CZ EN

Vláda schválila rozpočet pro příští rok

Rozhovor s Janem Gregorem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 22.9.2014 | 21:05 | Pořad: Ekonomika


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Pondělí, 22. září, den, kdy vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2015 a také den, kdy se na to podíváme podrobněji. Jak jsem řekla, vláda schválila návrh státního rozpočtu, schodek má naplánovaný na 100 miliard korun. V tom je započítáno mimo jiné snížení DPH, rušení zdravotnických poplatků, zvýšení důchodů a platů nebo podpora investic. Kabinet ale oznámil i změny v letošním rozpočtu a o těch nám teď poví kolega Miloš Minařík, Miloši, hezký večer, jaké změny se tedy týkají toho letošního rozpočtu?

Miloš MINAŘÍK, redaktor
--------------------
Ano, vláda se totiž rozhodla trochu uspíšit to zvyšování platů, které plánuje na příští rok. A původně měli dostat přidáno státní zaměstnanci o 3,5 % až od ledna, teď to bude až od listopadu. Ještě lépe na tom budou policisté, vězeňská služba a další členové bezpečnostních složek státu, kteří dostanou teď 3,5 % a od ledna pak ještě 1,5 %, dohromady tedy pět. Vláda si to může dovolit kvůli lepšímu výběru daní. V letošním rozpočtu totiž ušetřila nebo našla zhruba miliardu korun, které právě může použít na tyto platy.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
My si teď rozpočet pro příští rok necháme podrobněji vysvětlit jeho autorem Janem Gregorem, náměstkem ministra financí pro rozpočet. Vítám vás u nás. A také nás bude zajímat pohled podnikatelů. Proto je tady Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, i vám hezký večer. Pane náměstku, je to dostatečně ambiciózní plán, 2,5 % růstu, 100 miliard minus?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet
--------------------
Určitě se nám podařilo v rámci přípravy státního rozpočtu snížit plánovaný deficit ze 120 miliard na 100 miliard. Zároveň jsme dokázali na výdajové straně zapracovat některá opatření pro podporu růstu české ekonomiky, z velké části na podporu domácí poptávky a zároveň v posledních chvílích se nám podařilo zohlednit reakci na ukrajinsko-ruskou krizi, takže si myslím, že je to maximum možného v rámci daného časového prostoru.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Hanák přikyvuje, znamená to, že slova ministra Babiše na tiskové konferenci, že všichni včetně zaměstnavatelů souhlasí, jsou pravdivá. Jste spokojeni s tím, jak rozpočet vypadá?

Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Tak je potřeba říct několik parametrů, první: Ano, my nemáme žádnou připomínku ke stomiliardovému schodku a věřím, že to bude do 3 % nebo dokonce že to bude výrazně lepší.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Odhad je 2,3 % HDP.

Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Růst HDP vláda opravila z dubnových 2 % na 2,5 v červenci, tak to je také pozitivní zpráva. Co jsem rád, přístup pana ministra financí, je vidět, že to je vynikající podnikatel a chápe, co to je rozpočet, že nám dal základní čísla už v červnu, čili my jsme měli prakticky do září, do tripartity tři měsíce na to, abychom si to prostudovali a promysleli. Co se týče příjmové části, ta je trošku opatrnější podle růstu výběru daní v letošním roce. Já chci věřit slovům pana ministra financí a za rok si je připomeneme, že bude lepší výběr daní, že se bude méně krást, že budou udělána opatření včetně pokladen a já nevím, čeho všeho a bude to mít část přínosů 2015 a hlavně 2016, takže to je ta pozitivní část. Co se týče výdajů, tak já jsem velice rád za výdaje pro jakýkoliv růst, a to tam je. V dopravě, v oblasti, Státní fond dopravní infrastruktury, růst ze 71 na 94 miliard, to je velmi dobrá zpráva.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
A v roce 2010 byl na 96.

Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Dobře, tak to byla velká vzpomínka na minulost. Mezi tím byla velká bída, takže já mám obavy, abychom těch 94 miliard vyčerpali, protože přeci jen ty legislativní překážky, které jsou trvale kladeny panu ministrovi dopravy.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Připravenost staveb.

Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Připravenost staveb, výkup pozemků, liniové stavby a hlavně EIA to jsou velké výzvy pro vládu na rok 2015.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Chápu to, že podle vás tady je rozpočet správně prorůstový, přestože většina těch prorůstových investic, řekněme, jde do toho soukromého sektoru, platy státních zaměstnanců, navýšení důchodů, ulehčení rodinám s dětmi.

Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já rozděluji to, co jde do ekonomiky, jako co je pro ekonomiky, to znamená dopravní infrastruktura, slabá část rozpočtu je pro mě výzkum, vývoj, inovace, především v oblasti aplikovaného výzkumu. Náš požadavek na tripartitě byl navýšení 700 milionů TAČRu, vysvětlí určitě pan náměstek Gregor, jak nám vysvětloval pan ministr financí na tripartitě, že budou ještě nějaké přesuny mezi rozpočtem ministerstva průmyslu a obchodu a podpora tady toho aplikovaného výzkumu, ale zatím jsme nespokojeni.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Dejme tedy prostor to hned teď vysvětlit. Budeme pokračovat v tom, co jste třeba nespokojeni později. Výzkum, vývoj, inovace, tam se pořád ten rozpočet drží, řekněme kolem 27 miliard korun a dokonce mírně klesá, i když teď viděli jsme, navyšujete v řádech stovek milionů.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet
--------------------
Máte pravdu, že výdaje na vědu a výzkum v posledních pěti letech se pohybovaly, čistě národní výdaje, mezi 26 a 27 miliardami, aktuálně tedy z českých prostředků jde o 26,8 miliardy. Pokud započítáme i ty evropské prostředky, tak se blížíme 35 miliardám. Nutno dodat, že vláda zároveň rozhodla o posílení 900 milionů z letošního rozpočtu do oblasti vědy a výzkumu a v příštím roce zároveň počítá, že v rozsahu zhruba 600 milionů bude hledat dodatečné zdroje v rámci načerpaných položek, takže si myslím, že se ve výzkumu pomalu začne dělat pořádek tak, aby ten efekt…


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tam ty peníze nemůžete prostě naplánovat dopředu, proč musíte počítat zrovna v takové kapitole s něčím, že se to tam přesune v průběhu roku?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet
--------------------
Je to z důvodů, že existuje celá řada výzkumných center.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Anebo není výzkumníků tolik jako státních zaměstnanců a důchodců a možná navíc ta doba, kdy teď jsme tedy před komunálními volbami a volbami do senátu prostě nahrává tomu. Já, kdybych si vzala do úst slova prezidenta Zemana, ten říká: investice nemají hlas, aby mohly hlasovat, tudíž nejsou tak atraktivní před volbami.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet
--------------------
Z toho nepolitického pohledu je to způsobeno tím, že se rozestavěla celá řada výzkumných center. Ty mají spojené náklady a je potřeba to nejdřív detailně posoudit a poté rozhodnut, která ta centra mají důvod nebo možnost dlouhodobě existovat a která nikoliv.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Hanáku, můžeme pokračovat v tom výčtu, který jsem přerušila.

Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já jen ještě doplním, že ta udržitelnost těch nových center bude nepředstavitelný problém a garantoval ministr financí na tripartitě. Že si nechá udělat podrobný rozbor, která centra opravdu budou udržitelná. Já se ještě vrátím k tomu Státnímu fondu dopravní infrastruktury, je tam nový první prvek a z toho já osobně mám velkou radost jako odborník na dopravu a dopravní infrastrukturu, že vláda z obavy, aby se nevyčerpaly prostředky, poskytne v úvodní fázi dvě až tři miliardy krajům na silnice, druhé a třetí třídy a na mosty. To je strašně dobrá zpráva, protože to je velká slabina národní dopravní infrastruktury. Potom jste říkala nebo podsouvala jste mi, že mám radost z těch platů a dalších sociálních výdajů. Já to těm lidem přeji. Odborové centrály vyhrály.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se tady musím zastavit. Velký spor byl o minimální mzdu 9 tisíc nebo 9200. Teď je 9200.

Jaroslav HANÁK, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
--------------------
Já se nechci vracet. Já pořád tvrdím, že to byl politický handl a to byla příčina toho, proč zaměstnavatelé byli proti. Víc to nechci komentovat. Má nám dodat ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo financí rozbory, jak jsou v jednotlivých kategoriích, kolik je lidí, pracuje za 14, 16, 18, 20 a kolik je výrazně nad tím průměrem a pak se bavme pro stabilizaci podnikatelského prostředí o tom, jak nastavíme minimální mzdu na roky této vlády, té 2016 a 2017. K těm 3,5 % my jsme to neblokovali, vláda trošku populisticky prohrála s odbory, že to pustila od 1. 11., ale to je její politické rozhodnutí. Já osobně jen říkám, že já si nejsem jistý, jestli je moudré, aby všech 422 tisíc státních zaměstnanců dostalo rovněž 3,5 % a bezpečnost něco navíc. Nejsem si jistý, jestli to je správně takhle to řešit.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Předpokládám, že tady se bude pan náměstek obhajovat, že on není ten politický, kdo to rozhodl, nicméně dohromady to spojím s tím, přeci jen, nemohlo by být ambicióznější, aby stát trochu víc šetřit, nedával právě plošně tak velké přidání peněz státním zaměstnancům?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet
--------------------
My předpokládáme souhrnně, že příspěvek domácí poptávky k růstu ekonomiky bude zhruba čtyři pětiny a čistý export pouze 20 %, takže ta domácí poptávka bude v tom příštím roce velmi důležitá. Co se týče těch 3,5 %, tak zhruba 70 % z objemu prostředků půjde do tarifů a 30 % je určeno pro nějakou diferenciaci.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitá odpověď prezidentu Hanákovi.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet
--------------------
Někde uprostřed a navíc se vláda rozhodla, že přidá ještě 1,5 %, která půjdou tedy ozbrojencům a u ostatních zaměstnanců to bude na řešení dalších problémů a dopadů služebního zákoníku, či změny pohybu ve stupních.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy dokáže ministerstvo financí připravit vyrovnaný rozpočet, jaký růst k tomu potřebuje, když 2,5 stačí na 100 miliard minusu.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro rozpočet
--------------------
Tak já bych to nevázal na reálný růst HDP, tak myslím si, že to by mohlo být zavádějící a pokud to dobře půjde, tak do těch 3, 4, 5 let je možné se výrazně přiblížit vyrovnanému rozpočtu. Určitě bude potřeba přihlížet k těm makroekonomickým rizikům, které v současné době existují, což je ruská krize, bankovní sektor v Evropě a další faktory, takže tady jsme opatrní.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, oběma díky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář