CZ EN

Reakce Ministerstva financí na článek „České firmy počítají daně 405 hodin ročně. Slováci polovinu“

Reakce Ministerstva financí na článek „České firmy počítají daně 405 hodin ročně. Slováci polovinu“
Zdroj: Hospodářské noviny | Datum: 1.7.2016 | Rubrika: Události | Strana: 4 | autor: Martin Ťopek

Studie Paying taxes 2016, ze které článek vychází, byla vydána již v listopadu loňského roku a reflektuje období kalendářního roku 2014. Ministerstvo financí samozřejmě nebere uváděné výsledky na lehkou váhu a je se Světovou bankou, která tuto studii zaštiťuje, v kontaktu. Zejména regionální rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou však zjevně neopodstatněné a nelogické. Ani Světová banka nebyla schopna vysvětlit, proč je ČR přisuzován dvojnásobný počet hodin než například Slovensku, přestože daňové systémy obou zemí jsou si velmi podobné a drobné odchylky mezi nimi neodpovídají propastnému rozdílu v hodnocení zemí. Na jaře letošního roku proto probíhalo přehodnocení výsledků, do kterého byli zapojeni jak původní respondenti oslovení Světovou bankou, tak i Ministerstvo financí. V současné době Světová banka výsledky vyhodnocuje a nová studie (Paying taxes 2017) by měla být vydána na podzim tohoto roku.

Ministerstvo si je každopádně vědomo toho, že prostor pro snižování daňové zátěže podnikatelů v ČR stále existuje. Kromě pokračující elektronizace daňové správy připravujeme řadu novinek, které usnadní jak firmám, tak i samotným občanům plnění jejich daňových povinností. Projekt MOderní a JEdnoduché (MOJE) daně přinese řadu zjednodušení, ať už jde o samovyměření, nový zákon o daních z příjmů, daňový kiosek či zkrácení daňového přiznání. Některé z těchto vylepšení budou představeny už na podzim tohoto roku.

Článek v Hospodářských novinách se navíc týká více než 7 měsíců staré studie, která byla již v médiích důkladně probrána včetně stanoviska Finanční správy. Zároveň bychom chtěli upozornit, že „Evropská banka“, kterou autor jako zdroj svých dat uvádí, vůbec neexistuje.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář