CZ EN

Žádnou vyšší daň při nákupu nemovitosti nechystáme

  • Reakce na: “Daňová novela má přinést i další zásadní novinku. Můžete vysvětlit, k jaké změně má dojít?“ Sazba daně z nabytí nemovitých věcí má zůstat stejná – nyní činí 4 % ze základu daně. Novela však počítá se změnami při výpočtu základu daně. Základem daně je podle současné legislativy nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje (například výdaje za znalecký posudek). Nabývací hodnotou je buď kupní cena, nebo srovnávací daňová hodnota. Při výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí se použije vždy vyšší z těchto částek. Srovnávací daňovou hodnotou je v současnosti buď 75 % ceny dle znaleckého posudku, nebo 75 % ceny zjištěné ceny dle metodiky finančního úřadu. Legislativní změny ovšem počítají se srovnávací daňovou hodnotou ve výši 100 % obou cen. V důsledku zvýšení procentního zápočtu o 25 procentních bodů tak dojde ke zvýšení daňové povinnosti, přestože se sazba daně nezmění.
  • Zdroj: idnes.cz, datum: 26.5.2016

Reakce MF:

Odpověď na dotaz není správná. Změna navrhovaná v novele zákonného opatření Senátu (tisk 639) ve věci základu daně se týká pouze případů směny nemovitých věcí, kdy je třeba pro účely určení základu daně porovnat sjednanou cenu s tzv. srovnávací daňovou hodnotou. Ostatních případů podléhajících zdanění daní z nabytí nemovitých věcí se navrhovaná změna ve věci základu daně nedotýká (např. naplatí pro případy směny nemovitých věcí, kdy základem daně je výlučně sjednaná cena, ani v případě nabytí nemovité věci na základě kupní smlouvy, v rámci vypořádání spoluvlastnictví a další).

Pokud se týče zdanění směny nemovitých věcí je nově v novele zákonného opatření navrženo zjednodušení určení základu daně, a sice novela obsahuje návrh, aby se v případech směny nemovitých věcí při určení sjednané ceny nemovité věci přihlíželo pouze k případnému doplatku, který jedna nebo druhá strana za nabytí nemovité věci poskytne. V zájmu přiblížení se předpokládané hodnotě směňovaných nemovitých věcí je dále pro účely porovnání sjednané ceny s tzv. srovnávací daňovou hodnotou v případě směny navrženo přihlížet k 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny, nikoliv pouze k 75 % jako v ostatních případech. Směrnou hodnotu určuje správce daně na základě údajů uvedených poplatníkem daně v daňovém přiznání. Směrnou hodnotu lze určit pouze u nemovitých věcí vyjmenovaných v § 15 zákonného opatření Senátu. Zjištěná cena je cena stanovená dle oceňovacích předpisů, uvedená ve znaleckém posudku o ceně zjištěné.
Znění návrhu novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je veřejnosti k dispozici na webové stránky Poslanecké sněmovny ČR (www.psp.cz), tisk. 639.

S ohledem na potřebu upřesnění informací týkajících se platné právní úpravy obecně k základu daně dle současné úpravy dodáváme, že základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota, v některých případech snížená o uznatelný výdaj, jímž je pouze odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu. Uznatelný výdaj lze v daňovém přiznání uplatnit pouze v případě, že znalecký posudek je vyžadovanou přílohou daňového přiznání. Obecně platí, že nabývací hodnotou je buď sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo tzv. zvláštní cena. Postup určení nabývací hodnoty je stanoven § 11 násl. zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., na které tímto odkazujeme.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.