CZ EN

Ministerstvo financí podporuje finanční vzdělávání

"Půjčky, půjčky, melou dokola už i prvňáci"
Zdroj: Právo | Datum: 15.9.2014 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 01 | Autor: Jindřich Ginter

Reakce MF:

Jindřich Ginter ve svém článku spojuje oblast dluhů s neznalostí finančních pojmů našich dětí. Rád bych upozornil na skutečnost, že se touto problematikou zabývá i vláda České republiky, která v Národní strategii finančního vzdělávání definuje úkoly ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti. Jedním z nejdůležitějších cílů bylo začlenění finančního vzdělávání povinně do škol. Od roku 2009 je povinná výuka základů finanční gramotnosti pro studenty středních škol, od roku 2013 pro žáky základních škol. Česká republika se tak stala jednou z prvních zemí na světě, v níž se toto podařilo.

Ministerstvo financí jako zastřešující orgán finančního vzdělávání navíc nedávno spustilo portál finanční gramotnosti a finančního vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“ www.psfv.cz. Tyto webové stránky splňují principy nezávislosti, resp. nekomerčnosti a seznamují veřejnost se základními finančními pojmy a problémy a odkazují na stránky dluhových poraden a center, na které je možné se zdarma obrátit v případě řešení problémů mj. s rodinnými financemi, zadlužením, oddlužením a exekucemi.

Domnívám se, že tento portál je výborným zdrojem inspirace pro učitele i rodiče, kteří by měli dětem pomoci se v této problematice lépe zorientovat.

 

JUDr. Martin Pros, Ph.D.
náměstek ministra financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář