CZ EN

Ivan Pilný diskutoval s Pavlem Bělobrádkem v pořadu Události, komentáře

Zdroj: ČT 24 | 13.6.2017 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře | Téma: Ministr financí

David BOREK, moderátor
--------------------
Vicepremiér Bělobrádek trvá na 36 miliardách korun na vědu pro příští rok. Podle něj by snížení sumy, kterou už vláda schválila, ohrozilo výzkum. Ministr financí Pilný prosazuje, aby si na sebe výzkumná centra vydělávala sama a argumentuje i tím, že věda, výzkum a inovace mají ve výdajích rezervu 4 miliardy, tedy peníze, které se nestačily utratit.

Pavel BĚLOBRÁDEK, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Nepokládáme vůbec za přijatelné, aby ministerstvo financí již schválený rozpočet na vědu a výzkum zpochybňovalo tím, že ve svém prohlášení hovoří o tom, že teprve zváží, zda půjde tento již schválený materiál používat jako výchozí pro návrh státního rozpočtu.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
V tom rozpočtu pro vědu, výzkum a inovace je opět nárůst. Ty 3 miliardy, které tam přidala vláda, jsou problematické, protože já, je to, já je nezamítám apriori, ale to usnesení vlády prostě neodpovídá těm předchozím usnesením a hlavně o tom budeme diskutovat, až budeme projednávat státní rozpočet, tak se k tomu vrátíme. A pokud mě pan místopředseda přesvědčí, že z toho něco bude, že to bude měřeno jako investice, tak milerád ty peníze uvolním.

David BOREK, moderátor
--------------------
A vlastně aktéři tohoto sporu jsou teď i hosty Událostí, komentářů. Ivan Pilný, ministr financí, a Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL a vicepremiér. Vítejte, pánové.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Dobrý večer vám i divákům.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pane ministře financí, my jsme slyšeli část té vaší argumentace, tam zaznělo i to, že to usnesení vlády neodpovídá předchozím usnesením. To je ale věc, která se prostě stává, že vláda něco regeduje, modifikuje. Pro vás to není prostě věc, přes kterou nejede vlak. Dá se to modifikovat i teď poté, co vláda už to, myslím navýšení peněz odsouhlasila.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak samozřejmě ta jednání o tom rozpočtu probíhají, ale já bych nechtěl se orientovat na to, jestli to usnesení, o co se opírá nebo neopírá, to je prostě formální záležitost, ale chtěl bych především říct, že jestliže česká ekonomika se má někam pohnout, tak prioritní je věda, výzkum, inovace a vzdělání. A to ..

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
... jsou pro mě priority. Na druhé straně jsem správce veřejných rozpočtů, správce kasy a musím trvat na tom, aby ty investice byly vynaloženy účelně a aby tam byl nějaký návrat investic. To bohužel se nekoná, mohu to doložit.

David BOREK, moderátor
--------------------
Neúčelné vynakládání peněz?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Já s tím nesouhlasím. Ty peníze, které jsou vykládány, jsou samozřejmě měřeny, jsou měřeny výsledky. Já souhlasím s tím, že tím, co umožní konkurenceschopnost a prosperit v příštích letech, jsou skutečně investice do vzdělání a do vědy, výzkumu a inovací a my potřebujeme připravit naší ekonomiku na to, že navýšíme peníze, které půjdou i z privátních zdrojů, to znamená potřebujeme i daleko větší investice ze strany jednotlivých firem, k tomu nám samozřejmě musí dopomoct i státní rozpočet.

David BOREK, moderátor
--------------------
A to tedy neefektivní utrácení peněz absolutně popíráte.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Já nemám žádné informace, že by byly neúčelně vynakládány. Tak je pravdou, že v minulých letech minulé vlády schválily některá problematická centra, nicméně ta už jsou dobudována a my teď jsme nuceni co nejvíce zajistit jejich efektivitu.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Dobře, tak já uvedu, já bych jenom rozdělil tu metriku na to, že některé peníze, které se vkládají zejména do těch humanitních věd, tak tam prostě nejde o návrat investic, to je celkem přirozená služba státu, ale mluvme tedy spíše o základním a především aplikovaném výzkumu. Tak například 90 % patentů, které jsou podávány, a za to se dělají čárky, jsou podávány jenom v České republice. Jaký to dává smysl? Konverze z aplikovaného výzkumu do produktu služeb nebo prodejí licencí prostě téměř neexistuje. To znamená, tam ten návrat investic opravdu není. Pokud se týká těch center excelence, tak já dostávám dopisy, že my musíme do nich dávat peníze do státních, že státního rozpočtu, protože jinak by musely vracet evropské dotace. To je past na peníze. Ty centra jsou neudržitelná, neměly ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Že utrácení pro utrácení.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Utrácení pro, to je past na peníze, ve které prostě my jsme v pasti a musíme tam dávat peníze ze státního rozpočtu, protože ta centra nejsou udržitelná, to je typická ukázka toho, jak ty, jak to investice nejsou. Je to spotřeba.

David BOREK, moderátor
--------------------
Dvě jasné námitky.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Tak k té poslední je potřeba rozdělit. Nejsou tady pouze centra excelence, jsou tady různé infrastruktury, ať už byly hrazeny z VaVpI nebo z jiných zdrojů. Nicméně to, co je potřeba si uvědomit, že jsou tady i infrastruktury, které jsou orientovány na aplikovaný výzkum a které jsou výdělečné. Ta druhá věc je, že ta naše snaha je právě v tom, aby, a na to je koncipován i rozpočet i nová metodika hodnocení, aby právě přibývalo patentů, aby přibývalo daleko více spolupráce mezi firmami. To se relativně daří a navíc nová metodika hodnocení, kterou vláda schválila, tak jde proti tomu systému takzvaného kafemlejnku, který v podstatě hodnotil spíše kvantitu než kvalitu. My jdeme opačnou cestou, to znamená za excelence a kvalita je daleko více zhodnocována stejně tak jako spolupráce mezi komerční sférou a mezi výzkumnými institucemi.

David BOREK, moderátor
--------------------
A to žalostně nízké procento evropských, celoevropských patentů?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Tak ono jde, tak těch evropských není zas tak málo, ale je potřeba si uvědomit, že například takové firmy jako je Siemens, tak oni, i když tady něco vyzkoumají, tak si, tak mají firemní kulturu, že všechno přihlašují v Německu, takže ono je to tím trošku samozřejmě zkresleno. Nicméně není to dobrý výsledek a proto také nová metodika hodnocení toto daleko více zhodnocuje než ten minulý systém kafemlejnku tak, abychom daleko více byli orientováni právě na komercionalizaci výsledků.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Tak já jenom dvě poznámky. První je otázka spolupráce mezi tou komerční sférou a těmi veřejnými penězi. My jsme do Poslanecké sněmovny přinesli rozsáhlé pozměňovací návrhy, které měly tu spolupráci usnadnit. Tyto pozměňovací návrhy nepřijala sněmovna na základě toho, že pan místopředseda tvrdil, že to bude vyřešeno v novém, v novém ministerstvu, které mělo vzniknout a které samozřejmě nevzniklo. Takže to je první věc. Druhá věc je, musíme si zvyknout na to, že tak jak je to obvyklé třeba v Německu nebo v Koreji, že ty instituce počínaje akademií a výzkumné instituce budou muset tu spolupráci s tou komerční sférou posílit pro to, aby se vůbec udržely, udržely existenci, protože třeba Fraunhofer v Německu, tam podíl těch veřejných peněz je 15 až 30 %. Totéž je v Koreji. Ty peníze evropské dojdou a dojdou i peníze ze státního rozpočtu. Ty instituce se prostě musí udržet na základě spolupráce s komerční sférou, jinak prostě přestanou mít důvod k existenci.

David BOREK, moderátor
--------------------
Což by bylo ale, pane místopředsedo, argument, proč vlastně opravdu ty peníze nezvyšovat, protože možná nouze by naučila akademii hosti.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Tak samozřejmě my se snažíme, aby ten systém jako je Fraunhoferův institut, konečně teď jsme s nimi podepsali i rozsáhlé, rozsáhlé smlouvy a rozsáhlé memoranda o spolupráci včetně Akademie věd. Nedávno jsem byl v Drážďanech i na jejich zasedání. Takže tam, tímto systémem jdeme a oni mají taky Max Planck Institut a to mají taky základní výzkum, to znamená nelze to jenom orientovat sem. Potom to, co říkal pan ministr, tak ještě jako poslanec bojoval za velmi rozsáhlé pozměňovací nároky, teda pozměňovací návrhy, které já považuju za podraz, protože tam šlo o brutální porušení koaliční smlouvy, kdy návrh zákona byl tímto způsobem v podstatě vyhozen do povětří s tím, že takto rozsáhlé změny je potřeba, aby prošly meziresortním připomínkovým řízením. Není pravda, že jsem sliboval, že to vyřeší nové ministerstvo, ale že to bude zapracováno do nového zákona. Nový zákon nám již prošel nejenom jako věcný záměr vládou, ale už jsou v této chvíli dovypořádány poslední připomínky. My s tím na tomto zákoně velmi dobře spolupracujeme si se Svazem průmyslu a dopravy tak, abychom zapracovali všechny tyto nároky. To znamená ta spolupráce a ten zásadní důraz na to, aby aplikovaná sféra měla daleko větší ohodnocení a tím i větší motivaci, tady je. A všude, a vidíme to i z grafu, který můžu ukázat, že vždycky je to tak a je to i všude ve světě, že musíte mít potenciál těch peněz, které jdou ze státního rozpočtu a ty potom nabalují peníze, které jdou ze soukromých peněz.

David BOREK, moderátor
--------------------
Dobře.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Jenom dvě poznámky. Brutální porušení koaliční smlouvy. Ty pozměňovací návrhy byly na základě konsensu, který je velmi těžko dosáhnout v té výzkumné sféře včetně Akademie věd a vysokých škol. Byla dokonce část opozice byla podepsána na tom pozměňovacím návrhu. To jenom k tomu brutálnímu znásilnění koaliční smlouvy. Druhá věc je ta, že my tam ty peníze přece přidáváme i teď, protože v tom návrhu rozpočtu, rozpočet Akademie věd má výdaje ve výši 5,33 miliard korun, což je o 200 milionů víc, než bylo v předchozím roce. Kapitola ministerstva školství má 14,03 miliard a to je meziroční nárůst o 100 milionů, to znamená, ty peníze se přidávají i teď.

David BOREK, moderátor
--------------------
Dobře. A teď mi řekněte, když se na příští rok má na důchody a na platy ve veřejné sféře přidat zhruba po 20 miliardách, proč je takový problém okolo 3 miliard na vědu a výzkum? Proč tedy se nehandrkovat radši o důchodech, anebo o platech ve veřejné sféře a budu velice překvapen, když mi řeknete, že to je proto, že tito lidé mají větší volební hlas, větší volební?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ne, já vám tohle to neřeknu, já vám jenom řeknu, že každý rozpočet je politický a tady ten rozpočet navíc ještě rozpočtem volebním.

David BOREK, moderátor
--------------------
Vy jste vlastně řekl to samé tedy, co jsem čekal.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ano, přesně tak, takže ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Takže přiznáváte, že vlastně vaše, vaše vlastní postoje jsou ovlivněny tím, že se blíží volby a že radši sáhnete na peníze někomu, kdo nemá takové silné volební právo?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ale počkejte. Já jsem ministr financí a musím respektovat zákony a nařízení vlády. Jestliže zákon a nařízení vlády mě nutí, abych dával peníze na mandatorní výdaje, tak je tam musím dát.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale ne zvyšovat, tohle to už není.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ale vždyť je to, vždyť je to nařízení vlády nebo je to prostě v zákoně. Každá seance parlamentu, Senátu a vlády, to znamená past na ty, na mandatorní výdaje. V každém usnesení prostě někdo žádá nějakým způsobem nepřímo o ty peníze a ty mandatorní výdaje prostě rostou. To znáte ty investice opravdu zbývá stále méně a méně peněz, jo, bohužel. Ale já jako, já s tím můžu klidně nesouhlasit, ale jestliže mně to ukládá zákon, usnesení sněmovny nebo Senátu, tak to prostě musím dělat.

David BOREK, moderátor
--------------------
Já se zeptám na něco jiného. Vy jste na té tiskové konferenci měl šéfku Akademie věd. Přijde vám to správné, protože, když to řeknu úplně realisticky a z logiky věci, se vědečtí pracovníci chovají stejně jako jakákoli jiná lobbistická a zájmová nátlaková skupina, jakkoliv to chceme nazvat a oni prostě nemají zájem, který je totožný se zájmem republiky jako celku. Prostě oni budou vždycky říkat, že chtějí víc peněz. To je skoro, bych řekl, železný zákon zájmových skupin. Je správné se takto ztotožňovat s hlasem akademiků, kteří říkají ano, každá koruna vynaložená je účelná, chceme více peněz a podobně.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Tak za prvé se vrátím k tomu, co říkal pan ministr. Brutální porušení koaliční smlouvy to bylo ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Ne, promiňte, odpovězte mi na tu otázku.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Ne, on reagoval, já budu reagovat taky, protože je to přímé porušení koaliční smlouvy, a to i pozměňovací návrhy mají být se souhlasem toho, kdo předkládá. Navíc je dost pochybné to, co říkáte o tom souhlasu, takže je to, je asi na jinou debatu. Každopádně já si myslím, že je normální, že se přihlásí ti, o kterých se jedná, ke svým právům stejně jako tu udělali učitelé, lékaři ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Je spravné mít na tiskové konferenci vedle sebe, protože zájem ministra by možná neměl být úplně stejný jako zájem zájmové skupiny a já zdůrazňuji to slovo zájmová skupina, neříkám nijak pejorativně. Prostě oni mají svůj zájem profesní, pro někoho lobbistický zájem prostě mít více peněz.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Já považuju váš výrok za skandální v tom ...

David BOREK, moderátor
--------------------
V čem je skandální, prosím?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
No, já vám to vysvětlím, když dovolíte. Je to tak, že vy jste řekl, že to není v zájmu republiky to, co chtějí oni a s tím zásadně nesouhlasím.

David BOREK, moderátor
--------------------
Je tady zájem 10,5 milionu obyvatel, který je nějaký a je tady zájem skupiny několika desítek tisíc vědeckých pracovníků, který nemůže z logiky věci být úplně stejný jako zájem celku. Prostě taky to je zákon ...

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
To moc logické není, pane redaktore.

David BOREK, moderátor
--------------------
Takže vy myslíte, že to je opravdu absolutní prolnutí zájmů České republiky a jedné zájmové profesní skupiny? Je to tak?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
To není zájem jedné profesní skupiny, to je zájem skutečně celé České republiky, abychom zvyšovali kvalitu a excelenci české vědy a také zvyšovali konkurenceschopnost našich podniků, protože ty vydělávají ...

David BOREK, moderátor
--------------------
A rozpočet, a rozpočet ze státních peněz. Také je to tady stejná, stejný zájem.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Teď vám nerozumím.

David BOREK, moderátor
--------------------
Vy jste říkal zvyšovat počet z centra excelence a podobně, ale i v tom ...

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem neříkal centra excelence.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale i v tom kvantitativním vyjádření prostě je tam průnik podle vás zájmu vědeckých pracovníků a republiky jako celku, že mají mít víc peněz ze státního rozpočtu. Je to tak.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
No, samozřejmě, to jako že bez kvalitních učitelů těžko bude kvalitní školství, když je nezaplatíme, to je úplně stejné. To je v zájmu republiky.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Víte, pane rektore, já nemám čas pořádat tiskové konference za účasti těchto lidí, já se s nimi samozřejmě setkávám v průběhu projednávání státního rozpočtu, setkávám se prostě jak s panem rektorem Zímou, tak i s šéfkou Akademie věd. Já nemám čas na tiskové konference a na to, abych mediálně prosazoval něco, co by se mělo řešit prostě u stolu a hledat prostě cestu, jak to vyřešit. Já znovu opakuji to, že pro ně věda, výzkum a inovace jsou prioritní, ale opravdu jsou to investice a musí to být vnímáno jako investice, nikoliv jako spotřeba. S těmi lidmi já budu diskutovat, ten návrh rozpočtu se může prostě opravit, ale prostě pořádat tiskové konference a dělat mediální výstup je nesmyslný nátlak. Já na to prostě nemám čas.

David BOREK, moderátor
--------------------
Čili my od vás to podzimu neuvidíme žádnou tiskovou konferenci za účasti ...

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ale to, to ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Na podporu vaši /souzvuk hlasů/.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
... netvrdím. Jakmile bude státní rozpočet, dostane nějaké obrysy, budeme ho projednávat například zítra vláda, takže tam už se budou informovat jednotliví kapitoly. Do konce června budou zpracovány rámce těch kapitol. Pak budou probíhat diskuse jak s jednotlivými ministry, tak samozřejmě i s představiteli těchto organizací. A někdy na konci srpna se sestaví státní rozpočet. Bohužel smůla tohoto rozpočtu je, já už jsem říkal, že je volební, ale on taky spadne pod stůl, protože přijde nová sněmovna a ta samozřejmě bude ten rozpočet nějakým způsobem korigovat. To znamená jakákoli panika nad tím, co se povede nebo nepovede, prostě je naprosto předčasná, protože nová sněmovna prostě bude, ta bude schvalovat ten rozpočet.

David BOREK, moderátor
--------------------
Nespadne pod stůl ještě před volbami v tom smyslu, že se prostě nedomluvíte, protože ...

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Ale ten rozpočet tam spadne bay definition, sněmovna to nebude projednávat.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ne, já myslím, dobře, to je jasná věc. To je jasná věc. Ale mně spíše šlo o to, jestli vůbec na vládě nebude problém se nějak dohodnout na nějakém koaličním znění ve chvíli, kdy vlastně do voleb zbývá pár měsíců a kdy ty strany logicky směřují k volbám?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Podívejte se, já mám potvrzený závazek, který ještě nedávno i do médií potvrdil premiér, že mám pracovat s deficitem 50 miliard, já se podle toho chovám a budeme samozřejmě vést jednání, která by v tom měla vyústit. Já nejsem zrovna v tomhle tom směru optimistický, protože, jak už jsem řekl, každá kreativní seance parlamentu, vlády a tak dále do toho rozpočtu přidává především mandatorní výdaje, takže velký optimista nejsem. Ale k tomu konsensu prostě dojde už jenom proto, že ten rozpočet je prostě věc, ke který se opravdu vrátí nová sněmovna, takže není třeba kolem toho dělat nějaký příliš velký rozruch, nebo, nebo prostě si tam začít vyřizovat účty, to nedává žádný smysl. Je potřeba jednat racionálně a pokusit se prostě k tomu plánovanému deficitu co nejvíc přiblížit, to je všechno.

David BOREK, moderátor
--------------------
Je vaší, vaším postojem rezolutně trvat na těch vládou odsouhlasených zhruba 3 miliardách? Jaké jsou vlastně, já chápu, že nikdo nebude, opět z logiky věci žádný vyjednavač nebude úplně odkrývat karty, ale přece jen jsou tu věci, u kterých může říct přesto nejede vlak, tak přes toto absolutně nejede vlak, nebo je možné se nijak ještě o tom třeba tady s panem Pilným pobavit?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Tak já jsem vždycky k jednání připraven, každopádně tady je usnesení vlády, to, je tam usnesení vlády, které dává nějaké úkoly ministru financí a ta tisková konference bylo i kvůli tomu, že ten stejný den ministerstvo financí představilo úplně jiná čísla. To, co říkal pan ministr financí, je samozřejmě hra s čísly, protože nominálně tam bylo drobné navýšení, ale bylo to nerespektování střednědobých výdajů, které vláda již schválila. Schválila je loni, schválila je jednomyslně a teď ten návrh je jiný. Já rozumím tomu, že ta situace je složitá. Pan ministr financí má velmi komplikovanou situaci, protože po jeho předchůdci tam skutečně zbývá velmi napnutý rozpočet, a to nejsou malé částky, jsou to desítky miliard korun, které nám chybí. Na druhé straně je pravdou, že střednědobý výhled je něco, s čím se nedá úplně žonglovat, protože je to přeci jenom věc, kterou ty rozpočtové kapitoly nějak pracují. A já musím taky odmítnout, že by to bylo jaksi, že by to byly peníze pro mě, to je pro 15 rozpočtových kapitol, to je pro několik ministerstev a pro několik dalších institucí, jako je technologická grantová agentura.

David BOREK, moderátor
--------------------
A nic jako úplně explicitně formulovaný postulát přes to nejede vlak od vás neuslyším.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Je to tak, že vláda o tom rozhodla, teď to ministerstvo financí musí zapracovat a samozřejmě pak bude debata o zákonu státním rozpočtu jako o celku a tak, jak to říkal pan ministr, vláda v září má předložit zákon o státním rozpočtu do sněmovny a se stoprocentní jistotou tato sněmovna již tento zákon neschválí, nebo ho nestihne projednat.

David BOREK, moderátor
--------------------
Jasně a ta otázka na pana Pilného, vlastně stejná na vás, ale stihne to ještě vůbec předložit vláda, nebo ...

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem přesvědčen, že ano.

David BOREK, moderátor
--------------------
... ten nemyslím časově, ale spíše ideově. Cítíte, že je schopnost koaličních stran v této opravdu už vypjaté předvolební době a v září bude ještě hůř v uvozovkách, předložit společný vládní návrh rozpočtu?

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem přesvědčen, že ano, nelze vyloučit, že na tom nebude úplná shoda. To, to ale rozhoduje se v hlasování.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale nic ve stylu, že by jedna z koaličních stran řekla my nepodporujeme návrh rozpočtu na příští rok.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
To se vyloučit nedá.

David BOREK, moderátor
--------------------
Nedá se to vyloučit? Dá se to vyloučit i u vás třeba u hnutí ANO?

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Podle mého názoru prostě ta vláda k nějaké shodě dospěje. Je to otázka jednání. My povede i spolu, spolu jednání, budeme také mluvit o těch nespotřebovaných výdajích z minulé, z minulých let. Já vím, že to není věc pana místopředsedy, on správně tady řekl, že to je celá řada kapitol, které různě čerpají a mají tam různé rezervy nespotřebované ještě z minulých let, takže tuhle diskusi určitě povedeme. Bez, já nechci revokovat žádné usnesení vlády, ale prostě tahle diskuse je na místě a já si myslím, že prostě povinností vlády je chovat se zodpovědně a nějaký návrh státního rozpočtu se bezesporu předloží. A nemyslím si, že dojde až tak velkým vášním, protože bezesporu fakt je ten, že o tom rozpočtu finálně bude rozhodovat nová sněmovna.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pavel Bělobrádek, Ivan Pilný, duel Událostí, komentářů. Děkujeme vám za něj, na shledanou.

Ivan PILNÝ, ministr financí /ANO/
--------------------
Děkuji za pozvání, hezký večer.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace /KDU-ČSL/
--------------------
Na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.