CZ EN

Projev Andreje Babiše při schvalování EET v Senátu

Datum: 16. března 2016

Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Dovolte mi, abych zde uvedl návrh zákona o evidenci tržeb a doprovodného zákona, tedy předpisů, které mají do českého právního prostředí implementovat projekt elektronické evidence tržeb.

Někteří z vás mohou namítat, že toto téma nepotřebuje úvod, jelikož v historii české legislativy nenajdeme mediálně exponovanější daňový předpis a pravděpodobně obsadí nejvyšší příčky i mezi všemi zákony, které prošly Parlamentem České republiky. Přesto bych zde rád řekl pár slov. Dovolte mi však zaměřit se namísto mnohokrát diskutovaných technických detailů na smysl navrhované zákonné úpravy.

Elektronická evidence tržeb je posledním kamenem v mozaice opatření proti daňovým únikům, se kterým ve funkčním období současné vlády přichází ministerstvo financí a jeho podřízené organizace. Je završením filozofie, že daně mají být spravedlivě ukládány a efektivně vybírány. Bohužel daňová morálka v naší zemi spolu s tristním stavem finanční a celní správy přinesly v uplynulých letech opačný efekt, kdy nedostatky ve výběru daní byly kompenzovány zvyšováním daňových sazeb, případně sanovány prostřednictvím deficitu veřejných rozpočtů. Taková situace pouze více rozevírala nůžky mezi poctivými podnikateli a mezi těmi, kteří svůj podnikatelský plán postavili z velké části na lživě a protizákonně deklarovaných nulách v daňových přiznáních.

Elektronická evidence tržeb je jedním z klíčových opatření, která mají tento trend obrátit a vrátit spravedlnost a fair play do podnikatelského prostředí, konkrétně do oblasti vykazování hotovostních tržeb.

Bohužel nic na světě není zadarmo a cena, kterou platíme za tak obrovský krok pro tuto zemi, jakým je narovnání podnikatelského prostředí, není malá. Odhadem 600 tisíc podnikatelů přijímajících hotovostní tržby bude muset připojit svá pokladní zařízení k centrálnímu zařízení EET prostřednictvím internetu. Mnoho z nich si bude muset také pořídit novou pokladnu nebo jiné pokladní zařízení.

Pro živnostníky je v doprovodném zákoně navrhována kompenzace ve formě slevy na dani ve výši 5 tisíc korun. Mimo to slibuji, že budeme hledat i další možnosti, jak nejmenším podnikatelům pomoci s náklady na zavedení EET a udržet tak dostupnou nabídku služeb, zejména v malých obcích.

Zákon je koncipován plošně a dotkne se největších firem i nejmenších živnostníků. Za současného stavu věci totiž nemohl být nastaven jinak. Případná výjimka pro malé podnikatele by se okamžitě stala útočištěm těch, kteří se za malé pouze vydávají v účetních výkazech a daňovém přiznání. Tím by zákon ztratil smysl.

Současně bychom upřeli malým podnikatelům právě tu výhodu, kterou jim přinese zákon, a to je ochrana před nekalou konkurencí.

To je totiž smysl elektronické evidence tržeb. Není to projekt likvidací malého a středního podnikání, jak se zarputile snaží tvrdit některé opoziční strany. Vystoupení jejich představitelů v médiích či v rámci projednávání zákona v dolní komoře zůstane soudný člověk pokud ne v šoku, tak přinejmenším velmi rozpačitý. Kontrola zákonných povinností je nazývána šmírováním, kontrola účtenky zákazníkem je nazývána udáváním. Narovnání podnikatelského prostředí je nazývané šikanou.

Evidence tržeb fungujících v šestnácti zemích EU je nazývána opatřením pro českou ekonomiku zbytečným a škodlivým. Mimochodem včera rakouský ústavní soud zamítl žádost o zrušení EET v Rakousku. A tam je povinnost brát si účtenku pro občana. U nás ta povinnost není.

Mnoho dalších hanlivých termínů a typického českého negativismu jsme si mohli v Poslanecké sněmovně vyslechnout za 43 hodin projednávání zákona. Místo nabízeného dialogu postavili TOP 09 a ODS barikádu z polopravd, lží a posměšků. V rámci manipulace veřejným míněním se snaží postavit do role ochránců podnikatelů a mě prezentovat jako jejich nepřítele. EET by neměla tvořit barikády. Má ovšem za cíl postavit zřetelnou a pevnou dělící zeď mezi těmi, kteří daně odvádí a těmi, kteří na daních podvádí. Legitimní otázkou je, co nabídne evidence tržeb té první skupině. Ačkoliv poctivým podnikatelům s evidencí tržeb vzniknou určité náklady, neznamená to, že jejich odměnou budou krev, pot a slzy. Naopak odměnou jim budou nižší daně, např. současně navrhované snížení DPH u stravovacích služeb – z 21 na 15 %. Odměnou jim bude také méně kontrol a jednodušší prokazování tržeb v daňovém řízení.

Jak jsem již uvedl, hlavní odměnou jim bude ochrana před nekalou konkurencí, která dosahuje lepších ekonomických výsledků díky krádežím peněz veřejných rozpočtů, neboť to je ve své podstatě krácení daní. Jak víte, šedá ekonomika podle Českého statistického úřadu je u nás 170 miliard. Jaká bude odměna pro druhou skupinu, pro ty, kteří krátí tržby? Elektronická evidence tržeb jim dá na výběr. Buď vrátí své podnikání do legálních mantinelů a do pravidel slušné společnosti, nebo přenechají své místo na trhu a své zákazníky právě těm, kteří ctí zákony této země. A jaký bude přínos EET pro všechny občany a ekonomiku této země? 4 miliardy ročně pro rozpočty obcí ČR, 1,5 miliardy ročně pro rozpočty krajů a 12,5 miliardy ročně pro státní rozpočet. To vše bez potřeby zvyšovat daňové sazby.

Více peněz pro důchody, na školství, zdravotnictví, vědu a výzkum, obranu a vnitřní bezpečnost atd. Takže 18 miliard ročně pro ty, které jsem jmenoval.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, pokud schválíte projednávané návrhy zákonů, začne Ministerstvo financí ČR a Finanční správa ČR pracovat na vytvoření centrálního IT systému EET, aby byl v začátku evidence plně funkční. Současně bude spuštěna informační kampaň k zajištění plné informovanosti podnikatelů o jejich právech a povinnostech plynoucích z tohoto zákona.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, prosím, abyste učinili zásadní krok k narovnání podnikatelského prostředí v České republice. Žádám vás tímto o podporu a schválení návrhu zákona o evidenci tržeb a doprovodného zákona.

Děkuji za pozornost.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.