CZ EN

Ivan Pilný v pořadu Otázky Václava Moravce dne 12. 11. 2017

Zdroj: ČT 24 | Datum: 12.11.2017 | Pořad: Otázky Václava Moravce


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ještě jednou vám všem divákům zpravodajské 24 hezké nedělní odpoledne z observatoře žižkovské televizní věže. Ze zákona o elektronické evidenci tržeb se vyjímají vánoční kapři, rozhodla v pondělí vláda. Jde o dočasnou výjimku, než se problém vyřeší systémově, rozumějme zákonem. Zákon také nedopadne zatím na nevidomé podnikatele, na trhu pro ně neexistují vhodná pokladní zařízení a změny v elektronické evidenci tržeb chtějí i poslanci za Starosty a nezávislé. Poslechněme si, jaké změny navrhují.

Jan FARSKÝ, předseda poslaneckého klubu /STAN/ /7. 11. 2017/
--------------------
My navrhujeme, aby u první a druhé vlny EET se limit pro vstup do toho, kdo stanovil na obrat jeden milion korun, a u třetí a čtvrté vlny navrhujeme její zrušení, protože dosavadní systém ukazuje, jak moc je nepřipravený.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Líčí představy Starostů a nezávislých předseda jejich poslaneckého klubu Jan Farský. Dalšími hosty, avizovanými hosty dnešních Otázek jsou ministr financí České republiky Ivan Pilný z hnutí ANO, vítejte, hezký dobrý den.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Dobré odpoledne Vám i divákům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pozvání přijal i místopředseda SPD, odborník na finance této politické strany Radim Fiala, vítejte, hezký dobrý den.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A máme tady odborníka ekonoma Michala Mejstříka, někdejšího člena NERVu, vítejte, hezký dobrý den.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Také dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A zakladatele Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd. Pane ministře, začnu u vás je tedy po pondělku zřejmé, že ty výjimky, na nichž jste se dohodli, symbolizované kapry, vánočními kapry, tak budou tedy formou onoho vládního usnesení, protože zákon se už stihnout napsat a projednat nestihne.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Ano, tak původně to opatření, které tam bylo, bylo skutečně ve prospěch těch nevidomých a postižených, pro které tady nejsou vytvořeny podmínky ani v těch zařízeních na to, aby mohli efektivně tu elektronickou evidenci tržeb splňovat. Samozřejmě je to opatření dočasné, než na to na trhu bude. Ale pak nám tam víceméně, řekl bych, i dopisem pana premiéra přibyli ty vánoční kapři. Což já chápu, že je docela velký problém u té kádě, zvlášť když bude mrznout, se vypořádat s tou elektronickou evidencí tržeb. Nicméně ta povinnost je už od 1. března, takže se na to přišlo trošku pozdě. Rozhodně to nejde spravit nějakou novelou zákona. Takže my jsme nakonec jako ministerstvo financí ustoupili a tu výjimku dočasnou, která je tam na ten vánoční prodej, jsme udělali.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A udělali jste jí tedy výjimkou toho vládního ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Výjimkou danou vládním usnesením, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ptám se proto, že zároveň Starostové navrhují, aby u první a druhé vlny, která už se uskutečnila, se limit pro vstup stanovil na obrat nad jeden milion korun, u třetí, čtvrté dokonce navrhujou zrušení, jak jsme slyšeli Jana Farského. Vy svému nástupci dáte ještě nějakou připravenou novelu zákona, ať se to takto neřeší formou vládních nařízení, čili usnesení?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tak tyhle ty názory na to, co se má a nemá vyjmout z evidence tržeb, se jednak opírají o nějaké ratio. To jsou věci, které se týkají třeba mobilních operátorů a SIMek, na které jsou esemesky, tam to v podstatě také nedává smysl. Takže jsou tam objektivní důvody, proč je potřeba ten zákon, zákon změnit. No a pak jsou tam ty návrhy, které prostě chodí už od té doby, co byl ten návrh přijat. Bohužel až po tom, co byl přijat ten zákon, protože to, co slyšíme od lidovců nebo Starostů, prostě v průběhu diskuse ve sněmovně nepadlo. Tam byly argumenty, které nedávaly žádný smysl. To byl spíš nesmyslný politický boj než racionální projednávání toho zákona, přestože to trvalo desítky hodin. Takže je na čase určitě udělat novelu toho zákona, ne to dělat neustále usneseními, udělat jí tedy zgruntu a ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když mluvíte v budoucím čase, to znamená, nedáte svému nástupci připravenou novelu.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
To je docela obtížné, protože ten problém se trošku zpolitizoval. Je potřeba uvážit věci, jako jsou limity těch možných paušálů, které by osvobozovaly ty drobné podnikatele. Také je potřeba říct, že ten problém se neustále zmenšuje, protože základní problém je ten, že zákon o elektronické evidenci tržeb řeší následky, nikoliv příčinu. Příčinou je vysoké množství hotovostních plateb, to neustále klesá. Přicházejí sem společnosti jako Google nebo Apple, které mají ty bezdrátové platby. My jsme mimochodem druzí na světě po Austrálii, takže ten problém se bude postupně zmenšovat. Takže ty obavy o ty další vlny jsou podle mě zcela liché, protože ten problém bude postupně mizet. A potřeba toho zákona už nebude tak veliká, protože ty hotovostní platby, o kterých tedy není záznam, se budou postupně zmenšovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No počkejte, ale k té, k těm dalším vlnám, které třetí a čtvrté, kterou chtějí zrušit Starostové, nebo nechtějí, aby vstoupila v platnost, tak se uskuteční.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tak ono je potřeba říct, že ten zákon je především o tom, aby se srovnaly podmínky na trhu. To znamená, jsou lidé, kteří odvádějí daně a odvádějí DPH i daně z příjmů zcela korektně, a neplatí to jenom o restauracích a obchodech, a pak jsou ti, kteří to nedělají. A je vidět, že v těch vlnách, které už byly absolvovány, to znamená jak u těch restaurací, tak u těch obchodníků, to nepřineslo žádné zásadní problémy. Zvětšil se výběr DPH výrazně a očekáváme také, že se zvětší daň z příjmů. Ty podmínky na tom trhu se srovnávají, o tom vlastně ten zákon je.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A tu novelu tedy vy už připravit nestihnete, nemáte na ministerstvu financí sepsanou novelu, kterou byste dal svému nástupci a on ji rychle poslal do Poslanecké sněmovny?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tak ta novela v zásadě není velký problém. Problém je politický, to znamená, že o tom bude rozhodovat sněmovna a je tam potřeba přinést něco, co má vůbec naději na to, aby bylo průchodné. A je to potom také otázka nějakých propočtů, které se týkají těch daňových paušálů. Mimochodem daňové paušály se musí řešit i zjednodušením daňového systému, které ministerstvo financí připravuje. Tam se pochopitelně těmi daňovými paušály zabýváme, ale je potřeba říct, že daňové paušály ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je zvýšení toho limitu pro vstup ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
To je nejen zvýšení limitu ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do elektronické evidence tržeb?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
To je nejen zvýšení limitu. Ale je to o tom, že daňové paušály nebo takové vyjednávání s těmi drobnými se nemůže vést kus po kusu, protože na to kapacita Finanční správy nestačí. Je potřeba se podívat na ta data. Když mám tedy zdanit nějakou restauraci, která je ve vesnici, má tam takový a takový počet židlí, vaří, nevaří. Tak jako v některých zemích v západní Evropě tam učiníme paušální daň, kterou ten podnikatel prostě zaplatí. Ale to je otázka reformy daňového systému. To se v EET promítne vlastně až jako následek toho, jak bude změna na nový systém. Ten je potřeba změnit a na tom se na ministerstvu financí opravdu pracuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy byste ale tedy limit teď nezvedal u té už uskutečňované první a druhé vlny na ten ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
No já si myslím, že se musí se ošetřit ta změna daňového systému. To znamená zavést tam ty daňové paušály. My už máme tolik dat, že jsme schopni ty daňové paušály stanovovat tak, abychom zjistili prostě jejich dopad, ale tam to začíná. To se samozřejmě pak promítne v elektronické evidenci tržeb. Protože když někdo platí paušální daň tímto způsobem, pochopitelně ho nebudeme nutit, aby měl elektronickou evidenci tržeb.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když je řeč o číslech a datech, tak pro ilustraci si je teď prohlédněme. Jsou to data ministerstva financí. Do elektronické evidence tržeb se zatím zapojilo zhruba 160 tisíc podnikatelů, kteří zaevidovali přes 3,3 miliardy účtenek, v souvislosti s elektronickou evidencí se ministerstvo letos 1. října rozhodlo spustit onu Účtenovku, účtenkovou loterii k EET, úřad plánuje ročně vyplácet výhry za 65 milionů korun, měsíčně si soutěžící rozdělí zhruba 21 výher. Elektronická evidence tržeb podle ministerstva financí přinesla do rozpočtu od ledna do konce září 3,2 miliardy korun, za celý rok by to mělo být zhruba 5 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu u daně z přidané hodnoty ke konci září stouply meziročně o zhruba desetinu na 190 miliard korun. Pane profesore Mejstříku, než dám slovo Radimu Fialovi, tak je dobře, že ministerstvo to chce řešit komplexněji a nikoli ...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Tak, já musím říci, že prostě Česká republika je mimořádně negativní při zavádění jakýchkoliv elektronických systémů, ano. Já musím říci, že zrovna shodou okolností současný ministr financí je jeden z těch, kteří díky tomu, že kdysi působil ještě v Microsoftu a jinde, tak se těmhle těm otázkám dlouhodobě věnoval, ale jaksi když se člověk podívá na lékaře a jejich neochotu na elektronické předpisy a na cokoliv, tak mě to trošku znervózňuje, protože jsem člověk, který cestuje hodně často po světě a když přijedete ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ti, kteří to zase odmítají, tak je znervózňuje to, že to je nepřipravené.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
No, já tomu, já tomu, já tomu rozumím, ale ona je otázka připravenost, vždycky musíte step by step, ano, a jelikož je to politický boj, já bych jenom připomněl u toho elektronické evidence tržeb nejenom ten fakt, že vlastně bude ubývat těch hotovostních plateb, ano, ale že skutečně já jsem měl příležitost ověřit v řadě případů u těch restaurací a tak dále, že ti lidé skutečně nejenom podle těch šetření, ale podle reality jsou happy, že se jim narovnaly podmínky například tím, že musejí přijmout a oficiálně zaměstnat své zaměstnance, což se potom projevuje i v tom, že ti zaměstnanci, že jim je placena sociální, zdravotní pojištění, že, že, že platěj daň z příjmů, ať už nějaké, to jsou takové vedlejší zdánlivě zapomenuté efekty, ale já jsem toho názoru, že to ke všemu patří, zatímco ty malé hráči, a teď jsme u toho systematického, tak tam pokud mám dostatečná jaksi datová úložiště, která mi ohlídá, kolik zhruba, na jaký typ podniku rodinného, který zaměstnává otce rodiny a maximálně jeho syna, tak v tom případě ten paušál je naprosto namístě a tam se dá skutečně stanovit, ale pozor, ten paušál znamená, že oni budou cosi platit, to znamená, oni už nebudou v situaci jako dodnes, kdy si nastavili tu tržbu tak, aby neplatili nic, takže to je zase trošičku jaksi důležité dokreslit, protože já znám případy ze Slaného například, kdy jeden významný podnikatel si zřídil vlastně svojí restauraci, kde zodpovědně platil daně a ty ostatní se na něj zlobili, protože de facto on poctivě odváděl ty daně, no a tím nastavil úplně jiné podmínky pro své, pro své sousedy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Z ekonomického hlediska a čistoty toho podnikatelského prostředí, co je lepší? Přijít s úplně novým daňovým zákonem, který ministerstvo financí chystá, a nenovelizovat teď narychlo třeba zákon o elektronické evidenci tržeb?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
To jsou dvě věci, jo. Já bych ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste šel i tou novelou?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Já bych v tomto případě tou novelou určitě šel, ale současně bych to zkombinoval skutečně s přípravou toho nového zákona o daních, protože ten, jak známo, skutečně už dlouho, všichni ekonomové volají, že ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Všechny politické reprezentace ...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Akorát každý by to chtěl měnit jinak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V uplynulých letech. Pane místopředsedo, budete jako SPD tlačit na, na tu rychlou novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, ať se to neřeší vládními usneseními, nebo když už ta vládní usnesení jsou, tak připravit komplexní změnu daňového zákona, daňových zákonů?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ano, my budeme tlačit na to, abysme to změnili vládní novelou, protože si myslím, že ta problematika vyžaduje jak komplexnější pohled než pohled jenom například na kapry a na nevidomé. Já zde musím říct, že my jsme v SPD hlasovali od začátku proti zavádění elektronické evidence tržeb, protože zvlášť u těch malých drobných podnikatelů a živnostníků si myslím, že je to další výraznou byrokratickou překážkou v jejich, v jejich podnikání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No počkejte, ale jako, ale to víme, jak, jaký byl postoj vlastně vás jako bývalých členů Úsvitu, teď ...

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
SPD.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď SPD v Poslanecké nebo i předtím v Poslanecké sněmovně. Ale to narovnání podmínek plus daňový výběr, jestliže tady ministerstvo financí, platí to, pane ministře, 5 miliard v letošním roce?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Ano, DPH, máme ještě daň z příjmů taky, která se zvýší.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Víte, my se můžeme dnes bavit o tom, jestli ten zvýšený výběr DPH je kvůli EET, anebo jestli je kvůli zvýšené spotřebě a tudíž zvýšenému výběru nepřímých daní, mezi nimi i DPH. My si myslíme, že je to, že je to právě proto, že byl zvýšený výběr nepřímých daní a že to EET k tomu přispělo velmi malou měrou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, těch 5 miliard jen u daně z přidané hodnoty jako, řekněme, věc, kterou zachytila elektronická evidence tržeb, to berete jako čísla, která nejsou reálná?

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
No, my si nemyslíme. My už vím, že to je jinak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady tak ministr to ví, vy, vy chcete zpochybnit to, co ministr ví?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Dobře, ne, ne, ne, já to nezpochybňuju, já jenom říkám, že vyšší výběr DPH byl, byl vyšším hospodářským růstem, který byl tažený osobní spotřebou, to je jedna věc. A druhá věc, jestli pan ministr ví, že to bylo 5 miliard, pokud jsme zaváděli ten zákon, tak vy jste v Poslanecké sněmovně říkali, že to bude 20 miliard a víc, takže 5 miliard je, je jenom jedna část toho.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Ano, to samozřejmě je, protože zatím mluvíme jenom o DPH. Nemáme ještě žádné údaje z daní z příjmů, protože ty přijdou teprve příští rok. Takže uvidíme, jak to dopadne. My máme data k těm komoditám, ve kterých byly už zavedeny ty vlny EET, jak vypadal výběr DPH předtím a jak vypadá teď. Je pravda, že ekonomika roste, roste spotřeba, ale ty čísla výběru daní to vysoce předstihují. To číslo, které je uvedeno, teď je to asi něco kolem 4 miliard, vyplývá prostě z analýzy těch čísel, které tam jsou. To znamená, že my si nemyslíme. My víme, kolik to přineslo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy také na základě hospodaření státního rozpočtu víte, že hospodaření státní pokladny skončilo na konci října přebytkem ve výši zhruba 26,5 miliardy korun, což je proti stejnému období roku 2016 přebytek nižší o necelých 72 miliardy korun s tím, že loni byl větší příjem z evropských peněz, proto ta bilance státního rozpočtu. Na konci května bylo dokonce v deficitu skoro 19 miliard. Vývoj státního rozpočtu v tom letošním roce, myslíte si, že bude přebytkový na těch 20 miliardách korun?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Na ten státní rozpočet z hlediska deficitu se musíme dívat tím, že ho buď uvádíme s tím, jak se čerpají evropské peníze a finanční nástroje, nebo bez nich. Ten skvělý výsledek, který byl na konci loňského roku, byl samozřejmě způsobem velkým finišem v čerpání evropských fondů, proto tam ten přebytek byl. Když to od toho očistíte, tak vidíte, že ty výsledky toho letošního roku jsou lepší, než byly loňské, protože to čerpání evropských peněz v tomhle tom roce je pomalé. Dá se říct, skoro bych řekl, neuspokojivé. To se samozřejmě promítá v tom komplexním čísle toho deficitu. Ale pokud ho očistíte o ty evropské peníze a finanční nástroje, tak jsme na tom líp, než jsme byli v loňském roce.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když tedy necháme očištěný rozpočet bez těch evropských peněz, v jak velkém přebytku tedy skončí?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Pokud vynecháme ty evropské peníze, které samozřejmě teď ještě budou určitě ke konci roku nějakým způsobem nabíhat, tak můj odhad… Je to odhad, protože si musíme uvědomit, že během toho roku se stalo mnoho věcí. Například od 1. listopadu jsme přidali všem. To se samozřejmě v tom státním rozpočtu musí nějakým způsobem projevit. Takže můj odhad je, pokud to očistíme od těch evropských peněz, že bychom mohli skončit v mírném deficitu možná tak 10 miliard. Se započítáním evropských peněz můžeme být i v mírném přebytku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže minus 10 miliard, když necháme stranou evropské peníze, ale když do toho započítáme, což je metodika, která je častější při vykazování deficitu státního rozpočtu, respektive je to jednotná metodika, že se do toho započítávají příjmy z evropských fondů, tak podle vás letošní rozpočet skončí v mírném ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Mohl by skončit mírným přebytkem, říkám...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co to je mírný přebytek jenom?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
No, mírný přebytek je řádově několik miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Několik, do 10 miliard.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Víc to asi nebude, do 10 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do 10, do 10 miliard korun. Ano, pane Mejstříku?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Tam je možná jeden závažný problém, že my si musíme uvědomit, že špatné čerpání znamená, že my stejně předfinancujeme všechny evropské fondy a de facto ten, to proplacení z hlediska evropského my dostáváme se zpožděním, to znamená, že jestliže máme zpoždění už při alokaci a při vlastně dodávání, tak ta splátka, ta přijde nepochybně až v roce příštím, ne-li přespříštím, ano, takže z tohoto hlediska já bych si zase přehnané jaksi očekávání v té, v této věci nekladl. Ne náhodou právě se podařilo vyúčtovat za to minulé období do roku 2013 plus 3, tak se podařilo vyúčtovat celou řadu těch dodatečných plateb z Evropské unie až jako právě se zpožděním dvou, dokonce v některých případech tří let, ano, takže z tohoto hlediska ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proto byly ty, ty výrazné přebytky státního rozpočtu v roce 2016.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Tak, takže z tohoto hlediska je to opravdu jaksi těžko předvídatelný faktor, který můžeme samozřejmě ovlivnit tím, kdybychom bývali včas začali čerpat ty evropské fondy, což se v našem případě nestalo, protože tím, že jsme si postavili historicky, a to nám nenařídila Evropská unie, to jsme si vymysleli sami, takové hranice, jako že neexistuje nic jiného než schvalování všech třeba dopravních staveb, velmi postupně všemi možnými vlastně územními orgány, no tak rozumíte, to je věc, kterou, říkám, nepřišla z Evropské unie, my jsme si jí sami kdysi postupně, i pánové v parlamentu určitě k tomu přispěli v nějaké podobě, ano, ale výsledek je ten, že my jsme teď v současné době zemí, která to dělá mimořádně těžkopádně a ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A bohužel se opakují ty chyby i z toho minulého období.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Neustále se opakují stejné chyby a já jsem rád, že už konečně po mnoha urgencích je teď snad vůle připravit nějaký takzvaný zákon o liniových strategických a energetických stavbách, protože bez toho nepostavíme, můžeme mít extra prostředky z Evropské unie, ale nepostavíme víc než těch 37 kilometrů dálnic nebo cokoliv jiného a místo toho budeme ty peníze rozhazovat na nesmyslné účely, a potom budeme vlastně vystaveni ještě riziku, že budeme muset část těch peněz vracet právě proto, že se tam nesplnila takzvaná podmínka udržitelnosti pětiletá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane, pane místopředsedo Fialo, jaký bude váš tlak jako SPD na tu budoucí vládu, jestliže se opakují chyby v tom pomalém čerpání evropských peněz, jak tady naznačil i pan ministr, respektive přiznal, protože jsme v tomto pořadu na to upozorňovali několikrát, že to, jak Sobotkova vláda finišovala v čerpání fondů, kritizovala Topolánkovu vládu, tak tu budoucí vládu čeká zjevně podobný problém v tom pomalém čerpání při rozjezdu nového programovacího období?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Tak to je věc ministerstva, které má na starosti čerpání peněz z evropských fondů. My s těma evropskejma fondama příliš nepočítáme do budoucnosti. Já jsem se ale chtěl vrátit k tomu, co říkal pan profesor, k tomu, k těm investičním výdajům. Ve státním rozpočtu se nám snižují, a to my neustále kritizujeme, investiční výdaje, málo stavíme, v poslední době, v posledním volebním období jsme postavili jenom 3 kilometry dálnic a je, je to, je to velký problém, protože pokud je hospodářský růst tažený jenom osobní spotřebou, tak si myslím, že to není pro budoucnost dobré, my potřebujeme víc investovat, víc peněz dávat do stavebnictví a rozjet tuto část.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Z tohoto důvodu máte ty zásadní výhrady i k rozpočtu, státnímu rozpočtu na příští rok, který Sobotkova vláda znovu poslala do nové Poslanecké sněmovny a o němž se bude hlasovat.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
My máme dvě velké výhrady k tomu, k tomu rozpočtu, který bude sněmovna schvalovat na rok, pardon, 2018. První velká výhrada je, je neustále rostoucí státní správa. Státní správa spotřebovává neuvěřitelné množství finančních prostředků v České republice ve státním rozpočtu, řekněme, že, že státní správa požírá sama sebe finančně. A druhá věc je právě ta, o které jsem mluvil, a to jsou ty investiční výdaje, které se neustále rok z roku snižují. Nevím, jestli je to proto, že, že by ministři financí chtěli, že by ministři financí chtěli dosáhnout přebytku. A na druhou stranu si ale musíme říct, že, že my jsme, my jsme v období hospodářského ekonomického růstu a v tomto období bychom měli dosahovat přebytku státního rozpočtu, aby v případě recese, která určitě přijde v budoucnosti, tak abychom měli z čeho krýt ty deficity.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy teď mluvíte podobně jako ekonom David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte, který v souvislosti s navrhovaným deficitem, výrazně deficitním rozpočtem 50 miliard korun na příští rok říká, že jde o promarněnou příležitost ty uplynulé státní rozpočty, kdy v době ekonomického růstu stát hospodaří s výraznými deficity. Tady jsou Markova slova:

David MAREK, hlavní ekonom společnosti Deloitte /6. 11. 2017/
--------------------
Promarněná příležitost. Hodnotil jsem ho stejně pro letošní rok a bohužel se nic nezměnilo na fiskální politice ani pro rok příští. Mohli jsme využít příznivé ekonomické situace k tomu, aby rozpočet byl úspornější a ušetřit prostředky na případné horší časy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Slova Davida Marka. Pane ministře, my jsme o tom tady diskutovali, když jste byl naposledy v Otázkách, a sám jste byl velmi, řekněme, distancující se od toho, jak po vás jednotlivá ministerstva chtějí utrácet, protože vy byste dělal úspornější rozpočet.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Dobře. Tak já nejdřív k těm věcem, které tady zase byly předneseny jako fakta. Pravda je ta, že pokud se týká investičních a kapitálových výdajů a budeme mluvit o státním rozpočtu, od roku 2014 tyto výdaje rostou. Vyrostly i ve státním rozpočtu pro rok 2018 z 52 miliard na 57,4 miliardy. Mluvíme o investicích ze státního rozpočtu, nikoliv o investicích z evropských fondů, které tady bylo zmíněno celá řada věcí, které s tím hrají prostě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není necelých 60 miliard ale vlastně ostuda, když se bavíme o...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tak podívejte se, tak ještě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... bilionů, víc než ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Ano, samozřejmě. Druhá věc, která se týkala toho extenzivního nárůstu státní správy, tak je potřeba říct, je služební zákon, který je absurdní, který jsme bohužel přijmuli a dává přednost kvantitě před kvalitou. To znamená ty podmínky, které jsou tam nastaveny v otevřených výběrových řízeních, která nejsou otevřená. Vy musíte mít papír a musíte mít nějakou praxi, což znemožňuje prostě kvalitní státní správu, tak ta extenzivně narůstá. Pokud se týká sestavování rozpočtu, já už jsem to tady říkal minule, bohužel ten takt z toho státního rozpočtu je způsoben dvěma věcmi. Za prvé ten rozpočet byl volební, takže já jsem se velmi snažil, aby pokud se týká výdajů, tak na to na vládě mám opravdu jenom jeden hlas, aby tam byly nějaké investiční výdaje. A ony tam skutečně jsou. Je potřeba se na ten rozpočet podívat, já jsem to tady dokázal v těch číslech, ale to rozhodně není ideální. A druhá věc, tahle vláda a možná i ty předchozí vlády nemají žádné priority. Těch priorit je tolik, že vlastně neexistují. Státní rozpočet se sestavuje na každém zasedání vlády a na každém zasedání parlamentu. Přibývají mandatorní a kvazimandatorní výdaje, které neumožňují nějakým způsobem investovat. A pokud se týká toho deficitu, víte, peníze jsou pořád levné. Už tady není záporný úrok, ale já bych si klidně půjčoval. Ale to by ta vláda musela zaručit, že je proinvestuje, ne sní, tak jako se dosud dělo. A to není vina jenom této vlády, to zatím udělala každá vláda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale teď mi jenom řekněte, jestli si, takové možná teoretické cvičení, jestli jste se jako člověk, který řídil firmu, je ekonomi..., homo ekonomikus, tak jestli jste si spočítal, kdybyste si dělal vy vlastní rozpočet, vlastní státní rozpočet, komu byste seškrtal a jaký deficit, popřípadě dokonce přebytek, by na příští rok byl a kolik je ta vata, která je úplně absurdní nebo zbytečná? Udělal jste si něco takového?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tak to není virtuální záležitost, protože plánovaný rozpočet v tom rámci byl 50 miliard a požadavky jednotlivých ministerstev ten deficit převyšovaly o 100 miliard. Takže já jsem toto cvičení musel prakticky s každým ministrem provádět a také jsem ho prováděl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jste 100 miliard, ale kolik byste ještě nad rámec toho, co jste už neuhájil, to znamená těch, ten současný rozpočet, který je podruhé předkládán do sněmovny, kolik by se z toho dalo seškrtat a byl by výrazně přebytkový?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tak znova musím říkat, že musím respektovat usnesení vlády. Musím respektovat mandatorní výdaje, které tam jsou. To znamená ten prostor je velmi zúžený. Ale zase na druhou stranu, rozpočet ve firmách, které fungují, se stanoví tak, že nejdřív máte ty priority a potom na ně alokujete peníze, ne obráceně. Ne, že se alokují peníze a pak koukáte, co je s těmi prioritami. Takže role ministra financí v tomhle okamžiku je jako velice špatná, protože ten prostor je velmi malý, pokud si nechce více půjčovat.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Já bych jenom k tomu řekl, že my máme to štěstí, že žijeme v období teda mimořádného růstu, kdy de facto, a znova upozorňuji, de facto tolik potřeba těch státních investic není, jo, protože když se podíváte na vytváření fixního, na vytváření fixního kapitálu soukromými firmami, tak ty ho vytvářejí poměrně dost. Já jsem řekl, ne že bych nezvyšoval výdaje na, na výstavbu, pravý opak je pravdou, jo, já si myslím, že jestli na něco například evropské dotace mají jít, tak nemají jít na nic jiného, než je to v oblasti. Ale pokud je budeme vynakládat dál, tak musíme si nastavit ty jiné podmínky, ale ono, víte, dokonce v ekonomii platí takzvaný crowding out effect, jo, to znamená ve chvíli, když máte všechny lidi, kteří jsou zaměstnáni a přezaměstnáni, v tuto chvíli neseženete žádné zaměstnance, tak pro mě je milejší, když vlastně ty zaměstnanci jsou využiti ne ve veřejné správě, což je teda podle mě opravdu zásadní chyba služebního zákona, tak špatný zákon ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle vás musí dojít k zásadní, k zásadní změně.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Naprosto zásadní chybě, která prostě skutečně to, co tady zaznělo, naprosto s tím souhlasím, služební zákon tak, jak je nastaven, to je hrozba do budoucnosti, upozorňuji, jo, to je hrozba, protože tam fixuje lidi, kteří tam opravdu, nejenom že tam nemají co dělat, ale ještě požadují rostoucí prostředky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane profesore, ale když nebyl ten služební zákon, tak jsme slyšeli, že je zapotřebí státní službu zprofesionalizovat a zafixovat.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
No, je, to jsme sice slyšeli, ale ta praxe ukázala, že to konkrétní nastavení těch podmínek bylo takové, co tady zaznělo, že de facto se tam směli přihlásit pouze ti, kteří tam už historicky pracovali, ale kteří ještě byli nějakým způsobem navázáni na tu, řekněme, stávající garnituru politickou a ty moje zkušenosti jsou z toho takové, že celá řada významných pozic byla obsazena lidmi, kteří dokonce ani nesplňovali podmínky a dokonce měli třeba výjimku na anglický jazyk, jo, a s tím, že si to někdy v budoucnu ve svých 50 letech doplní, jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste výrazně redukoval tu, tu velikost té státní správy?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Tak nevím, já bych hlavně dobře zaplatil ty, kteří za to stojí, jo, to znamená ten přístup musí být kvalitních lidí. A tito kvalitní lidi jsou schopni potom nastavit ty zmíněné priority, jak tady o tom zaznělo, a řídit věc ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Které nemáme.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Které nemáme a řídit věc projektově, to znamená jít skutečně po těch projektech a alokovat ty peníze tam, kam se to jakoby z hlediska dlouhodobého vyplatí. A z tohoto důvodu já jsem přesvědčen, že skutečně ty firmy si dokážou řídit ty svoje procesy daleko lépe v tuto chvíli a jestliže neexistuje dostatek pracovních sil, tak jsem velice rád, že ty firmy jsou schopny prostě využívat těch pracovních sil efektivnějším způsobem, než je tomu ve veřejné správě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A propos, ano, pane ministře?

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Jenom dvě poznámky. První je, že my, já jako předseda hospodářského výboru, jsme několikrát vyzývali vládu, aby s tím služebním zákonem ještě něco udělala a byl novelizován, to je jedna věc. Druhá poznámka, já nemohu souhlasit s tím, že bychom teď neměli investovat, protože zanedlouho dojdou evropské peníze. A my bychom právě teď měli investovat, protože z čeho budeme platit ty dálnice, digitální infrastrukturu, až nebudou evropské peníze? Teď bychom měli investovat.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Já jsem, já abych nebyl špatně pochopen, já jsem řekl, že skutečně jsem pro investování, a to tak, že z těch evropských peněz, ale smysluplným způsobem, ano.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
To určitě.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
A jestliže to utrácíme nesmyslným způsobem, to jest, jestliže místo výstavby dálnic, o kterých tady padla slova, my prostě používáme prostředky k tomu, abychom vlastně pokřivovali trh například práce, pokřivovali trh v oblasti firem, tak to je to nejhorší, jak můžeme vlastně se do budoucna jaksi znesvětit tomu poslání toho veřejného sektoru, ale já jenom abych byl dobře srozuměn, radši budu spořit v danou chvíli a počkám si s tou investicí a já bych si moc přál od nové jaksi reprezentace, aby tato slova si vzala k srdci, protože ještě má určitý čas, aby dokázala tu věc i pomocí zlepšení zákonů přetransformovat a možná že, protože když se podívám na to zpomalování budoucího růstu, kdy vlastně nám budou scházet ty určité podněty i z toho soukromého sektoru, možná se zpomalí evropská ekonomika, možná se zpomalí světová ekonomika, tak v tu chvíli skutečně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je tady dvojí náraz, dojdou evropské peníze a ještě zpomalení ekonomiky.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Tak, takže v tuto chvíli my skutečně musíme zapojit potom ty veřejné zdroje, a proto bych radši teď spořil, abychom měli do budoucna možnost ty peníze smysluplně využít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Radim Fiala.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Já jsem, mám dvě poznámky, první k tomu investování, já si myslím, že je to velmi důležité, protože ty investice můžou být v příštích letech jako motorem ekonomiky, který tu, kterou tu ekonomiku znovu dokážou nahodit a znovu přivést k zrychlujícímu se růstu, ale co je potřeba ještě říct, my máme dnes poměrně nízkou míru nezaměstnanosti. A jestli máme čelit tomu nedostatku prac..., jestli máme čelit tomu nedostatku pracovních sil, tak tomu můžeme čelit taky tím, že budeme investovat do automatizace, robotizace a digitalizace, a to je pro nás důležité, protože tím, tím bysme získali na trh další množství pracovních sil a lidí, kteří by mohli, kteří by na tom trhu mohli působit, ale my na to nejsme připraveni. My potřebujeme ty investice právě proto, abysme připravili to prostředí toho Průmyslu 4.0.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když, pane místopředsedo, jsem srovnával si programové priority hnutí ANO a SPD v oblasti státního rozpočtu, tak jsem došel i k těmto závěrům. Hnutí ANO chce prosazovat, cituji, dlouhodobě vyrovnaný rozpočet s důrazem na investice, vy tedy kritizujete tady hnutí ANO, které 4 roky šéfuje resortu financí, že důraz na investice je slabý, tedy z vašeho pohledu SPD, stát ve vztahu k hrubému domácímu produktu musí být dlouhodobě stabilní, v deficitu může rozpočet skončit jen v ojedinělých případech, ale pouze ve výši investic. To jsou tedy věci z hnutí ANO. Hnutí SPD chce budoucnost bez dluhů, chcete prosadit ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarské konfederace, což znamená, že výdaje státního rozpočtu musejí dlouhodobě odpovídat příjmům státního rozpočtu. To jsme tady měli, když se o dluhovou brzdu a různé varianty pokoušela i Občanská demokratická strana. Bavili jste se v rámci těch vyjednávání o možné podpoře či nepodpoře vlády vedené Andrejem Babišem o prosazení té dluhové ústavní brzdy?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ne, k tomu jsme nedošli. My jsme s Andrejem Babišem konzultovali asi 6 nebo 7 programových témat, takže k té, k této věci jsme nedošli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bylo tam něco, co se týká státního rozpočtu?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ne, myslím, že ne, ale já bych ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to chyba?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Tam jsme ještě nedošli, ale já bych k tomu chtěl říct, že my samozřejmě musíme kritizovat hnutí ANO, které mělo ministra financí, z toho důvodu, že přestože v minulém roce dosáhl státní rozpočet přebytku, tak celkově za to volební období prostě jsou, je státní rozpočet v deficitu, když bych to vzal kumulativně za ty 4, 4 roky zpátky. Ta ústavní dluhová brzda znamená, že vy samozřejmě se můžete dostat do deficitu v dobách ekonomické recese, ale to znamená, že v dobách, kdy, kdy je hospodářský růst, ekonomický růst, tak vy se zase dostanete do přebytku a vykryjete tím ty deficity z těch horších let, to znamená ústavně-dluhová brzda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, pane profesore.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Já myslím, že my jsme tuto věc, že jo, už v dobách NERVu docela detailně probírali a kdy jsme ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste právě politiky chtěli k tomu donutit, aby
...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Dokonce jsme i navrhovali, aby se vytvořila určitá forma prostě rozpočtové nějaké nezávislé nejenom brzdy ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rady, ano.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Ale i rady, jo, která by na tyto věci jakoby včas s předstihem upozorňovala, ale musím říci, že ta poslední vláda, to mě teda velice zklamalo, ta k žádným reformám v tomto směru ani trochu nepřistoupila a dokonce, to mě teda, možná nám to vysvětlí pan ministr financí, když jsem se třeba díval na to usnesení, které, které třeba bylo přijato při předkládání státního rozpočtu, tak dokonce omezovala výdaje na výzkum a vývoj, jo, což jako, jako z mého hlediska zrovna to jsou jedny z těch investic jak do vzdělání, tak do vlastně výzkumu a vývoje, které se třeba ani neobjevovaly v těch finančních rámcích, to znamená v těch výhledových rámcích v tom rozměru, a potom se jako ex post k tomu jaksi hledají zdroje dodatečně a vlastně když vidíme ty kvazimandatorní a mandatorní výdaje, které vlastně třeba ve valorizacích důchodových a tak dále se teď nastavily do budoucna, tak já si teď jako nejsem jist, do jaké míry se podaří právě tou zásadní cestou se pohnout.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, vy nevěříte v závazek hnutí ANO, že prosadí dlouhodobě vyrovnaný rozpočet ve svém volebním období, tom čtyřletém, kdy získali 30 % hlasů?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Tak je to závazek a já, já bych si přál, aby se to, tomu tak stalo, protože ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je realistické mu dostát? Podíváte-li se na to.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Já jenom vycházím z toho stávajícího vlastně historického pohledu, který mně potvrzuje, že v těchto oblastech se zatím příliš mnoho neudálo, s výjimkou těch posledních tlaků, kdy se zvýšily 3 miliardy například rozpočtu pro vysoké školy, které mají už léta stejný stagnující rozpočet. Prosím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pan ministr.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tak jestli mohu, za prvé, já tady určitě patřím jako ministr financí k těm, kteří si myslí, že korektní výběr daní pro ekonomiku je podmínka nutná, nikoliv postačující. Ale nicméně primárně investice nejsou věcí ministerstva financí. To na ně musí sehnat peníze. Pokud se týká dluhové brzdy, tak jistý pokus o dluhovou brzdu tady je. My jsme přece přijali zákon o rozpočtové odpovědnosti a tam obce mají závazky, kam až můžou v těch dluzích jít. Samozřejmě je to nedostatečné a ty diskuse skončily na politické úrovni, na té dluhové brzdě. Věda, výzkum, inovace, pane profesore, víte stejně jako já, že tyhle ty výdaje, které nejsou navíc korektně spočítány. Nejsou tam například daňové odpisy na vědu, výzkum, inovace, které jsou 4 miliardy ročně. To se tam vůbec nikde nepočítá, a to připomíná hrnec, do kterého lejete vodu a dole jsou díry, protože metrika toho zpracování nebo návratu investic, které by z toho měly být, je naprosto zoufalá. Už se několikrát měnila a za působení pana místopředsedy Bělobrádka se s tím nestalo vůbec nic. Takže my lejeme peníze do hrnce, kterým vytékají prostě ven. Řada institucí, zejména v té instituciální části, to využije jako spotřebu, to nejsou investice. Samozřejmě ta metrika musí být jiná pro základní výzkum, pro humanitní vědy a pro aplikovaný výzkum, ale tohle je potřeba opravit a pak ty peníze přijdou na správnou část. Pokud se týká rozpočtu vysokých škol, tak musíte zase oddělit to, co se tam děje. Na platy pedagogů nemá státní rozpočet žádný vliv. To je interní problém vysokých škol, které pedagogům a lidem z humanitních věd… A můj syn je profesorem na Karlově univerzitě na anglistice, takže vím, jak to je. Oni nemají ty peníze z těch grantů a tak dále. Takže jsou zoufale podfinancováni, ale to je interní věc vysokých škol. A ty peníze, které se tam lijí na vědu, výzkum a inovace, se občas lijí také do betonu, pane profesore, a ne tam, kam by měly přijít. Ten systém je potřeba opravit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to je, ale to je také věc státu, když se podíváte na to, kolik máme vysokých škol v České republice, a je to zase dáno i politikou ministerstva školství, pane ministře, takže není, není to problém, není to jen problém vysokých škol, jestliže máme víc vysokých škol než, než Velká Británie.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Můžu, můžu na to zareagovat, na ty vysoké školy?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, pane místopředsedo.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Podívejte se, faktem je, že rozpočet ministerstva financí dynamicky roste z roku na rok, ale opravdu vysoké školy se dostávaly do podfinancování nebo jsou podfinancovány a je to tím, že ty peníze jdou prostě na jiné věci, například v poslední době ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Inkluze.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Na inkluzi, proti které jsme hlasovali, inkluze stála 4 miliardy a vysoké škole, vysoké školy tam, kde by ty peníze měly jít, chtěly jenom 3 miliardy, jo, takže podle našeho názoru by ty peníze spíš měly jít do vysokého školství než inkluzi, která je podle nás špatná.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když to, když to znovu ještě vrátím ke státnímu rozpočtu ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Souhlasím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď myslím tedy k tomu dlouhodobě vyrovnanému státnímu rozpočtu s důrazem na investice, což je v programu hnutí ANO, myslíte si, pane místopředsedo Fialo, že je možné, aby do 4 let byl vyrovnaný státní rozpočet, byť Andrej Babiš v tomto pořadu sliboval už v roce 2015, že když bude lépe vybírat daně, tak že může být vyrovnaný státní rozpočet na rok 2018, což nebude?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Víte, ono to má všechno jakoby velké zpoždění, protože většina těch výdajů je dána zákony, to znamená, že vy musíte změnit zákon, ten zákon, ten legislativní proces trvá rok, potom začne platit, takže další rok se ty daně vybírají a my výsledky toho uvidíme nejdříve za 3 roky. Je to dlouhodobý proces, ale už dnes vidíme, že něco není v pořádku, protože je špatná zpráva pro občany České republiky, že v době hospodářského růstu netvoříme přebytky, které bychom mohli právě využít v době ekonomické recese, která bezesporu přijde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, nevěříte na vyrovnaný státní rozpočet na konci čtyřletého funkčního období vlády vedené hnutím ANO.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Já tomu nevěřím, ale to škrtání prostě ze dne na den není možné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste v rámci toho služebního zákona škrtal v jaké, v jaké části? Když tady říká a shoduje se ať už profesor Mejstřík, i pan ministr Pilný, že to je také jedna ze slabin fungování státní správy, stanovení priorit, ale i státní správa, která konzumuje poměrně velké množství prostředků ze státního rozpočtu.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Podle mě státní správa nebo státní rozpočet potřebuje jednu velikou reformu, která se, státní rozpočet, která, která se týká právě státní správy. A já musím souhlasit s panem profesorem Mejstříkem, že, že státní správa požírá neustále víc a víc peněz, že se tam kumuluje větší a větší množství lidí a je potřeba zaplatit ty kvalitní lidi a nedržet je tam prostě za každou cenu. Mým názorem nebo naším názorem na státní správu je, že my musíme v současné době vyhlásit jakýsi stopstav. Nikdo z nás, nebo já teď budu mluvit za SPD, my nechceme škrtat ve státní správě, v žádném případě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená vy byste neredukoval teď počty státních zaměstnanců.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ne, já bych je neredukoval, protože je to velmi tvrdý zásah do státní správy. Něco, co se vytvářelo velmi dlouhou dobu, řekněme, 10, 20 let, tak když zredukujete velmi rychlým zásahem během jednoho, jednoho, dvou let, tak já si myslím, že je to špatně. Ti lidi budou přirozeně odcházet a my se musíme dívat na nějaké období dopředu, do budoucnosti. Ty lidé budou z té státní správy přirozeně odcházet do důchodu, budou odcházet na jiná pracoviště, do soukromé sféry a je potřeba začít redukovat tímto způsobem státní správu, jinak sežere státní rozpočet.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy podle zákona o státní službě, jen připomínám, že do něj nejdou, nejde část zaměstnanců státu, jako jsou hasiči, policisté, ale že se bavíme v souvislosti se zákonem o státní službě o státních úřednících, tak vy byste vyhlásil stopstav.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ano, stopstav přijímání nových státních úředníků. V případě, já to jenom ještě doplním, samozřejmě že budou potřeby na to, aby vznikaly nová místa, ale já si myslím, že dnes je ta situace taková, že jsme schopni vzít úředníky z nějaké jiné práce a dát je na to, na co, na co budeme potřebovat, že potřebujeme zjednodušovat například daňový systém systémem paušálů a podobně, obhospodařování výběru jednotlivých daní je strašně složité a nákladné. To si myslím, že to, to prostě chce reformy do budoucna.

Ivan PILNÝ, ministr financí, poslanec /ANO/
--------------------
Já myslím za prvé, že není potřeba dělat nějaký stopstav. Ten už tady je, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, ty lidi prostě neexistují. To je jediný problém, ke kterému se můžeme klidně vrátit. Ale stopstav se vlastně vytvořil. A to, co je potřeba říct...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tím, že nejsou obsazené tabulky, respektive...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tam je tisíce neobsazených ve státní a ve veřejné správě. A já bych chtěl jenom popřát tady panu poslanci Fialovi, protože on je poslancem, já už poslancem nejsem, aby Poslanecká sněmovna konečně přestala přijímat zákony, které dávají úředníkům nová razítka, která prostě vytváří celé projekty. Pak přijde paní ministryně práce, že se přijalo tohle a tohle v parlamentě, jsou to mandatorní výdaje a najednou mě požádá o 200 nebo 300 nových lidí. Takže konečně kdyby se Poslanecká sněmovna začala chovat rozumně, aspoň nepřijímala zákony, které vytvářejí úředníky s razítky, a pokud možno rozpletla tyhle legislativní špagety, já vám k tomu přeju hodně, hodně úspěchů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže, takže je, pane ministře, zapotřebí, počkejte, takže je zapotřebí stopstav. V tom, že nebudou přijímány zákony, které budou klást ..., ano, ano.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Přesně tak, přesně tak. Během jenom té doby, co jsem seděl v Poslanecké sněmovně, se přijalo tolik projektů, kde narostly stovky a tisíce úředníků jenom proto, že se prostě udělala určitá legislativa, která je prostě vyžaduje a ti ministři potom přijdou a chtějí ty lidi a nemůžou je obsadit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stručná reakce Radima Fialy.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ano, ano, já na to musím říct jednu věc, že v současné době, já bych si to také přál, ale v současné době se v Poslanecké sněmovně přijímá strašně málo razítek a nových regulací z hlediska českého státu, ale strašně moc, velmi mnoho regulací přichází z Evropské unie. My de facto transponujeme evropskou legislativu do českého práva, s tím to všechno souvisí a všechna ta razítka přicházejí z Bruselu. Většina, a já si myslím, že mi to pan ministr potvrdí, že je toho 95 %.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
No, to ne. Ne všechno.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Nebo 90 % prostě věcí přichází z Evropské unie.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
My jsme taky kreativní, my jsme taky kreativní.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Já bych jenom s dovolením připomněl, že my jsme vzácní takzvaným zlatým záplatováním, jo. Je, každý z těch přicházejících harmonizujících předpisů my dokážeme tak vylepšit, jo, že to není jenom převzetí aplikace.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V uvozovkách.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
V uvozovkách, jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zlepšit, že, že, že jsme horší než ty evropské...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Že jsme mnohem horší a máme mnohem, mnohem, v mnohých případech, a říkám to s plnou zodpovědností, protože jsem 5 let vedl komisi pro hodnocení legislativních dopadů změn, a musím říci, že právě mě trošku jako docela vážně zklamala právě to fungování, v tomto případě to byl místopředseda vlády pan Dienstbier, jo, který vlastně ustoupil od takového principu toho nezávislého hodnocení, kdy jsme zpracovávali a my jsme vraceli 80 % zákonů zpět k dopracování, protože ty dopady tam prostě scházely, a najednou přišla chvíle, že on změnil názor a de facto řekl, že budou vyřezávat vlastně z těch našich stanovisek do důvodové zprávy to, co se jim v podstatě hodí, jo, což já jako skutečně považuju za velmi, naprosté znehodnocení té expertní činnosti, také jsem rezignoval a od té doby vlastně tento přístup, který je v Evropě mimochodem velmi vážený a byl velmi vážený, tak považuju za velkou slabinu.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Víte, problém je taky v tom… Já jsem seděl také ve výboru pro evropské záležitosti, kterým procházejí všechny normy nebo všechny papíry, které jdou tedy z Bruselu, a to jsou prostě stohy věcí na každém tom zasedání. Tam se jasně ukazuje, že my nereagujeme včas, že do toho procesu přistupujeme pozdě a nereagujeme kvalitně. Ti lidé, kteří tam vyjednávají, bohužel nejsou vybaveni ani jazykově, ani věcně na to, aby zasáhli včas. Potom když to na nás dopadne a hrozí nám infringementem a soudními spory a tak dále, to je pozdě. Ale celá řada věcí vyplývá proto, že jsme se neozvali včas a neozvali jsme se kvalitně tak, abychom byli slyšet.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže jsme neschopní a pak se vymlouváme na Brusel.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Pak se vymlouváme, vymlouváme. No pak už jsme ve stádiu, kde prostě nám ten Brusel prostě vyhrožuje, to je naprosto běžné. Když se podíváte na věci kolem životního prostředí, který dneska ovládají ekoteroristé místo ekologů, tak to jsou typický příklady, kdy jsme se neozvali včas a dostatečně razantně a kvalitně.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Ale, ale můžu vám říci jenom jednu ještě věc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ano.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Poněvadž já jsem současně byl členem Stoiberovy komise v závěru právě z titulu toho svého působení tady v tom, v té komisi pro legislativní návrhy, a my jsme i směrem aktivně společně s Němci, Brity, Švédy a v podstatě ještě Holanďany panu viceprezidentu Timmermansovi Evropské komise dali velmi tvrdé podmínky na red tape, to znamená ta reakce i za mé účasti byla velmi aktivní a oni se tím skutečně docela vážně začali zabývat, takže já myslím, že ten prostor, bohužel potom do toho vstoupily ty problémy s imigranty a tak dále, které přerušily, ale na tyhle ty věci je potřeba tlačit i Evropskou komisi, protože není možné prostě jenom jakoby čekat ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Přesně tak, ano.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, IES FSV UK
--------------------
Až něco přiletí jako malá z nebe.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, vy teď vlastně otevíráte, pane profesore, další téma, a to je právě, řekněme, vstřícnost či nevstřícnost větší integrace do toho ekonomického prostoru Evropské unie, rozumějme do eurozóny. Když byl nedávno hostem Otázek ekonom Jan Švejnar, tak tvrdí, že by hnutí ANO mělo přehodnotit svůj zamítavý postoj ve vztahu k integraci do eurozóny a začít se dlouhodobě připravovat na vstup a integraci. Tady jsou Švejnarova slova:

Jan ŠVEJNAR, ekonom, Kolumbijská univerzita v New Yorku, CERGE-EI /22. 10. 2017/
--------------------
Býti uvnitř eurozóny je důležité, protože naše ekonomika, obchodujeme převážně s eurozónou, Německo především, ale převážně vůbec s eurozónou, takže naše podniky, větší podniky i zahraniční podniky zde už mezi sebou obchodují v eurech, takže oni de facto euroizovaly naší ekonomiku tam, kde mohly, samy a zbývá jenom ta část, kterou teda musí vláda posvětit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď začnu u Radima Fialy. Pane místopředsedo, když jste se bavili s hnutím ANO o tom, zda referendum o vystoupení z Evropské unie ano, či ne, tak bavili jste se také a argumentovali jste hnutí ANO, podívejte se, součástí přístupových smluv České republiky k Evropské unii je, že euro bude zavedeno Českou republikou, probírali jste toto detailněji?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ne, my jsme se, my jsme se k tomu ještě nedostali, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy očekáváte, že to ještě budete probírat.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
My jsme, my jsme o tom mluvili velmi krátce, velmi krátce, kdy jsme řekli, že naším základním bodem programovým je, je referendum, že referendum musí být o všech, o všech věcech, mimo Listiny základních práv a svobod, to znamená referendum, které by se mělo týkat i, i zahraničně-politických smluv, to znamená například vystoupení České republiky z Evropské unie nebo právě přijetí eura. I o tom by to referendum mělo být a my samozřejmě co se týče, pokud budeme hovořit o přijetí eura, tak my jsme zásadně pro referendum a bez referenda bysme euro nechtěli v České republice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I když bylo součástí toho referenda o vstupu, když si člověk přečte ty přístupové smlouvy a připomene si otázku, která byla položena před vstupem České republiky do Evropské unie, což bylo v roce 2004, tak jsme se k tomu vlastně my hlasováním jako národ zavázali už na počátku tisíciletí?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
I tak, protože my jsme vstupovali do Evropské unie, která měla jiné parametry, byla trochu jiná, než je dnes, postupem času procházela evropská integrace a my s evropskou integrací, tak jak jí vidíme dnes, a tak jsme v těch krocích, nesouhlasíme a nechceme být součástí takového velkého evropského superstátu řízeného z Bruselu. A ještě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, určitě.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Pardon, euro je, euro je základním pilířem suverenity státu, dává nám možnosti měnové politiky, směnného kurzu, úrokových sazeb, my jsme schopni ovlivňovat ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne euro, ale koruna. Vy jste se přeřekl.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Koruna, pardon, ano, ano, koruna, dává nám možnost právě regulovat českou ekonomiku v recesi, která se blíží, a pro nás je to velmi důležité.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přehodnotí hnutí ANO z toho, jak se bavíte s Andrejem Babišem, ten svůj postoj, jak tady k tomu vyzýval Jan Švejnar, nebo je dobře to, o čem mluví Radim Fiala, čím déle bude česká koruna, měli bychom přehodnotit i to, že jsme se na počátku tisíciletí ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Já opomenu tu absurdní debatu o referendu o vystoupení z Evropské unie, nejsme Švýcarsko. Závody v populismu, které vyhrála tady strana, kterou reprezentuje tady pan poslanec, prostě nikam nevedou. Ale pojďme mluvit tedy o euro jako o takovém. Tak za prvé, my jsme tady euro svým způsobem měli, protože jakmile Česká národní banka stabilizovat ten kurz koruny po nějakou dobu, tak se většina exportérů a obchodníků prostě zvykla na to, že to tímhle tím způsobem může fungovat a docela nerada se od toho teda nějakým způsobem opouští. V Evropě teď, protože já jezdím na konference ministrů financí celé Evropské unie, se objevují dva směry. Jeden je tlačený především Francií a panem prezidentem Macronem a podporován tedy i šéfem Evropské komise Junckerem, to znamená k velké centralizaci, zavedení ministra financí pro celou Evropskou unii a tak. To jsou návrhy, které jsou velmi absurdní. Ale v současné době probíhají důležité diskuse a poprvé vlastně já jsem se jako ministr financí účastnil zasedání eurozóny, kam byli přizváni i lidé, i ty státy, které v eurozóně nejsou. Mluvilo se tam o budoucnosti bankovní unie, což je vlastně takový předvstup před eurem. A ta Evropská unie teď, aspoň ti rozumní ministři tam diskutují o tom, jakým způsobem sdílet riziko, ale také spoluúčast v případě, že dojde k nějaké události. To je to ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale když vstoupím do vaší řeči, to je to, o čem mluvil pan profesor Mejstřík, to už se o tom také diskutovalo, přijal se nějaký jízdní plán a ten se nedodržoval, protože ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
No, ono se mezitím změnilo spousta věcí, nastal brexit, je tady migrace, Evropská unie má jiné problémy s bezpečností hranic a tak dále. Změnily se podmínky, ale tahle diskuse probíhá v tomhle tom okamžiku a je velmi důležitá. Je důležité, abychom se této diskuse zúčastnili. Spolu se státy, které euro nemají, jako je třeba Švédsko nebo Dánsko. Dánsko dokonce má výluku, která byla přijatá parlamentem. My musíme s těmi státy spolupracovat a musíme mít možnost tohle hřiště nějakým způsobem ovlivňovat. To je ta správná cesta. Jednou ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to nemusíme být členy eurozóny.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Nemusíme být členy eurozóny, ale nemůžeme se chovat jako pasažéři, kteří prostě čerpají z Evropské unie aktivní saldo a zároveň dělají problémy v tom, že tam budeme se soudit o tom, aby myslivci mohli střílet z kalašnikova. Nemůžeme být takto vnímáni. Musíme být aktivní součástí té diskuse. A pokud se týká těch podmínek, které umožňují variabilní kurz koruny, tak ono to má svoje limity a v okamžiku, kdy jsme to neměli, tak k žádné katastrofě prostě nedošlo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Reakce Radima Fialy ještě.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Ono to bude nějakou dobu trvat, je to problém především politický, ale i věcný. Nemůžeme na to spěchat rychle. Musíme se podívat na to, jak ta eurozóna teďka momentálně a bude formována německá vláda. To je strašně důležité, kam se dostane, ale musíme být u toho, a to nám zatím ta eurozóna dovoluje, poprvé.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
No, já chci říct, že přijetí eura znamená předání dalších kompetencí České republiky do Bruselu, znamená to další pilíř české suverenity předávání do Bruselu, my se zbavujeme možnosti ovlivňovat naší ekonomiku aktivně a já musím říct, že všechny tyto věci, které říká, a my se tady lišíme s panem ministrem Pilným, podle našeho názoru znamená demontáž samostatného suverénního českého státu ve prospěch Bruselu a my tohle prostě nechceme.. Vy s tím souhlasíte, my tohle nechceme. To je všechno.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, ještě na vás poslední otázka, protože musíme končit, ta se týká toho, o čem mluvil v týdnu, v tomto týdnu v rozhovoru pro Lidové noviny Andrej Babiš jako možnost zpětného zdanění, respektive daní, které se týkají vraceného majetku, takzvaně církevních restitucí, majetkového vyrovnání státu s církvemi, pracujete na ministerstvu financí na takovém návrhu, který by měl, předpokládám, i vaši podporu, je to tak, pane místopředsedo?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Myslíte podporu ve zdanění církevních restitucí?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ano, měl by naší podporu, my samozřejmě souhlasíme s vydáním majetku, který byl ukraden, ale finanční náhrady podle našeho názoru byly příliš opulentní, byly příliš vysoké a my jsme, rádi budeme jednat o, o zdanění tady těch finančních náhrad.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A námitka retroaktivity?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
To je otázka na právníky, ale my bychom byli rádi, aby ty finanční náhrady prostě nebyly ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Byly sníženy.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Byly sníženy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A máte představu o kolik?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Ne, je to věc jednání a kompromisu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy chystáte na ministerstvu takový ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Je to především věc politická legislativní. Ministerstvo financí nemůže pracovat na žádném zákoně, který nemá politický konsensus a který prostě není legislativně průchodný. Zmínil jste tu retroaktivitu a další problémy, které tam jsou. Takže jakmile toto zadání bude na stole, tak ministerstvo financí na tom samozřejmě bude pracovat a bude sestavovat nějaké parametry, ale to zadání neexistuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A myslíte si, že je to vůbec možné jakékoliv zadání, které by nenarazilo u Ústavního soudu z toho, jak ...

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Pokud se ptáte na můj osobní názor, já nejsem právník, tak si myslím, že to je téměř nemožné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vracet se tedy k návrhu, který oznámil Andrej Babiš.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Ale říkám, nejsem právník, je to můj osobní názor.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ivan Pilný, dosluhující ministr financí za hnutí ANO, proč se usmíváte, pane ministře? Slovo dosluhující, bráníte se.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Tomu dosluhujícímu. Ne, ne, já jsem naprosto spokojen.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji i Radimu Fialovi, místopředsedovi SPD a poslanci za tuto politickou stranu, stínovému ministru financí. A děkuji profesoru Michalu Mejstříkovi. Děkuji, že jste byli hosty této věcné diskuse a těším se opět na shledanou.

Ivan PILNÝ, ministr financí
--------------------
Díky za pozvání.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, poslanec /SPD/
--------------------
Na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.