CZ EN

MF zveřejňuje údaje o počtech zaměstnanců státní správy pravidelně

"Průlom ve státní správě: zákon jde do finiše"
Zdroj: Pražský deník Datum: 28.5.2014 Rubrika: Česká republika Strana: 14 Autor: Kateřina Perknerová

Reakce MF:

Ministerstvo financí se ohrazuje proti tvrzení poslance Jana Bartoška v článku regionálního Deníku na téma zákona o státní službě, kde tvrdí, že Ministerstvo financí nebylo schopno poskytnout údaje o počtech lidí zaměstnaných v ústředních orgánech státní správy a informaci o výši jejich příjmů: „Z ministerstva financí se nám prostě nepodařilo dostat počet lidí zaměstnaných v ústředních orgánech státní správy a výši jejich příjmů…“

Ministerstvo financí každoročně předkládá do vlády, potažmo do PSP, v materiálu k návrhu státního rozpočtu informaci o počtu míst a objemu prostředků na platy zaměstnanců, stejně jako ostatních plateb za provedenou práci, a to nejen ústředních orgánů, ale také všech ostatních organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž platy jsou hrazeny ze SR a jsou regulovány vládou. Tyto údaje předkládá také ve státním závěrečném účtu. Zde je možno údaje, o nichž se v článku hovoří, čerpat, případně je možno si je vyžádat na MF.

Údaje za platy skutečně vyplacené jsou vedeny v Informačním systému o platech (ISP) a mj. kompletně předávány na MPSV. Tato data MF také poskytuje všem oprávněným žadatelům, předkládá k dalším analýzám a dále je využívá pro sestavení zákona o státním rozpočtu za platovou část.

Přesná data za počty „státních zaměstnanců“ (a objemy jejich platů) spadajících pod služební zákon nebylo možno předat, ale také o ně nikdo MF nepožádal, protože nebylo jasně definováno (do dopsání paragrafového znění), kteří zaměstnanci sem budou přesně patřit. Nebylo možné tato data shromáždit ani sledovat, dokud neexistoval zákonný důvod sledovat tyto zaměstnance z celé skupiny odděleně. MF nicméně podle současného paragrafového znění provádí propočty a z nich bude kalkulovat možné dopady na SR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář