CZ EN

Reverse charge u DPH

Likvidace malých distributorů pohonných hmot v přímém přenosu
Zdroj: Česká pozice | Jiří Táborský | 7.10.2013

… Zhruba od poloviny srpna letošního roku platí nová pravidla pro zavedení reverse charge. Už není nutný souhlas všech členských států EU, stačí jen souhlas Evropské komise. Navíc komise musí rozhodnout do 30 dnů. Reverse charge zavedený touto cestou však může platit jen devět měsíců, pak musí být schválen výše popsanou cestou. Jinými slovy, o zavedení reverse charge jsme mohli teoreticky požádat, a vyhnout se tím zavedení kaucí, které likvidují malé distributory a nahrávají velkým subjektům. Ale nestalo se…

Reakce MF

V návaznosti na zjištěné rozsáhlé podvody ČR v únoru 2010 podala žádost o udělení individuální odchylky na možnost uplatňování reverse charge u dodání benzínu a nafty. Komise však žádosti nevyhověla s tím, že nepovažuje pohonné hmoty za vhodnou komoditu, u které by se měl uplatňovat reverse charge a doporučila podvody v tomto sektoru řešit jinými, konvenčními prostředky. V této souvislosti ČR v letošním roce zavedla řadu opatření v daňové oblasti i nedaňové oblasti (např. kauce při obchodování s pohonnými hmotami). Vyhodnocení účinnosti těchto opatření bude možné provést až po určité době.

U zavedení systému QRM (Quick Reaction Mechanism = Mechanismus rychlé reakce / proti podvodům v oblasti DPH/) na omezenou dobu (nepřesahující 9 měsíců) se jedná o opatření pro zrychlení procesu přijímání individuálních odchylek výhradně pro případy řešení náhlých daňových podvodů. Podmínka náhlé povahy podvodů je ve směrnici opakovaně zdůrazňována. MF má za to, že jednoznačné zacílení tohoto opatření na řešení náhlých, nově vzniklých podvodů jej neumožňuje použít v případech dlouhodobých podvodů, resp. u komodit, u kterých se členské státy potýkají s daňovými podvody dlouhodobě a opakovaně, jak je tomu u pohonných hmot v České republice.

Možnost použití QRM musí být již zahrnuta v příslušné legislativě (v zákoně o DPH). Změna zákona o DPH vyžaduje řadu měsíců na zpracování a projednání v připomínkovém řízení, aby bylo možno návrh předložit vládě ČR a následně Parlamentu ČR. MF má v současné době v plánu legislativních prací vlády úkol předložit vládě ČR návrh novely zákona o DPH do 31. prosince 2013 a návrh týkající se QRM bude možné zahrnout nejdříve do tohoto návrhu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.