CZ EN

Nepřesnosti v článku o regulaci cen ve vodárenství

"Zlatý byznys vodáren. Až třetina z faktur je zisk"
Datum: 17.9.2014 Autor: Jan Sůra Zdroj: Mladá fronta DNES Rubrika: Titulní strana Strana: 01

Reakce MF:

Rád bych upřesnil tvrzení v článku „Zlatý byznys vodáren. Až třetina z faktur je zisk“, podle kterého je způsob regulace cen vody nedostatečný.

Ukazatel relace zisku k jakékoliv nákladové základně, tak, jak je prezentován v článku, není a nemůže být v žádném směru určující pro cenovou regulaci. Ta je založena na zahrnování zisku odvozeného z návratnosti vloženého kapitálu vlastníka, popř. provozovatele. Lze předpokládat, že vyšší procento zisku k nákladům je dosahováno u tzv. smíšeného modelu provozování, kdy provozovatel neuplatňuje jako náklad nájemné za pronájem infrastrukturního majetku (neplatí jej) a tím se mu výrazně sníží nákladová základna. Současně i takovýto provozovatel je podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinován vytvářet fond obnovy tohoto majetku, kdy v případě větších investic je nezbytné budoucí zdroje vytvářet ze zisku. Všechny tyto vlivy působí na rozdílnost v článku prezentovaného ukazatele, který má pouze orientační vypovídací význam. K tomu samozřejmě přistupují další faktory ovlivňující nákladovost, jako jsou hydrologické podmínky, druh a dostupnost vodních zdrojů (podzemní voda, povrchová voda) a řada dalších.

Právě důsledné odvozování výše zisku od vloženého kapitálu, jak stanovují pravidla regulace cen v tomto odvětví, může přispívat k rovnoměrné tvorbě zdrojů a k lepšímu porovnávání výsledků vodárenských firem. Významným příspěvkem k udržování reálné cenové úrovně je i důsledné provádění veřejných soutěží na provozování vodárenského majetku.

Do budoucna Ministerstvo financí předpokládá větší využití benchmarkingu vodárenských společností k limitování některých nákladových položek v závislosti na efektivitě jejich vynakládání odvozené z nejlepších podniků v oboru, což bude stimulační prvek pro snižování nákladovosti a tedy i cen této důležité komodity. O vhodném nastavení způsobu regulace jedná Ministerstvo financí se všemi relevantními resorty.

Martin Pros
náměstek ministra financí pro Mezinárodní vztahy

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.