CZ EN

Lepší neveřejný rejstřík konečných majitelů než žádný

Reakce na: "Finance nechtějí zveřejnit konečné majitele"
Zdroj: E15, 1.9.2016, rubrika: Události, strana: 03, autor: Jan Pavec

Reakce MF:

Netradičně jsem se rozhodl reagovat na článek Jana Pavce v dnešní E15. Bohužel je z textu zjevné, že se redaktor neseznámil ani s návrhem novely zákona, ani s důvodovou zprávou, ani s průběhem legislativního procesu. Článek proto obsahuje hrubé nepřesnosti.

Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) implementuje 4. AML směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu a také se podílel na její přípravě na evropské úrovni. Směrnice je prostřednictvím novely zákona proti praní špinavých peněz přímo transponována do českého právního řádu. FAÚ si nemůže dovolit být v rozporu se směrnicí, neboť by se vystavoval problémům např. kvůli blížící se kontrole výboru MONEYVAL.

Ministerstvo financí původně navrhovalo zřízení registru skutečných vlastníků právnických osob v částečně veřejné variantě. Zákonodárci se však v průběhu legislativního procesu rozhodli pro neveřejnou variantu této evidence. Bombastické tvrzení, že „Finance nechtějí zveřejnit konečné majitele“ tedy neodpovídá realitě. V obou projednávaných variantách je přístup do evidence podstatně širší než článek uvádí a zcela v souladu se smyslem evropské směrnice.

FAÚ zaujímá negativní stanovisko k formě nikoliv k obsahu návrhu poslance Klašky. Změnu na veřejně přístupné údaje o skutečných vlastnících je třeba formulovat precizněji a promítnout ji i do dalších ustanovení zákona o veřejných rejstřících, aby nebyla narušena jeho koncepce. Pozměňovací návrh reaguje jen na změnu nových ustanovení. V případě jeho přijetí by se stala právní úprava pro Ministerstvo spravedlnosti nerealizovatelná a rejstřík by nebylo možné vytvořit a ani řádně provozovat.

Aktuálně se na evropské úrovni nestandardně projednává novelizace 4. AML směrnice a široce se diskutuje konečná podoba rejstříku skutečných vlastníků právnických osob (veřejný/neveřejný) a případný rozsah veřejných informací, neboť již aktuální znění směrnice ukládá propojení těchto rejstříků s evropským informačním systémem a není možné, aby měl rejstřík v různých zemích EU různou podobu. Tato novelizace tedy definitivně stanoví, jakým směrem se chce EU dále ubírat. Poté bude nejspíš nutná i další novela zákona o veřejných rejstřících. S aktuálním stavem připravovaného legislativního řešení však již budeme moci rejstřík zřídit, právnické osoby do něj budou povinny údaje o skutečných vlastnících vkládat a budou využívány v souladu se stávající směrnicí. Na aktualizaci směrnice bude tedy ČR připravena velmi rychle reagovat.

Pro Ministerstvo financí je zásadní znát skutečného majitele právnické osoby, a to i za současného stavu zákona proti praní špinavých peněz. Rejstřík se skutečně týká právnických osob, ale ty musí podle návrhu zákona „znát a zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele“. A majiteli jsou již konkrétní fyzické osoby.

Autor: Libora Kazda, ředitel FAÚ

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.