CZ EN

Alena Schillerová o kontrolním hlášení v pořadu 90´ ČT24

Rozhovor s Alenou Schillerovou, náměstkyní ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 25.2.2016 | 20:00 | Pořad: 90' ČT24


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
A já už ve studiu Devadesátky vítám náměstkyni ministra financí Alenu Schillerovou, hezký večer.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Dobrý večer.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme slyšeli 190 tisíc podaných kontrolních hlášení v 16 hodin, teď máme necelé 3 hodiny do té půlnoci, která je deadlinem, kolik podnikatelů už podalo kontrolní hlášení?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
V tuto chvíli znova uvedu jenom číslo 190 tisíc, protože my tato data zjišťujeme vždycky v určitých intervalech, to znamená, konkrétní data v podstatě už konečná budeme mít zítra v dopoledních hodinách.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná těch podnikatelů, kteří by to kontrolní hlášení měli odevzdat a firem samozřejmě, je 290 tisíc, podle vašich odhadů, kolik jich tak do dnešní půlnoci neučiní?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Skutečně k 25. únoru by mělo odevzdat kontrolní hlášení 290 tisíc plátců a podle našich odhadů jich neodevzdá toto kontrolní hlášení asi 20 tisíc.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Asi 20 tisíc. Z toho, co už v tuto chvíli máte, říkali jsme, že se tam opakují nějaké chyby. Které to jsou, co firmy dělají nejčastěji špatně?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Ty chyby jsou v podstatě skoro pořád stejné. Buď chybí vyplněná ID datové schránky, nebo vyplněný e-mail, nebo chybí číslo finančního úřadu, jsou to skutečně takovéto formální, téměř shodné chyby.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podnikatelé si ale stěžují, že je to pro ně zbytečná administrativa, že spoustu z těch věcí, které musí vyplnit, podávají s daňovým přiznáním.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Není tomu tak. V daňovém přiznání se skutečně objevuje jenom souhrnné číslo a já bych k tomu řekla, že podnikatelé už dnes musí vyplňovat takzvanou záznamní povinnost, kde v podstatě shodné údaje uvádějí. To znamená, jedinou změnou je to, že se ty údaje budou dnes vzájemně párovat.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Částečně už to zaznělo v reportáži, ale přesto pojďme si teď ukázat konkrétní zkušenosti účetních s kontrolním hlášením. Jak tedy vypadá praxe?

Ivan FUČÍK, jednatel, daňoví poradci Fučík a partneři
--------------------
Většina klientů v dokladech, který jsme dostali k zpracování za vlastně leden 2016, měla v těch dokladech chybějící údaje k tomu, abychom mohli vyplnit to kontrolní hlášení. Samo o sobě vyplnit to hlášení složité není, problém je v tom, že je to práce navíc a problém je v tom, že těch údajů, který se do toho kontrolního hlášení zanášejí navíc, může být hodně, pokud to nemáte automaticky zpracované. V tu chvíli to začíná bejt složité, protože v tu chvíli musíte těch spousta dat překlopit do excelu, tam je opravit, a zase to vrátit zpátky, takže to je složité. Si pomáháme excelem, že jo, pomáháme si rukama, nohama, máme všechny na poslední chvíli. Máme 2 účtárny, v jedný už mají skoro nohy na stole, jak se říká, mají poslední dvě a ve druhý, tam mají zahraniční softwary a zahraniční klienty a ty mají hlavu v pejru, takže ty to hotový nemaj.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jaké postihy firmám a podnikatelům hrozí za to, že kontrolní hlášení neodevzdají tak, jak mají? Tisíc korun hrozí podnikateli, který hlášení sice podá, bez vyzvání, tedy sám, ale pozdě. Pokud ho odevzdá až poté, co obdrží úřední výzvu, pokuta se zvyšuje na 10 tisíc korun. 30 tisíc korun by pak mohl zaplatit ten, kdo sice dokument pošle, ale nezareaguje na napomenutí úřad a chybné hlášení neopraví a až 50 tisíc korun může zaplatit podnikatel, který hlášení nepodá vůbec. Paní náměstkyně, slyšeli jsme zkušenosti účetní firmy. Počítali jste s tím, že to bude takto administrativně náročné?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Já se pořád domnívám, že to není administrativně náročné. Velké firmy určitě ...


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nepřesvědčil vás pan účetní.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Nepřesvědčil, nepřesvědčil. Já se domnívám, že velké firmy zpracovávají tyto údaje automatizovaně, že jsou na to připraveny a jak jsem řekla, ty menší firmy, které nezpracovávají automatizovaně, tak musely stejně vyplňovat záznamní povinnost, kterou předkládali správci daně, pokud například probíhala daňová kontrola, museli ji mít k dispozici. To znamená, to jsou naprosto shodné údaje. Tam se přidal jeden snad údaj navíc.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
My jsme ukazovali i pokuty, které hrozí v tuto chvíli. I sám pan ministr Babiš řekl, že jsou často přehnané, a proto ministerstvo financí chystá změnu a zmírnění těchto pokut. Přesto v tuto chvíli, pokud někdo odevzdá pozdě, hrozí skutečně těch tisíc korun?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Já bych řekla takto. Sankce jsou vysoké, ale jsou vysoké proto, aby právě, aby právě byli chráněni takoví ti poctiví, kteří podávají všechno včas, to znamená, pokud by ty sankce nebyly vysoké, tak by byly těžko, kontrolní hlášení bylo těžko vynutitelné. Ministerstvo financí však zohlednilo skutečně, že mohou být zřetele hodné případy a přichází s novelou zákona o dani z přidané hodnoty, kde zavádí právě možnost požádat o prominutí těchto sankcí, a dokonce ta novela by měla být účinná asi od 1. 6. 2016 a dokonce podle přechodných ustanovení ze zákona zaniknou tyto tisícikorunové pokuty.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Což znamená, že podnikatelé, kteří nestihnou tuto lhůtu dnešní půlnoci se nemusí bát, pokud to dodají v několika následujících dnech, ta pokuta jim bude prominuta?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Řekla bych prakticky, že ne, protože finanční správa pracuje v určitých harmonogramech práce a v prvním pololetí většinou sankce neukládá, ukládá je třeba až v tom druhém pololetí, kdy má prostě na to větší časový prostor a v tuto chvíli vlastně už bude účinná tato novela, podle které tyto sankce zaniknou. Jinak tato sankce podle navrhované novely se vlastně jedenkrát v roce neuloží.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste to tady částečně říkala, přesto podnikatelé, kteří chtějí podat, kteří nepodají kontrolní hlášení, nebudou nijak reagovat. Tam se ta pokuta může zvýšit ještě víc než zmiňovaných 50 tisíc korun.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Ano, ano, tam se může zvýšit a o tuto pokutu bude možné podle novely, o které jsem teď hovořila, požádat o prominutí správce daně a ten posoudí zřetele hodné důvody, ospravedlnitelné důvody a případně rozhodne.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Které důvody jsou ty ospravedlnitelné?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Tyto důvody mohou být třeba zdravotní, většinou bych, k těmto se přihlédne a budou přesně stanoveny pokynem finanční správy.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
A pokud někdo nebude vůbec reagovat ani na vyzvání, ani na několikanásobné vyzvání?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Tak to vyzvání nebude několikanásobné, to vyzvání bude jenom jedno, ta pokuta samozřejmě bude uložena, a to se bude zohledňovat. Budou nastaveny pravidla pro promíjení a samozřejmě k tomuto bude přihlédnuto.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
V tuto chvíli to kontrolní hlášení podávají víceméně velké firmy a fyzické osoby, ale už za čtvrt roku to budou i drobní živnostníci, nebojíte se, že ty problémy budou daleko větší?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Já se domnívám, že ne, v tuto chvíli podávají skutečně všechny právnické osoby a fyzické osoby, kteří jsou, které jsou měsíčními plátci, zhruba, dejme tomu, čtvrtletních plátců, kteří budou podávat vlastně až po skončení čtvrtletí bude do nějakých přes, asi přes 100 tisíc, takže já předpokládám, zase jsou to drobnější, těch položek není tolik, věřím, že si s tím poradí.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná jenom ve stručnosti i vzhledem k té diskusi, která se kolem kontrolního hlášení vede, stejně tak probíhá diskuse kolem elektronické evidence tržeb. Nedá se říct, že v tuto chvíli se na podnikatele pohlíží jako na podvodníky automaticky?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Určitě ne. Určitě ne, já jsem přesvědčena o tom, že se narovnává podnikatelské prostředí a vytváří se rovné podmínky pro všechny, což je právě výhoda pro ty poctivé.


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Alena Schillerová. Děkuju za rozhovor.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Děkuji.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář