CZ EN

Rozhovor s Lukášem Wagenknechtem o auditu v nemocnicích

Rozhovor s Lukášem Wagenknechtem, náměstkem ministra financí.
ČT 24 | 30.9.2014 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Hádka o nemocniční audity pokračuje. Ministr zdravotnictví požaduje, aby jeho kolega z financí vyložil karty na stůl a jasně řekl, co audity zjistily a jak důvěryhodní lidé je dělali. Andrej Babiš Svatopluku Němečkovi ale vzkázal, že mu nic neukáže, protože by porušil zákon a navíc zdravotnictví je pro něj pořád netransparentní. Dobrý večer u Událostí, komentářů. Do celé záležitosti se hodlá vložit i předseda vlády Bohuslav Sobotka. Ten ale až v době, kdy budou audity čerpání evropských peněz hotovy. Pak si předvolá oba hádající se ministry, Andreje Babiše i Svatopluka Němečka. Připomeňme, že na audity si stěžují ředitelé dvou desítek nemocnic. Podle nich byly kontroly, při nichž padly sankce v desítkách milionů korun, netransparentní a nestandardní. V krajním případě s tím půjdou i k soudu. Premiér Sobotka varuje, že v ohrožení je nejenom hospodaření nemocnic, kdyby musely vracet peníze, ale i čerpání peněz z Evropské unie. Sobotkovi se nelíbí ani to, že v souvislosti s audity se mluví o věrohodnosti ministerstva financí. Tak a v Událostech, komentářích náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht. Pane náměstku, dobrý večer, vítejte u nás.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Žádost o superaudit přišla v červnu 2013, to jste dnes říkali na tiskové konferenci. Audit začal v červenci 2014. Co se dělo ten rok?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak ta první komunikace byla opravdu na konci roku 2013 a byl to pouze prvotní požadavek.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Počkejte, na konci nebo v červnu? Já mám pocit, že pan Babiš mluvil o červnu 2013.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Byl prvotní dopis, který komunikoval ohledně problémů v integrovaném operačním programu. Na základě toho se potom následně komunikoval proces auditu, který byl plánován. To nebyl pouze jednodenní proces. Že bychom řekli, dnes jedeme na audit, uděláme ho a odejdeme. Tady potom v průběhu dalšího pololetí se plánovalo, jak bude probíhat audit, vybíral se vzorek a konkrétně se potom komunikovala i metodika samotného výběru projektu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili rok jste potřebovali na to, abyste to připravili a v červnu, v červenci 2014 to spustili.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ne, ne, ne. Potom v průběhu května tohoto roku přišlo pozastavení integrovaného operačního programu na základě požadavku Evropské komise. Ta vyhodnotila, že na základě indicií, které byly na základě jejich zprávy o fungování zdravotnictví a korupce ve zdravotnictví v celé Evropské unii a na základě i reportáže Reportérů ČT, která také komunikovala ohledně problémů jedné nemocnice, která byla také napadena korupcí, si vyžádá audit od ministerstva financí, který měl ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak počkejte, kdy si vyžádali ten audit? Odpoledne jste říkali, že audit si vyžádali v červnu 2013. Teď říkáte, že to bylo až po nějakých zprávách a po Reportérech České televize, tak kdy si vyžádali ten audit?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Konkrétní vyžádání bylo 25. 4. 2014. Vám tady můžu ukázat dopis Evropské komise, která si ho přímo vyžádala, kde je komunikováno, i které konkrétní věci se staly a které požaduje ověřit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Konkrétně které věci požadovala Evropská komise prověřit?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Vybraný vzorek auditů na základě průřezového vyhodnocení zdravotnictví, které je financované ze strukturálních fondů. To znamená, že řekla: tady máte pokyn od nás, udělejte audit, navrhněte metodiku, kterou my vám zkontrolujeme a odsouhlasíme, navrhněte vzorek, který vám my zkontrolujeme a odsouhlasíme, potom zauditujte. Dokud vy nezauditujete, tak neuvolníme čerpání v integrovaném operačním programu. To znamená, že v tuto chvíli ministerstvo financí zachraňuje čerpání /výpadek signálu/ programu a pokud my to nezauditujeme, neuvolní se peníze a nepotečou do České republiky.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobře, takže v červnu 2013 se vlastně nestalo nic, to není tak důležité, to byly nějaké prvotní kontakty, rozhodnutí je z letošního dubna, jestli tomu dobře rozumím.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Finálně byl pokynem dopis. Ano tento rok v dubnu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale vyberte si vzorek a rozhodněte si, co zkontrolujete, to nebylo cíl nebo to bylo cílené korupce?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ne, toto je audit, který má ověřit, jak funguje systém. To znamená, čerpá se správně? Nejsou systémové pochybení? A to ověříme ve dvou rovinách, na úrovni systémového řešení, to znamená, jak se poskytují dotace a pak na konkrétních projektech.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže to je normální standardní požadavek Evropské komise, aby se prověřilo, jestli je tady všechno v pořádku.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Přesně tak. Takové audity byly už v minulosti, to není první mimořádný audit, který tady probíhal ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ten se týkal i dalších zemí v Evropské unii?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Protože zdravotnictví je problematické všude.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě a Evropská komise může auditovat, kde chce, na základě vlastních pokynů. Nicméně u nás byla indikovaná velká míra a rizika korupce, proto ten audit zadala.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To byla indikována čím ta velká míra korupce?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Samotná Evropská komise si vyhodnotila ve své zprávě o korupci z konce minulého roku, že nějaké problémy jsou, má indicie z médií. Tady i v minulosti byly problémy. Například já jsem sám auditoval Krajskou zdravotní, velkou kauzu, kde bylo indikováno a kde bylo i de facto zkonstatováno, že se nevýhodně zneužily prostředky strukturálních fondů ve výši 120 milionů korun. Takže to není první případ, kde bychom už v tuto chvíli věděli, že je problém.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pan Cikrt v Interview ČT24 mluvil o tom, že ta zpráva o té korupci, že ta se sestavuje na základě pocitů v jednotlivých zemích Evropské unie, čili to se opírá o to, že my si tady myslíme, že se u nás krade v českém zdravotnictví. To není žádná kritika Evropské komise, parafrázuji pana Cikrta z Interview ČT24.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Já nemohu komentovat výstupy Evropské komise, ani mi to jako úředníkovi nepřísluší. Samozřejmě, jak sbírá informace, to je její věc, ale ta zpráva byla vydána, byl to oficiální dokument Evropské komise, schválený dokument, čili to konstatuje. Nicméně komise zadala ten audit realizovat na základě jejích podnětů. My jsme úředníci, kteří to musí pouze splnit. Tak to je. To znamená, pokud komise chce, aby se auditovalo, my to musíme udělat a ještě jednou opakuji, my v tuto chvíli zachraňujeme integrovaný operační program. Pokud to neuděláme, nebude se čerpat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, ano, tomu rozumím. Proč Evropská komise požaduje, nebo proč vy jste, když jste si mohli vybrat navíc, proč jste prověřovali něco, co už Evropská komise prověřila? To říkají ředitelé nemocnic.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Vzorek byl komunikovaný s Evropskou komisí průběžně. To se musíte zeptat v Evropské komisi, proč tyto audity chce auditovat, to je na ní. Pravděpodobně ..

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No ale vy jste je navrhli, jestli jsem tomu dobře ...

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Bylo to průběžně komunikováno. Nebylo to, že my řekneme tak to bude. A musíte se zeptat Evropské komise, proč ona sama tyto projekty chce auditovat. Je možné, že nevěří těm předchozím auditům, které tady proběhly.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jak je možné, že se ty informace dostaly ven takhle krátce před volbami z těch auditů, ještě neuzavřených navíc?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak tady musím zmínit také to, že my nemůžeme cokoli komentovat v průběhu auditu, porušili bychom zákon a ohrozili bychom čerpání strukturálních fondů.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak jak to, že je to venku, ta informace?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Byly předány prvotní návrhy auditních zpráv, které dostali příjemci a oni sami je mediálně prezentovali. To znamená, v tuto chvíli je to na straně těch příjemců, pokud oni prezentují vlastní zprávy, které mají, je to jejich věc.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A počkejte, vy vydáváte návrhy auditní zprávy? To neuzavřete celé a nekonstatujete potom definitivní závěr, na který jste přišli?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě, audit probíhá tak, že nejprve měsíc sbíráte podklady a auditujete dokumentaci. Potom 2 až 3 dny jste na místě u auditovaných, ověřujete věci, které jsou na místě ověřitelné. Potom vydáte návrh auditní zprávy, kterou projednáváte. My jsme v této fázi ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
S těmi účastníky.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ano, a v této fázi nyní jsme.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže to prozradili oni, oni, ministerstvo financí v tom nejede.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To, že auditoři dopředu mluvili o tom, že ty kontroly dopadnou špatně. To není pravda? To také říkali ředitelé nemocnic.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Já jsem u těch projektů na místě auditování nebyl. Nikdo si nestěžoval, v průběhu jsem nedostal žádnou stížnost na ministerstvo financí oficiální, pouze proběhla v médiích, de facto včera.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže lžou ředitelé nemocnic.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Nemohu konstatovat, ale nikdo si formálně ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No tak oni to říkají. Tak buď to tak bylo nebo to tak nebylo. Nikdo neříká pravdu.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Zeptejte se jich. Říkám, nám nikdo toto nesdělil, nikdo si nám formálně nestěžoval, bylo to pouze mediálně komunikováno.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Zeptáme se. Ostatně ve veřejném prostoru se objevila i nahrávka jednoho z auditorů, která naznačuje, že skutečně už dopředu mohlo být rozhodnuto o tom, jak audity mají dopadnout. Pojďme si ji poslechnout.

Michal PONIK, auditor ministerstva financí /Zdroj: Česká justice/
--------------------
Doufám, že ta zpráva vyjde dobře. Jako - ona nevyjde dobře, že jo, nemůže logicky vyjít dobře, ale jako to už není na nás. Ta zpráva musí odpovědět na něco, co apriori bylo špatně položená otázka. Jak je možný, že dochází k předražování?

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pro ministerstvo financí toto není důkaz toho, že už dopředu bylo jasné, jak ty audity mají dopadnout.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
V žádném případě. Ta nahrávka byla vytržená z kontextu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Z jakého kontextu?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Právě proto, že není celá. Už to samo o sobě je indicie toho, že to bylo účelové, nicméně bylo komunikováno na tom jednání, já jsem si to ještě ověřoval, na úvodu právě to, že jsme říkali příjemcům, nebo úředníkům ministerstva zdravotnictví a místního rozvoje, že komise právě zadala rizikový audit. To tam nezaznělo v té nahrávce. Ten audit je zadán právě na rizikové projekty, které mohou mít nějaký problém, a pak navázala ta komunikace. Takže to tady v této nahrávce není a můžu se pouze domnívat, že to je účelové, protože na rovinu řekněme si, je standardní, aby si úřednice nahrávali úředníky? To přece není normální.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Rizikový, rizikový projekt, na který se upozorní, je to audit na rizikový projekt. Doufám, že ta zpráva vyjde dobře. Ona nevyjde dobře. Logicky nemůže vyjít dobře, ale to už není na nás. Jak může dopředu, byť o rizikovém projektu říct, že nevyjde dobře?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ještě jednou zopakuji, je to vytrženo z kontextu. Tam nezazněla ta první část té komunikace.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To ten kontext jste doplnil, to, že jde o kontrolu rizikového ...

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Jistě a ten závěr je takový, že to není na nás, protože to bude to objektivní, ten audit bude objektivní, jak dopadne, tak dopadne. To tam na konci té věty máte. Ale zopakuji, to, že úředník nahrává úředníka jiného ministerstva, to je nonsens a to je jedna z věcí, která by měla být komunikována, tady se opravdu ovlivňuje a tlačí na výkon auditu samotného. Je to velice riziková věc. V roce 2012 kvůli tomu tady stály strukturální fondy celý rok. Ohrožujeme tady částku ve výši desítek miliard korun tím, že audit bude ovlivňován.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jednoznačně popíráte, že by bylo zadání, aby audity dopadly špatně?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě je to lež, je to nepravda. Byly zadány ze strany Evropské komise. Metodika byla zadána, vzorek byl zadán, komise nás průběžně kontroluje. My ty zprávy posíláme do Bruselu a oni se na ně dívají průběžně. To znamená, že oni všechno revidují. Není to tak, že by to někdo manipuloval. To v žádném ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Souvislost s volbami taky vylučujete?

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě. Opětovně se můžeme podívat na ten proces, jak probíhal. Bylo zadáno ze strany Evropské komise, na začátku června jsme zahájili samotný audit a má být finálně dokončen v polovině prosince. To, že byl uvolněn do médií v tuto chvíli, není naše věc. My bohužel za to nemůžeme, my jsme vázáni mlčenlivostí a já se pouze mohu domnívat o tom, jestli to bylo účelové nebo ne. Ale mně to nepřísluší.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Děkuju za rozhovor, pane náměstku, na shledanou.

Lukáš WAGENKNECHT, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Díky, na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.