CZ EN

Rozhovor s Alenou Schillerovou o Centrální evidenci účtů

Zdroj: ČRo Radiožurnál | Datum: 3.2.2016 | Rubrika: Ozvěny dne


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Nový centrální registr účtů by mohl začít fungovat za půl druhého roku. Dnes ho schválila vláda jako nástroj boje proti daňovým únikům. Bude shromažďovat údaje o účtech fyzických a právnických osob vedených u bank a záložen. Návrh zákona počítá s tím, že evidenci účtů bude spravovat Česká národní banka a data v ní budou minimálně denně aktualizována. Údaje nebudou obsahovat zůstatky peněz na účtech. Zřízení podobného systému doporučuje nová směrnice Evropské unie a v současné době ho má v návrhu protiteroristického balíčku Evropská komise. Hostem publicistiky je teď náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Dobrý večer.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Co vše by se mělo tedy v registru účtů evidovat?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
V podstatě informace budou velmi základní. Budou se evidovat základní identifikační informace o majiteli, a to jak fyzických, tak i právnických osob. A samozřejmě těch, kteří mají dispoziční právo k tomuto účtu.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Takže zůstatky na účtech v registru podchyceny nebudou?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ne. Ani zůstatky, ani jiné informace o pohybech na účtu nebyly v průběhu tvorby tohoto zákona zvažovány.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Já jsem měl pocit, že původně ten záměr nebo ten požadavek takový byl. Alespoň od policie, tuším.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Takto jsme to nezaznamenali a vůbec jsme ani neuvažovali o tomto záměru.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Paní náměstkyně, jak by tedy měl ten centrální registr účtů přispět v dohledu nad podezřelými toky peněz?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Já se to pokusím vysvětlit naprosto jednoduše. Představte si to jako nástroj, který slouží k tomu, aby místo rozeslání například šedesáti žádostí na různé peněžní ústavy, se zašle žádost jenom jedna. A do čtyřiadvaceti hodin se umožní zjistit, ve které bance má případná sledovaná osoba zřízen účet. Nic jiného v tom není.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Čili se zkrátka bude zjišťovat, kde ta případně podezřelá osoba má účet. Nic víc se v tu chvíli není možno dozvědět.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Přesně tak.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Kdo bude mít právo nahlížet do toho registru? A přece jenom, jsou tu nějaké pojistky proti zneužití?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Velmi důležité je zdůraznit tu skutečnost, že žádat o tyto informace mohou pouze orgány, které už dnes mají ve speciálních zákonech prolomeno bankovní tajemství. Například bych uvedla orgány finanční správy, orgány celní správy, orgány činné v trestním řízení, což je pouze státní zástupce a předseda senátu trestního soudu a tak dále. To znamená, nerozšiřuje se okruh osob, které by získaly průlom do bankovního tajemství. Tyto osoby už tento průlom dneska mají. Mají ho ve speciálních zákonech. Jiné osoby nemohou o tyto informace ani žádat. Tím pádem je samozřejmě to riziko zneužití minimální, protože oni už dneska mohou oslovovat běžně peněžní ústavy a na tyto informace se ptát.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Kritici přesto upozorňují na riziko úniku dat. Například ODS označuje tento záměr za, cituji, nebezpečný útok na soukromí poctivých lidí. Nebude mít přístup do registru přece jen příliš mnoho osob?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Nebude. Správcem centrální evidence účtu je Česká národní banka. To ze zákona jednoznačně vyplývá. A bezpečnostní standardy jsou nastaveny velmi přísně už dnes.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A konzultovali jste ten plán i s Úřadem na ochranu osobních údajů?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Samozřejmě. Úřad pro ochranu osobních údajů byl řádným připomínkovým místem. Byly vypořádány všechny jejich připomínky, žádná nezůstala s rozporem.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To uvádí náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Děkuji Vám. Na shledanou

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář