CZ EN

Libor Kazda v Otázkách Václava Moravce dne 29.5.2016

Rozhovor s Liborem Kazdou, ředitelem Finančního analytického útvaru
Zdroj: ČT 24 | 29.5.2016 | 13:05 | Pořad: Otázky Václava Moravce II.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Závěrečným hostem Otázek, ředitel Finančního analytického útvaru ministerstva financí Libor Kazda. Vítejte po čase v Otázkách, hezký dobrý den, pane řediteli.

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když jste byl hostem Otázek před více než dvěma roky, tak jste si postěžoval, cituji: "na personální slabiny", tedy nedostatek lidí a slabší kontrolní odbor. Stále vám chybějí lidé?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak já bych spíš řekl, že se nám podařilo obsadit všechna místa, která jsme měli volná. Takže v tuhle chvíli jsme kapacitně naplněni, takže zvládáme práci bez nějakých větších problémů. Ale určitě jsme tušili a připravovali jsme legislativu směrem k osamostatnění, že právě tohle to bude příležitost i k tomu posílit jednotlivá oddělení, abychom mohli dělat práci ještě kvalitněji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč o 20? Znamená to, že vám přibývá agendy a praní špinavých peněz, praní korupčních peněz je čím dál možná složitější a narůstající agenda, proto navýšení zaměstnanců o 20?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak ta agenda je víceméně stejná, ale je tam nárůst počtu jak oznámení podezřelých obchodů, který standardně je na hranici kolem 3 tisíc za rok, což je doopravdy velké množství a přibylo nám tam samozřejmě více dneska věnovat se i problematice odhalování financování terorismu, což je také problematika velice nelehká. Takže skutečně ten nárůst tam je viditelný a musíme se tomu věnovat pečlivěji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rizik tedy přibývá. Proto přibude i počet zaměstnanců o 20 v budoucnu?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
To si myslím, že je správná definice toho, proč to děláme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co se pro vás tedy změní, až vstoupí v platnost novela zákona, která váš útvar osamostatňuje, jak jsem o tom mluvil v příspěvku?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak primárně se změní to, že budeme organizační složkou státu, že pouze napojení na ministerstvo financí bude prostřednictvím rozpočtu, který bude z rozpočtu ministerstva financí, ale bude jasně dopředu definován a budeme si moci řekněme ty obslužné záležitosti dělat sami, věnovat se činnosti, rozvoji činnosti, kterou děláme, bez toho, že bychom podléhali řekněme takovému technickému, materiálnímu zabezpečení na ministerstvu financí, což je někdy samozřejmě složitější v tom velkém počtu zaměstnanců.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, že také i skončí ta přetahovaná o to, zda jde o Kalouskovu rozvědku, Babišovu rozvědku? I to si od toho slibujete, že už se...

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Já doufám, že ano, že i tohle nám v tom pomůže.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zmiňovali jsme, že v současnosti spadáte pod ministerstvo financí. Jaké jsou úkoly útvaru a co všechno může? Tady jsou data
.

redaktorka
--------------------
Boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a odhalování toků peněz spojených s korupcí. To jsou hlavní úkoly Finančního analytického útvaru ministerstva financí. Jeho činnost spočívá především v příjmu, analýze a následném šetření podezřelých bankovních operací. Ty přicházejí od takzvaných povinných subjektů. To jsou například banky, finanční a pojišťovací instituce, úvěrové společnosti nebo směnárny. Útvar úzce spolupracuje s daňovou a celní správou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A útvar pravidelně vydává svoji výroční zprávu. Loňský rok byl pro Finanční analytický útvar rekordní, protože zajistil částku 5,5 miliardu korun, a to z podvodných transakcí, z korupčního jednání, praní špinavých peněz, daňových podvodů. Ta letošní čísla ukazují, že překonáte 5,5 miliardy, pane řediteli?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak to si nedovolím v tuhle fázi roku odhadnout, ale ten vývoj každoročně vždycky odráží jeden z případů, který má vysokou částku a odrazí nás někam úplně jinam, ale řekněme bez toho vždycky jednoho případu, který je nějakým způsobem výjimečný, tak už se třetí rok pohybujeme v částech kolem 2 miliard korun zajištěných. A to si myslím, že v letošním roce, roce určitě budeme mít také a určitě překonáme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nepřekonáte těch 5 miliard, jestli to chápu správně?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Pokud se nenaskytne případ, který bude finančně někde úplně jinde a bude se vymykat těm běžným případům, které děláme, tak...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co to bylo loni, že, že tam jste, když jsem srovnával, tak vy jste o zhruba 360 milionů překonali částku za předešlé dva roky dohromady. To znamená, co, co tam bylo za tak vysokou částku v tom loňském roce, že jste ohlásili 5,5 miliardy?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak byl to jeden z případů, který, jehož podstatou byla transakce převyšující 3 miliardy korun, někde kolem 3,5 miliardy korun, kde jsme shledávali jakési nestandardní operace a nakládání s těmi finančními prostředky. Proto jsme přistoupili k zajištění a blokaci těch finančních prostředků, podali jsme v té věci trestní oznámení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ukazuje se z toho dosavadního šetření, že nebudete muset víc než 3 miliard odblokovat a že zkrátka ten váš tip byl zásahem do černého?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak tady musím konstatovat, že naše blokace je na 24 hodin a v případě, kdy podáme trestní oznámení, tak se tato lhůta prodlužuje na 3 dni a poté musí dojít k blokaci orgánů činných v trestním řízení. A ta otázka by měla být už potom směrována na ně, jestli tím vývojem v trestním řízení se nadále podaří udržet ty zajištěné finanční prostředky z toho našeho šetření.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď jste si naběhl na tu otázku, k o níž jsme tady mluvili před 2 lety, před víc než 2 lety, kdy jste se ujímal úřadu. Vy jste mi tehdy říkal, že co vás mrzí, že Finanční analytický útvar nemá pak podrobnější informace, co se s těmi podáními děje dál a jestli jste se trefili, zkrátka i vyhodnocování efektivity chodu vaší instituce. Změnilo se něco po těch dvou letech?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak já bych řekl, že změnilo. Protože jsme nastartovali proces takzvaného národního hodnocení, který přináší právě novela našeho zákona a to hodnocení nás nutilo k tomu, abychom začali sbírat data napříč resorty a s těmito daty mohli pracovat a ty resorty vnímají, že tedy s těmi, ta data nám jsou povinni oznamovat. Ale tam spíše řekněme to ovlivňuje ten druhý fakt, a to je délka trestního řízení obecně jako takového. To znamená, jestli sbírá ty data u Policie České republiky, u státního zastupitelství nebo u soudu. A celý ten proces může být i mnohaletý a proto se potom řekněme v některou chvíli těžko párují ta data k některému konkrétnímu případu, který nastal před těmi 5, 6 možná i 8 lety.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
K tomu případu, kde jste v loňském roce jen v jednom případu zadrželi víc než 3 miliardy korun, tak zatím nemáte informaci v jaké fázi vyšetřování orgánů činných v trestním řízení...

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tam se obávám, že se k tomu nemohu v tuto chvíli vyjádřit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A můžete se aspoň, alespoň vyjádřit k jakému šlo podvodu? Protože my jsme tady i před těmi 2 lety rozebírali jakých věcí se ty podvody týkají, že jde o karuselové podvody, mluvil jste o tom, že Česká republika se stala rájem, respektive tranzitní zemí pro vyvádění desítek, stovek milionů korun, z ruských firem do daňových rájů jako je Kypr nebo, nebo Hongkong. Můžete naznačit, čeho se týkaly ty tři miliardy?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Ty tři miliardy se právě týkaly zrovna převodu finančních prostředků do takzvaného daňového ráje, kdy v jeden okamžik, kdy ta předchozí transakce nevypadala nijak podezřele, tak byly najednou další transakce tímto směrem. A tam jsme shledali jakousi podezřelost, ale vázali jsme to na, řekněme, velice letitý problém z toho pohledu trestního řízení a bylo složité za tu krátkou chvíli, kdy trvá třeba ta blokace z naší strany a je nutné udělat všechny šetření i mezinárodního charakteru, říci, jestli doopravdy tam je nebo není to podezření a my pro jistotu řekněme vždycky radši jedeme tou cestou podání trestního oznámení, aby se tím orgány činné v trestním řízení zabývaly.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená zůstáváme tou tranzitní zemí, která je docela dobrá na vyvádění peněz v řádu stamilionů do daňových rájů, ať to jsou Kypr, Hongkong?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Já si myslím, že to jsou všechny země, které mají bankovní systém nějakým způsobem fungující, tak se tito podezřelí snaží k tomu využívat a určitě nelze říct, že by Česká republika k tomu nebyla využívána. Nejsme v tom řekl bych nějakým rájem, to si myslím, že nikoliv, že ten bankovní sektor a opatření proti praní špinavých peněz tady fungují velmi dobře. Ale stále tyto transakce existují, stále jsme schopni je detekovat a musím říct, že jsme na tomto poli poměrně dost úspěšní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Uvidíme data za letošní rok. Protože z toho, jak jste zatím naznačil, tak takovou velkou rybu, kde byste zablokovali 3 miliardy korun v letošním roce, tu zatím nemáte?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Ne, ne. To zatím nikoliv.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím se to blíží k těm výsledkům rok, let 2013, 2014, kdy jste zadrželi zhruba 2,5, 3, 3 miliardy?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
V tuhle chvíli, někdy v polovině května, co jsem si dělal poslední statistiku, tak jsme měli těsně nad 1 miliardu korun, což je čtvrt, třetina roku, takže si myslím, že ta částka někde mezi 2, 3 miliardami je určitě reálná z těch případů, které děláme, které se nijak nevymykají nějak svou významností té částky, která je její předmětem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A mění se nějak podíl těch jednotlivých trestných činů, nebo podezřelých transakcí, ať se bavíme o financování terorismu, daňových rájích, peněz z korupce?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak tím dlouhodobým vývojem lze říci a z těch statistických pohledů jednoznačně vyplývá, že skoro polovina oznámení podezřelých obchodů je založena na tom, že primárně nejdříve došlo k nějaké daňové trestné činnosti, což si myslím, nebylo dříve takhle dobře detekováno a to je myslím trochu změna. Na druhou stranu očekávám, že v rámci opatření, která dělá daňová správa či celní správa se naopak bude teď obráceným trendem, že ta daňová trestná činnost bude více potlačována a nebude tolik zdrojovou trestnou činností pro praní špinavých peněz.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My se můžeme podívat na další data, která se týkají celkového počtu oznámení a zároveň těch trestních oznámení, které podává FAU. Tady jsou data.

redaktorka
--------------------
V roce 2015 přijali finanční analytici skoro 3 tisíce oznámení o podezřelých obchodech. Po jejich prošetření podali 514 trestních oznámení. Nejvíc podnětů útvar prověřoval v roce 2014, kdy také podal největší množství trestních oznámení. Mezi nejčastějšími trestnými činy jsou daňové úniky. Pachatelé například zneužívají bankovní účty založené na falešnou identitu. Analytici pak objevují opakované elektronické transfery mezi bankovními účty a často zjišťují, že peníze jsou vyváděny do daňových rájů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže daňové ráje, jako stálé téma. Financování terorismu. To je jedna z věcí, dovolte, abych se u ní zastavil. Ukazuje se, že by část těch peněz, které jsou ve vašem hledáčku, kdybyste dokonce trestní oznámení podávali, se týkal terorismu, nebo Česko stále zůstává zemí, která je z toho financování terorismu vylučována výhradně?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Odhalování financování terorismu je trošku specifické a rozdílné od řekněme dohledávání praní špinavých peněz, protože financovat terorismus lze i z řádně nabytých finančních prostředků, nemusí tomu vždy předcházet nějaká trestná činnost, o to je to složitější k té detekci. Ale je třeba vnímat to tak, že to není jenom nákup řekněme zbraní, nebo něco přímého, může to být nepřímá podpora těch osob, které se na nich, na tom terorismu nějakým způsobem podílejí. A to je velice složité detekovat a tady řekněme vidím posun v tom, že jsme nastartovali velmi dobrou spolupráci s institucemi, které se tím v České republice zabývají, ať jsou to zpravodajské služby, ať je to Národní kontaktní bod pro terorismus, který je na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, tak jsme přistoupili k tomu, že tam je velmi intenzivní výměna informací tak, abychom je párovali k sobě, abychom byli co nejvíce připraveni řekněme na tu zhoršenou situaci. Ale v tuhle chvíli si nemyslím, že by zrovna Česká republika byla tou, kde by jsme podávali trestní oznámení, které by se týkalo přímo financování terorismu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím tedy jste neodhalili žádné takové financování jako možné logistiky, protože se o Česku mluvilo právě v souvislosti s logistikou podle pravidelných výročních zpráv Bezpečnostní informační služby?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Já si nedovolím to úplně zhodnotit na 100 %. Ale jsou to věci, které řekněme v tuhle chvíli nebyly předmětem žádného trestního oznámení a pokud ano, tak možná jedno, dvě. Není to zase tak časté, abychom se o tom jaksi dokázali věnovat tak, že by to byly přímo informace, které by byly možné podat formou trestního oznámení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
514 trestních oznámení, to je číslo z loňského roku. Letos, ukazuje se, že ta vaše efektivita, protože předpokládám, že tu efektivitu je možné měřit skrze počet trestních oznámení, potažmo úspěšnost těch trestních oznámení, že počet těch trestních oznámení bude narůstat, nebo naopak ta preventivní opatření, větší spolupráce FAU s daňovou správou, s celní správou, bude znamenat, že vám ubývá práce?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak byli bychom velmi rádi, kdyby nám trochu práce ubylo, ale zatím tomu tak není. 514 trestních oznámení je ta nejviditelnější asi, nebo nejviditelnější výsledek práce, který můžeme navenek prezentovat. Já bych možná zmínil to číslo, že v té statistice vykazujeme i za loňský rok 294 trestních oznámení, které jdou s blokací finančních prostředků. A tam ten nárůst je asi o 14 % oproti předchozímu roku. A to je pro nás ještě větší ukazatel, že to je práce na případech, kdy ještě ty finanční prostředky nějakým způsobem běží, nebo jsou tam případnému zablokování, zajištění, což je daleko efektivnější práce než se věnovat některým řekněme bagatelním případům, kde již bankovní účet zrušen, finanční prostředky tam nejsou. A tam zbytečně i ten bankovní sektor, i my, vrháme síly, prostředky na něco, co už v podstatě nedokážeme nijak ovlivnit a vyřešit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ta letošní čísla, která máte?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Letošní čísla, tak tam si myslím, že taky v té první čtvrtině, třetině, pardon, roku jsme někde kolem 200 trestních oznámení. Takže je to v těch číslech, které jsou tady v těch posledních 2, 3 letech velice podobné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mediálně ale Panama Papers, uniklé dokumenty o tom, jak byly zakládány offshorové společnosti v daňových rájích, kdy podle těch informací je i seznam 283 jmen českých občanů, kteří podle sdělovacích prostředků v kauze figurují, to teď odkazuji i na to, co potvrdilo ministerstvo financí, tedy, že se pracuje s 283 jmény českých občanů. V té letošní agendě, pomohly vám Panama Papers, aby vás upozornily na případy fungování podezřelých firem v daňových rájích? Tedy firem s českými občany?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak to je možná předčasné hodnotit, protože ta kauze mediálně vznikla někdy na začátku dubna a myslím na přelomu toho měsíce a my se tomu od té chvíle věnujeme. Na začátku bylo velmi málo dat, se kterými bylo možné pracovat, protože novináři neposkytli nikomu data a seznamy, které měli, bylo poměrně hodně omezené se k tomu seznamu dostat. Naopak já bych spíše řekl, že až postupem času, kdy jsme dospěli, nebo respektive novináři dospěli k tomu, že by bylo asi vhodné ty data otevřít nějakým způsobem, nebo zpřístupnit i pro využití řekněme jiných státních institucí, nejenom k tomu, k té mediální prezentaci toho velkého problému, který bylo dobře prezentovat, protože offshore společnosti nebo trestná činnost, která je doprovázena offshore společnostmi a daňovými ráji, není úplně nic nového. To jenom ta intenzita, která tady byla celosvětová, přes jednu společnost, která nabízela řekněme takové služby, tak byla velice, velice viditelná, tak nám to spíše pomohlo v tom, že dneska tento otevřený, tu otevřenou možnost využíváme, jak je databázový zdroj u všech případů, které dneska děláme. Prověřujeme tak, jestli se nám nespojí s některými případy, které přijdou a napadnou úplně z jiného prostředí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ukázalo se zatím, že spojnice některých případů tam je? Protože Lidové noviny referovaly například o jednom z majitelů Škody Transportation, pokud se nemýlím, a naznačovaly právě jistou souvislost s Panama Papers?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Tak tady je třeba samozřejmě zavnímat i z toho mediálního i z toho našeho pohledu, že samotné obchodování, nebo zakládání společností v daňových rájích nezakládá podezřelost a říct rovnou, že tady mohla být trestná činnost, ale určitě na tom pracujeme a já doufám, že na konci letošního roku v té statistice budeme schopni potom i vydefinovat minimálně ve statistických datech, že se nám některé věci spojily a že ty data byly pro nás přínosem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy naznačujete, že se může stát, že budou podána trestní oznámení. Zatím v těch víc než 200 trestních oznámení není žádné, které by bylo podáno i na základě Panama Papers, protože se vám spojily ty příběhy?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Pokud jde o nový případ, tak nikoliv, ale máme tam i některé dodatky k trestním oznámením, které se dělaly už v minulosti a tam si myslím, že asi ve dvou případech jsme již propojili informace, které byly získány z těchto seznamů. Tak potom byly předmětem těchto dodatků a zabývají se tím dneska orgány činné v trestním řízení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže dali jste dva dodatky na trestní oznámení, které se týkají Panama Papers?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Dá se to tak říct, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jste rád za každou uniklou takovou...

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Určitě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Informaci, byť se můžeme bavit o tom, zda dochází vlastně k prolamování soukromých dat, protože to je zásadní.

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Jsou to dokumenty, které byly někde odcizeny, byly dány řekněme médiím k tomu, aby se k tomu nějak postavily. A naším úkolem není psát mediální články, ale spojit v to konkrétní příběh, konkrétní případ, skutkový stav tak, jak se stal a ten se pokusit zadokumentovat. To znamená...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když to jsou ukradená data, nemůže to pak snížit právní pozici vaši v rámci toho trestního řízení, nebo ta vaše právní pozice je natolik silná, že se vám propojí některá data a ještě vás na něco mohou Panama Papers navést? Když říkáte, že ve dvou trestních oznámeních došlo na základě Panama Papers.

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
To bereme tak, že nás právě navádějí na to, co si kde můžeme dovyžádat, k čemu se můžeme dostat, kde které dokumenty hledat a to, co potom od nás odchází, je už řekněme podloženo relevantními důkazy, které dokládají to, co řekněme bylo patrné jenom, nebo lehce viditelné z těch Panama Papers z těchto dat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zeptat se musím. V jakých případech ta dvě trestní oznámení, jejich doplnění, můžete prozradit?

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
To bohužel nemůžu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zkusit jsem to musel. Šéf útvaru, Finančního analytického útvaru ministerstva financí Libor Kazda byl dalším hostem Otázek. Děkuji za tento rozhovor a těším se dříve než za dva roky, pane řediteli.

Libor KAZDA, ředitel, Finanční analytický útvar, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Děkuju. Na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář