CZ EN

Rozhovor s ministrem financí v pořadu Impulsy Václava Moravce dne 24.9.2013

Rozhovor s Janem Fischerem, ministrem financí.
Zdroj: Radio Impuls | 24.9.2013 | 18:00 | Pořad: Impulsy Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hezký dobrý večer vám všem. Spor o budoucnost Ostravsko-karvinských dolů, spor, který pokračuje. Jeho jádrem je uzavření dolu Paskov na konci příštího roku. Prezident republiky Miloš Zeman navrhl, aby společnost RPG Byty postoupila 44 tisíc bývalých bytů Ostravsko-karvinských dolů například Moravskoslezskému kraji. Z výnosů z bytů, které podle Zemana činí zhruba 1,5 miliardy ročně, by se financovala útlumová těžba v dole Paskov, který patří společnosti OKD. Premiér v demisi Jiří Rusnok k uzavření dolu Paskov a chování jeho vlastníků poznamenává:


Jiří RUSNOK, premiér v demisi
--------------------
Vlastnictví zavazuje, vlastnictví je nejenom jaksi svoboda podnikat a vydělávat peníze, ale také velká odpovědnost za zaměstnance a dopady toho podnikání na nejbližší okolí.Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo Rádio Impuls před třemi hodinami slova premiéra v demisi Jiřího Rusnoka. Náklady na těžbu uhlí na dole Paskov, který je jedním ze čtyř dolů v portfoliu OKD, převyšují tržní ceny suroviny. Nejen o tom bude řeč v rozhovoru s vicepremiérem, ministrem financí v demisi Janem Fischerem, který je dnes hostem. Vítejte, hezký dobrý večer přeji.


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Dobrý podvečer vám i posluchačům.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili právě díky posluchačům rádia Impuls. V průběhu dnes totiž posílali své otázky ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Máte-li však jakoukoliv otázku pro vicepremiéra, ministra financí v demisi Jana Fischera, stačí, když ji pošlete k nám sem do Impulsu. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMSek 774999888. Pane ministře, bylo to vaše ministerstvo, tedy Ministerstvo financí, které se v letech 90., ale i v uplynulých 10 letech podílelo na privatizaci Ostravsko-karvinských dolů. Máte jistotu, že dohody o privatizaci OKD jsou naplněny?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Především moje ministerstvo to naštěstí nebylo. Ono je to vždycky ministerstvo daňových poplatníků, kteří si jeho činnost platí, to je první věc. Druhá věc je samozřejmě tak, jak byly sjednány veškeré ty smlouvy, dohody, tak jak ten proces privatizace běžel. Já teď nechci hodnotit, jestli běžel dobře nebo špatně, já myslím, že privatizace v 90. letech nám, tam vykoukne ještě spousta čertíků, se kterými se stát a my všichni budeme muset nějakým způsobem vyrovnat a možná i finančně. A to není případ jenom OKD, to jsou i další věci.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O tom ještě bude řeč. Ale nařídil jste nějaký audit OKD, respektive jeho privatizace, naplnění těch závazků, které měly Ostravsko-karvinské doly vůči státu?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já jsem ho zatím nenařídil, ale nicméně dovedu si to představit. Protože je dobré připomenout i třeba posluchačům, nám všem, že když se prodával vlastně poslední podíl státu, dokončení té privatizace, tak z té smlouvy, nejen z usnesení vlády vyplývá závazek nabyvatele, že v případě útlumového programu a tam jsme nebo před tím jsme, v té situaci, bude to on, kdo na svá bedra převezme řešení sociálních a i ekologických důsledků toho útlumového programu. Takže opravdu je na akcionářích, aby se k tomu přihlásili.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ty záruky byly jenom na pět let.


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Byly sice na pět let. Já teda jsem tam těch pět let nečetl, já to čtu jako na delší horizont a jsem přesvědčen, že to platí doteď. A dokonce i bez toho bych si troufnul říct, že akcionáři mají o ten svůj podnik projevovat zájem v letech dobrých, ale i zlých.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Prezident Miloš Zeman navrhl, aby společnost RPG Byty postoupila 44 tisíc bývalých bytů OKD například Moravskoslezskému kraji a z výnosů bytů, které se ročně rovnají té útlumové těžbě v Paskově, tak pronesl Miloš Zeman i tato slova:


Miloš ZEMAN, prezident České republiky
--------------------
Navrhl jsem, aby z výnosů tohoto bytového fondu byl do roku 2016 financován onen zmíněný útlumový program.Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo Rádio Impuls před třemi hodinami slova prezidenta Miloše Zemana. Pokud by měl vicepremiér, ministr financí v demisi Jan Fischer, který je hostem dnešních Impulsů, protože ty byty jsou i předmětem stížností, které se řeší u Evropské komise, protože část nájemců podala stížnost právě k Evropské komisi, že způsob privatizace těch bytů byl vlastně nedovolenou státní podporou. Chystáte se tedy na audit privatizace OKD a věci s tím související?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Možná na OKD. Jestli přímo na to bytové hospodářství, ono je pravda, že to tam bylo podáno na Evropskou komisi několikrát. Ta to pak uzavřela s tím, že tam neshledala nějaké pochybení. Nicméně myslím, že ten nápad nebo návrh na využití výnosů z prosperující části toho celku a to je bytové hospodářství, že je rozumný a činí ten útlumový program sociálně snesitelnější. Je rozložený. My jsme několikrát na tom jednání dneska zopakovali, že nevoláme po sociální těžbě, to snad jsme natolik racionální, že v normálně fungující tržní ekonomice to nedává smysl. Ale sociálně snesitelný útlumový program, to je něco, za co se stát přimlouvá a prezident republiky nabídl to řešení, které já považuji za přiměřené.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ten audit tedy uskutečníte, těch smluv?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já nevím, jestli ještě stihnu uskutečnit já nebo jestli se toho chopí ten, kdo bude stát v čele ministerstva po volbách jako člen politické vlády. Ale jsem schopen o tom samozřejmě uvažovat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takové zadání dáte tedy?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Určitě budu chtít, ať už to bude formou auditu, prozkoumat všecky okolnosti té privatizace, uzavírání smluv.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy když jste mluvil právě o čertících, kteří ještě mohou vypadnout z té privatizace, tak jedním z těch čertíků, o němž referovala před několika měsíci Česká pozice, jsou záruky, které dal stát některým firmám právě přes Českou konsolidační agenturu. Jsou to ti čertíci, o nichž mluvíte?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Mimo jiné, mimo jiné. Tam jsou prostě na některé, jsou v rukou některých firem, jsou dneska samozřejmě pohledávky, které jdou za státem, kde stát měl určitou garanci. Bude se s tím stát možná muset vyrovnat. Zkrátka…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stát nebo ještě vláda v demisi, jejímž jste vicepremiérem?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já to nedovedu, ten proces, odhadnout, tu jeho časovou linku. Ale v každém případě toto může přijít, ať už to bude čekat tuto vládu nebo tu následující. Prostě některé hořké plody privatizace, na které jsme možná zapomněli, že je někdy budeme jíst, tak zkrátka budou na talíři.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Česká pozice před několika měsíci referovala, že může jít ještě o částku až 15 miliard korun. Je to realistický odhad?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já to nechci teď komentovat, já vládě tyto věci budu předkládat nejdříve v klasifikovaném režimu s tím, že potom ty hlavní částky, abych neohrozil ta jednání se zástupci těch věřitelů a podobně, takže nechci komentovat ta čísla. Ale mohu říct jenom, že to nejsou cifry malé. Ale těch 15 to zatím rozhodně není, tak.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno je to věc, která hoří a bude se jí muset zabývat v nejbližších dnech ještě Rusnokova vláda?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Je to věc dosti naléhavá a tato vláda k nim nemůže být lhostejná. Prostě je někam posunout na ty co přijdou takzvaně.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaká je pozice státu ještě v těch státních zárukách?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
No, tak tam je ... To byly záruky, které byly vydány kdysi na úvěry na trvale se obracející zásoby, na takzvané TOZy. Potom ty pohledávky Konsolidační agentura prodala, pak byly ještě dál předprodány. Ty prostě putovaly v několika balících, no a dneska samozřejmě máme na stole to, že někdo zkrátka se ozývá a žádá stát, aby to, co garantoval, tak aby zaplatil.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ministr financí Miroslav Kalousek svého času tvrdil, že pozice státu může být silná. A je silná tedy?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já doufám, že bude silná. Já doufám, že bude silná. Ale na druhé straně dům se kupuje i s dluhy a garance prostě tady byly, to je pravda. Že by z toho stát vyšel úplně zdarma, to teda slíbit nikomu nemůžu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže všem privatizačním závazkům, respektive možným pochybením a privatizačním závazkům ještě není v této zemi konec?


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já myslím, že konec není, to jsou ti čertíci, o kterých jsem mluvil, kteří můžou vyskočit. Nemusí z nich stát vyjít jakoby zadarmo nebo za 3,50 koruny to nebude.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to by se financovalo ještě z letošního nebo z rozpočtu na příští rok?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Podle toho, jak ta jednání dopadnou, jak se k tomu vláda samozřejmě postaví, jaké usnesení k tomu přijde a to nechci předjímat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A budete to předkládat v následujících dnech vládě?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Ano.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože už to nesnese odkladu?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Nesnese to odkladu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože vy musíte rozhodnout, zda se půjde do soudních sporů nebo zda to lidově řečeno stát zacáluje?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já už to dál nechci komentovat, říkám, budu to předkládat jako klasifikovaný dokument.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy se veřejnost to dozví? Protože sice klasifikovaný dokument, ale může to jít z peněz daňových poplatníků.

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Veřejnost samozřejmě bude informována tehdy, až vláda v tom rozhodne.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Což by mohlo být zítra?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Třeba.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hostem dnešních Impulsů vicepremiér, ministr financí v demisi Jan Fischer, protože už zítra bude také vláda hlasovat o státním rozpočtu na příští rok. Zvednete ruku pro rozpočet, pane ministře?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
No tak bylo to trochu divné, kdybych nezvedl. Bude to čtvrté kolo rozpočtové debaty, velmi tvrdé, což mě ale na druhé straně nepřekvapuje, já už nějakou rozpočtovou debatu jsem zažil jako premiér a jako šéf Statistického úřadu z té druhé strany barikády. Takže já samozřejmě chápu pocity a požadavky, s kterými kolegové rezortní ministři do té debaty jdou. Samozřejmě ne všem lze vyhovět, taky jsme ne všem vyhověli, na to prostě není, na těch původních 35 miliard navíc. Na druhé straně některé požadavky jsme byli schopni uspokojit a jsou tam takové věci, možná to je dobré si připomenout, že z rozpočtu počítáme navýšení, které se týká zreálnění cen, prostě dotace solární energie či jiných obnovitelných zdrojů, to znamená tři miliardy navíc do výdajů, ale na příští rok, pak už to bude v těch dalších po čtyřech miliardách. Ale na druhé straně počítáme s inkasem dvou miliard na příjmech ze solární daně. To je prorůstové opatření. Počítáme se 4,7 miliardami platby pro státní pojištěnce, čili to je ne těch chtěných 5,7, ani ne těch původně plánovaných nebo rozpočtovaných 3,7, ale je to mezi, těch 4,7. Kde jsme tu miliardu našli opravdu na straně úspor v jednotlivých kapitolách.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale nenašel jste peníze na odkup pohledávek za zdravotními pojišťovnami, 3,5 miliardy jste nenašel?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Ne, nelze najít všechno a říkám to na rovinu, všecko v rozpočtu najít najde. Tak, abychom udrželi deficit rozumný, abychom udrželi podíl deficitu na HDP a nespadli zase do procedury nadměrných deficitů, což by nám nesmírně zkomplikovalo život v Evropské unii s čerpáním strukturálních fondů mimochodem pro příští období.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Státní fond dopravní infrastruktury, navýšení o 4,5 miliardy korun nad původně navrhované 43 miliardy, projde to?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
To je dohodnuté, těch 4,5 miliardy, to jsou peníze, které jsou dílem evropské, z těch českých prostředků tam jde 1,3 miliardy, ale kromě toho si Fond dopravní infrastruktury převádí zhruba 14 miliard z roku 13 do roku 14. Takže já tak napjatou situaci v dopravě, jako ji třeba vidí rezortní ministr, já ji tak tragickou a dramatickou nevidím.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No protože vy jste ministr financí a navíc rezortní ministr kandiduje, tak musí získat voliče.

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
To já ne.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odboráři i zaměstnavatelé tvrdí, že návrh státního rozpočtu na příští rok málo podporuje růst ekonomiky. Připomeňme si páteční slova předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila.

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
--------------------
Ta kritika není namířena proti téhle vládě, ale spíš na to, jaká situace v naší zemi je a co jsme se tady za posledních pět dožili. Protože si uvědomme, že ještě dneska nemáme situaci z hlediska ekonomiky a růstu ekonomiky na stavu 2008. Že jsme se dostali v některých pořadích za pět let na místa, která nejsou hodná České republiky.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo v pátek Rádio Impuls slova předsedy nejsilnější odborové centrály v zemi Jaroslava Zavadila. Odbory kritizují to, že jste, pane ministře, postavil státní rozpočet na příští rok na ekonomickém růstu ve výši 1,3 procenta. Protože Českomoravská konfederace odborových svazů počítá s tím, že jde o příliš optimistický odhad, který nevyjde, protože ekonomika má podle konfederace v příštím roce stagnovat. Jste připraven na krizový scénář?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já se nebudu spořit o to, kdo má lepší křišťálovou kouli, kterou se podívá do příštího roku. Já říkám opakovaně, že…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odborům to ale vycházelo v těch uplynulých letech. Tak abyste…

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Tak já doufám, že jim to tentokrát nevyjde. Oni sami teda doufají, že jim to nevyjde, že jsou tak pesimističtí. Ministerstvo financí bylo v té poslední prognóze nebo predikci na 0,8 HDP na příští rok, opravdu velmi pesimistické. Na druhé straně Česká národní banka prognózuje na příští rok 2,1. Tady už vidíte tu obtížnost, jak se ty prognózy produkují, když čekáme tu úvrať v ekonomickém cyklu, kdy se nám ekonomika určitě nebo doufejme, že se budeme obracet. Spoříme se o to, jak se bude obracet, jak rychle, jak úspěšně. Ministerstvo financí skutečně mění teďko a zítra to bude zveřejněno, tu prognózu z 0,8 na 1,3. Já to považuji za realistické číslo a na tom jsou i kalkulovány rozpočtové příjmy. Ten rozpočet je mírně expanzivní, je určitě prorůstový v té chodbě, kterou jdeme a kterou vláda prostě zdědila. Prorůstový je, výdaje jsou vyšší mimochodem zhruba o 31 miliard, než byl rozpočet na rok 2013. I to už o něčem svědčí. Dovolili jsme si zvýšit o dvě procenta objem mzdových prostředků napříč kapitolami. To by mohlo i oživit spotřebitelskou poptávku.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže všichni státní zaměstnanci dostanou přidáno o dvě procenta?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
To je dobrá otázka, ne všichni. My nebudeme upravovat tabulky, my říkáme, do kapitol posíláme o dvě procenta navíc na objem mzdových prostředků a jak si s tím naloží rezortní ministři, komu přidají, to je úplně na jejich odpovědnosti. A tak si myslím, že je to správné.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč nepůjde tedy o plošné přidání u všech státních zaměstnanců o dvě procenta?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Protože si myslím, že diferenciace právě v příjmech, kdo si to zaslouží víc, méně, kdo byl dlouho potlačen, to má vědět ten, kdo spravuje kapitolu a má tedy. To je pohodlnější život, ne? Tabulka, všem zvýšíme plošně. Já si myslím, že tudy cesta nevede.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Státní rozpočet, respektive bitva, která se o něj odehrávala v těch předchozích týdnech, také počítal s tím, že se bude zvyšovat počet policistů a to o tisícovku. Dostane ministr vnitra v demisi Martin Pecina přidáno nejen na těch 39 tisíc policistů v tom roce letošním, s čímž se nepočítalo v roce příštím, že by ty peníze na 39 tisíc policistů měl, ale dokonce ještě tu tisícovku policistů navíc, což jsou zhruba čtyři miliardy? Takže dostane je všechny?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
My jsme se samozřejmě o to hodně prali a hodně spořili. On nedostane čtyři miliardy navíc, to opravdu nejde, ale dostane tu tisícovku v systemizaci, respektive se s ní počítá. A jak si naloží s těmi mzdovými prostředky, které tam dostane v rámci těch dvou procent plus nějaké prostředky pro něj navíc, je to asi netto 400 milionů, bude na něm. Takže musí si s tím poradit. Ale tu možnost má. Nebude muset propouštět, jak se toho obával a podobně, nabrané policisty a tak dále. Bude tam mít tisícovku navíc a bude na něm, jak je zaplatí.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdo, řekněme, nedostal a přitom dostat měl z vašeho pohledu nejen bývalého šéfa ČSÚ, ale zároveň i bývalého premiéra, který byl na mnoha vládách, když se podíváte na strukturu státního rozpočtu?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já myslím, že s ohledem na to, v jaké situaci jsme, že jsme v období očekávání křehkého růstu nebo křehkých očekávání, křehkého optimismu, mimochodem ten křehký optimismus, ten se týká celé Evropy, dokonce i celého světa. Já jsem teď byl na neformálním summitu ministrů financí a kromě jiného jsme se bavili o dalším osudu Evropy, o ekonomickém vývoji a ty prognózy jsou velmi střízlivé. Je to optimismus, ale velmi křehký. Evropská ekonomika je z mnoha důvodů ještě stále zranitelná. Tak já myslím, že…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď mluvíte právě jako předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil.

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Ne, tak pesimistický zase samozřejmě nejsem. Mimochodem ještě možná k té konfederaci nebo k odborářům, oni totiž měli, prezentovali na tripartitě názor, že bychom měli vlastně jít do nebo že bychom si měli troufnout jít třeba nad 3,5 procenta podílu deficitu na hrubém domácím produktu. To je pro mě něco, přes co prostě vlak nejede. To prostě nelze. Tak myslím, že jsme si to dobře vyjasnili. Nikdo nebyl poškozen v těch jednotlivých kapitolách, nikdo nemůže odcházet zraněný, ušlápnutý, zadupaný a tak dále. Myslím, že jsme všecky priority zhodnotili velmi poctivě, že zítra už bude prostor skutečně ten rozpočet přijmout, odhlasovat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rozpočet letošního roku, nakolik můžou být problémem nevyčerpané peníze z evropských fondů? Protože není to tak dávno, co Ministerstvo pro místní rozvoj varovalo, že až 30 miliard korun nemusí Česká republika vyčerpat z evropských fondů v roce letošním. Považujete to za riziko toho letošního státního rozpočtu, že by, když to hodně zjednoduším, mohl být schodek o 30 miliard vyšší, protože nebudeme čerpat evropské peníze?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Ne, tak podle těch propočtů, které my děláme a tak dále, tak zaprvé děláme všechna opatření, aby to těch 30 miliard nebylo. Na čele toho úsilí je právě ministr Lukl a já si myslím, že v tomto je vláda velmi dobře zkoordinovaná, to rozhodně nechceme připustit. A pokud jde o rozpočet letošního roku, tak já jsem hluboce přesvědčen, že ty základní parametry budou naplněny.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, vyčerpá Česká republika…

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Podle metodiky, ve které počítáme deficit, tak budeme na konci roku, jsem přesvědčen, s plněním rozpočtu v roce 2013 v zásadně spokojeni. Tam nevidím nějaké zásadní riziko.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
S jakou částkou tedy počítáte možných nevyčerpaných evropských peněz jako Ministerstvo financí, když říkáte, že 30…


Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Já bych ji teďko nerad odhadoval, bude to určitě méně. Ale teď bych tady nerad házel nějaká čísla, ze kterých byste mě mohl 2. ledna nachytat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Další otázka od posluchačů Impulsů, Miroslav Sedlář se ptá, že nedokáže jako laik pochopit, proč se nedají osekat, jak píše, takzvané mandatorní výdaje, tedy výdaje povinné ze zákona. Proč na to stát nemá? Proč se ty výdaje prostě nedají poškrtat, proč stát nemůže fungovat úsporněji?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Stát může určitě fungovat úsporněji. Mandatorní výdaje, to jsou výdaje, které stát platí na základě platných zákonů, ale i třeba usnesení vlády a mezinárodních závazků a podobně. Činí to přes 80 procent rozpočtu. Čili tam, kde má vláda to působení a může hýbat s těmi výdaji, tak je poměrně omezené. Mandatorní výdaje, to není něco pro tuto vládu, čímž se nechci alibisticky vyviňovat, ale ona prostě nemůže změnit ani tak rychle, ani na to nemá mandát, zákony, které zkrátka a dobře s těmi mandatorními výdaji souvisejí. Ono to není jenom o těch mandatorních výdajích, kde je gró samozřejmě sociální výdaje, důchody, sociální dávky a tak dále. Ale my prostě nevíme, jak vlastně má být kalibrovaná státní správa. V tom je problém. My jsme ji nikdy nereformovali, takže my vlastně si nejsme jisti, jak tam mají být organizované procesy, kolik je tam majetku, jak se s ním hospodaří, kolik vydáme, já vám třeba hrozivé číslo, stát přes všecky kapitoly dohromady vydává ročně přes 32 miliard na služby typu IT, právní služby. Samozřejmě taky za poštovné, ale gró toho je samozřejmě IT a právní služby. To stát dlouhodobě nesmírně vyčerpává, nemáme na to lék. Vždycky mám, kolegové ministři vám řeknou, já jim řeknu, tak to kraťte, oni řeknou, ale to je zamlouváno takzvaně, na to jsou dlouhodobé smlouvy.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale kdybyste pokračoval v pozici ministra financí, tak se podíváte tady na 30 miliard, které stát ročně dává do počítačových služeb a právních služeb?

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Mimo jiné určitě. Také bych se díval na to, na jakém majetku stát sedí, ty vztahy tady jsou, centralizované veřejné zakázky, nevím, proč má být na úvaze každého ministra, jaká si pořídí auta. Totéž platí i z ICT, s technologiemi a tak dále. Prostě mít tady nějakého centrálního domovníka, mohl by to být třeba Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo někdo jiný, aby rozhodoval, centrální organizaci takovýchto veřejných zakázek, tak jako je to v řadě jiných zemí.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Může tato vláda v demisi připravit takový materiál pro budoucí politickou vládu, že by Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl tím centrálním domovníkem…

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
To neslibuji, to opravdu ne. Ale některé podněty, jsme v Impulsu, tak impulsy můžu připravit nebo můžu je i dát vlastně do debaty třeba na poradu ekonomických ministrů, co třeba máme, jaké databáze od Centrálního registru administrativních budov, což jsou zařízení, abych tak řekl, státu, jak se v nich hospodaří, co nás kde co stojí a jak se to rezort od rezortu liší. Což je až teda nepochopitelné. Čili jde zeštíhlit fungování státu, nepochybně.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje Jan Fischer, host dnešních Impulsů a váš host, tedy posluchačů Rádia Impuls. Děkuji, pane ministře, že jste přijal naše pozvání a těším se příště na shledanou.

Jan FISCHER, vicepremiér, ministr financí v demisi
--------------------
Díky za pozvání, hezký večer.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takové byly Impulsy s Janem Fischerem.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář