CZ EN

Mezinárodní sankce

"Neviditelné sankce"
Fleet Sheet’s Final Word | Datum: 23.7.2014 | Autor: Erik Best

"Když přijde na uvalování sankcí na ruské firmy, Češi by chtěli, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Přáli by si působit jako vzorní evropští a transatlantičtí partneři, nejradši by ale nenarušovali žádné obchodní vztahy…"

Reakce MF:

Česká republika má v rámci EU standardně vypracovaný systém uplatňování mezinárodních sankcí, jehož funkčnost byla kladně hodnocena například i výborem Moneyval Rady Evropy.

Sankce přijaté EU v souvislosti s vývojem na Ukrajině a Krymu se v plné šíři uplatňují stejně jako sankce týkající se Sýrie, Íránu, Běloruska, Afghánistánu, Somálska, Zimbabwe a dalších z celkem cca 35 oblastí, na něž takové sankce dopadají.

Ministerstvo financí prostřednictvím svého Finančního analytického útvaru dohlíží na praktické uplatňování sankčních opatření, to znamená např. na to, aby všechny banky a další finanční instituce podle konkrétních požadavků evropského sankčního předpisu zabránily příslušným finančním operacím, zmrazili prostředky, atd., a samozřejmě i nahlásily FAÚ jak konkrétní případy uplatnění sankcí, tak i jakékoli podezření na porušení sankcí.

FAÚ pak řeší podezření na porušení těchto povinností a na žádost rozhoduje o výjimkách, pokud jsou v souladu se zákonem o provádění mezinárodních sankcí, přípustné. Podrobné informace k tomu, jak se konkrétně sankce mají uplatňovat, jsou na stránkách MF.

Na základě sankčních předpisů EU v souvislosti s událostmi na Ukrajině a Krymu nebyl dosud FAÚ hlášen žádný případ zmrazeného majetku sankcionovaných subjektů na území ČR a nebylo zjištěno ani žádné porušení stanovených omezení. Dosud nebyla ani podána žádná žádost o výjimku z těchto sankcí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář