CZ EN

Záznam z tiskové konference "Aktuální stav řešení ekologických závazků státu"

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z tiskové konference "Aktuální stav řešení ekologických závazků státu", která se konala dne 12. listopadu 2015.

Ministerstvo financí, které je zodpovědné za řešení ekologických škod vzniklých před privatizací, s nástupem současného vedení zásadním způsobem změnilo a zprůhlednilo způsob zadávání veřejných zakázek souvisejících s ekologií. Díky novým transparentním pravidlům zadávání, kdy jsou dodavatelé, na rozdíl od minulosti, vybíráni výhradně v otevřených řízeních, se podařilo snížit ceny těchto zakázek v průměru na polovinu, v některých případech až na čtvrtinu. „Díky revizi stávajících postupů a novým pravidlům se již nemohou opakovat případy nasáklé pachutí korupce, jako byla sanace Škody Plzeň či právě obří Ekotendr,“ říká ministr financí Andrej Babiš.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář