CZ EN

Celní správa vyvrací mýty o výběrovém řízení na pozici náměstka pro pátrání

V médiích se objevují nepravdivé informace o výběrovém řízení na místo zástupce generálního ředitele GŘC pro oblast pátrání a v souvislosti s nimi také nepřesnosti spojené s nástupem Roberta Šlachty do služebního poměru k Celní správě ČR. Celní správa se proti těmto dezinformacím ohrazuje a opakovaně je uvádí na pravou míru.

Zřízení služebního místa zástupce generálního ředitele GŘC pro oblast pátrání k 1. prosinci 2015, na které je v současnosti vypsáno výběrové řízení, vyplývá z legislativních změn, které centralizovaly oblast pátrání na GŘC a rozšířily kompetence celní správy k prověřování trestných činů krácení daně o celou oblast DPH.

Výběrové řízení na pozici zástupce GŘ GŘC probíhá zcela v souladu se všemi právními předpisy již od prosince 2015. Informace o služebním místě je od 2. prosince 2015 dostupná v Informačním systému Ministerstva vnitra k obsazování volných služebních míst všech příslušníků bezpečnostních sborů, který je standardním kanálem sloužícím k informování služebních funkcionářů a příslušníků bezpečnostních sborů o služebních místech, na která mohou být ustanoveni. Termín pro doručení přihlášek do výběrového řízení byl již potřetí prodloužen. Dosud se nikdo nepřihlásil, a služební místo není tak již 9 měsíců řádně obsazeno.

Vzhledem k tomu, že oblast pátrání patří k prioritním oblastem Celní správy ČR a vzhledem k tomu, že zajištění výkonu nových kompetencí je zodpovědností jak generálního ředitele GŘC, tak náměstkyně pro řízení sekce daně a cla, oslovili po vzájemné dohodě Roberta Šlachtu, jako uznávaného odborníka s dlouholetou praxí v oblasti prověřování a vyšetřování trestných činů.

Následně Robert Šlachta požádal o přijetí do služebního poměru příslušníka celní správy ve služební hodnosti vrchní rada, do které byl jmenován v době skončení služebního poměru u Policie ČR a bude v souladu se všemi služebními předpisy přijat na uvolněné místo zástupce Celního úřadu Pardubice. Zároveň mu generální ředitel GŘC nabídl dočasné pověření k výkonu funkce náměstka pro pátrání, a to do doby ukončení výběrového řízení.

Autor: Celní správa ČR

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář