CZ EN

Rozhovor s Jiřím Žežulkou, zástupcem ředitele GFŘ

Rozhovor s Jiřím Žežulkou, zástupcem ředitele Generálního finančního ředitelství.
Zdroj: Lidové noviny | 20.6.2014 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 12 | Autor: Miroslav Petr


Kobra, specializovaný útvar na odhalování závažné hospodářské kriminality, oficiálně startuje. Zástupci policie, daňové a celní správy dnes podepíší protokol o součinnosti při pátrání. Ve skutečnosti už ale kobra funguje od února a řeší momentálně tři závažné případy daňových podvodů. „S vybranou skupinou lidí od policie a celní správy už spolupracujeme. Zlepšení bude ve výměně informací. To je klíčové,“ hodnotí v rozhovoru pro LN vznik útvaru šéf daňové správy Jiří Žežulka.



* LN Co přinese kobra lepšího oproti předchozímu způsobu pátrání?

Podstatné je, že policie na spolupráci s námi vytvořila kapacity, má potřebný tým lidí. Mají prostor se věnovat kauzám, které potřebujeme společně řešit.


* LN Takže ta největší změna nastala na straně policie?

Myslím si, že ano. My jsme tuto činnost už dělali a měli jsme na ni lidi už připravené. Teď k tomu dostáváme velkého partnera a tím je policie.


* LN Ještě loni jste mi při jednom zátahu na dovozce nezdaněných pohonných hmot popisoval, jak vám spolupráce s celníky a policií dobře funguje. Najednou máte co zlepšovat?

Nikdy jsme neměli problém při komunikaci s celníky, to běželo výborně. Je to v rámci jednoho ministerstva. Ale někdy trochu vázlo předávání informací s orgány činnými v trestním řízení. Někdy se stalo, že informace mezi námi a jimi trochu vázly. A tohle odstraňuje vznik kobry. Je to důležité propojení mezi ministerstvem financí a ministerstvem vnitra.


* LN Můžete zmínit nějaký konkrétní případ, kde zaskřípala spolupráce s policií?

Pár těch případů máme, ale nebudu je jmenovat. Ono je to totiž logické. Policie má především zájem na rozbití té skupiny a potrestání pachatele. To je pro ni prioritní. Kdežto zájmem celní a finanční správy je zajistit co největší množství majetku pro stát. Teď je třeba tyhle dva zájmy dohromady spojit.


* LN Škodili jste si tedy navzájem?

Až tak ne. Když ale dá někdo přednost svému zájmu, může nabourat zájem toho druhého. A může se to stát oboustranně. Když my zajistíme finanční prostředky a vletíme do té skupiny dřív, než policie stihne nasbírat důkazy proti konkrétním pachatelům, tak jim zhatíme jejich řízení. Na druhé straně, pokud oni zatknou pachatele dřív, než my dokončíme daňovou kontrolu, nebo nám v rámci svého pátrání nesdělí podstatné informace, tak my nedokážeme zajistit z té skupiny plné množství peněz pro stát.


* LN Kolik lidí už nyní pracuje pro kobru?

Za finanční správu máme už vyčleněno deset lidí, ale kobra nebude mít nikdy ukončený počet pracovníků, protože vždy bude záležet na konkrétní řešené kauze a na tom, kolik lidí bude potřeba. Pokud bude kobra potřebovat ze strany finanční správy podporu 60 lidí, tak je dostane. Podobně u celníků i u policie.


* LN Kolik případů už kobra řeší a co konkrétně?

Konkrétně nemohu mluvit o žádném případu, všechny jsou ve stadiu vyšetřování. Nicméně dnes máme rozpracované tři velké případy a počítáme, že zajištění peněz z daňových úniků, zahájení trestního stíhání, případně zatčení některých lidí nebo zajištění majetku z trestné činnosti by mohlo proběhnout zhruba do měsíce nebo dvou.


* LN V čele Generálního finančního ředitelství jste nedávno vystřídal dlouholetého ředitele Jana Knížka. S jakou představou jste na tuhle pozici šel?

S tím, abychom trochu zlepšili pověst naší firmy. Dlouhodobě se potýkáme s tím, že naši lidé nejsou moc hrdí na to, že pracují pro finanční správu, a já bych byl rád, aby se této naší značce dostala, nebo možná i vrátila, prestiž, kterou si tato firma zaslouží. Protože jsme moderní firma, máme spoustu šikovných lidí – a nějak na to nejsme poslední dobou vůbec hrdí.

* LN Myslíte, že za předchozího vedení došlo ke zhoršení pověsti a prestiže finanční správy?

To ne. Ale vezměte si, že kontinuálně od roku 2009 je tato firma v procesu doslova revolučních velkých změn. Změnil se daňový řád jako základní profesní předpis, vznikl specializovaný finanční úřad, Generální finanční ředitelství, měnila se naše vlastní organizační struktura. Udělal se úžasný kus práce. Teď je potřeba firmu uklidnit a začít budovat hrdost na naše výsledky.

* LN Jaký máte nejdůležitější úkol?

Je například důležité začít řešit činnost finančních úřadů ve směru k daňovým kontrolám a vymáhání. V tom potřebujeme naši činnost ještě posílit. To je třeba problematika daňových kontrol v Praze. O tom se mluví často, a přestože nesouhlasím s tím, jak je to prezentované v médiích, tak všichni cítíme, že Praha je přetížená. Mým úkolem je vymyslet systém na to, abychom dokázali lépe stíhat řetězové karuselové podvody, a zároveň to, jakým způsobem budeme schopni pomoci těm ekonomickým centrům, jako je Praha nebo Brno.


* LN Zlepšit situaci v Praze, to znamená přijmout desítky nových lidí?

Já si to nemyslím.


* LN Jak jinak chcete zvládnout problém s nedostatečným počtem kontrol firem v Praze?

Ve druhé fázi budou noví lidé samozřejmě potřeba. Ale v první fázi si myslím, že jsme schopni v kontrolách v Praze hodně věcí zlepšit. Máme dnes mnoho mimopražských úřadů, které na poradách říkají – my už nemáme kam jít, my už nemáme co kontrolovat. Tak proč by tito lidé nemohli využít svůj potenciál pro to, aby šli udělat případy do Prahy?


* LN Praha je z pohledu výběru daně nejdůležitější?

Co si budeme povídat, jestliže výsledkem naší práce jsou čísla, zlepšení inkasa, zlepšení daňové morálky, tak ta finální bitva se odehraje v Praze. I kdyby všechny finanční úřady dělaly na maximum, nikdy nebudou mít šanci dosáhnout takových čísel, jako je možnost v Praze.


* LN Takže to je první úkol, který jste dostal od ministra financí?

Pan ministr řekl, že chce výsledky.


* LN On vám neřekl nic konkrétního?

Ne. On ukázal směr. A já jsem řekl „dobrý, já už asi vím kudy“. Takže teď momentálně jde o tu Prahu. Druhá věc je diverzifikace rizik ve vztahu k systému pro určování rizikovosti subjektů. Takže dobudování datového skladu finanční správy a určitá centralizace výkonu. Byli bychom totiž rádi, kdybychom část výběru subjektů k daňové kontrole dělali z centra. A abychom to dokázali dělat z centra, tak potřebujeme mít soustředěna data a nástroje pro jejich zpracování.


* LN Že byste z Prahy vybírali firmy, které se budou kontrolovat v regionech?

Přesně tak. Protože když uvidíme globální data, tak jsme schopni je porovnávat, detekovat anomálie, rizika, máme na to nástroje a byl bych rád, abychom se jako GFŘ podíleli z centra minimálně z třiceti procent na výběru kontrol. To dosud nešlo, protože ta data jsme neměli k dispozici. Musíme je tedy nyní dostat do centra a musíme je zpracovávat.


* LN Z jednotlivých 14 finančních úřadů si budete stahovat do centra vybraná data o firmách.

Ne určitě všechna, ale část určitě.


* LN A podle jakých kritérií si je budete vybírat?

Vybereme třeba údaje z daňových přiznání k DPH. Vezmeme si dlouhou časovou řadu a máme dnes predikční systémy na to, aby prověřily historii a řekly například, kde byl daňový únik. Řeknou také, že je možné, že bude v takových a takových jiných oblastech.


* LN Takže tímto způsobem budete vyhodnocovat všech 550 000 plátců DPH v Česku?

Ano. Je to určitě správný systém. Protože to má tu výhodu, že když odtrhneme částečně výběr kontrolovaných subjektů od lokálu, můžeme to udělat objektivněji, sofistikovaněji a zároveň jsme schopni dejme tomu překlenout i nějaké lokální vazby, které občas na finančních úřadech v regionech jsou.


* LN Takže finančním úřadům v regionech nedůvěřujete?

Tak to říci nejde. Ale nemůžu vyloučit, že někde existuje pracovník, který nehraje úplně pro nás. Ale už jenom jako prevence jde o to, pomoci tomu kraji a zároveň osvobodit činnost úřadů od těch lokálních vazeb. Není lehké chodit na kontrolu v místě, kde bydlíte.


* LN Řetězové podvody s DPH v síti propojených firem jsou dalším hitem daňové správy posledních let. Berní úřad s jejich potíráním úspěšně začal už za předchozího vedení. Co vy v tomhle máte změnit?

Možná systém práce. Je ho třeba změnit a viděl jsem to z předchozí pozice, kterou jsem na daňové správě zastával. Dělá nám problémy dát dohromady názory jednotlivých finančních úřadů nebo územních pracovišť. Protože ten karuselový podvod je založen na tom, že to je síť, propojená přes celou republiku. Máme tam zapojeno třeba sedm nebo osm finančních úřadů a každý může mít na konkrétní případ jiný názor. Chci, aby finanční úřad, který odkryje daný podvod, mohl udělat kontroly od A do Z bez ohledu na to, do jaké působnosti jednotlivé články karuselového řetězce patří.


* LN Není při řešení těchto podvodů podstatnější rychlost než to, který úřad se bude případem zabývat?

Samozřejmě. Ale to spolu souvisí. Plánujeme v rámci legislativních změn opatření, které nám umožní rychleji detekovat jednotlivé daňové úniky. Což je třeba projekt tuzemského souhrnného hlášení. Je to věc, kterou jsme viděli na Slovensku, oni tomu říkají „kontrolný výkaz pre účely DPH“. Funguje to tak, že daňový subjekt spolu se svým daňovým přiznáním dává správci daně i evidenci pro účely DPH, kterou dnes vede a kde má faktury na vstupu – a pošle i na výstupu. Když tohle budete mít od všech plátců v rámci republiky, tak jste schopný detekovat našimi systémy začátek i konec. Během několika dnů.


* LN Co to bude znamenat pro ty firmy?

To, co daňový subjekt už dneska ze zákona vede, bude posílat finanční správě. Bude to o nastavení elektronické komunikace. Nemělo by to subjekty nijak mimořádně zatěžovat.


* LN Takže taková forma propojení účetnictví s finanční správou.

Spíš propojení evidence pro účely sestavení daňového přiznání. Součástí daňového přiznání bude příloha té evidence pro účely DPH, kterou daňový subjekt pošle elektronicky. My ta data vezmeme, vyčistíme, spárujeme mezi sebou. Nemělo by to být administrativně moc náročné.


* LN Vypadá to spíš jako další zátěž pro podnikatele vedle uvažovaných registračních pokladen.

Systém elektronické evidence tržeb poběží vedle toho. Každé elektronické zařízení, ať už je to registrační pokladna, počítač, nebo tablet, před vytištěním účtenky pošle data na web finanční správy.


* LN Takže každá večerka, sebemenší obchod v zapadlé vesnici bude muset být připojen na internet.

Ano. Je to otázka komunikace s mobilními operátory.


* LN Nebo také další komplikace pro podnikání.

Já myslím, že mobilní internet je už poměrně dost rozšířený. Chápu, že jsou oblasti, kde internet asi není, na druhé straně, když jsme se na to byli podívat v Chorvatsku, tak subjektů, které tam mají mimo tento systém, je asi jen patnáct. Když si vezmete, jak je Chorvatsko hornaté, jak to tam vypadá se signálem, tak se jim to povedlo. Myslím, že v Česku na tom nebudeme hůř.


* LN Z rozhodnutí Ústavního soudu musí zákonodárci do roka změnit systém vysoké, dvacetimilionové kauce pro všechny distributory pohonných hmot, což vyřadilo z tohoto byznysu 90 procent dosavadních distributorů. Mezi nimi většinu rizikových bílých koní, spojených s podvody, ale i poctivé podnikatele, kteří prostě na kauci neměli. Jak zásadní je podle vás tak vysoká kauce pro eliminaci velkých karuselových podvodů?

Kauce a další související opatření byly první projekt, který ukázal, že k eliminaci tak rozsáhlých podvodů nestačí měnit jen daňové zákony. Systém zafungoval a pomohl. Byl to jednorázový účinný lék. Respektuji nález Ústavního soudu, nicméně je to pro nás velká komplikace. Ministerstvo financí už dva dny po zveřejnění toho rozsudku sestavilo pracovní skupinu, která připravuje nové znění tohoto zákona.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář