CZ EN

Simona Hornochová v Otázkách Václava Moravce 8.11.2015

Rozhovor se Simonou Hornochovou, náměstkyní ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 8.11.2015 | 13:05 | Pořad: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle představ ministerstva financí má elektronická evidence tržeb začít fungovat od poloviny příštího roku. Přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb ale ve sněmovně blokuje pravicová opozice. Dalšími hosty dnešních Otázek jsou odstupující náměstkyně ministra financí Simona Hornochová. Vítejte po čase v Otázkách. Hezký dobrý den.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Děkuji, dobrý den.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vítám i vedoucí katedry veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze profesorku Alenu Vančurovou. I vám, paní profesorko, hezký dobrý den.


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste se tady před rokem, víc než před rokem sešly v tomto pořadu. Paní profesorko, sdílíte optimismus ministerstva financí, že po zavedení elektronické evidence tržeb to bude zhruba těch 12 miliard, které by v té první fázi měly jít do státního rozpočtu lepším výběrem daní?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Úplně nesdílím, a jsem rozpolcená v tom, že si myslím, že ten systém, kdyby fungoval stoprocentně, kdybychom se mu všichni poddali, tak by určitě generoval mnohem víc. Otázka je, kolik to zavedení přinese teď v tuhle chvíli v podmínkách České republiky s naší morálkou daňovou, s naším přístupem ke státu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno, myslíte si, že si ti podnikatelé v restauracích najdou cestičky, jak o tom mluvil ten majitel restaurace, se kterým jsem točil v týdnu, že se z nich udělají kluby a budou se scházet v různých garážích nebo klubech a tím se bude obcházet elektronická evidence tržeb, chápu to správně?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Ono to v té elektronické evidenci tržeb to někdo musí zadat, že ta platba proběhla, že k té transakci došlo. No a pokud ten jeho zákazník, je mu to jedno, nemá žádnou motivaci, no tak možná ne všechny ty transakce zadány budou. Je to podle mého soudu primárně o informacích a v tom je to přínos, že by ta daňová správa mohla mít informace ve struktuře, které dosud nemá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je jediný přínos, nebo ten hlavní, který vy vidíte, protože nemyslíte si, že se vybere po roce spuštění 12 miliard navíc?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Nechci odhadovat, ale myslím si, že časem by toho mohlo být právě víc, protože ty informace poslouží k lepší kontrole, dohledu a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy, jinak řečeno, že ministerstvo financí je až příliš optimistické na tu první fázi spuštění, ale pak ty informace, když jich využije, tak se...


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Já jsem ten odhad nedělala, ani jsem neviděla, jak se dělal a umím si představit odhad násobně vyšší, ale taky si umím představit, že to prostě zapadne a budeme rádi za pár miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní náměstkyně, když se podíváte na tu částečnou skepsi paní profesorky, jak byste vyvrátila, kterými argumenty byste tu možnou skepsi vyvracela?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
No, já už jsem se snažila několikrát tu skepsi vyvracet tím, že nabízím ty propočty. Ty propočty vychází z reálných čísel. Nejsem si jistá, jestli v Chorvatsku je vyšší daňová morálka než v Čechách, určitě není. On ten systém není samospasitelný, my to samozřejmě říkáme od začátku, že musíme provádět kontroly. První, co je důležité říct, je, že těch 12 miliard míří pouze do sektoru stravování, restauračních služeb a maloobchodu. To znamená těch, kde ta výhoda toho zákazníka není. Tam vám nikdo nižší cenu nedá za to, že on potom zkrátí ty daně, to je první věc. Jsou to prodejny, do kterých je veřejný přístup, to znamená kontrolní nákupy finančních úřadů budou fungovat. My jsme to propočítávali přes zvýšení tržeb, který nastal při zavedení registrací tržeb v jiných státech a násobili jsme to koeficientem směrem dolů na úroveň jaksi české šedé ekonomiky a zároveň všechny parametry, které jsme vytáhli i ze statistického úřadu, jsme posouvali směrem dolů k velmi konzervativním odhadům, aby nám nevycházela vyšší čísla. Takže toto je velmi konzervativní odhad na tom, co se skutečně dá na základě té elektronické evidence tržeb vybrat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když jste ale poslouchala toho majitele restaurace, který naše téma uvodil, který říká: No podívejte se, oni to stejně obejdou, ti, kteří nebudou chtít platit daně tím, že udělají různé kluby a jinak to přejmenují a nebude to restaurace a na ně se elektronická evidence tržeb v té prví fázi vztahovat nemusí.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já bych tady nerada otvírala to téma těch klubů, já už jsem, ono to zní tak jako poměrně aktivisticky, ale já bych ráda upozornila, že to je čisté obcházení zákona, které je samozřejmě nelegální.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to se v Česku děje. Co, co není zakázáno, tak se to obchází.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ono to samozřejmě zakázáno je, protože je to nelegální podnikání. Zároveň jak ta restaurace není oficiální, tak porušuje hned několik předpisů a já jsem dokonce četla v jednom celostátním deníku, kdy tam byl článek "Oni na nás nemůžou, my jsme na ně vyzráli", není to tak, může na ně i finanční úřad, i celní správa, pokud tam se ziskem prodávají alkoholické nápoje, jídlo cokoliv, tak ty kluby pochopitelně nejsou legální. Jediné, co se teď děje, že je utlumená aktivita finančních úřadů, protože bychom rádi zavedli tu elektronickou evidenci, to férové podnikání v klidu, a pokud se skutečně začne masově obcházet prostřednictvím těch klubů, tak pochopitelně jak finanční, tak celní správa, předpokládám i jiné orgány, budou fungovat a toto nelegální podnikání budou pochopitelně potírat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže teď připouštíte, že je finanční správa vstřícnější.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale až bude zavedena elektronická evidence tržeb, tak nastanou tvrdé sankce pro ty, kteří mají tyto kluby a obcházejí?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pokud jsou to standardní kluby, pokud je to opravdu hasičský klub, kde se ti lidé scházejí, tak je to úplně jiná situace, jenom abychom si rozuměli. Ale pokud se přesto bude provozovat naprosto normální restaurace, kam bude mít přístup kdokoliv, jenom formálně mezi dveřmi prostě podepíše papír členský příspěvek jedna koruna, a potom tam se ziskem někdo bude provozovat standardní hostinskou činnost, tak to je úplně jiná situace.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Náměstkyně ministra financí Simona Hornochová a profesorka Vysoké školy ekonomické v Praze Alena Vančurová zůstávají hosty Otázek. Budeme se bavit dál nejen o obcházení a jiném tedy efektivnějším výběru daní. Připomínám, že hosty Otázek zůstávají náměstkyně ministra financí Simona Hornochová, ještě jednou vítejte ve druhé hodině Otázek na ČT24. Přeji vám hezké dobré odpoledne a stejně tak profesorce Vysoké školy ekonomické v Praze Aleně Vančurové, ještě jednou vítejte, paní profesorko. V té první hodině jsme ukončili tu diskusi, že finanční úřady budou nekompromisní v rámci obcházení zákona. Myslíte si, že je možný ten nekompromisní postup i vůči štamgastům, kteří si právě nebudou brát ty účtenky, že se to podaří prokázat finančnímu úřadu, když zkrátka jsem štamgast, a budu se svým hostinským držet basu po zavedení elektronické evidence?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Nekompromisní ten postup samozřejmě být může. Otázka je, kolik promile těch aktivit zachytí. Čili tam je to o té četnosti kontrol, o efektivnosti těch kontrol. Otázka je, kolik to zase potom bude stát. Počkáme si a já přeju hodně zdaru celému projektu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy vedete katedru veřejných financí. Když se podíváte na veřejné finance a výběr daní, tak začínala byste u těch dvou prvků, o kterých se budeme ještě v následujících minutách bavit, tedy u elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení, jako těch nejsilnějších nástrojích v boji za lepší výběr daní?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Já si myslím, že ty směry jsou správné. Potřebujeme dobrou nebo řekla bych, ověřitelnou evidenci výdajů a potřebujeme co nejúplněji evidenci příjmů. To je naprosto jasné. Na jedno máme mít kontrolní hlášení, na druhé máme mít elektronickou evidenci tržeb. Já si osobně myslím, že kontrolní hlášení z různých důvodů mohou fungovat lépe a dříve, kdežto elektronická evidence tržeb je záslužná v tom, že je to pokus o něco, o co se snažíme víceméně marně, dejme tomu dvacet let a nějak se začít musí. A v tom já prostě spatřuju její přínos. Otázka je, jestli to zrovna je tahle ta cesta, jestli je to zrovna tenhle nástroj.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy teď myslíte ten chorvatský model, jak se mu zjednodušeně říká.


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Ale myslím si, že ono vy to ty efekty skutečně přineslo, až kdybychom dokázali pokrýt celé spektrum těch příjmů. A teď vlastně já to beru, že je to jakýsi pokus, prostě vybrali jsme si dvě odvětví, ve kterých nesporně k tomu úniku evidence tržeb dochází, a teď říkáme fajn, tak tam to bude fungovat a když to bude fungovat, tak se to mezitím naučíme, naučí se to ta daňová správa nejen evidovat, ale také využívat a pak to budeme rozšiřovat dál a až když budeme mít pokrytu většinu těch tržeb, tak to skutečně může mít opravdu velké efekty.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je to ale pokus, který může vyjít draho v té první fázi?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Zavést všechno něco stojí a tohle. V tom já souhlasím s těmi komentáři, co se objevují v posledním období, že vlastně všichni se soustředí na to, kolik to bude stát stát, tedy nás daňové poplatníky, ale myslím, že málo se věnuje pozornost tomu, kolik to bude stát ty daňové subjekty a těch daňových subjektů to jsou miliony.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to nikdo nevyčíslil.


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Vyčíslil. Vyčíslovalo se. Jenom je potřeba si uvědomit, že se to většinou vyčísluje na jeden subjekt a pak je potřeba si říct, kolik jich vlastně je. A ono tedy těch živnostníků, když vezmu všechny osoby, které mají příjmy ze samostatné činnosti, tak jich je přes milion. Teď si k tomu přidejte právnické osoby a to je opravdu masa a každý vlastně z té masy bude nějaké výdaje s tím mít. Mohou být v řádu stokorun, protože už tu evidenci mají a prostě jen přepnou na jiný systém, ale pro některé mohou být významné a navíc ještě jsou nějaké psychologické náklady, nějaké obavy z případné sankce, obavy z toho, že skončím, s tím podnikáním, což mě ale na druhé straně připadá často úsměvné, když podnikatelé říkají, že kdyby museli zdaňovat své příjmy, takže přestanou podnikat, protože to oni vlastně říkají, že podnikají jen proto, že si do toho nenechají zasahovat daně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pan náměstkyně, jeden z těch argumentů, že budou štamgasti držet se svým hostinským a že to zkrátka finanční úřad nemá šanci prokázat, navíc v tom zákoně se s tím takto detailně vymezeně nepočítá. To znamená, že stejně se ten systém elektronické evidence tržeb může obcházet.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
My samozřejmě nemůžeme řešit štamgasty v zákoně, to určitě ne. Tady samozřejmě nikdo nepočítá s tím, že by se úplně změnil přístup lidí k tomu, jakým způsobem platí daně. Já nepopírám, že se štamgastem se vždycky domluvíte, že mu ten účet nedáte. Ale existují studie, které jasně prokazují, že v okamžiku, kdy nějaká povinnost je systematicky vymáhána nikoliv ve sto procentech, ale že se prostě ví, že nějaký orgán tu povinnost kontroluje, tak dramaticky stoupá procentuálně míra plnění té povinnosti. Protože jedna věc je, že si to pivo od vás vezme štamgast a vy vůbec nevíte, kdo je ten druhý v té frontě, který se dívá, jakým způsobem vlastně účtujete tomu štamgastovi ty peníze za to pivo. V Čechách opravdu není příliš vysoká daňová morálka, my nejsme hrdí na to, že můžeme platit daně, to opravdu bychom museli mířit do těch severských států.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To bychom se ale museli podívat na to, jak ten stát funguje. V severských státech stát nefunguje tak jako v Česku s těmi penězi.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tady se můžeme bavit, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, jestli ta naše morálka, která existuje v tom daňovém prostředí, přibližně podobné existuje v naší politické reprezentaci. To jsou úplně stejní lidé, takže možná se to jenom projevuje jiným způsobe, ale i když se podíváte do těch severských států, tak i tam ta evidence tržeb poměrně významně na základě vyrostly ty vykazované tržby, takže i tam, kde je vysoká daňová morálka, to ty příjmy prostě zvedlo, zvedlo to objem vykazovaných tržeb. Není sebemenší důvod, proč by to nezvedlo v Čechách.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, že i štamgasti držící se svým hostinským, budou takové chování, bude takové chování postiženo, protože na ně ten finanční úřad dosáhne?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já neříkám, že není, já říkám, že finanční úřad uvidí, že když tomu štamgastovi ten hostinský naúčtoval tu cenu, takže nezaevidoval ten jeho účet.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste tady mluvila o tom narovnání podnikatelských podmínek nebo podmínek pro podnikání v České republice, což je jeden z důvodů zavádění elektronické evidence tržeb, ale podle kritiků zákon přinese další náklady živnostníků nejen na pořízení těch registračních pokladen, respektive připojení k internetu a obsluhy toho systému, ale například i náklady v administraci. Tady jsou sociologická data.


redaktorka
--------------------
Lepší podnikatelské prostředí. To má podle vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše zajistit elektronická evidence tržeb. Lidé tomu ale moc nevěří. 58 % oslovených podnikatelů a živnostníků se totiž domnívá, že Babišův projekt nepovede k narovnání podnikatelského prostředí, kde by neplatiči daní měli lepší postavení. Jen 36% respondentů má zato, že elektronická evidence kladně ovlivní podnikatelské prostředí. Data pocházejí z průzkumu agentury Median pro Českou televizi. Šetření se uskutečnilo od 23. do 26. října a odpovídalo v něm 606 podnikatelů a živnostníků.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jsou, paní náměstkyně výsledky z toho sociologického šetření. Čím si vysvětlujete tu skepsi veřejnosti, která není na vaší straně.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Upřímně řečeno, 36 % lidí, pokud věří, že to povede k narovnání podnikatelského prostředí, tak mi připadá, že to není skepse, ale já si to vysvětluju tím, že...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stále máte nadpoloviční většinu těch nevěřících, kteří tomu nevěří.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tady se někdo naprosto systémově snaží ty podnikatele plašit. A my jsme bohužel náchylní těm poplašným zprávám věřit. Vezměte si, co je v médiích. V médiích jsou zpravidla negativní zprávy. Když se snažíte prosadit něco, co je pozitivního, něco co těm lidem něco vysvětlí, tak to většinou není dostatečně žádoucí, aby to tam bylo. Možná to nepřitahuje ty lidi. Já mám velkou radost...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy děláte z těch podnikatelů chudáky, kteří jsou vyplašení.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, já to vidím, ale mně je jich skutečně líto. Mně je jich skutečně líto, protože já jezdím po republice, já se setkávám s těmi podnikateli a když vidíte tu úlevu těch lidí, když odchází z toho, když se s vámi baví a říkají: Aha, tak to už to chápu, to je úplně v pohodě, to zvládneme. Tak mě jich je skutečně líto, protože tohle to není fér.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže musíte objet milion osob samostatně výdělečně činných, teď to zhlečuji, objet většinu podnikatelů a tou vaší křižáckou výpravou tedy je získat na stranu elektronické evidence.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Možná by trochu stačilo, kdyby ta média to začala podávat víc pozitivně a neobcházela ty, kteří se toho bojí. Zároveň třeba říkáte nárůst administrativních povinností. Tady žádné administrativní povinnosti nenarostou. Tady prostě ten přístroj sám komunikuje s naším serverem, kde se sbírají data. Tam žádná administrativní povinnost není. Jediné, co tak na začátku si musíte stáhnout jméno, heslo, musíte zajít na finanční úřad, předpokládám, že ti aktivní podnikatelé občas na finanční úřad zajdou. Kdo má datovou schránku tak to dostane do datové schránky, takže vůbec nemusí ani nikam chodit. Ale jestli něco nepřináší administrativní povinnosti, tak je to toto.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy jste si, když jsem se s některými podnikateli bavil, tak kteří mají onu schránku, datovou schránku, tak říkají ale finanční úřad s námi stále komunikuje písemně, to znamená, že sami finanční úřady často nevyužívají té elektronické komunikace. Tam máte jistotu, že stát postupuje dostatečně efektivně a že komunikuje jen elektronicky, že komunikují finanční úřady.


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Já si myslím, že určitě ano, ze začátku tam samozřejmě byly omyly, jsou to jenom lidé. Je to 15 tisíc lidí, obtížně zajistíte, aby každý úředník, ale oni už nedostávají ani ty obálky pro tu úřední komunikaci, tam skutečně a pro ně je to jednodušší tou datovou schránkou poslat. A já si myslím, že tady naprosto prioritně, ono je to samozřejmě ze zákona ten první nutný způsob komunikace státní správy vůči tomu podnikateli, obráceně to není nutné. Ten může poslat papír. Ale já jsem tady nezaznamenala, že by nějakým způsobem masově samozřejmě musím připustit jednotky případů. Ale říkám, oni už na to nefasují ani ty obálky, takže to dost dobře nemají v čem poslat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Český rozhlas referoval, že elektronickou evidenci tržeb může zkomplikovat i to, že ne všude je dostupný rychlý internet a zmapoval pokrytí rychlým internetem tvrdí, že přes 60 tisíc adres v rámci České republiky nemá pokrytých tedy ten rychlý internet, a proppos mluvil o tom i hostinský v našem příspěvku. Bude to nebo nebude pro ně problém, když máte možnost to vysvětlit?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já musím říct, že tyhle ty exkluzivní průzkumy ve mně vzbuzují obrovskou dávku bezmoci, protože já už tady rok a půl se snažím říkat, že rychlý internet není žádným způsobem potřeba. Ta zpráva je malá. V Chorvatsku má 6 kilobitů, u nás předpokládáme, že bude mít asi 8 kilobitů. Když si pošlete jednu fotku z dovolené, tak to pokryje přibližně měsíční provoz té restaurace na odesílání těch zpráv jakoby kapacitně. Zároveň jsem tam neslyšela, já jsem poslouchala včera v rádiu, když jsem jela v autě, neslyšela jsem tam, že na těch 60 tisících adres se provozuje nějaká podnikatelská činnost a že se tam budou zároveň vydávat ty účtenky. Také se občas zaseknu na D1, protože jsem z Brna a zkouším se napojit na Internet, co se děje a nejde to. Ale když s rozhlédnu, tak kolem jsou lesy a skutečně tam není žádná provozovna a na čerpací stanici není problém se na ten internet napojit. Takže tam je otázka jakých 60 tisíc adres a hlavně skutečně nebude potřeby vysokorychlostní internet pro to, aby ta účtenka se zaevidovala.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To nebude komplikace pro podnikání tedy?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já se domnívám, že nebude. Zároveň jsme právě po diskusích s podnikateli nastavovali v zákoně ten režim, že pokud se ten přístroj opravdu nenapojí, tak po velmi krátké době odezvy pokusů se napojit se ta účtenka tiskne tak jako tak.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy počítáte s tím, že celý systém elektronické evidence tržeb vstoupí v platnost v červenci příštího roku, pokud ty návrhy schválí Poslanecká sněmovna, Senát, potažmo podepíše prezident. Máte už, když tady paní profesorka mluvila o těch dalších živnostech, máte už jasno na ministerstvu financí, v jakých krocích budou ty další živnosti, když přitom sám ministr financí Andrej Babiš ustoupil koaličním partnerům a v první fázi vypadly z elektronické evidence tržeb živnosti jako malíři, zkrátka ty řemeslné živnosti.

Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je otázka prezentace. Oni nevypadly, oni tam samozřejmě jsou. Ministerstvo financí od začátku drží jednoznačný názor, že pokud ta povinnost se tady má zavést, tak musí být na všechny živnosti. Nemůžeme si vybírat, kdo je horší a kdo lepší. Je to jen o tom fázování, samozřejmě je to priorita vlády, nikoliv jen ministerstva financí a muselo dojít k dohodě koaličních stran, jakým způsobem tam ty živnosti budou postupně přibývat. A byla jednoznačná shoda na tom, že tedy restaurace, stravovací provozy v první fázi. Za a) je to typické a za b) jim můžeme dát to snížení DPH, abychom nějakým způsobem ten první náraz vlastně jim vykompenzovali. 6 % bodů není vůbec málo na DPH, potom máme ten maloobchod, velkoobchod, potom by měla být rok pauza, potom by měly naskočit ty další obory s tím, že taková ta typická řemesla by měla jít až poslední, to znamená, ještě tři měsíce po té roční pauze. A takto bychom měli mít zmapovaný celek, což by mělo být asi 600 tisíc subjektů, kteří berou při svém podnikání tržby v hotovosti.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď mluvíte o roce 2017, to znamená, že od ledna, ne od července roku 2017 už by v tom bylo těch všech 600 tisíc živnostníků?

Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, tam naběhne účinnost zákona k 1. 8., pokud se schválí ten zákon teď ke konci rok, což už neplatí, ale dejme tomu, kdyby naběhl, potom tam naběhnou restaurace, pohostinství. Za tři měsíce naběhne maloobchod a velkoobchod. Pak bude 12 měsíců pauza. Po těch 12 měsících naběhnou všichni ostatní s výjimkou řemesel, které naběhnou ještě tři měsíce poté. Takže takhle to bude rozfázované a uprostřed bude roční pauza.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak to tak počítám, to znamená, 2018 v tom bude.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, mně to také vycházelo na 2018, ono to není úplně nejjednodušší spočítat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No právě a tam budou ty rovné podmínky, že od 1. ledna roku 2018 v tom bude všech 600 tisíc živností nebo osob samostatně výdělečně činných a malého podnikání.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě ono nejde o malé podnikání, ono jde u každého, kdo přijímá hotovostní tržby, což my bereme i platby kartou. To už jsme si několikrát vysvětlovali. Je to praktické a i kvůli těm analytickým činnostem je tam potřeba mít pokryté. Takže žádné malé podnikání, všichni, kteří přijímají tržby v hotovosti by měli být do toho roku 2018 plně pokryti. Já jsem to i diskutovala se zástupci těch restaurací, jestli se cítí diskriminovaní tím, že tam bude skutečně ten, dejme tomu roční odklad pro ten zbytek, oni říkali ne, pro nás je důležité, aby tam opravdu ve finále byli všichni. My chápeme, že tam nějaké fázování musí probíhat. Je to koaliční dohoda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chápu to správně, že to na vás mysleli, jen když to bude celek a budou v tom všichni, paní profesorko?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Já si myslím, že ano. Možná jedna poznámka, ono nejde jen o fyzické osoby, ale o ty co mají platby v hotovosti a já si netroufám říct, jak je to rozděleno, ale pravděpodobně právnické osoby jich přijímají víc. To je jedna věc a druhá věc, pardon, já si dovolím takovou fikci. Já vím, že je potřeba více a strukturovanějších informací. Vím, že to bez součinnosti těch daŇových subjektů nejde a vím, že je to něco stojí. Ale moje nějaké pohádka je o tom, že by za to také měli víc dostat a umím si představit, že když bude prostě opravdu kvalitní evidence všech tržeb, takže právě třeba ti živnostníci by mohli dostat přes tu datovou schránku třeba nebo daňovou informační schránku návrh daňového přiznání. Máme tam paušální výdaje, ten finanční úřad bude mít jejich tržby. Není žádný důvod, proč by si nevyžádal informace typu já nevím, penzijní připojištění a tak dále a v podstatě ten stres, který mají každoročně i ti malí živnostníci z toho, že musí podat ten papír, tak tenhle stres by jim mohl z 90 % odpadnout.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já když to zhmotním, nebyla by to pohádka. Byla by to od toho roku 2018 skutečnost, že by finanční úřad odeslal návrh daňového přiznání a subjekt by ho jen podepsal. Chápu to tak správně?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Pokud by neměl něco dalšího, co ten finanční úřad z nějakého důvodu nemůže vědět, tak by to prostě jenom podle mě odkliknul jedním škrtátkem a měl by vyřízeno. Ale nemyslím si, že by to mohlo fungovat od roku 2018, protože tam by musela být nějaká fáze přípravy. On ten systém je velmi složitý.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kde to takhle funguje, funguje to takhle ve světě?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Já si myslím, že nejblíž asi k tomu mají v Beneluxu, kde tedy je ale úplně jinak postavena ta filosofie, že tam opravdu už si myslím, že ty daňové subjekty jsou vlastně vděčni za to, že spousta nervů jim ubylo, chodí skutečně konzultovat na ten finanční úřad, a protože zase jsem mimo jiné daňový poradce, tak vím, že tam ti daňoví poradci byli z toho hodně nešťastní a hledali vlastně jinou parketu, protože už nejde o to víceméně vypočítat daň. To udělá za ně nějaký počítač na té daňové správě, ale nakonec tu parketu našli a ta parketa je v tý komunikaci. Takže jedna věc je informace a to nemusíme mluvit o daních, to klidně můžeme mluvit o bezpečnosti, o migračních vlnách, prostě těch informací o nás budeme muset dávat víc a víc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A za to něco dostat.


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Druhá věc je, že bychom měli mít pocit, že z toho něco máme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní náměstkyně, počítá se s tím?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Vy jste říkal odcházející náměstkyně, tak já pokud budu mít ještě jakoukoliv sílu anebo vliv mít na to, aby se ta finanční správa posouvala rozumným směrem, tak toto je jedna cesta. Já si dovedu představit ještě jednu rychlejší druhou cestu, kdy u těch malých živnostníků do určité obratu by se dala ta daň prostě sjednávat nějakým paušálním způsobem. Nemyslím paušální náklady, abychom si to nepletli, skutečně daň a aby měli prostor nejenže na konci nebudou muset zpracovávat to přiznání, ale od začátku věděli, že jejich daň bude tolik a nemuseli by vést vůbec žádnou administrativu, žádné knihy jízd a jiné podobné věci. Protože i tady za tohoto režimu se finanční úřad následně může samozřejmě přijít podívat na kontrolu, a oni k tomu musí mít nějaké podklady. Takže já si dovedu představit ten klid.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A na tom pracujete na změně takových předpisů?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Za mě je to opravdu cíl a jedna z podmínek je přesně to, co paní profesorka, my potřebujeme ty informace, my potřebujeme vědět, jakou částku tam máme nastavit, aby to bylo férové.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže je to tak rok 2019 a 2020?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne, já si myslím, že toto je skutečně dřív. Toto jde dřív. Tady stačí mít politickou vůli a široce napříč společností prodiskutovat tu částku, to je jen o tom parametru, kolik vlastně a do jakého obratu, dejme tomu, jestli to jsou neplátci DPH, protože pro plátcovství DPH už musíte vést ty daňové doklady, takže tam to zjednodušení už nedává smysl. Ale já si myslím, že o tom se dá diskutovat paralelně a myslím si, že by to byl velmi dobrý rok právě pro ty nejmenší živnostníky, aby se jim ulevilo od té administrativy.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy teď, když jsem zmiňoval, že jste odcházející náměstkyně ministra financí, tak budete poradkyní, platí to na ministerstvu financí, nebo respektive poradkyní Andreje Babiše?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, platí to. Já se přiznám, že bych byla ráda poradkyní na ministerstvu financí nejen pana Andreje Babiše právě proto, že jsou tady tyhle ty širší projekty.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A není to tak, že poradce nikdo neposlouchá? Že prosazování z pozice náměstkyně bylo snadnější než když budete jen poradkyně, že se vám to nepodaří prosadit tento váš návrh?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já se přiznám, že jsem na to zvědavá. Jestli mě ti lidé poslouchali, protože věří tomu, že dává smysl to co říkám anebo protože jsem seděla na nějaké židli, uvidíme.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jste velký optimista. Sněmovní rozpočtový výbor ve středu doporučil schválit rozpočet ministerstva financí na příští rok, respektive návrh ministerstva financí státního rozpočtu na příští rok. Výdaje ministerstva mají proti letošnímu rozpočtu stoupnout o 2,3 miliardy korun na 19,5 miliardy. Z toho na platy zaměstnanců je určeno necelých 10 miliard.

Miroslav KALOUSEK, poslanec /TOP 09/ ukázka 4. 11. 2015
--------------------
To, že na ministerstvu financí vzrostou platy o víc než jednu miliardu korun a pan ministr už chce peníze na 400 úředníků souvisejících s elektronickou evidencí tržeb, i když dobře ví, že příští rok žádná elektronická evidence tržeb nebude, že pan ministr hraje svoji klasickou nepravdivou a neférovou hru.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatoval stálý kritik ministra financí Andreje Babiše a ministerstva financí, exministr financí Miroslav Kalousek, ubude pak počet těch úředníků, až ten systém naběhne a kdy se zjednoduší způsob administrace těch daňových přiznání, jak jsme se o tom bavili ve snu nebo pohádce paní profesorky, kterou by bylo dobré uskutečnit?
 
Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tady si nejsem tak jistá, jestli budu takový optimista, ale samozřejmě, pokud skutečně zavedeme elektronizaci finanční správy, tak ubude. Vy jste se ptal...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď přibude 400 úředníků jen v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb podle Miroslava Kalouska.
 
Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ono to zase trošku záleží na interpretaci toho čísla. Když se podíváte, tak například do Prahy, tak tady docházelo k naprosto systematické likvidaci kontrolních oddělení. Kontrolní pracovníci se přesouvali do vyměřování. Vyměřování znamená, že přepisujete u počítače číslo z jednoho papíru do počítače, nebo se díváte, co vám to přišlo, to je naprosto neefektivní činnost. Je to činnost důležitá z hlediska toho, že musíte mít ta data v tom počítači, ale nemáme pracovníky na kontrolních odděleních, nemáme pracovníky na vymáhacích odděleních, aby ty firmy, které zkrátily daně, taky skutečně nakonec tu daň zaplatily. A toto se tady systematicky dělalo mnoho let v minulosti. My potřebujeme doplnit ta kontrolní oddělení, potřebujeme si je strukturovat, aby tam byli specialisté, aby odpovídali buďto za nějakou oblast, za regiony a podobně. A toto je...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže těch 400 lidí se týká Prahy, nesouvisí jen s elektronickou evidencí?

 
Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne, je to přes celou republiku samozřejmě, a ty kontrolní pracovníci by se stejně museli přijmout. Teď se prostě přidělí na ty agendy, které jsou aktuální, ale pochopitelně to neznamená, že to budou jenom kontrolní pracovníci na tyto činnosti a že se to nebude dál vyvíjet. Vy jste se ptal na to, jestli někde funguje ten systém, co říkala paní profesorka Vančurová. Já jsem se byla podívat například v Estonsku a tam funguje. Tam funguje velmi dobře a mělo to ale dva aspekty. Jedno, že ten finanční úřad, respektive stát sbírá o těch subjektech neuvěřitelné množství informací. Každý člověk má přidělený určitý kód a když si zadáte ten kód, tak vám takhle vyjede úplně všechno včetně obratů nebankovních účtů a podobně, aby oni byli schopni to přiznání takto sestavit. Otázka, jestli přesně toto chceme v České republice. A druhá věc je, že oni na základě toho propustili polovinu lidí, z finanční zprávy zcela dobrovolně. To kouzlo to mělo v tom, že rozpočet na platy jim zůstal stejný a ti, kteří tam zůstali, tak samozřejmě pracují za dvojnásobný plat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Což by se vám líbilo, protože jsou méně úplatní, jestli to chápu správně.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě. Samozřejmě. Jsou méně úplatní a jsou to ti, kteří tam chtěli zůstat, co věří té práci, dělají jí dobře a opravdu dobrovolně poté, co jim naběhla ta elektronizace v té plné šíři, tak si toto mohli dovolit. Mohli si dovolit propustit ty lidi a rozumně ty lidi zaplatit, aby byli konkurenceschopní a funguje to.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To Estonsko je dobrý příklad, paní profesorko?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Já si myslím, že je. Ono vůbec Estonsko je docela pokrokové, co se týče daňové správy, nakonec daňového systému, ale je to menší stát. Ono prostě u nás by to možná bylo násobně víc těch subjektů, tím se to strašně komplikuje. Kromě toho proti Estoncům máme dost komplikovaný ten systém té daně. Je tam hodně výjimek a nějakých odpočtů a tohle. Nevšimla jsem si, že by něco odpadalo. Spíš pořád něco přibývá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, i v souvislosti s penzijní reformou.


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
A tohle všechno prostě vám zužuje ten prostor udělat úplné přiznání. Mimochodem to se netýká jen živnostníků. Já si myslím, že by to ocenili i zaměstnanci. Nemusí se o nic starat, přijde mi to domů. Já se na to podívám, aspoň to také jednou uvidím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je ale svým způsobem prohra zde přítomné odstupující náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, protože vy jste chtěla, aby výjimky nepřibývaly. Zatím přibývají v souvislosti s vládou premiéra Bohuslava Sobotky, ty daňové výjimky, takže to je jedna z proher, že se vám nepodařilo přesvědčit politiky, aby počet výjimek klesal. Nemluvě teď o sporu, který se zase rozhoří na ministerstvu dopravy, zrušení režijních jízdenek, i pro příslušníky, rodinné příslušníky železničářů.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já se přiznám, že to jako prohru nevnímám, protože výjimky nepřibyl až do minulého týdne, kdy přibyla jedna výjimka přes náš zásadní odpor, která nedává vůbec žádný smysl a jen zesložití systém třetího pilíře a otevře prostor pro daňové úniky, ale bylo to jediné, kdy nás neposlouchali. Loni prošly všechny daňové zákony navrhované ministerstvem financí prakticky bez jakékoliv změny, to se tady historicky nikdy nestalo. Možná to byl moment překvapení, možná jsme působili přesvědčivě. Nevím co přesně se stalo. Já jsem to považovala za velkou výhru. A to, že jednou nás neposlouchali, to není zas taková prohra.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy jste zároveň, když jste tady byla před dvěma lety, tak jste říkala, že byste si dokonce výjimky přála snižovat. Proto jsem to tak zevšeobecnil, že nejenže se počet výjimek nesnížil v daňovém systému, který je už tak komplikovaný, jak říká paní profesorka, ale zároveň právě v pátek přibyla jedna, která se týká.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Přibyla.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to vás hodně trápí, myslíte, že tady dojde k zásadnímu obcházení toho systému?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nemůže být zásadní díky tomu, že je to naštěstí velmi úzká skupina lidí. Já si jen myslím, že to není dobrý signál, protože my jsme loni takovouto možnost zrušili a teď ji tam zase zavádíme. My jsme se na tom i shodli. Shodli jsme se na tom, když jsem se účastnila koaliční rady, že tady není dobrá cesta sahat do těch jednotlivostí, nejvíc komplikovaná zřejmě v tuto chvíli je daň z příjmu fyzických osob, kde existuje kvanta různých režimů, specifických pro specifické činnosti a těch výjimek a tam je potřeba to vzít jako celek. Je třeba to vzít jako celek, znovu si říct, co chceme danit, jakým způsobem a několik dílčích základů daně, které se konstruují různě. Do toho nám zasáhla super hrubá mzda, solidární příplatek a už se to tak strašně špatně počítá, že opravdu je potřeba to vzít. Ale ta politická vůle tady je.


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Ale to tato vláda udělá?

Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Obávám se, že tato vláda už na to nemá čas, protože to je skutečně práce na dva roky vzít si ten zákon, znovu si napsat, co chceme dosáhnout a tam bude potřeba celou tu pasáž toho zákona vyměnit, ne jak se to dělalo v minulosti, že když si myslím, že je něco špatně, tak tam něco kosmeticky dopíšu a mám pocit, že jsem zvítězil. Proto ten zákon je takový, jaký je, byla tam spousta poslaneckých pozměňovacích návrhů, které prostě nabourávaly ten systém, zakládaly ty výjimky. Ono to netvořilo až tak ministerstvo financí, upřímně řečeno, a do toho opravy neprobíhaly praktickým způsobem, probíhaly tak, že se opravdu do špatného textu něco dopsalo a já si nemyslím, že to je správně a musíme k tomu přistoupit jinak, ale to je opravdu koncepční práce a není to na jedno volební období.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže příští vládu to čeká podle vás zásadní forma počtu daňových výjimek, tato vláda už to nestihne.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já věřím, že to příští vládu čeká a doufám, že se do toho pustí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se bavíme o výběru daní, tak daň z přidané hodnoty, to je jedna daň, na které dochází k daňovým únikům, když byl nedávno hostem Otázek ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček, tak odhadl v tomto pořadu, že daňové úniky jen u daně z přidané hodnoty činí kolem 80 miliard korun. A tady jsou další data, které se týkají daně z přidané hodnoty.


redaktorka
--------------------
Finanční správa z konce loňského roku evidovala daňové nedoplatky za víc než 110 miliard korun. Ve srovnání s předchozím rokem klesl jejich objem o čtvrtinu. Za posledních deset let byly prohřešky na daních nejvyšší v roce 2013 a to skoro 150 miliard korun. Naopak nejméně peněz z daní chybělo v roce 2009. Tehdy nedoplatky klesly pod sto miliard korun. Nejvyšší červená čísla zaznamenává DPH. V minulých letech dluh na DPH stále stoupal. Z 57 miliard v roce 2010 až na rekordních 96,5 miliardy v roce 2013. Vloni objem nedoplatků DPH poprvé meziročně klesl a to na zhruba 74 miliardy korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jsou tedy daně z přidané hodnoty, paní profesorko. Když se tady bavíme o výjimkách a o efektivnějším výběru daní, tady Simona Hornochová říkala za mně tedy jedna jediná výjimka, kterou teď schválila v pátek Poslanecká sněmovna, která se týká toho třetího penzijního pilíře, když se zruší ten druhý. Souhlasíte s tím, že ten systém je nepřehledný a právě umožňuje obrovské podvádění nebo komplikovanost daňového výběru?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Není úplně přehledný, zase že by byl tak extrémně nepřehledný, se mi nezdá. Ten problém je v tom, že tam kvalifikovaně někdo tvoří tu legislativu. Dejme tomu, když do toho přidám i poslance, jak se kolem toho točí stovky lidí, pak mají spoustu těch rádců, zájmových skupin, které do toho zasahují, ale už nekoncepčně. A na druhé straně jsou ty miliony těch daňových subjektů a oni si ty cestičky najdou a budou si je hledat vždycky a nevěřím tomu, že ty prostory jde vyřešit tak, že by se něco nedalo obejít. Vždycky dá. Ale samozřejmě čím je to komplikovanější, tak tím to jde snáz a na druhé straně, já pořád slyším, jak máme strašně komplikovaný ten daňový systém. Já si myslím, že to není taková hrůza. Ono už jen tím, že funguje jen přes 20 let, tak se to ještě nestihlo. Domnívám se, že může být hůř, mnohem hůř. A co se týče daně z přidané hodnoty, tam ten prostor máme daleko omezenější než u té daně z příjmu a do značné míry to záleží na Evropské legislativě. Čili tam se opravdu zas tolik vymýšlet nemůže.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale máme tady kontrolní hlášení, které začne platit od 1. ledna příštího rok. Tady je ten formulář, na který mě upozornili daňoví poradci. Vy sama, když jste daňová poradkyně.


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Paní náměstkyně bude opět...

Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já si to zapíšu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní náměstkyně bude opět. Myslíte si, že je dobře administrováno to kontrolní hlášení, jestliže jen návod k tomu je 18 stránkový a že někteří daňoví poradci tápou. Jak to dělat například s notáři, kteří mají zákazníky, kteří nejsou plátci DPH, jak to pak se bude vykazovat dál. Líbí se vám ten systém kontrolního hlášení, jak je teď v praxi spouštěn?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Jako já si myslím, že kdyby bylo víc času a co je zajímavé, že my nikdy na žádné zásadní opatření nemáme dost času, tak se to určitě dalo lépe zpřipomínkovat a něco tam dořešit určitě to nejde všechno.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Největší slabiny jaké vidíte?


Alena VANČUROVÁ, vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze
--------------------
Právě v těch drobných platbách. Já osobně vidím, aby toho nebylo moc jako těch údajů, které předáváme. Ale podle mého soudu se to stejně bude dolaďovat za pochodu, tak to bylo vždycky s každou evidencí, a není to jako jen u nás. Ono opravdu nevymyslíte úplně všechno, co do toho systému vstupuje, ale na druhé straně vidím, že tentokrát ty subjekty, kterých se to týká, tak se fakt na to snaží připravit a opravdu si myslím, že část té diskuse už proběhla a že tedy leccos, o lecčems aspoň víme a možná tedy to chtělo ještě víc to, co se namítalo už zohlednit teď, ale ono to na druhé straně asi úplně nejde, protože ten systém, když nabíhá, tak musí být relativně stabilní, byť třeba ne úplně dokonalý v tom, aby se to všichni naučili a pak určitě přijde další fáze, kde se to bude přizpůsobovat takzvaně reálnému životu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude tam nějaká tolerance v těch prvních řekněme dvou čtvrtletích, protože některé subjekty to budou podávat každý měsíc to kontrolní hlášení jiné podle čtvrtletí, paní náměstkyně, nebo budou finanční úřady nekompromisní hned po těch prvních měsících?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ty pokuty vyplývají ze zákona, takže to není až tak o finančních úřadech. Já tady se přiznávám, že máme připravenou určitou úpravu. Záleží to na tom, jakým způsobem ten systém naběhne, protože on se opravdu testuje i za spolupráce těch subjektů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Úpravou zákona nebo vnitřních předpisů. Takže něco se bude hned novelizovat.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Zákona. Ne, ne, jen čekáme, jestli ono zase šíření poplašné zprávy v tomto státě je naprosto typické v situaci, kdy má něco přijít a to kontrolní hlášení za mě je velmi funkční nástroj na chyby, které opravdu, respektive podvody dejme tomu, nechci úplně tady někoho obviňovat, nastávají v oblasti daně z přidané hodnoty, takže ty protesty jsou tady zase obrovské. Já to chápu, protože to rozkryje velkou spoustu podvodníků, nejen těch karuselových, ale i těch, kteří si prostě doma tisknou faktury, aby nějakým způsobem doplnili ty povinné odvody.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Z těch 80 miliard během prvního roku spuštění kontrolní hlášení, kolik myslíte, že na úniku daně z přidané hodnoty je možné reálně vybrat díky kontrolnímu hlášení?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ono je to i v důvodové zprávě k tomu zákonu plánuje samozřejmě postupný nárůst, protože tak jak říkala paní profesorka, ono se to musí napřed zajet v jednotkách miliard na začátku. Očekáváme po dejme tomu druhém třetím roce už od toho nějakých 20 miliard do rozpočtu. Já si myslím, že ten potenciál je tam podstatně větší. Jsem na to skutečně zvědavá.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že jste to podstřelili.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak. Protože Slováci to zavedli, zavedli to před dvěma lety a jdou od nich velmi zajímavé informace, že mají na Slovensku podnikatele, v oblasti DPH, kteří si jen založili na virtuálních sídlech sto malých eseroček a vzhledem k tomu, že na těch virtuálních sídlech sedí zároveň subjekty, které mají nároky na odpočet zpátky dostat daň ve výši stovek milionů korun, a správcová daň je každá, ta má 600 subjektů, jedna paní, která to musí zkontrolovat, tak pravděpodobnost, že zkontroluje tato malá eseročka, je nula. A ti podnikatelé mají jen založené firmy, podávají pravidelně přiznání a nárokují si peníze ze státu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to funguje i u nás podle vás?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já se domnívám, že to samozřejmě není důvod, proč by to nefungovalo i u nás, a tohle všechno se rozkryje, protože ty nároky nemají tu protistranu, nemají nikoho, kdo by to odvedl. A já si myslím, že ten objem může být poměrně velký.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A poslední otázka, jaké změny tedy chystáte v souvislosti s kontrolním hlášením? S jakou novelou zákona chcete přijít?


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
V souvislosti s kontrolním hlášením žádné. Díváme se na to, nebo čekáme na to, jestli se naplní obavy podnikatelů, že nebuduo stíhat podávat, a nebudou tam nabíhat takové ty administrativní pokuty ve výši tisíc korun automatické, pokud by to byla plošná záležitost po celé republice. Já se to nedomnívám, ale pokud ano, tak jsme samozřejmě připraveni monitorovat ten systém těch sankcí tak, aby se ulevilo v době toho náběhu, pokud skutečně tady plošně budou nastávat nějaké problémy, protože nakonec ona je to komunikace, technika versus technika a nikdy nevíte, co se mezi těmi počítači stane.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odstupující náměstkyně ministra financí Simona Hornochová a profesorka Vysoké školy ekonomické v Praze Alena Vančurová byly dalšími hosty Otázek, děkuji za vaši věcnou diskusi a těším se příště na shledanou.


Simona HORNOCHOVÁ, odstupující náměstkyně ministra financí /nestr. za ANO/
--------------------
Děkujeme za pozvání, na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.