CZ EN

Kdo bude od příštího roku platit DPH?

Rozhovor se Simonou Hornochovou, náměstkyní ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 11. 12. 2014 | 21:05 | Pořad: Ekonomika


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ještě před prezidentem se k zákonu právě teď vyjádří daňová náměstkyně ministerstva financí Simona Hornochová. Dobrý večer.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Dobrý večer.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
A Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobrý večer i vám.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Dobrý večer.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Paní náměstkyně, vy jste před ministerským angažmá působila jako poradkyně se specializací na firemní daně. Co byste teď poradila podnikatelům, kteří neví, zda musí příští rok, které už příští měsíc platit DPH?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Já myslím, že podnikatelé vědí, jestli budou nebo nebudou platit DPH. Sněmovna se sejde 22. prosince, aby odhlasovala tento zákon a ať už odhlasuje verzi senátní, kterou já osobně podporuji, nebo tu verzi původní, tak ten zákon prostě bude. Já tomu věřím.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pane Havlíčku, vědí všichni podnikatelé, zda budou platit DPH?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Podnikatelé už jsou zvyklí, že každý rok, vždycky v prosinci se diskutuje, co nastane nebo nenastane. V tuto chvíli většina z nich skutečně věří tomu, že ten nesmysl na těch 750 tisíc nebude schválen a že holt sněmovna půjde do práce 22., což se mi nezdá nic, nic mimořádného, spíš je zajímavé, že se diskutuje, že někdo v pracovní den do práce půjde. Mělo by se spíš diskutovat o tom, kdyby tam nešel. Takže nevidím na tom nic mimořádného, prostě se sejdou 2 dny před Štědrým dnem, odhlasují to, aspoň tomu chci věřit a dopadne to snad dobře.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
V reportáži, kterou jsme viděli, se ale mluvilo o nejistotě. Co teďka probíhá ve firmách? Co teďka dělají se svými ceníky?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak především se ve firmách v tuto chvíli pracuje, v tuto chvíli si firmy zabezpečují své zakázky, diskutují o příštím roce ve smyslu jejich rozpočtu a snaží se tyto věci vnímat spíše s určitým, s určitým nadhledem. Znova opakuji, drtivá většina firem je přesvědčena v tom, že to nakonec bude na tom 1 milionu, nicméně, kdyby to náhodou dopadlo na těch 750 tisíc, tak je to obrovská nezodpovědnost těch, kteří to, ať už připravují nebo vrací do toho, do té, do toho parlamentu, ale v každém případě toto by se dotklo velmi negativně velkého množství malých podnikatelů a dotklo by se to pochopitelně spotřebitelů, protože by stoupla cenová relace.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na to množství se zeptáme paní náměstkyně. Kolika podnikatelů se týká ten rozdíl 750 tisíc až milionu?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Upřímně řečeno, nemáme úplně přesná čísla, ale každopádně to budou desítky tisíc podnikatelů.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pane Havlíčku, jak vidíte další problém nebo další téma, které zákonodárci řeší, a to je vykazování, nebo kontrolní hlášení Finančnímu úřadu každý měsíc?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak pro nás je prioritou to, aby se daně nezvyšovaly. To, že se více tlačí na výběr daní, nám sice radost nečiní, na druhou stranu je to do určité míry i trochu pochopitelné. Pokud tento nástroj pomůže při výběru daní, i když z toho nejsme nadšeni, je to věc, která se dá přetrpět. Nicméně musím říct, že mně se docela líbí ten návrh, aby se to dělalo jednou za čtvrtletí. Myslím si pro fyzické osoby, čili pro živnostníky, že to je, že to je rozumnější. A firmy, čili s.r.o., nebo akciovky, by to dělaly na měsíční bázi, to se mi zdá jako celkem, celkem přijatelný návrh.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
My u tématu ještě zůstaneme. Daňová nejistota patří k největším problémům českých podnikatelů. Jistě se necítí ale ani firmy v zahraničí.

redaktor
--------------------
Daňová nejistota trápí podnikatele po celé Evropě. Nejvíc nespokojených je v Itálii, Francii a Portugalsku. Podle průzkumu společnosti Deloitte považuje v Čechách situaci za nepříznivou 71 % dotázaných firem. Největšími problémy jsou právě časté změny v legislativě, stanoviscích daňové správy a jejich nejednoznačnost. Nejlepších výsledků naopak dosáhlo Německo a Rakousko. Průměr daňové nejistoty ve státech Evropy, Blízkého východu a Asie je 55 %.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pan Havlíček tady hovořil o tom, že se z jisté podnikatelské nejistoty, o které sice nerada slyšíte, stal jistý folklór. Bude pokračovat, budou daňové změny pokračovat i v příštím roce, co se týká daně z přidané hodnoty?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Všimněte si, že i z výčtu těch států je poměrně patrné, ve kterém státě existuje nejistota a ve kterých neexistuje. Tam, kde je obecně platební morálka v daních na poměrně vysoké úrovni, tam je i vysoká stabilita daňových předpisů. Ve státech, ve kterých je poměrně typické něco podobného jako v České republice, že je spíš standardem daňové zákony obcházet, tak se ty daňové zákony prostě musí průběžně přizpůsobovat tomu, co se na tom trhu děje. Takže my rozhodně neočekáváme změny daňových zákonů tak razantní, jako byly letos, protože letos navrhujeme ta zásadní opatření, která mají za úkol bojovat s daňovými úniky. Potom je skutečně potřeba stabilizovat prostředí a dát těm subjektům šanci, aby se na to přichystaly, aby si nastavily svoje systémy a aby si na ta opatření zvykly. Takže určitě ne. Nicméně Finanční správa a Ministerstvo financí budou dál operativně reagovat na situace, kdy daňové zákony prostě budou obcházeny a ta úprava bude zneužívána.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Já jsem teď možná zřejmě úplně nerozuměl vaší odpovědi. V příštím roce, budou se ze třech daňových sazeb, které nás čekají, stanou se z nich dvě, budete připravovat takový zákon?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Ze tří daňových sazeb se příští rok patrně dvě nestanou.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nemyslím tedy, že by přímo v příštím roce, ale jestli v příštím roce připravíte zákon tak, aby se opět řešila změna sazby s nadcházejícím novým rokem? To znamená na rok 2016.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Ne, rozhodně s tím nepočítáme. V plánu to není. Napřed je potřeba vyhodnotit ta opatření, která teď navrhujeme. Jestli se opravdu podaří vybrat daně, jakože já tomu věřím, protože ta opatření jsou velmi dobrá a ty nástroje jsou velmi silné, tak potom bude velký prostor pro to, abychom se bavili o snižování například té snížené sazby DPH a zesouladění zase na dvou sazbách.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pane Havlíčku, jak vám se líbí přijaté nástroje, nebo navrhované nástroje, kterými chce ministerstvo financí zlepšit výběr daně?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak jakýkoliv tlak, který se zvyšuje, tak logicky podnikatel z toho nemá nikdy žádnou, žádnou radost. Ale my nemůžeme být jenom kverulanty. Ono opozice to má hrozně jednoduché v tom, že může všechno shodit, všechno zkritizovat a ono se v podstatě jí nestane vůbec nic. Pro mě je důležitý uhrát výsledek. Pro nás je důležité prostě dohodnout se na absolutních prioritách a potom můžeme i drobně ustupovat. Priorita je jednoznačná - nezvýšit daně. Ať už tím, že je nezvýším, nebo tím, že se třeba nebudou aplikovat různé odečitatelné položky, to znamená, že se nezakážou, anebo třeba tím, že se nesníží základ z DPH. Všechny ostatní věci jsou druhotné, čímž neříkám, že nás netrápí. No a o těch se musí postupně diskutovat. Tím, kde se dá udělat určitý ústupek, někde ne. Já pevně věřím, že tak, jak to ministerstvo financí teď nastavilo, že už je to finále, že to je konečné, máme i určitou prostě nepsanou dohodu o tom, že ten příští rok už by měl být výrazně volnější. No a že prostě ty firmy se budou soustřeďovat na to, aby pracovaly, aby odváděly daně, aby měly výkonnost a stát jim nebude komplikovat, komplikovat život.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pojďme se tedy vrátit k otázce, kterou jsme začali. Paní náměstkyně, je 11. prosince, jak budou za tři týdny vypadat daně?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Začnou platit novely, které jsme představili, které Parlament schválil a pan prezident podepsal. Od 1. ledna 2015 se mění zákon o daních z příjmů.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Já s dovolením, já s dovolením se zeptám trošku, já se zeptám trochu lépe. Máte potvrzeno od pana prezidenta, že novelu podepíše?

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Obávám se, že nemůžu hovořit za pana prezidenta. Ale já si myslím, že je pan prezident zodpovědný. Já už jsem to říkala v Senátu, já jsem přišla do státní správy proto, aby ty zákony byly kvalitní, a byť zaznívají jiné hlasy, tak tento zákon skutečně je kvalitní. Takže já věřím tomu, že pan prezident nebude mít důvod ho nepodepsat, ale nerada bych tady jakkoliv hovořila za pana prezidenta. To bohužel si nemůžu troufnout.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Já vám děkuju, že jste byli hosty Ekonomiky. Za ministerstvo financí Simona Hornochová, děkuji vám.

Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně pro daně a cla, ministerstvo financí
--------------------
Na shledanou.


Jan ČERNÝ, moderátor
--------------------
Za byznys Karel Havlíček.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Děkuju a na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář