CZ EN

Ministerstvo financí vyvrací mýty o centrální evidenci účtů

"Blíž k Velkému bratrovi. Babiš bude chtít víc, varuje opozice"
Zdroj: Echo24.cz | Datum: 12.5.2016 | Autor: Filip Nachtmann

Reakce MF:

V souvislosti se zřízením Centrální evidence účtů (CEÚ) jsou opozicí opakovaně používány některá zcela smyšlená tvrzení. Jedním z nich je mýtus o tom, že Ministerstvo financí původně prosazovalo takovou variantu tohoto řešení, která by zahrnovala údaje o pohybech a zůstatcích na účtech klientů. Účelem tohoto tvrzení je vytvářet falešný dojem orwellovských záměrů úřadu. Stejně jako v případě kritiky elektronické evidence tržeb či kontrolního hlášení k DPH je ale tato kritika založena na účelově šířené, jednoduše prokazatelné nepravdě.

Ministerstvo financí variantu CEÚ obsahující údaje o pohybech ani zůstatcích na účtech v průběhu tvorby zákona ani nezvažovalo, a už vůbec ji pak neprosazovalo. Zákon Ministerstva financí od počátku počítal pouze se základními identifikačními informacemi o majiteli účtu, respektive samotnou informací o existenci účtu. Na jednání vlády 22. prosince 2014 byl předložen materiál, kde se výslovně uvádí, že „obsahem CEÚ budou základní informace o existenci účtů právnických a fyzických osob, vedených úvěrovými institucemi. Nebude obsahovat žádné informace o stavu účtu,“ stejně jako obsahuje informaci, že „se nebude rozšiřovat současnou legislativou vymezený okruh osob oprávněných získávat evidované údaje, ani důvody pro jejich získání a případné nezbytné souhlasy pro jejich získání“.

Po tomto usnesení vlády byly zahájeny přípravné práce na textu návrhu zákona o CEÚ a jeho technickém řešení. Vše je dohledatelné v materiálech vlády (eKLEP). Ministerstvo financí tedy od prvopočátku nemělo záměr a ani dnes jej nemá, aby CEÚ obsahovalo údaje o zůstatcích nebo dokonce transakční historii. Jakákoli případná budoucí změna požadavků na uchovávané údaje by musela projít legislativním procesem ČR, neboť tyto požadavky budou stanoveny zákonem.

Připomínáme, že stejnou variantu v době svého působení v čele rezortu financí prosazoval i Miroslav Kalousek, který ji nyní aktivně prostřednictvím virtuálních argumentů kritizuje. Argumenty pro CEÚ jsou ovšem zřejmé. Díky registru odpadne plošné dotazování řádově desítek institucí, jako je tomu nyní, minimalizuje se riziko úniku informací v citlivých kauzách a výrazně se zvýší rychlost přístupu k informacím klíčovým pro boj s organizovanými daňovými podvody (zejména tzv. karusely). Pravděpodobnost, že neodvedené a ukradené daně budou nejen vyměřeny, ale také vybrány a peníze vráceny do veřejných rozpočtů, se tím výrazně zvýší. A to je přirozený zájem každého zodpovědného ministra financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář