CZ EN

Náměstkyně Hornochová: Každým rokem toho odhalíme víc

Rozhovor se Simonou Hornochovou, náměstkyní ministra financí. 
Zdroj: Blesk | 22.10.2014 | Rubrika: Politika | Autor: Vladimír Barák

Jak se daří státu odhalovat daňové úniky?

Hodnota odhalených daňových úniků se rok od roku zvyšuje, a to hlavně díky cílenému vyhledávání a kontrole rizikových daňových subjektů, díky častějším kontrolně exekučním akcím a v poslední době i díky společným zásahům týmu Daňové kobry. Věříme, že díky cílené práci s daty, posílené prevenci a novým nástrojům, jejichž zavedení navrhujeme, bude tento trend dále posilovat.

Byla již schválena nějaká opatření týkající se odhalování daňových úniků?

Zlepšení efektivity výběru daní a zamezení daňovým podvodům patří k nejdůležitějším prioritám současného vedení Ministerstva financí a tomu odpovídá i množství opatření, která již byla připravena a schválena, anebo se intenzivně připravují. K opatřením, která již přinášejí výsledky, patří například uzavření dohody o spolupráci v rámci boje s daňovými úniky s Ministerstvem vnitra, tzv. Kobry, která již vyšetřuje daňové podvody a vykazuje pravidelné úspěchy. Vláda již také schválila zavedení povinnosti plátců DPH vést tzv. kontrolní výkaz (párování faktur), který pomůže zamezit daňovým podvodům, zefektivní výběr daní a zjednoduší postavení poctivých daňových poplatníků, a které je právě projednáváno v Poslanecké sněmovně. V rámci novely zákona o DPH bylo schváleno rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) na dodání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a laptopů, či dodání surových či polozpracovaných kovů aj. Vláda již také schválila novelu zákona o spotřebních daních upravující podmínky pro nakládání se zvláštními minerálními oleji a pro vydání povolení pro účely spotřebních daní s cílem umožnit Celní správě včas odhalit rizikového chování subjektů, které může vést ke vzniku daňových nedoplatků, popřípadě daňových úniků. Během působení ministra financí Andreje Babiše se podařilo dojednat a podepsat několik důležitých mezinárodních dohod v rámci boje s daňovými úniky (FATCA, dohoda o výměně informací s Bahamským společenstvím aj.).

Co ministerstvo v této problematice ještě chystá?

K nejdůležitějším opatřením patří příprava projektu elektronické evidence tržeb (EET) a související účtenkové loterie, od jejichž zavedení lze očekávat dodatečný výnos pro veřejné rozpočty více než 10 mld. Kč ročně. Dohodli jsme se na základních parametrech zákona a dokončujeme jeho text, který předložíme do legislativního procesu. Souběžně probíhá příprava návrhu technického řešení, tj. vybudování IT systému finanční správy. Kromě omezení šedé ekonomiky je cílem systému EET narovnání tržního prostředí v české ekonomice. Poctiví podnikatelé v řadě oborů nejsou schopni cenově konkurovat těm, kteří neplatí daně. Chceme, aby podnikatelská sféra měla nastaveny rovné podmínky a řádní podnikatelé mohli daně platit, aniž by tím ohrožovali své podnikání. Dále je připravován například vznik centrální evidence účtů u ČNB, který významně zjednoduší analytickou práci Finančního analytického útvaru MF, nebo zákon o prokazování původu majetku, jehož cílem je posílení kompetencí správců daně s ohledem na možnost postihovat nezdaněné příjmy.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář