CZ EN

Reakce na článek Hospodářských novin o „Zákonu proti trafikám“

Datum: 21.10.2015, autor: Peter Gabaľ, zdroj: Hospodářské noviny, rubrika: Události, strana: 03

Reakce MF:

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu 22. září 2015. Tvrzení, že by jeho úředníci neuměli takový zákon napsat, je tedy samozřejmě absurdní. Věcný záměr počítá s Výborem pro personální nominace složeného z odborníků, kteří mají nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti (například praxi s řízením společností, právem, audity). Navrhujeme, aby členové výboru nesměli být zároveň členy politické strany nebo hnutí, což by mělo přispět k „odpolitizování“ státních a polostátních firem. Současně ministerstvo předložilo návrh spočívající v zákazu pro poslance a senátory po dobu 4 let od skončení mandátu tyto funkce zastávat, aby eliminovalo potenciální praxi, kdy by tyto pozice mohly sloužit jako placené politické trafiky pro vysloužilé stranické funkcionáře či různé politické exponenty.

Věcný záměr předloženého zákona upravuje nastavení pravidel pro tzv. nominační proces osob, které mají zastávat funkci v řídících nebo dozorčích orgánech právnických osob s majetkovou účastí státu. Tato pravidla povedou k větší transparentnosti, spočívající například v povinnosti konání výběrových řízení, stanovení minimální lhůty pro zveřejnění výběrového řízení, zveřejňovací povinnosti (např. které nominanty ministerstvo předkládá výboru, písemné odůvodnění v případě, že se příslušný ministr odchýlí od doporučení výboru).

Tento věcný záměr prošel standardním meziresortním připomínkovým řízením, v jehož rámci mezi připomínkovými místy nebylo dosaženo shody. Připomínkovými místy byla nejen ministerstva, ale také další subjekty (například Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Czech Institute of Directors, Rekonstrukce státu, Komora auditorů). Veškeré případné nesouhlasné připomínky všech připomínkových míst byly rovněž předloženy do vlády tak, aby se s nimi všichni mohli seznámit a aby o nich mohlo být diskutováno. Ministerstvo financí zdůrazňuje, že nejvýraznější neshodou je samotná otázka, zda je nutné upravovat problematiku zákonem, nebo zda nepostačuje exekutivní varianta, tj. úprava prostřednictvím usnesení vlády. Ministerstvo financí, a i tedy ministr financí, se kloní k úpravě problematiky na zákonné úrovni.

Prezentované informace o připomínkovém řízení jsou rovněž velmi nepřesné. Například Ministerstvo financí doplnilo věcný záměr o požadavky na osoby navrhované do těchto funkcí a MPSV z připomínky citované v hospodářských novinách již ustoupilo a považuje ji za vypořádanou. Pokud se jedná o MPO, MV a MO, tito společně s Úřadem vlády – místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace, nesouhlasí s pojetím zákonné varianty. MF prostřednictvím tohoto věcného záměru v žádném případě neříká, že dosavadní výběr vykazuje kriminální rysy, ale upozorňuje na negativní externality s touto oblastí spojenou, a snaží se přinést transparentnější pravidla a jistý stupeň právní jistoty jako preventivní opatření. Naopak v žádném případě nedochází k přesahu do soukromoprávní úpravy, zejména zákona o obchodních korporacích, neboť zákon má upravovat nominační proces, nikoliv „obsazování“ těchto funkcí, které nadále náleží příslušnému orgánu podle zákona o obchodních korporacích.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.