CZ EN

MF připravilo podprogram na financování výstavby škol v nejkratším možném čase

"Do škol jde rekordní počet prvňáků. Obce pro ně nemají místa"
Zdroj: Aktuálně.cz | Datum: 29.8.2014

Reakce MF:

Ministerstvo financí se ohrazuje proti nepravdivé interpretaci o svém pochybení při přípravě podprogramu na podporu výstavby základních škol. Tvrzení autorky článku, že „úředníci Ministerstva financí loni zaspali“, nebo že „Ministerstvo vyhlásilo dotační program na pomoc obcím, který ale nedotáhlo ho do konce“, se nezakládají na pravdě.

Prostředky ve výši 300 mil. Kč na výstavbu škol v okolí velkých měst pro rok 2014 byly schváleny 19. prosince 2013 při projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2014 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Z toho vyplývá, že v loňském roce žádný program vyhlášen být nemohl.

Na základě schválení této účelové podpory Ministerstvo financí neprodleně zpracovalo dokumentaci podprogramu, která mj. stanovila podrobná kritéria výběru žadatelů k zajištění transparentního a nezpochybnitelného výběru projektů a počátkem května vyhlásilo výzvu k předkládání projektů k financování. Z toho vyplývá, že Ministerstvo financí naopak připravilo program a veškeré jeho náležitosti během pouze cca 4 měsíců; což je ve srovnání např. s dobou přípravy evropských operačních programů (cca 2 roky i více) rekordně krátký čas.

Tato výzva se týkala obcí okresů Praha - východ a Praha - západ (oblasti nejvíce postižené suburbanizací). V rámci výzvy Ministerstvo financí obdrželo žádosti 24 obcí na projekty o celkové částce 765 mil. Kč, odmítnuto bylo pouze pět projektů, které nesplnily zadávací podmínky. Mukařov, který je v článku zmiňován, například získal dotaci téměř 29 mil. Kč na projekt v hodnotě cca 41,4 mil. Kč. Výběrovým kritériím vyhověly projekty 19 obcí za 700 mil. Kč. Částka 700 mil. Kč představuje celkovou hodnotu vybraných projektů, na jejímž financování se stát bude v souladu s pravidly podprogramu podílet ze 70%. Jedná se většinou o víceleté akce, jejichž realizace bude probíhat v letech 2014 – 2016.

Žádosti, kterým bylo vyhověno, jsou již registrovány v informačním sytému a postupně jsou vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace. S existencí programu se počítá v letech 2014 – 2016, přičemž každoročně mají být v tomto dotačním titulu k dispozici finanční prostředky ve výši 300 mil. Kč (tj. celkem 1,2 mld. Kč). Další výzvu plánuje Ministerstvo financí zveřejnit na přelomu září a října. Výzva bude rozšířena na celou ČR, aby mohly být řešeny i problémy obcí v dalších oblastech, které se potýkají s problémy suburbanizace.

Ministerstvo financí tedy rozhodně nezaspalo. Veškeré informace o projektu byly autorce článku včas zaslány a měly by jí být tedy známy. Ministerstvo financí vyjadřuje politování, že přes tuto skutečnost je článek, podobně jako v případě článku stejné autorky z dubna 2014, značně zkreslující.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.