CZ EN

Reakce MF na článek o výběru zástupce do Evropského účetního dvora

Název: "Skandál na obzoru? Český kozel bruselským zahradníkem"
Zdroj: ECHO24, datum: 19.10.2015, autor: Petr Holub

Reakce MF:

Ministerstvo financí považuje za nutné ohradit se vůči informacím v článku o výběru zástupce do Evropského účetního dvora.

Certifikační orgán Ministerstva financí je se svým velmi kvalitním a stabilním týmem dlouhodobou oporou Evropské komise v rámci systému čerpání evropských prostředků. Ministerstvo financí se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením autora.

Autor článku napadá Certifikační orgán Ministerstva financí v tom smyslu, že neověřoval kvalitu auditů Auditního orgánu. Základním pravidlem při řízení a kontrole prostředků z rozpočtu EU je tzv. zásada oddělenosti funkcí, kdy každý z orgánů implementační struktury plní svoje úkoly vymezené přímo aplikovatelnou legislativou EU. Ministerstvo financí plní jak roli Certifikačního orgánu, tak roli Auditního orgánu, přičemž oddělitelnost jejich funkcí je zajištěna tím, že tyto role jsou svěřeny různým sekcím ministerstva, které jsou řízeny různými náměstky.

Auditní orgán plní svoji roli nezávisle na ostatních národních orgánech, metodicky je pak přímo řízen ze strany Evropské komise, která jeho práci dozoruje a prověřuje. Právě výkon Auditního orgánu pak byl ze strany Evropské komise a Evropského účetního dvora v letech 2010 - 2012 nejvíce napadán a spolu s dalšími připomínkami Evropské komise vedl k dočasnému pozastavení čerpání prostředků z některých evropských fondů. Legislativa EU vylučuje, aby Certifikační orgán jakkoli ověřoval či přezkoumával kvalitu auditů Auditního orgánu. Naopak Certifikační orgán musí dle požadavků Evropské komise při své práci zcela respektovat výsledky auditů Auditního orgánu. Certifikační orgán vždy postupoval řádně a v souladu s legislativou EU a pokyny Evropské komise pro výkon své funkce, přičemž kvalita jeho činnosti nebyla nikdy ze strany Evropského účetního dvora zpochybněna.

Není tak pravdou, že náměstek Gregor byl spoluodpovědný za zastavení proplácení evropských dotací ze strany EK v roce 2012. Nebyl totiž nikdy odpovědný za oblast auditů, ale pouze za výkon funkce Certifikačního a platebního orgánu. Z této pozice se také v roce 2012 významně podílel na úpravě systému dle požadavků EK a znovuobnovení plateb z rozpočtu EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.