CZ EN

Rozhovor s Ladislavem Minčičem: Bez balíčku je ohrožen výběr daní

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: Hospodářské noviny | 20.9.2013 | Rubrika: Česko | Strana: 9 | Autor: Kateřina Surmanová

Od ledna začne platit nový občanský zákoník. Kdyby zároveň s tím nebyly schváleny daňové zákony, které minulý týden odmítl Senát, hrozil by vážný výpadek ve výběru daní. „U daně z nemovitostí by šlo až o polovinu výnosu,“ říká Ladislav Minčič, první náměstek ministerstva financí, které připravuje zákonné opatření. Tím se má situace napravit.


* HN: Jak se promění balíček daňových zákonů?

Musíme reagovat na výtky, které padly v Senátu. A to bylo osvobození od daně z dividendy a zdanění investičních fondů. Zároveň je nutné reagovat na to, že Senát zamítl zákon o statusu veřejné prospěšnosti, na který v mnoha ohledech odkazuje novela zákona o dani z příjmu.


* HN: Senát odmítl i změnu v dani z nabytí nemovitosti. Chtěl, aby ji nadále platil i prodávající.

Hledáme techniku, aby v některých případech mohl být poplatníkem prodávající, jak je tomu dnes.


* HN: U fondů se zase senátoři báli, že vznikne vnitřní daňový ráj. Že firmy zneužijí nižší daně.

Cílem zákona původně bylo, aby v české ekonomice hrály významnější roli finanční služby. Návrh, který schválila sněmovna, přinášel řadu rizik. Řešení se netýkalo jen investičních fondů, které bychom tu rádi uvítali. V podstatě zakládalo daňovou úlevu pro daleko širší okruh podnikatelských subjektů. To bylo předmětem kritiky nejen Senátu, ale i ministerstva financí, a do zákonného opatření se to zcela jistě promítne.


* HN: Jaké praktické problémy by nastaly, kdyby daňové zákony nebyly do ledna schváleny?

Například nově podle občanského zákoníku se stavba stává součástí pozemku. Bylo by velmi problematické zvlášť zdaňovat samotné stavby. Zřejmě by hrozil až poloviční výpadek stávajícího výnosu daně z nemovitostí, která jde obecním rozpočtům. U spousty příjmů z transakcí by nebylo jasné, zda je lze danit daní z příjmu. V oblasti veřejného práva platí zásada, že při pochybnostech se rozhoduje vždy ve prospěch daňového poplatníka. Je takřka nepochybné, že v případných konfliktech by soud říkal, že si stát neuměl výběr daní zákonem ošetřit, tak nemá co chtít po lidech, aby nad rámec povinností jasně zapsaných v zákoně něco platili. Bylo by to velmi nedobré pro veřejné finance.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář