CZ EN

Reakce na nepravdivá tvrzení Věcí veřejných ohledně regulace hazardu

Reakce na tiskovou konferenci Věcí veřejných konanou dne 12. února 2013.

Reakce MF

Ministerstvo financí důrazně protestuje proti výrokům učiněným ze strany Věcí veřejných na tiskové konferenci konané dne 12. února 2013.

Ministerstvo financí nesouhlasí s tvrzením, že jeho postup ve věci povolování technických herních zařízení, zejména interaktivních videoloterních terminálů, je od počátku nezákonný a že v této nezákonnosti pokračuje.

Původní usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 uložilo Ministerstvu financí upravit tzv. limity (maximální sázka, maximální výhra) u již vydaných povolení k provozování videoloterních terminálů a podobných technických herních zařízení, nikoliv však u povolení budoucích. Toto usnesení však pominulo nápravná opatření ve věci nerespektování obecně závazných vyhlášek obcí.

Vzhledem k uvedené vnitřní rozpornosti vládního usnesení navrhlo Ministerstvo financí jeho revokaci, předtím však o tomto úmyslu informovalo Veřejného ochránce práv s dotazem, zda vnímá obsah usnesení vlády č. 156 obdobně jako Ministerstvo financí. Veřejný ochránce práv ve své odpovědi ze dne 3. dubna 2012 Ministerstvu financí vyjádřil souhlas a navrhl korekce návrhu nového usnesení vlády, které mu Ministerstvo financí zaslalo k připomínkám. Odpověď Veřejného ochránce práv, včetně jím navrhovaných korekcí, byla součástí materiálu předloženého Ministerstvem financí do vlády ve věci revokace usnesení. Veřejný ochránce práv se tedy v otázce revokace usnesení angažoval spolu s Ministerstvem financí. 

Vláda dne 16. května 2012 přijala nové usnesení č. 347. Ministerstvo financí se zásadně ohrazuje proti tomu, že by novým usnesením bylo vzato pouze na vědomí vyrozumění Veřejného ochránce práv bez jakýchkoliv uložení povinností Ministerstvu financí. Ministerstvo financí v současné době vede stovky správních řízení, jejichž předmětem je posouzení souladu vydaných povolení s vyhláškami obcí. Ministerstvo financí postupuje v souladu s příslušnými procesními předpisy a rozhoduje tato řízení v souladu se skutkovým a právním stavem platným a účinným v době rozhodování. Pokud jde o úpravu limitů technických herních zařízení, je tato otázka řešena komplexně legislativní cestou, a to v návrhu nového zákona o provozování sázkových her, který je postaven na principu technické neutrality a odlišností limitů pouze v závislosti na společenské rizikovosti herního prostoru.

Ministerstvo financí se proto důrazně ohrazuje proti tomu, že by ve své činnosti, ať již v minulosti či v současnosti porušovalo právní předpisy a že mu k tomuto konání „dává zelenou“ i usnesení vlády č. 347. 

Důrazně se ohrazujeme proti lžím, že by MF podporovalo hazard, či v této oblasti zůstávalo nečinné. Jen za uplynulý rok se podařilo snížit počet videoterminálů téměř o třetinu, zrušeno bylo asi 20 tisíc povolení.

Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář