CZ EN

Stanovisko MF a FS k výzvě Komory daňových poradců ve věci přípravy metodiky EET

Ministerstvo financí a Finanční správa odmítají postoj Komory daňových poradců ČR, že by spuštění elektronické evidence tržeb bylo jakýmkoliv způsobem ohroženo nepřipraveností Finanční správy.

Naopak, přípravy na evidenci tržeb probíhají podle připraveného harmonogramu a jsou doprovázeny mohutnou informační kampaní, kterou Komora daňových poradců ve své výzvě oceňuje. Současně je k některým nejasným ustanovením zákona připravována metodika pro daňovou veřejnost, která bude řešit výkladové nejasnosti u specifických situací. Zmíněnou metodiku Finanční správa vydá do konce prázdnin a tento krok realizuje i bez nápovědy Komory daňových poradců.

Podnikatelé se však již řadu měsíců zúčastňují desítek akcí pořádaných Finanční správou, Ministerstvem financí či podnikatelskými svazy, na kterých je prezentováno fungování evidence tržeb a kde jsou odpovídány dotazy podnikatelů související s praktickými situacemi v jejich podnikání.

Již od dubna tohoto roku fungují oficiální webové stránky www.etrzby.cz , které obsahují informace jak pro podnikatele, tak pro IT vývojáře a zákazníky. K dispozici jsou zde informace jak se na evidování tržeb připravit, co bude nový systém obnášet pro podnikatele včetně uvedení některých specifických případů (např. porucha pokladního zařízení, evidence tržeb na farmářských trzích atd.) a také odpovědi na nejčastější dotazy ze strany podnikatelů a veřejnosti. Na zmíněném webu také funguje elektronický formulář pro dotazy. Dotazy jsou průběžně zodpovídány a odpovědi jsou na webu následně zveřejňovány.

Dále bude od 1. 8. 2016 spuštěna infolinka, na které budou vyškolení pracovníci Finanční správy odpovídat všechny dotazy veřejnosti v souvislosti s evidencí tržeb.

KDP ČR uvádí, že „nejsou k dispozici prováděcí předpisy, dle kterých se bude nastavovat pokladní zařízení“. Tento prováděcí předpis je pouze jeden, a to technická vyhláška upravující tvorbu bezpečnostních kódů na účtence, která je v současné době po vnějším připomínkovém řízení. Informaci obsaženou v této vyhlášce však vývojáři pokladních řešení mají již od 11. května k dispozici na výše zmíněném webu. Na pokladních řešeních lze tedy již dávno pracovat a důkazem je to, že již v dnešní době některé firmy prezentují zcela funkční řešení, včetně komunikace se serverem finanční správy. Tomu napomáhá i funkční testovací prostředí, které bylo dle harmonogramu spuštěno v polovině června. Současně je Finanční správou připravován workshop pro vývojáře pokladních řešení, na kterém budou zodpovězeny případné technické dotazy.

Na okraj musíme k výzvě KDP konstatovat, že je nám líto, že ani tato nejdůležitější profesní komora před tím, než vydá takovouto zásadní výzvu, si neověří, zda na otázky, které ve výzvě pokládá, není např. v zákoně nebo v informacích správce daně jednoznačná odpověď. Kdyby tak učinila, zjistila by, že zmíněné situace dlouhodobého výpadku internetu či poruch pokladního zařízení jsou samozřejmě řešeny např. v důvodové zprávě k zákonu o evidenci tržeb a existuje k nim i výkladové stanovisko. Strašit podnikatele, že v takovémto nezaviněném případě bude přistoupeno k uzavření provozovny či dokonce všech provozoven, pokládá Finanční správa přinejmenším za hloupé a zcela nesmyslné.

Stejně tak ve věci uplatnění kurzu při přepočtu cizí měny lze nalézt odpověď na výše zmíněném webu v dokumentu „Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb“.

Finanční správa se tedy důrazně ohrazuje proti tomu, že by nebyla na zahájení evidence tržeb připravena a že by neposkytovala dostatečné informace pro veřejnost. S lítostí musíme konstatovat, že stejnou nekonstruktivní rétoriku Komora daňových poradců použila i u kontrolního hlášení, které bylo úspěšně rozjeto počátkem tohoto roku. Věříme, že obavy o vánoční punč, které stejně prezentovala Hospodářská komora ČR, jsou zcela zbytečné a prezidium Komory daňových poradců si dokáže tento punč u stánku vychutnat spolu s prezidentem HK Vladimírem Dlouhým i po spuštění evidence tržeb.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.