CZ EN

Místo nestabilního prvku získají obce vyšší podíl na dani

Článek: Ministerstvo financí nachystalo past na obce - Zdroj: Echo24.cz | 14.12.2015 | Rubrika: Politická aréna | autor: Vladislav Vilímec

Reakce MF:

Ministerstvo financí se zásadně ohrazuje proti tvrzení, že nachystalo past na obce tím, že podpořilo senátní pozměňovací návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Naopak, obce dlouhodobě požadují zrušení 30% podílu na DPFO z přiznání, protože většina z nich je na něm ztrátová. Ve skutečnosti tento podíl zvýhodňuje pouze 23 % obcí a zbylých 77 %, což je zhruba 4 800 z 6 252 obcí, nedostává nic. Jedná se tudíž o prvek zcela nesolidární. Dokazuje to i řada stížností ze strany obcí, které Ministerstvo financí spolu s Finanční správou pravidelně řeší.

Požadavek na zrušení tohoto parametru byl od loňského roku podrobně diskutován na pracovních skupinách k RUD a zazněl dokonce i ze strany Sdružení místních samospráv. Důvodem jeho zrušení je skutečnost, že se jedná v systému RUD o velmi nestabilní prvek, který v čase vykazuje značnou proměnlivost, a to jak na celostátní úrovni, tak zejména na úrovni jednotlivých obcí. Právě na úrovni obcí nelze předpovídat jeho finanční efekt, protože meziroční změny v objemech, které převedly konkrétním obcím finanční úřady, se pohybují až ve stovkách procent, a to jak směrem nahoru, tak i dolů. Jinými slovy, jednotlivé obce mají na této složce RUD jeden rok relativně vyšší inkaso, zatímco následující rok podstatně nižší, nebo dokonce záporné. To se odvíjí od toho, kolik zaměstnanců si podá daňové přiznání, kolik živnostníků ukončí svou činnost, jak vysoké daňové odpočty či paušály si uplatní, zda se do obce přistěhuje např. ředitel velké mezinárodní firmy a odvede tam daň z kapitálového majetku (např. z dividend) apod. Proto nelze spočítat konkrétní číslo, které by ukázalo dopady zrušení tohoto parametru. To je jen další důvod, proč tento nestabilní prvek ze systému odstranit.

Z analýzy dopadů, kterou provedlo Ministerstvo financí, vyplývá, že ztráty nad 1 mil. Kč by se měly týkat asi patnácti obcí. Nicméně pouze u dvou z nich se jedná o ztrátu cca 3 mil. Kč na daňových příjmech, což je ve vztahu k jejich celkovým daňovým příjmům zcela marginální. Pro úplnost je třeba dodat, že autorem zmíněná obec Kdyně se nenachází ve skupině obcí, pro něž by měl být pozměňovací návrh Senátu nevýhodný. Ministerstvo financí je přesvědčeno, že celkový dopad senátního návrhu je pro obce jednoznačně pozitivní jak po věcné, tak i po finanční stránce, neboť na místo nestabilního a nepredikovatelného prvku, získají vyšší podíl na DPH, u které lze do budoucna očekávat progresivní růst.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.