiznání. A odpadla tam ta povinnost nebo ta dnešní nutnost, že zaměstnavatel vám vystaví nějaké potvrzení, kolik srazil na daních, a ten člověk si to potom uplatňuje v tom daňovém přiznání a přikládá to při tom podání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím ta hlavní varianta je, aby to šlo ruku v ruce, nový zákon o dani z příjmů a on-line finanční úřad.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Přesně tak. Ale pracuje se i s variantou, že by se to časově z nějakého důvodu nepotkávalo. Takže pokud se zajistí individualizace těchto dat v systému, což by mohlo být i v podstatě při existujícím zákoně nějakou jeho úpravou či novelou, tak tady existuje i záložní plán, respektive varianta, aby se doopravdy ten komfort veřejnosti co nejrychleji dal k dispozici.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chápu správně, už aby to bylo z vašeho pohledu jako daňového poradce?

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
No, z mého úhlu pohledu já se jenom bojím, aby to neskončilo jako obvykle, mysleli jsme to dobře, ale zase se to nepovedlo, jo, takže ta nastupující elektronizace je sice potřebná, ale znamená to neuvěřitelnou zátěž těch podnikatelů, kteří musí nést ty požadavky té Finanční správy, která si v mých očích kolikrát tím ujasňuj..., ulehčuje život. A pakliže by to bylo všechno na dobrovolné bázi, tak jak pan ředitel říkal, třeba ty banky, ano, já můžu využívat internetové bankovnictví, ale zároveň mi ta banka nebrání, abych tam nezašel osobně a nedal ten příkaz k úhradě osobně v tý bance.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jediné, čeho se tedy bojíte, Jane Rambousku, bude to, pokud by to bylo povinné.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebo počítá se s tím, že by to bylo povinné?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ne, nepočítá se s tím, aby to bylo povinné. Počítá se s tím, že se pokusíme doopravdy připravit maximálně uživatelsky intuitivní prostředí tak, abychom veřejnost právě na tyto služby nalákali, aby ona chtěla tuto službu využívat. Současně vedle toho zůstane ten kanál, který dneska známe, to je EPO, a vedle toho bude i samozřejmě možnost podávat v papírové podobě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jeden daňový systém, v jehož rámci by jednotlivé vlády mohly snižovat či zvyšovat daňové sazby, svou představu o systému daní vysvětlil v povolebních Otázkách ekonom Tomáš Sedláček. Připomeňme si jeho slova.

Tomáš SEDLÁČEK, ekonom /22. 10. 2017/
--------------------
Byl bych hrozně rád, kdyby se udělala daňová reforma taková, která by umožnila společnou karosérii, to znamená ty pravidla by byly stejný, a pak by si oranžový vlády mohly daně snižovat nebo zvyšovat a měnily by se jenom ty procentuá..., ty čísla procent. Nechápu, proč to máme tady udělaný tak, že pokaždé když politik chce změnit daně, což je dobře a často to bejvá prospěšný, že se pokaždý dělá reforma celýho daňovýho systému, takže se v tom nevyzná už vůbec nikdo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Slova ekonoma Tomáše Sedláčka. Právě nová ministryně financí nebo budoucí ministryně financí Alena Schillerová chce tu, ten, to společné auto, kde by se jenom měnily, měnila ta karosérie a její barva. Ten nový zákon o dani z příjmů, myslíte si, že je nezbytný krok po všech těch novelizacích, které jste jako daňoví poradci zažili v těch uplynulých letech?

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Já si nedokážu představit moc, že by ten systém šel zjednodušit a spíše se bojím toho, že to budeme následovat toho, ten směr, který je teďkom zaveden v EET, to znamená, že máme jeden zákon, ze kterého se nedá vyčíst v podstatě ty podstatné věci a ministerstvo financí si potom metodickými pokyny to upravuje tak, jak ono to v tu chvíli vidí jako potřebné.
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč nevěříte tomu, že nový zákon o dani z příjmů za prvé zpřesní ty formulace oproti možným výkladům, které jsou v mnohokrát novelizovaném zákoně o dani z příjmů, a že dokonce by se mohly proškrtat i výjimky?

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Takhle, výjimky dokážeme proškrtat už teď a ten zákon, hovoříme-li o jednoduchém zákonu, tak to zároveň vylučuje to, že bude zpřesňující. Takže my si musíme zvolit tu variantu, buď je kazuistický, anebo je jednoduchý. A jestliže tenhlencten zákon, který v tuto chvíli platí od roku 1992, přes množství novel, které jsou všichni kritizováni, tak to nějakým způsobem zpřesňoval, tak si nedokážu představit, že teďko někdo přijde a napíše nový bezchybný zákon, takže zase si myslím, že to dopadne tak, že první tři roky budeme tápat, nikdo nebude vědět, jak to má vlastně zdaňovat, a po třech letech přijde Finanční správa s nějakým řešením a bude zpětně doměřovat ty poplatníky, kteří ty první tři roky nevěděli, jak to mají vlastně dělat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste byl pro zachování současného stavu?

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Já bych byl pro zachování současného stavu s nějakým uveřejněním plného znění nebo něco takovéhleho takhle technicky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak vnímáte tyto, tyto obavy, že ten úplně nový zákon o dani z příjmů naopak vnese do toho systému další nestabilitu a složitost?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
No, samozřejmě vnímám tyto obavy. Ale musím říci, protože jsem i členem řídícího výboru toho projektu, že se dělá maximum pro to, aby se tyto obavy nenaplnily. Především si je třeba uvědomit, že ten původní zákon o daních z příjmů vznikal poměrně rychle. V té době asi z časových důvodů nebyla možnost věnovat mu dostatek prostoru. Dneska kolegové legislativci se doopravdy snaží ten zákon napsat podle nejlepších standardů. A velice důležité je to, co tady zaznělo od pana Sedláčka. Že by to měla být řekněme nějaká ta základní karosérie, na které se mění barvy. Přesně tato ambice v tom zákoně je. Je taková představa, že třeba ty výjimky, které tam dneska jsou, budou nějakým způsobem systemizovány v tom zákoně, v nějaké příloze nebo v určitých pasážích, které bude možné parametricky změnit. Protože jak známe minulost, politici samozřejmě do těchto věcí vstupují. Jednou to změní v sazbě daně, jednou v nějaké výjimce, jednou v základu daně. A ten systém, ta systematika toho zákona se prostě pomalu rozbíjí a někam posouvá. Pak někdo nedomyslí, co to udělá úplně v jiné oblasti toho zákona a při jeho aplikaci. Takže tohle to se tam doopravdy velice poctivě rozpracovává, aby to takto bylo. Aby k tomu existoval trošku jakoby návod: „Dobře, chcete mít vyšší, vyšší daně, tak to udělejte takhle. Chcete výjimku pro tuto oblast poplatníků, tak jí koncipujte do této části, protože ona se logicky pak provazuje do toho zákona jako celku.“ Takže tohle to ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy když jste se, pane řediteli, stal generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství, tak jste v Otázkách mluvil o obrovském množství výjimek a také o složitosti daňového systému, redukujete počet těch výjimek?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To bych si netroufal říci, že jsme za tu dobu nějakým významným způsobem dokázali zredukovat počty výjimek. Ty ambice jsou právě teďka od toho nového zákona, kde se to opravdu systémově uchopí. Má se to celé sepsat na bílý list znovu a vzadu se v podstatě vyjmenují ty výjimky, technické parametry toho zákona, než si politická reprezentace řekne, co chce prosazovat do tohoto systému. A v budoucnu pokud se ty reprezentace budou měnit, aby ideálně měnily jenom parametry, nikoliv ten vlastní zákon, pokud k tomu nebude nějaký vážný důvod. Jsou tam zakomponovány nějaké principy, zásady, které je potřeba ctít, aby byl stabilní i v tomto směru. Politici samozřejmě mají právo měnit. Daňová politika je jednou z výsostných oblastí politiky a oni mají právo do toho vstupovat, o tom nemá smysl polemizovat. Takže je potřeba to nastavit tak, aby to bylo stabilní na mnoho a mnoho let do budoucna.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
On Jan Rambousek tady zmiňoval elektronickou evidenci tržeb a to, jak složitě daňový poplatník i daňový poradce tápe v těch zákonech. Když se podíváme právě na elektronickou evidenci tržeb, tak už jen dny zbývají do chvíle, kdy Ústavní soud této země oznámí, jestli bylo zavedení elektronické evidence tržeb v souladu nebo s rozporou, v rozporu s ústavou. Pavel Rychetský v rozhovoru pro Českou televizi zmínil i tato slova:

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR /20. 11. 2017/
--------------------
Tady se střetávají dva chvályhodné zájmy, které oba ústava respektuje. Na jedné straně veřejný zájem na výběru daní, fiskální zájem státu, na druhé straně, dá se říci, jistá svoboda podnikání a to, aby stát příliš nere..., ve své regulaci podnikání nepřekročil přípustné meze, a to střetávání těchto dvou zájmů v podstatě není jednoduché vyřešit, ani nechci předjímat, jak, jaké řešení bude, protože Ústavní soud to již projednává, ne až teď, již delší dobu. A teď jde o to, aby jeden z těch zájmů převážil a abysme byli schopní to také jasně zdůvodnit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb, případně několika částí onoho zákona podalo 41 poslanců ODS a členů poslaneckého klubu TOP 09 loni v červnu. Jaké očekáváte rozhodnutí Ústavního soudu?

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Takové rozhodnutí já si nedokážu jako předjímat, ale v tuhle chvíli bych ještě zareagoval na pana generálního ředitele, že on říká, že mají teďkom ambice udělat kvalitní zákon, pečlivý a tak dále, a myslím si, že buď teda tyto ambice neměli, když dělali zákon o EET, anebo tyto ambice selhaly, protože právě na zákonu EET vidíme, jak je nekvalitní, jak je nejasný a mají-li se redukovat výjimky, tak právě na zákonu o EET vidíme, kolik výjimek se tam teďko dodatečně dodělává.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A není to ale věc politiků, že něco jiného chce ta státní správa a možná Generální finanční ředitelství a pak politici, podívejte se na stanovisko Senátu z tohoto týdne k elektronické evidenci tržeb, které když zjednoduším, tak by se podle stanoviska Senátu neměla EET vztahovat na živnostníky a firmy, jejichž roční obrat nepřesáhne čtvrt milionu korun. A to doporučila, toto stanovisko, Senátu většina senátorů budoucí vládě Andreje Babiše.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Víte co, pane Moravče, ono totiž normálního poplatníka nezajímá, kdo za to může, jestli za to může ministerstvo financí nebo senátoři, ale oni to vnímají jako nekvalitní zákon. A v reakci na váš pořad 6. 11. ministerstvo financí vydalo prohlášení, že jakékoliv limity, které by omezovaly, by vedly k totální erozi zákona o evidenci tržeb a že by tím ztratil smysl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, teď ale i nový ...

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
A to je po roce ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nový premiér připouští, že by se limity měly používat.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Ano, ale takže ten nový premiér, který před tím rokem byl ministr, tak říkal, že to není možné, že by to zničilo ten zákon o EET. A dneska to připouští? Tak v čem se má ten normální podnikatel orientovat? Ten, kterej si zaved ty kasy, tak je teďkom bude zase prodávat? Vždyť to je hrozná zátěž.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já vám, já vám rozu..., rozumím, ale víte to, že politici slibují a vlády v každém programovém prohlášení, jak zjednoduší daňový systém, jak ho udělají předvídatelnějším a pak se schvalují i ty daňové zákony a jejich změny v Poslanecké sněmovně těsně před koncem roku. Ano, vy jste chtěl něco říct, pane řediteli.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já bych na to taky rád reagoval, protože já se nedomnívám, že by zákon o EET, byť jsem u jeho zrodu nebyl… Respektive když jsem se stal generálním ředitelem, tak ty kontury toho zákona už byly dané a běžel nějakým způsobem schvalovací proces. Je potřeba podotknout, že tady existuje i nějaký poměrně robustní schvalovací proces. Je tady řada připomínkových míst, s tím se legislativa musela nějakým způsobem vypořádávat. Z doporučení pro podniky nebo podnikatele automaticky nelze dovozovat, že ten zákon jako takový je problém. Uvědomme si, že ten zákon tady je, funguje tady víc než rok, funguje to technicky. A to, že tady je nějaká ambice ulevit těm nejmenším podnikatelům, já ji samozřejmě chápu. Za sebe k tomu můžu podotknout jedinou věc. Je potřeba nastavit ten režim tak, pokud se tedy bude nastavovat, aby to bylo spravovatelné a aby to nevytvořilo zbytečně prostor pro nějaké spekulativní chování A aby to opravdu pomohlo těm nejmenším, na které to má být cíleno. To je jediné k tomu, co bych k tomu podotknul.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, i když, když na vaše slova navážu ještě statistikou, tak v současnosti v systému EET je zhruba 160 tisíc podnikatelů, další tři tisícovky, respektive dalších 300 tisíc by se do ní mělo zapojit příští rok ve třetí a čtvrté vlně. V souvislosti s EET finanční správa provedla přes 77 tisíc kontrol, u 15 tisíc kontrol bylo odhaleno skoro 20 tisíc nedostatků, nejčastějším prohřeškem je nevystavení účtenky. Dále pak nezasílání údajů do systému EET, neplnění oznamovací povinnosti a neumístění informačního oznámení. A teď jsme u toho usnesení Senátu, pane generální řediteli, Senát říká, tři čtvrtě milionu paušálu pro ty, kteří by nemuseli vstupovat do sysétmu EET, Andrej Babiš v tomto týdnu mluví o půl milionu a budoucí ministryně financí Alena Schillerová o čtvrt milionu. Můžete mi říci, pokud by ze systému EET vypadli ti, kteří nemají ten obrat vyšší než tři čtvrtě milionu korun, tak kolik lidí by z toho systému vypadlo?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
V tuto chvíli nemám v ruce přesné analýzy. Ale řekněme, bavíme se někde možná k 50 % těch předpokládaných počtů, které tady jste zmiňoval. S tím, že ještě těch 170 tisíc a 130 tisíc čtvrtá vlna je nějaký doopravdy odhad. My sice víme, kdo asi dělá jakou činnost nebo máme nějaké analýzy. Ale nevíme, jakým způsobem se zachová v případě spuštění toho projektu. Jestli si třeba zvolí jenom bezhotovostní platby nebo jestli už dneska v podstatě podniká jenom přes bezhotovostní platby a netýká se ho tudíž tato povinnost, to nevíme. K tomu neexistují relevantní data. To prostě nějaké odhady.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že když vezmu ...

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Patrně to bude o něco míň.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vezmu, dnes v tom systému je 161 tisíc podnikatelů, dalších 300 tisíc má přibýt v příštím roce v té třetí a čtvrté vlně a vy říkáte, že pokud by vláda dodržela usnesení Senátu nebo řídila by se doporučením Senátu, tak že by z toho systému zhruba vypadlo 200 tisíc, víc než 200 tisíc podnikatelů.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
No ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, celkové, v tom součtu, bavíme-li se tady o ...

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Nemám v tuhle tu chvíli přesná čísla. Samozřejmě s nějakými čísly jsme pracovali, ale na tyto analýzy je poměrně brzo, to bych chtěl jenom podotknout. Každopádně můj odhad by byl mnohem nižší. Respektive že těch podnikatelů, kteří třeba si zvolí nějakou tu výjimku za nějakých podmínek, nebude tolik. Věřím tomu, že to ve finále nepřesáhne jednu třetinu nebo možná to bude ještě méně. Ale to je v tuhle chvíli čirá spekulace. To je v podstatě můj odborný názor. Současně ta výjimka sama o sobě musí být spojena s nějakou alternativou. Prostě buďto si ten podnikatel zvolí tu cestu, že si pořídí pokladnu a bude vydávat účtenku tak, jak dneska je vydává ta první vlna a druhá vlna, nebo se rozhodne pro ten alternativní režim, kdy se diskutuje paušální daň. Případně nějaké jiné opatření, které nějakým způsobem lépe dohlédne na plnění si těch povinností. Takže to prostě není jen tak, že tam někdo z toho je úplně vyškrtnut bez dalšího.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste byl pro, řekněme, braní v potaz onoho ročního obratu a toho paušálu? A teď tady létají vzduchem tři návrhy, ministryně, budoucí ministryně Schillerová mluví o čtvrt milionu ročního obratu, Andrej Babiš o půl milionu ročního obratu a Senát nám mluví o tři čtvrtě milionu ročního obratu.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Já jsem pro absolutní zrušení tohoto zákona, protože to je nesmírně zatěžující zákon pro všechny podnikatele a podle mě nevede k cíli a nevede k tomu, k těm cílům, které byly slibovány. Už ten základní model, kdy se vycházelo z chorvatského modelu, který, kdy Chorvatsko má 80 % příjmů z turismu, zatímco v Čechách je to z německé produkce, která je fakturována, takže tam vůbec ke zkracování daní není možné přistupovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy, vy máte konkrétní data, že nevede ke svému cíli, jestliže jsme tady slyšeli, že kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb, ono to ministerstvo financí spojuje, vede k navyšování výběru daní o, od 8 až do 10 či 12 miliard?

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
No, máme tady určité rozbory, které ukazují, že ty čísla, které ministerstvo financí poskytuje, nejsou úplně asi správná, protože existuje tady metodika na kontrolní hlášení, kterou ministerstvo financí poskytlo a která, jakým způsobem vypočítalo ten přínos kontrolního hlášení. A když do této metodiky se dosadila čísla z předchozích let, tak to kontrolní hlášení přinášelo výnosy i v letech, kdy ještě neexistovalo, takže z toho je vidět, že ta metodika je zcela špatná a zcela chybná. Druhá věc je, obdobně EET, s tím lze počítat, že jako ministerstvo, to nebude souhlasit, že jo, protože takovouhle zátěž, kterou přeneslo na podnikatele, tak musí nějakým způsobem obhájit a jediným způsobem, jak to může obhájit, je nějakýma číslama, které to podporují. Ale tyhlencty čísla, která i ministerstvo financí poskytlo a tu metodiku, tak ty hovoří jasně. A v současné době taky je udělanej rozbor EET, kdy ..., přínosu EET, kdy v těch oblastech, které nejsou zatíženy tím EET, tak vzrost ten, procentuelně ten, ty tržby mnohem více než v těch oblastech, kde to EET zatíženo je. Takže my tady máme řadu nepřesných čísel, z kterých se snažíme vygenerovat nějaké výstupy, které podpoří to, že to EET a kontrolní hlášení jsou potřebné, ale zatím jako to nevypadá tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane řediteli.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Nemohu souhlasit, protože když se podíváte na to, jak se vyvíjí plnění inkasa daní, tak to číslo je někde kolem 10 %. Vezmeme-li si třeba to DPH, která podává ty nejživější údaje, protože prostě je to výběr de facto on-line, tak ten nárůst je tam 31,5 miliardy meziročně v podstatě k tomuto dni, to je někde kolem 10 %. A jestliže ekonomika roste a samozřejmě roste, je to dobře, ale podle statistiků 4,5 %. Jestli se nepletu a nechci chodit úplně do struktury toho růstu, je to dvakrát víc. Prostě buďto nám někdo posílá dobrovolně peníze navíc, tyto zázraky se úplně často ve světě nedějí, anebo je to za činností Finanční správy tím, že doopravdy lépe pracuje. A ty projekty, které tady prostě fungují, zásadní jsou dva. Je to kontrolní hlášení a je to EET. A samozřejmě tento nárůst nad úroveň hospodářského růstu nějakým klíčem je rozdělován. A to, o čem mluví kolega, je vlastně o té otázce, jak to rozdělovat. Takže když to budeme vztahovat do nějakých minulých let, tak v té minulé době tam byly nějaké jiné aktivity, jako třeba spuštění Kobry a podobné projekty, které třeba směřovaly k lepšímu výběru daní, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A jak se vyrovnáte s tou námitkou, že právě v oborech při výběru DPH u oborů, kde ty obory jsou v elektronické evidenci tržeb v té první a druhé vlně, která už v současnosti jede, tak že oproti roku 2016 je pokles výběru daně z přidané hodnoty o bezmála 2 %, což je možné vyčíslit ztrátou 6 miliard korun? To ta data ukazují, že obory bez EET rostly co do výběru DPH výrazněji a rychleji než obory s EET, a to téměř třikrát.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já v tuto chvíli úplně neznám metodiku nebo to, jakým způsobem se k tomuhle tomu údaji nebo tvrzení přišlo. Slyšel jsem o tom v podstatě prvně teďka v Senátu, tuším, ve čtvrtek, kdy jsem se účastnil projednávání té etice a poslouchal jsem tu diskusi. Zatím na to nejsem úplně schopen reagovat, každopádně podle našich rozborů a analýz u těch subjektů ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, to znamená, že za ty dva dny jste, o tom projednávání v Senátu vy nemáte analýzu, kde byste tato data mohl vyvrátit.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Za ty dva dny, byl víkend, zatím jsme stanovisko k tomu nezpracovávali, každopádně u těch podnikatelů, kteří ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslel, že od čtvrtka, pátku, tak za čtyři, protože v Senátu se projednávala ta věc ve čtvrtek.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Dobrý, jak dlouho analyzovali ty údaje ti, kteří si požádali o ta data? Taky se tomu věnovali určitě víc než dva dny, takže já si myslím, že je seriózní nám dát čas na ta tvrzení ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když si to ukážete toto, tak o čem to bude vypovídat? Že se obory, kde je EET, vybírá méně daní než u oborů, kde EET není.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já se nedomnívám, že by to tohle mělo úplně ukázat. A také ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No to jsou data, která ...

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
A také jsou to věci, kam míříme, prostě jestli kontrolní hlášení dneska ještě, dneska se díky němu a loni vybírá víc, téměř o 20 miliard víc a EET v podstatě se rozbíhá a jeho přínos je 4,1 miliardy, tak tyhle závěry, kdy se tyto systémy proti sobě nějakým způsobem stabilizují, bude v horizontu třeba 4 let. Takže jestliže by to mělo být třeba tím, že ty obory, kde řekněme působí pozitivně kontrolní hlášení a dělat tomu nějaký náskok a tím paradoxně z toho vychází tato čísla, tak to není nic nezdravého. Otázka je ale právě toho důvodu, z čeho to vyplývá, protože důležitá je skutečnost ta, že elektronická evidence tržeb nám přináší 4,1. Naplní letošní plán, který si ten projekt předsevzal, dokonce ho překročí a já nemíním tady jakoby zpochybňovat to, že funguje a že to je úspěšný projekt.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já jsem po vás jenom chtěl vysvětlení, že dva dny, ty pracovní, teď mluvím, když v tom započítám sobotu a neděli, tak jsme už čtyř dnů, byly v Senátu předlože..., byla předložena data, že obory, kde je EET, tak dokonce klesá výběr daní, než aby rostl.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Nevěřím tomu, že klesá.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Ano, no, tady to je o té metodice, o které se celou dobu bavíme, že jo. Jestliže z čísel, které poskytlo ministerstvo financí, a z metodiky vyplývá, že v roce 2014 byl přínos kontrolního hlášení 6,3 miliardy, ačkoliv kontrolní hlášení ještě v té době neexistovalo, tak je to podezřelé. A jestliže pan generální ředitel to teďkom před chvílí odůvodnil tím, že to mohla třeba zvýšit činnost Daňové Kobry, tak ale pokud je mi známo, tak činnost Daňové Kobry dále trvá, takže tyto ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A čemu, čemu přičítáte tu disproporci v těch datech, pane Rambousku?

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Já v tomto přičítám tomu, že ministerstvo financí tady zavedlo velice invazivní způsoby, a to je kontrolní hlášení a EET, kterým znepříjemnilo šíleným způsobem život většině podnikatelů a v tuto chvíli nemůže přijít s tím a říct, ono se to nepovedlo, ono to bylo zbytečné, ono to nemá žádný přínos, tak je teďkom tady taková ta hra, jak se říká, že ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
S daty.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
S daty, jak se říká, že statistika je hra s přesnými čísly, ale s nepřesnými výsledky, že jo, takže už když jako vezmeme spor ministerstva financí s Českým statistickým úřadem o to, jakou metodikou se má použít pro tento výpočet, tak do toho my jako občané nemůžeme vstupovat, že jo. Tady je teda vidět, že ty metodiky, jednak z nich je špatná a takže se tím číslům podle mého názoru věřit nedá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ještě ... Ano.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Dobře, dobře, jenom k tomuhle tomu stručně. Tak jestli tady máme 10% nárůst ve výběru daní, ekonomika i podle statistiků roste 4,5 %, kde se vzal ten zbytek teda? Kde se vzal ten zbytek? To by mě fakt zajímalo. Tady máte nějaké tabulky, já nevím přesně, o co se jedná, nemůžu na to úplně reagovat. Každopádně by mě zajímalo, kde se vzalo 5,5 % růstu daní, který nevysvětluje ekonomický růst? Možná kdybychom tohle to vyřešili, co tady kolega naznačuje, tak jsme našli nějaké perpetuum mobile a můžeme financovat státní rozpočet z nějakých zdrojů, které mi nejsou známy. Ale tady je prostě nějaký velký nárůst a z čeho to teda plyne? To by mě fakt zajímalo.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Mně to nepřísluší hodnotit, já pouze můžu ...

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To jsou účty České národní banky, je to zkontrolováno jak máloco v této zemi. Tak kde se to vzalo?
Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Já pouze můžu říct, že čísla, která vy jste poskytli, ta ukazují tyto nesmyslné údaje a že tato metodika je z vaší strany naprosto nesmyslná. A kde se to děje, to bychom museli jít do hlubších ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A dovolte, abych ještě, ještě otevřel, otevřel jedno téma velmi stručně na závěr, a to jsou zajišťovací příkazy, protože už máme pravomocný rozsudek, kde Finanční správa musela zajišťovací příkaz zrušit zabavený majetek, ale firmě nezrušila a nevrátila, řeč je o Zdeňku Čermákovi a advokátovi firmy Autotrans Petrol. Tady jsou jeho slova:

Zbyněk ČERMÁK, advokát firmy Autotrans Petrol /4. 12. 2017/
--------------------
Došlo ve své podstatě k ekonomické likvidaci společnosti, která nemůže podnikat, nemůže dostát svým závazkům a tím vlastně stát vlastně zajišťovacími příkazy dostal firmu do stavu insolvenčního řízení, kdy ve své podstatě je to řízená likvidace společnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Firma Autotrans Petrol má už rok v ruce rozsudek Nejvyššího správního soudu, že finanční úřad udělal chybu a na základě těch pravomocných rozsudků jste museli zrušit jako Finanční správa zajišťovací příkazy, ale zabavený majetek jste dosud firmě nevrátili, kdy ho navrátíte, pane řediteli?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Pokud nebyl ten majetek vrácen, tak to může být podle mého názoru asi z jediného důvodu - protože tam existují jiné pohledávky vůči tomu subjektu. Takže jestli tam existují jiné pohledávky vůči tomu subjektu, tak se to logicky vysvětluje, protože pokud tam není exekuční nějaký jiný titul, tak samozřejmě podle zákona by k tomu vrácení muselo dojít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ještě v hledáčku je také, myslím v zájmu veřejnosti, firma FAU, která minulý týden vyhrála spor s Finanční správou. Nejvyšší správní soud na konci listopadu zamítl kasační stížnost odvolacího finančního ředitelství proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě a přerovská firma FAU, která skončila po tom zásahu Finanční správy, je připravena podat žalobu na Českou republiku a chce vyčíslovat škody. Vy jako Finanční správa uvažujete o tom, že byste uznali ty škody, které jdou za vaším rozhodnutím, které nepravomocně, které pravomocně soud zrušil?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Tento režim náhrad škod upravuje zákon, myslím zákon 82 z roku 98 o náhradách škod způsobených státem. Přesně, jak se jmenuje, je to režim právě náhrad škod. Pokud se kdokoli domnívá, že mu nějakým nezákonným rozhodnutím byla způsobena škoda, tak je oprávněn za to požadovat po státu tuto kompenzaci. Je tam nastavený jednoznačný zákonný proces, jakým způsobem se postupuje. A pokud vzejde z tohoto procesu, že někomu má být škoda uhrazena, tak mu samozřejmě uhrazena bude.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte nějakou celkovou částku, kolik jste zatím museli uhrazovat za poškození firem, řekněme, drakonickým jednáním finančních úřadů?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Vy, pane Moravče, jdete do detailů nějakých čísel, na která jsme neměli úplně domluvené, že se tady budou otvírat, takže já na ně nejsem připraven. Já bych to jinak rád otvíral.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No počkejte, měli jsme, měli jsme domluvené, okruhem byly zajišťovací příkazy a to, jestliže firmy si stěžují ...

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Nebyly.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jestliže firmy si stěžují, že, že váš postup, a teď tady padají rozsudky soudů různých úrovní, že postup Finanční správy je příliš drakonický v některých případech, tak se vás ptám, kolik už jste museli de facto na tom jednání, které nebylo právně v pořádku ...

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Jestli se nepletu, tak v případě těchto dvou firem, které tady byly zmíněny v reportáži, podle toho zákona o náhradě škod zatím nebyla přiznaná žádná výše škody.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, ale ptám se obecně.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Obecně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože i předpokládám, že si asi z těch rozsudků byste si měli vzít nějaké ponaučení jako Finanční správa.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
To určitě, určitě.
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaké to ponaučení bude?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Rozhodně pracujeme s tou judikaturou, která v podstatě moderuje, jakým způsobem ty zajišťovací příkazy mají nebo mohou být vydávány. Klade tam samozřejmě, nebo rozšiřuje, zpřesňuje tam požadavky na kvalitu odůvodnění. Na ty skutkové okolnosti, které musí být naplněny pro to, aby ten zajišťovací příkaz mohl být vydán, to je kontinuální proces. Zrovna nedávno jsme upřesňovali metodiku a pracujeme s tím dál. Ale typický případ třeba společnosti FAU a toho zrušeného rozsudku, tak jsme ještě v pátek vydávali nějaké stanovisko i na webu Finanční správy, jak v podstatě ten rozsudek čteme nebo co si z něho odnášíme a dovozujeme. A přenášíme to do aplikační praxe.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připouštíte, že tam jste se, že tam jste se mýlili, že jste, že jste byli příliš drakoničtí vůči daňovým poplatníkům?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
No tam je situace velice specifická v tom, že tam byl souběh dvou v podstatě potenciálních exekučních titulů. A uplatněny byly v tom řízení oba dva. Oba dva. Po nějakou dobu jsme se domnívali z nějakých vyjádření, že právě uplatnění těch obou dvou rozhodnutí byl ten kritický problém. Z těch posledních analýz spíš se domníváme, že to bylo z toho titulu, že vlastně ten jeden, což byla ta ručitelská výzva, už byla vydávána na splatnou, to znamená stanovenou jednoznačně danou daňovou povinnost. Zatímco ten zajišťovací příkaz byl na budoucí daňovou povinnost, která byla předpokládána, a tím, jak i Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích v podstatě apeluje na to, aby se hledaly všechny možné postupy nebo konání k tomu, abychom se pokud možno vydání zajišťovacího příkazu vyhnuli, tak to z tohoto dovozujeme. Tady já spíš ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdo ponese, pane řediteli, kdo ponese odpovědnost za to, jestliže firma FAU přerovská, která skončila kvůli těm zajišťovacím příkazům a postupu vás jako Finanční správy, tvrdí, že by náhrada škody mohla převýšit i jednu miliardu korun, pokud by soud dal znovu zapravdu této firmě, kdo to, lidově řečeno, odskáče?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Bude tam ten režim o náhradě škody, z toho procesu vyplyne, jestli ta náhrada škody té firmě náleží. Samozřejmě toto bude muset ta firma prokázat. Já jenom můžu podotknout, že i z těch veřejně dostupných zdrojů se můžete dočíst, že v rámci té exekuce byl zajištěn majetek kolem 60 milionů, ne kolem jedné miliardy. Ale samozřejmě můžou tam být i jiné škody, které bude muset prokázat ten subjekt v rámci toho řízení. A ve chvíli, kdy by byla uplatněna nebo úspěšně obhájena tato náhrada škody, tak existují samozřejmě zase nějaké regresní komise, které toto vyhodnocují a zabývají se tím, do jaké míry kdo případně v tom procesu pochybil.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je to, je to běžné, to množství těchto, řekněme, pochybení v očích, v očích veřejnosti?

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Je to bohužel běžné a hlavně tady sice pan ředitel říká, že se poučují z těch rozsudků, které jim nedaly zapravdu, ale já mám třeba případ, kdy jsme vyhráli zajišťovací příkazy a Finanční správa se neřídila tím rozsudkem a vydala nové rozhodnutí a my jsme ho museli znova žalovat, takže minulý týden jsme podruhé vyhráli soud na stejné zajišťovací příkazy, které už jednou byly zrušeny, takže tímhlenctím Finanční správa maximálně prodlužuje tu agónii těch firem, které předtím zlikvidovala, a zároveň to je taky vysvětlení, proč ještě nebyly žádné náhrady škody, protože ta náhrada škody může být až, vymáhána, až když skončí to celé řízení pravomocně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, že teď ta éra přichází a ukáže, ukáže se, že ...

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Ta ještě, ještě, ještě nepřichází, protože Finanční správa se úpěnlivě brání tomu, aby mohla říct jako, že to definitivně prohrála, takže to, co třeba chtěla doměřit daň na místo zdanitelné plnění a soud jí řek, že je to špatně, tak honem překlápí kvalifikaci a teď se to snaží doměřovat na daňové podvody, takže tam to nerespektování toho soudu je vidět a oddaluje se tím i ta náhrada tý škody, protože stále Finanční správa může říct, ještě není pravomocně rozhodnuto a ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A o jakém případu ve vašem, ve vaším byznysu jde? Když jste zmiňoval, že i vy máte takový, takový příběh.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
No, ty nerespektování, nerespektování té judikatury, to je v oblasti stanovení místa zdanitelného plnění u pohonných hmot, ale ta nerespektování obecně těch zajišť..., nebo zneužívání těch zajišťovacích příkazů, tak poslední, poslední taková velká akce, kterou Finanční správa dělá, je, jsou reexporty automobilů, kde máme klienty, kteří byli zničení a přitom jsme schopni prokázat, že se tam neztratila koruna daně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane řediteli.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já nemůžu reagovat na reexporty automobilů, nejsem s tím příběhem seznámen, navíc mám mlčenlivost. Každopádně argument toho, že se Finanční správa u toho zajišťovacího příkazu někde úpěnlivě brání, tady nechci zpochybňovat, neznám zase ten detail. Ale my běžně reagujeme na rozhodnutí třeba krajských soudů, které nám ten zajišťovací příkaz, to rozhodnutí vrací k doplnění řízení. A my doplňujeme řízení podle instrukcí toho soudu a v rámci těch diskusí je to potom někdy interpretováno tak, že se úpěnlivě bráníme a už se do toho nemáme vracet. Jednou a dost. A tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, ptám se, ptám se jako daňový poplatník, jestli se to pak nemůže vymstít, že až to všechno doběhne, tak za vámi jako za generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství pudou desetimiliony, nedej bůh, miliardy, které bude stát platit na odškodněních firmám, které byly zlikvidovány kvůli zajišťovacím příkazům.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Já samozřejmě doufám, že takhle katastrofický scénář, který tady naznačujete, nenastane, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím to k němu ale směřuje.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
No, já se domn..., takhle, my se tady bavíme ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme na rozsudky.
Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Ne, my se tady bavíme o zajišťovacích příkazech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Nebavíme se o stanovení daně. Ten zajišťovací příkaz je o tom, že tam přijde v čase nebo je zjevné nebo už byla stanovená daňová povinnost a nejsme ve stanovení daně jako takové. Nejsme u platebního výměru. Tohle je velice zásadní, protože to je rozhodnutí o tom, že tady existuje obava, že bude docházet k tunelování toho majetku nebo z nějakého jiného důvodu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, ale soudy ty obavy nesdílejí, ruší ty, ty zajišťovací příkazy, dojde k likvidaci firem a pak stát je a bude žalován, v případě firmy FAU bude žalován o náhradu škody, proto se ptám, jestli už by neměly tyto drakonické kroky Finanční správy skončit, aby daňový poplatník nakonec neplatil výrazné částky za odškodňování zničených firem?

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Finanční správa se snaží udělat maximum pro to, aby samozřejmě tohle riziko maximálně eliminovala. Taky se dostáváme do dost složitých situací a kauz. A hlavně dochází z hlediska času k poměrně výraznému zpřísnění podmínek ze strany soudů vůči těmto institutům. Můžeme se s tím i ztotožňovat třeba v některých případech, ale prostě to je věc, že tam ty věci, které jsou dneska rozhodovány optikou dnešní, byly třeba realizovány rok a půl zpátky. Takže ty kauzy, které rozhodují ty soudy, nejde změnit ze dne na den prostě proto, že si odsouhlasíme, ano, tento rozsudek je judikatotvorný, je třeba i nějakým způsobem nový, ale rádi se o něj budeme opírat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jenom stručná reakce, protože už končíme.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
A má to nějaký časový vývoj. V minulosti soudy ani nepřipouštěly, že by se třeba zabývaly přezkoumáváním zajišťovacích příkazů. To v minulosti třeba nebylo ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
/Nesrozumitelné - souzvuk hlasů/ ... Ano, velmi stručně.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Já bych k tomu, jedna věc je, že v případě třeba té exekuce té firmy FAU, tak jsem se jí zúčastnil za jiného klienta a kde omylem bylo exekováno zboží, které vůbec firmy FAU nebylo v rámci exekučního řízení té firmy FAU. Pak jako dodatečně bylo propuštěno, ale mezitím vznikly opět desetimilionové škody, takže tady v rámci té exekuce se nemůžeme bavit jenom o to, že firma FAU byla poškozena, ale ještě ten finanční úřad svojí ne úplně profesionální prací způsobil škody dalším subjektům, takže tady ty škody opravdu budou, vy jste se držel podle mě, pane Moravče, hodně při zdi, ale já si myslím, že tady budeme v desítkách miliard, možná stovek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tím, jak neprofesionálně postupuje Finanční, Finanční správa.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Ano, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji za diskusi dalším hostům, kterými byli šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček, a také daňový poradce, hoteliér Jan Rambousek. Děkuju.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků, daňový poradce
--------------------
Děkuji za pozvání.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy
--------------------
Děkuji.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.