CZ EN

Rozhovor s Robertem Pelikánem v LN dne 4.4.2014

Rozhovor s Robertem Pelikánem, ředitelem legislativního odboru MF.
Lidové noviny | 4.4.2014 | Rubrika: Domov | Strana: 3 | Autor: Kateřina Eliášová

Ministr financí odmítá poslat téměř půl miliardy na sanaci dolu Paskov. LN to řekl Robert Pelikán, šéf jeho legislativy. Protiví se tak přání ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z ČSSD, který peníze slíbil za podmínky, že OKD prodlouží těžbu na Paskově o dva roky a důl nezavře už koncem roku, jak vedení společnosti zamýšlí.


* LN Proč vlastně žádá ministr peníze na sanaci Paskova?


V materiálu, který se zabýval případnou pomocí státu horníkům z Paskova, se objevilo konstatování, že OKD mají na speciálním vázaném účtu rezervu na odstranění škod ve výši přibližně 25 milionů, což zdaleka nestačí. Odhad je minimálně 495 milionů, které teď chce ministr průmyslu po státu. Ministerstvo bylo v šoku, byli jsme přesvědčeni, že tam ty peníze jsou.


* LN OKD tvrdí, že to stačí, že zákon nařizuje sanovat „následky hornické činnosti na povrchu“...


Ten jejich výklad ve své podstatě znamená, že si mají vytvářet rezervy na to, aby vysadili stromky kolem šachty, a tu šachtu že můžou nechat být. To je absurdní.


* LN S tím vy nesouhlasíte. O co se opíráte?


Vycházíme z textu zákona, který říká, že se má vytvářet finanční rezerva na sanaci všech pozemků dotčených těžbou. A už od římského práva platí, že pozemek není jen povrch zemský, ale že je jeho součástí i prostor nad a pod povrchem. Nám z toho jasně vyplývá, že pokud mám provést sanaci pozemků dotčených těžbou, tak musím provést sanaci i toho podzemí. Nejde přitom jen o formální argument, ale jde o logiku věci. Ten, kdo nerostné bohatství, které mimochodem patří státu, těží, má rovněž zajistit, že z utržených peněz bude potřebná část dána stranou a na konci se použije na zahlazení všech škod, které se tím způsobí. Je to jednoduchá logika a já nechápu, jak někdo může přijít s výkladem, který tu logiku v elementární rovině popírá.


* LN Jak na vaši námitku reaguje báňský úřad, který má na těžbu dohlížet?


Zatím máme kontakt zprostředkovaný přes ministerstvo průmyslu a obchodu, které báňský úřad v jeho výkladu podporuje. Je třeba zdůraznit, že ten jejich výklad se o nic neopírá. Báňský úřad říká: My to takhle dvacet let děláme. Ale podle našeho názoru to dělá flagrantně špatně.


* LN Ministr Mládek trvá na tom, že téměř půlmiliardovou sanaci by měl platit stát. Kdo posoudí, kdo má pravdu?


Mě vždycky mrzí, když se cokoliv, co se týká interpretace zákona, tak nesmírně relativizuje. Stačí přece používat zdravý rozum, neexistuje důvod, proč by měl být zdravý rozum v právu zapovězen. V tomto případě výklad báňského úřadu považuji za zlovolný. To není situace, kdy bychom se přeli o několik možných výkladů jednoho zákona, každému musí být jasné, že když zákonodárce říkal dávejte si stranou peníze na sanaci, tak tím myslel dávejte si stranou peníze na to, abyste odstranili následky těžby, a ne jen vysázeli stromky kolem díry.


* LN Takže OKD porušují zákon?


Nepochybně. A musíme to chápat i tak, že i báňský úřad jedná v rozporu se zákonem a pokrývá svou nečinností protiprávní chování těžařů. Průšvih je v tom, že my nemáme právní páku, kterou bychom mohli donutit báňský úřad, aby se začal chovat jinak. Ten má v té věci svou kompetenci.


* LN Budete se jen přít o výklad zákona, nebo se budete soudit?


My žádné nástroje nemáme. Zákony jsou tu od toho, aby určily, co mají orgány státu dělat. Když to některý přestane dodržovat, je proti tomu stát bezbranný.


* LN Takže necháte ve vzduchu, že tady možná někdo porušuje zákon?


Jako ministerstvo financí nemůžeme dělat nic, můžeme jenom věřit, že se to téma stane věcí veřejnou, že se někdo probudí a řekne si, že se to takto nemůže dělat.


* LN A kdo by se měl probudit?


No báňský úřad. Není možné, aby to byl někdo jiný, to je jejich věc. Jestli je ovšem ochoten předstoupit před veřejnost a říct: „Ano, nám nevadí, že státu způsobíme škodu několik miliard.“ Pak nechť.


* LN Podáte na báňský úřad či OKD trestní oznámení?


Nedokážu posoudit, jestli to má trestněprávní rovinu, ale i orgány činné v trestním řízení čtou noviny. Pokud se dozvědí o spáchání trestného činu, mají povinnost jednat, nemusí čekat na formální oznámení.


* LN Máte nabito, jste si jistý svým výkladem?


My jsme si udělali právní rozbor a já jsem o něm skálopevně přesvědčen.


* LN Pokud obě strany trvají na své pravdě, kdo bude případně Paskov sanovat, až se zavře?


Zábavné je, že ministerstvo průmyslu vlastně nepopírá, že má těžař povinnost zlikvidovat doly, oni jenom říkají – o to je to absurdnější –, že on nemá povinnost vytvářet na to potřebnou rezervu. V jiném zákoně, který se problému týká, je řečeno, že pokud těžební společnost nesplní povinnost zlikvidovat ty doly, tak to na její náklady může zajistit báňský úřad, ale jen do výše rezervy. O to absurdnější je říkat, že ta rezerva na to není, když zákon říká, že ji na to má báňský úřad použít. Pokud OKD budou zdravou a prosperující společností, tak se nic špatného nestane, protože všichni uznávají, že mají povinnost na konci ty doly zlikvidovat, a oni je tedy snad zlikvidují. Problém nastane v situaci, kdy OKD nebudou mít na sanace peníze. Tomu má právě zabránit to, že v době, kdy je společnost zisková, se má vytvořit rezerva.


* LN Trváte tedy na tom, že půl miliardy ministrovi průmyslu nedáte?


Do OKD už nesmí přijít ani koruna. Protože celkový účet za její privatizaci je minus spousta miliard, nevíme přesně kolik – jestli 10, nebo 40. Domníváme se, že pokud do toho někdo má dávat peníze, tak ti, kteří ty peníze získali.


* LN Pokud se důl zavře, bude ministerstvo financí ochotno uvolnit peníze na sociální pomoc?


To je něco jiného. Samozřejmě v okamžiku, kdy vznikne sociální problém, stát musí nějak reagovat a hledat řešení. Dokonce to pak může stát peníze, ale ty musí být pro lidi, a ne pro OKD. Nicméně mi připadá pozoruhodné, že vlastníci OKD za námi přicházejí a poukazují na osudy lidí, když jsou to ti samí, kdo nesplnili svůj minimálně morální závazek prodat spoustě z těch lidí byty za zvýhodněnou cenu, tak jak to bylo při privatizaci domluveno. Oni naopak bezostyšně z těch lidí tyjí, když využili plně deregulace nájemného, a dokonce si do nájemních smluv prosadili pro sebe velmi výhodnou inflační doložku.


* LN Takže pokud OKD zavře Paskov, tak tam zbyde nesanovaná díra?


Když jsem se díval do veřejných analytických zpráv pro investory o situaci OKD po zveřejnění hospodářských výsledků za poslední kvartál 2013, tak jsem se dočetl, že pokud se něco nezmění, dojde podle výpočtů OKD likvidita někdy v prvním kvartálu roku 2015. Tento scénář znamená, že po OKD zůstanou díry v zemi.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.