CZ EN

Pozastavené proplácení dotací EU. (Ne)čerpání evropských dotací.

Rozhovor s Miroslavem Matejem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 20.3.2013 | 20:05 | Pořad: Hyde Park

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Část evropských peněz je zase v ohrožení, ministerstvo financí totiž zastavilo proplácení u 5 operačních programů. 3 z nich spravují kraje, dva vláda, chyby jsou poměrně závažné. Ze hry například vypadávali ti, kteří v ní být měli a naopak zůstávali ti, co neměli mít na dotace nárok. Zakázky se různě dělily, přestože se to nesmí, a tak dále, a tak dále. Necháme v Bruselu zbytečně ležet nějaké peníze, protože je neumíme vyčerpat? Proč to neumíme a kdo se v dotacích Evropské unie vlastně vyzná. Evropské peníze můžete v Hyde Parku probrat s náměstkem ministra financí Miroslavem Matejem. Dobrý večer. Pane náměstku, dobrý večer, vítejte u nás v Hyde Parku, děkuju, že jste přišel.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Přeji taky dobrý večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak si připomeňme, ministr financí Miroslav Kalousek zastavil proplácení pěti programů, dvou ministerských a tří krajských.


/ Reportáž /

redaktor
--------------------
"Ministře Martine Kubo, ministře Kamile Jankovský, zastavuji proplácení projektů ve vašich programech, tedy programu Podnikání a Inovace a Integrovaném operačním programu. Ministr financí Miroslav Kalousek."

Petr HOLUB, redaktor, Aktuálně.cz /Studio ČT24/
--------------------
Právě ty dva ministerské programy, ty hlavní, tak ty byly sice pozastaveny ministerstvem financí, ale až na výzvu Evropské komise.

redaktor
--------------------
Reálně jde zhruba o 150 miliard korun, o další desítky pak v regionálních programech, těch je celkem 7. Praha na tyto dotace nárok nemá, podle měřítek Evropské unie je už příliš bohatá. Ministr financí zastavil proplácení v oblasti Jihozápad, Severovýchod a Moravskoslezsko. Už od loňska nic nedostávají programy Střední Čechy a  Severozápad, peníze tak jdou jen do programu Jihovýchod a Střední Morava. Podle ministerstva financí je chyba na straně hejtmanů, ti to odmítají. Hlavním koordinátorem pro využívání fondů Evropské unie je u nás ministerstvo pro místní rozvoj, které připravuje národní koncepci, podle ní se pak nastavují jednotlivé programy. Získání dotace z regionálního programu je velmi náročné, žadatel, tedy třeba obec, sportovní nebo kulturní sdružení vymyslí, co by chtěl například postavit. Najdou vhodný operační program a napíší žádost. Celý projekt pak podají do takzvané výzvy. To je časové okno, ve kterém musí dodat všechny dokumenty. Pro každou výzvu je předem vymezené množství peněz. Žadatelé i s přílohami odevzdávají stovky stran dokumentů, projekt pak posuzují hodnotitelé z regionální rady, kteří rozhodnou, kdo peníze dostane. Rozhodnutí tedy padne vždy na úrovni krajů. Kritérií je několik stovek. Během samotné realizace projektů musí žadatelé mimo jiné posílat monitorovací zprávy a plnit řadu požadavků, až zpětně jim je projekt proplacen. Následně musí 3 až 5 let výsledky projektů udržovat a dál posílat monitorovací zprávy. Projekty kontrolují nejdřív samotné regionální rady, které rozhodují o udělení dotací, další kontrola je z ministerstva financí, buď přímo nebo přes auditora. Ministerstvo financí pak kontroluje sebe samo, a to platí i u ministerských projektů. Vyšší kontrolní liga už je jen Evropský účetní dvůr, ten v loňském hodnocení ministerstvo financí pořádně zkritizoval. Český dohled prý selhal. Fungování je horší než na Sicílii. Ministerstvo financí se ale brání:

redaktor
--------------------
"Negativní hodnocení České republiky vychází z hodnocení stav v roce 2011 a systému, který byl v té době nastavena a na jehož změně se již v době auditu Evropského účetního dvora započalo po dohodě s Evropskou komisí."

Petr HOLUB, redaktor, Aktuálně.cz /Studio ČT24/
--------------------
Ty ministerské programy, že tam se přivírá oko a všechny ty problémy se nadále zametají pod koberec a nebýt dohledu z Evropské komise, tak by se zavíraly i nadále.

redaktor
--------------------
Další problémy jsou u programu doprava a životní prostředí, které řídí příslušná ministerstva. U nich hrozí, že se nestihnou vyčerpat všechny peníze.

/ Konec reportáže /
 

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To jsou tedy evropské dotace, operační programy, kterých je velké množství v České republice, teď tedy podle těch nejčerstvějších informací v pěti případech zastavené proplácení jednotlivých projektů v rámci těchto operačních programů. Pojďte to rozebrat v právě začínajícím Hyde Parku s ministerským náměstkem. Kontakty pro posílání vašich otázek najdete na našem webu
www.hydeparkct24.cz, teď se tam můžete podívat. Kromě kontaktů pod fotografií, tak také palce u jednotlivých otázek, když víte, že to je proto, aby některá z nich mohla mít větší šanci se do vysílání Hyde Parku dostat. První otázka, pane náměstku, už na vás míří a míří na vás z webu od Hany: "Kdo konkrétně zodpovídá za správné čerpání evropských dotací? Pokud je dotace ze strany Evropské unie odmítnuta z důvodu chyby, kdo je za takový amatérismus postižen a zda již byl někdo pohnán k odpovědnosti. Kolik k dnešnímu dni se bude muset vrátit Evropské unii?" Tak kdo konkrétně za správné čerpání evropských dotací odpovídá?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá. Dle legislativy Evropské unie za čerpání a za implementaci programu zodpovídá příslušný řídící orgán, zda byl.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A už se ztrácíme. Co to je řídící orgán? To znamená, v případě operačních programů, ať už regionálních, nebo těch na vládní úrovni, je to vždycky nějaká instituce?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Řídící orgán je instituce, která byla ustanovena Českou republikou pro implementaci toho kterého operačního programu. Buď se jedná o věcně příslušné ministerstvo nebo o regionální radu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Toho kterého regionálního operačního programu.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Přesně tak.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Trochu se snad nebudeme ztrácet v těch termínech, je to tedy opravdu velmi složité. To znamená, každý kraj nebo to sdružení krajů, to je, úplně neodpovídá to dělení, dělení České republiky, těch regionálních operačních programů je méně, ten kraj vytvoří výbor a ti odpovídají za to, jestli se v daném operačním programu správně čerpá?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Výbor regionální rady sestává ze zástupců zúčastněných krajů, je to nejvýše, nejvyšší politické grémium. Výbor regionální rady zřizuje Úřad regionální rady pod vedením ředitele, což je výkonný orgán, který nastavuje řídící a kontrolní systém a v podstatě exekutivně zodpovídá za to, jakým způsobem se čerpá a reportuje výboru.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A v případě těch ministerských programů je to nějaký odbor na příslušném ministerstvu a jeho vedoucí, ten za to odpovídá.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Přesně tak, na úrovni ministerstev je vždycky zvolen nebo určen odbor, který zodpovídá za řízení toho kterého programu. Nicméně samozřejmě v konečném důsledku je vždy příslušný daný ministr.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili nejvyšší pozici, tedy ministr, případně pak jsou to tedy jednotlivé regionální rady. Tak pokud je dotace ze strany Evropské unie odmítnuta z důvodu chyby, kdo je za takový amatérismus postižen a zda již byl někdo pohnán k odpovědnosti.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Samozřejmě, pokud se najdou chyby, ať už na úrovni národní nebo na úrovni evropské, pak nastává procedura odvodu za porušení rozpočtové kázně na daném programu, respektive na daném projektu a pokud počet těch chyb je vyšší než Evropská unie toleruje, což je v tuto chvíli hranice dvou procent, pak nastává takzvaná extrapolace, neboli finanční pokuta nebo korekce, chcete-li na celý program. Kdo za to zodpovídá samozřejmě na úrovni projektu, jsou to jednotliví realizátoři, zadavatelé, na úrovni programu se pak díváme na to, v čem nebo kde nastal ten problém v řídícím a kontrolním systému, kde jsou ty hlavní, hlavní slabé, slabé stránky.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili když je špatný projekt, tak ten, no, co když už ty peníze dostal, tak je musí vracet případně potom?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Samozřejmě. Pokud je, pokud, pokud peníze již dostal, což je většina případů, protože Česká republika předfinancovává jednotlivé projekty, ne ve všech případech, ale většinou, pak nastává ta procedura odvodů za porušení rozpočtové kázně.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Do státního rozpočtu.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Pokud, pokud se jedná o tématický operační program, který implementují ministerstva, pak do státního rozpočtu. Pokud se jedná o regionální operační program, tak se jedná o odvody přes jednotlivé regionální rady, ale potažmo do kapitoly ministerstva pro místní rozvoj, které předfinancovává dané programy, respektive ministerstvo pro místní rozvoj pak v dalších splátkách posílá méně prostředků.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže tam na to doplatí ten, kdo ten projekt realizoval a špatně ho udělal. A co na té vyšší úrovni, jak jste říkal, že potom se posuzuje, kde vznikly chyby v těch řízeních, v řízení projektů. Tam za to odpovídá kdo a už byl někdo postižen?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak jistě je vám známo, že jsme měli momentálně tři případy, jeden byl asi před rokem, před dvěma na Jihozápadu. Tam to, myslím, skončilo osvobozujícím rozsudkem a pak Severozápad, tam je to několik, už to číslo se blíží desítce obviněných a Střední Čechy.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tam je to známé jméno pana Kušníře v Regionálním operačním programu Severozápad.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
V podstatě všichni tři ředitelé úřadu byli.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Všichni tři ředitelé, ano, tam mají problém všichni tři ředitelé. Tak a kolik k dnešnímu dni se bude muset vrátit Evropské unii?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak to je trošku složitější otázka, než na první pohled vypadá. Ta pravidla evropské legislativy mluví o tom, že pokud je na pochybení upozorněno na národní úrovni, tak má členský stát, respektive daný řídící orgán možnost ty prostředky použít na jiné, nové projekty, které nejsou zatíženy těmi nesrovnalostmi, to znamená, v konečném důsledku se zatím do Evropské unie nic fyzicky nevracelo, nicméně ty projekty, které byly chybové, byly buď zafinancovány ze zdrojů těch jednotlivých příjemců, anebo byly z financování vyloučeny.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A když to bude na té vyšší úrovni, to zjištění té chyby, tedy nikoli na národní, ale na evropské, tak tam se děje co potom?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Pak jsou v podstatě dvě možnosti, buď Česká republika, daný řídící orgán přistoupí na finanční korekci, kterou stanoví Evropská komise.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To je to, co se teď řeší v Severozápadu, těch 2,5 miliardy?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Například Severozápad, přesně tak. A pokud tomu tak není, tak nastává procedura, která může v konečném důsledku vést ke snížení alokace, členský stát má pak právo jít na slyšení do komise, obhajovat se a Evropská komise pak vydá rozhodnutí.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Už se nám stalo, že byla snížena alokace v jakémkoliv operačním programu?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Z důvodu nesrovnalostí se toto ještě nestalo. Samozřejmě ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinátor pomoci aktivně sleduje čerpání a plnění jednotlivých priorit, jednotlivých monitorovacích indikátorů a po dohodě s příslušnými programy může, a taky navrhuje realokace, ale neznamená to, že, že celková obálka pro Českou republiku je tímto snížena.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To znamená, celých těch zhruba 780 miliard korun pořád ještě můžeme stihnout vyčerpat?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Je to přesně tak. Zatím, jak jsem již řekl, ty čisté korekce nebyly, otázkou je, jestli se to stihne.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
K tomu se určitě dostaneme v závislosti na otázkách našich diváků, to znamená, vyčerpat můžeme pořád ještě všechno a zatím jsme nemuseli vracet ani korunu.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Přesně tak.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Maximálně tak se stane, že když už to vypadalo, že se tedy vyčerpá ta část peněz, tak se zjistí, že ne a je menší čerpání, ale ty peníze pořád nám jakoby zůstávají.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Pořád zůstávají.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
I když je to chybný projekt?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Měli jsme několik případů, kdy, u projektu, kdy byly zjištěné závažné pochybnosti zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, anebo i v oblasti výběru toho samotného projektu, byl vyjmut z financování a místo toho se ty příslušné prostředky použily na financování jiných, nových projektů.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer, jste na telefonu Hyde Parku a pana náměstka se můžete ptát. Kdopak se ptá?
 
divák
--------------------
Dobrý večer, Pepa z Baště.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer, Pepo.
 
divák
--------------------
Já jsem se chtěl zeptat, pane náměstku, já, když to tak pozoruju, tak peníze, evropské peníze se čerpají nebo utrácejí. Proč se rozumně neinvestují? Proč stát, který má problémy s investicemi do infrastruktury, proč od začátku nesměřuje tyto peníze tímto směrem? Já, když to vidím, jak kolikrát se ty peníze prostě rozplývají, dostávají se do jako nesmyslných podnikatelských projektů, jo, přitom tady scházejí peníze pomalu, na co se podíváte, jo, a to je, jako, to je největší prostě korupční tunel, kterej snad u nás dneska je, to je to čerpání, to vaše čerpání těch evropských peněz. Otázka, otázka je teda to, proč stát nesměřoval od začátku ty peníze teda do investic do infrastruktury, kde scházejí, kam se podíváte.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, děkujeme, Pepo. Tak, pane náměstku, proč ty peníze nešly investičně do infrastruktury.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Děkuji za tuto otázku, opět, ta věc je relativně složitá, protože programování pomoci jednotlivých operačních programů v členských státech podléhá pravidlům Evropské unie a ta pravidla říkají, že určité procento prostředků musí být věnováno na projekty z takzvaného sociálního fondu, to znamená, nechci říct přímo na měkké projekty, ale na projekty, které nejsou přímo spojené s infrastrukturou. Na tomto omezení Evropská komise trvá, a dokonce v příštím programovacím období je velmi pravděpodobné, že toto procento nadále vzroste.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To jsou dotace tedy z Evropského sociálního fondu, to může být na některé sociální projekty a tak dále. Jenomže ta kritika potom třeba směřuje do toho, že se někde, že máme sice hezká dětská hřiště, ale nemáme se na ně jak dostat, protože tam nevede chodník nebo silnice. Vím, že to velmi zjednodušuji, ale tato kritika se objevuje i v tom, co píší naši diváci, tedy proč nemáme nejdřív spravené silnice a potom si nestavíme dětské hřiště? Když použiju tyto příměry.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Já myslím, že to je zcela relevantní otázka a můžu vás ujistit, že se tím vážně zabýváme, i když úroveň auditního orgánu jenom okrajově, protože to spadá do působnosti ministerstva pro místní rozvoj. Určitě během svých, během našich auditních činností přicházíme na různé projekty, které, ať jsou to dětská hřiště, ať jsou to golfová hřiště, různé wellnessy, hotely a podobně, které v podstatě už ze své definice křiví konkurenci, křiví tu hospodářskou soutěž. Ta otázka je složitá, protože na jednu stranu program jako takový byl schválen Evropskou komisí, nad dodržováním monitorovacích indikátorů, to znamená těch cílů, kterých má být dosaženo, dlí monitorovací výbor daného programu, nicméně ta lidová tvořivost je někdy vyšší, než, než by bylo žádoucí.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a nemělo by se ale stát, že ta lidová tvořivost neprojde prostě?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Já s vámi souhlasím, nicméně...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tedy jsou do budoucna konkrétní opatření, aby lidová tvořivost, a to dětská hřiště jsou proti wellnessům ještě asi relativně praktická záležitost, jsou do budoucna nějaká opatření, aby se tedy nestavily wellnessy a opravovaly se například silnice?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Je tomu určitě tak. Tento týden je u nás na návštěvě zrovna Evropská komise, s kterou se, se kterou se projednávají priority na nové programovací období a vím, že cílem ministerstva pro místní rozvoj je právě minimalizovat tyto excesy na co nejmenší míru.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale to se tedy bude týkat až toho nového programovacího období. Teď se to tedy ještě, to stávající, letos končící se ještě tedy prostaví v těch wellnessech a tak dále, tak zatím jsme /nesrozumitelné/ zhruba půlku těch peněz, to znamená, ještě stihnete zasáhnout v těchto penězích, v tomto programovacím období do roku 2013?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Je to otázka spíš na koordinátora pomoci, nicméně vím, že i tou medializací a těmi audity a vůbec celkovou situací v České republice v oblasti evropských fondů ta tendence realizace uvedených projektů značně klesá a myslím, že už i řídící orgány si uvědomovali, že není možné jít na tu kvantitu a v podstatě čerpat, jak řekl posluchač, ale dívat se i na tu kvalitu, na to, co to tomu kterému regionu přinese.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a vy jako auditní orgán nemůžete říct: "Ne, tak takhle ne, tady tenhle, na tenhle wellness se peníze nedají. Dejte je na něco jiného."
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
My máme v tomto relativně omezené možnosti legislativou. Jde o to, že my samozřejmě zkoumáme, zda daný projekt lze napasovat danou prioritní osu daného programu. Na to jsou řídícím orgánem připravované určité tabulky, jsou tam monitorovací indikátory, je tam zdůvodnění, je tam přínos pro region a pokud toto je zdůvodněno, tak my, i když se nám ten projekt třeba nemusí líbit osobně, nemáme jinou možnost jen říct, že z pohledu financování a dodržování evropských předpisů je to v pořádku.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Už se nám stalo, že třeba vy jste řekli: "Ano, tak tady jsou ty předpisy, tak nám se to sice moc nelíbí, předpisům to vyhovuje," že nám za to potom, lidově řečeno, vynadali z Bruselu. "Vy jste to špatně zhodnotili, tohle se platit nemělo." A bavíme se o těch vyčerpaných penězích, jak to Pepa nazval.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Co se týče výběru projektů, tak bylo tady pár, pár případů, ať už je to v oblasti vodních cest například v Operačním programu Doprava a pak samozřejmě známý program na Severozápadu, kde z důvodu netransparentních výběrů projektů byla stanovena dokonce i plošní korekce.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer, další z vás telefonuje do Hyde Parku. Můžete se ptát pana náměstka Mateje, kdopak se ptá?
 
divačka
--------------------
Dobrý večer, Mikešová, Štětí. Já bych.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer.
 
divačka
--------------------
Měla ten, takový dotaz. Pane náměstku, prosím vás, naše republika přece nějakou částkou taky přispívá do bruselské pokladny, můžete mi říct na příkladu třeba, já řeknu, dáváme 10 tisíc euro a dostáváme 12 tisíc nebo rozumíte mi, jak, co myslím? To je jedna otázka. A druhá otázka. Když se tohle všechno takhle spočítá a spočítají se náklady, platy úředníků, budovy, odvody za energii a tak dále, a tak dále, nejsme nakonec minusoví? Nejsou nakonec tyhle eurodotace prostě k ničemu, jenom nás vysávají a navíc nám Brusel ještě přikazuje, na co to máme dávat, třeba na věci, který vůbec nepotřebujeme? Kdo to tohle řídí? Kdo za to zodpovídá? Kdo nám to vysvětlí? Děkuju za odpověď.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, pane náměstku, kolik přispíváme, kolik dostáváme?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak čistá pozice je pořád pozitivní, to znamená, dostáváme řádově víc, než do rozpočtu Evropské unie platíme, a to jak v meziročním pohledu, tak i v tom pohledu víceletém odstupu do Evropské unie.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
O kolik víc dostaneme, než zaplatíme?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Je to v řádu několika desítek miliard. Teď přesná čísla nemám s sebou, nicméně ta, ta pozice je pravidelně, měsíčně sledována ministerstvem financí a je do ní, jsou do ní zahrnuty jak veškeré odvody vlastních zdrojů do rozpočtu Unie, tak veškeré příjmy z Unie, ta situace je momentálně taková, že, že se řadíme mezi jedny z největších čistých příjemců


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Budeme příjemci i v tom příštím finančním období od roku 2014?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Myslím, že ta pozice, i když bude asi malinko slabší, bude pořád na tý straně pozitivní, to znamená na straně čistých příjemců.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Když se to všechno spočítá, náklady, platy na úředníky a tak dále, není to nevýhodné pro nás čerpání evropských peněz? Brusel nám říká, na co máme peníze použít. Kdo to tedy tohle to všechno řídí a není to všechno tak drahé, že na tom nakonec proděláme?


Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Určitě ta administrativa je velice složitá, zaměstnává mnoho lidí, ať už v České republice, nebo v jiných členských státech, ať už v Bruselu nebo Lucemburku. To čerpání, respektive splnit pravidla čerpání tak, aby nedocházelo k chybám, je velice komplikované. Nicméně znovu opakuji. Platy úředníků a ceny energií se v tom celkovém, v celkovém součtu, nemají na celkový součet tak zásadní vliv jako spíš to, že se projekty realizují na věci, na které by to třeba nebylo tak nezbytné.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Podle údajů ministerstva financí, to vás jenom doplním, konkrétní čísla, ta čistá pozice České republiky v roce 2012 byla 73,8 desetin miliardy korun. Stránky ministerstva financí tam teď, to vidíme i na obrazovce, tam to můžeme najít.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Děkuji za doplnění.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Je to ten úplně poslední sloupeček. Tak na webu otázka další, Michal Basovník: "Kolik stojí ročně administrace dotací z fondů Evropské unie? Z čeho je financována, kolik lidí je v administraci zaměstnáno?" To navazuje na to, co se ptala paní Mikešová.


Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
V administraci je zaměstnáno několik tisíc lidí, ty výpočty, nevím, jestli jsou k dispozici, nicméně platy úředníků, kteří se zabývají implementací, jsou hrazeny z Operačního programu Technická pomoc, na který a na tyto platy Česká republika ze svých rozpočtů přispívá 15 %.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jako na všechny ostatní tedy projekty. Čili na to je speciální operační program, ze kterého se platí úředníci?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Je to speciální operační program, ze kterého se platí jak úředníci, tak se poskytují školení pro příjemce a jiná, jiná technická pomoc, která by měla zajistit to, aby to čerpání bylo, pokud možno, bezproblémové.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Spravuje ho ministerstvo pro místní rozvoj a teď, jestli jsem to dobře našel, Operační program TP, to by mohl být on, technická podpora jste říkal, tak tady je celková alokace podpory 5 miliard 838 milionů korun, to znamená, 5 miliard za celé, za celé to rozpočtové období nás tedy stojí úředníci, kteří spravují evropské dotace?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Jak jsem již řekl, jenom část prostředků z tohoto operačního programu připadá na platy úředníků, navíc tento operační program nebude na tyto priority zcela vyčerpán, je to ten vrchní limit a já dokonce mám informace nebo myslím, že ministerstvo pro místní rozvoj uvažuje i v případě potřeby o realokaci z tohoto programu na jiné věcné priority.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak zatím certifikována asi třetina, 29,4 % a proplacené prostředky 30 % v rámci tohoto operačního programu, které jsme zaplatili. Tak, web, Jiří: "Když zadávám výběrové řízení v rozsahu 400 tisíc, utopí mne případná kontrola na chybějící čárce ve větě nebo otočených hvězdičkách na vlajce Evropské unie. Když se doslova rozkradou milionů z fondů Evropské unie, nestane se nikomu nic, neprokázáno, odloženo. Co s tím uděláte?"
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tady bych si dovolil ne úplně souhlasit s tazatelem. Pokud je chyba v čárce nebo otočených hvězdičkách, rozhodně projekt nekončí, a dokonce tam nejsou stanovené, stanoveny finanční korekce ani odvody. Je pravdou, že v minulosti se stávalo za doby platnosti původních znění velkých a malých rozpočtových pravidel, že sebemenší pochybení vedlo k povinnosti řídícího orgánů nařídit odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 %, což vedlo k absurdním situacím, kdy teoreticky i z důvodu obrácené hvězdičky na vlajce EU mohlo docházet k odvodu, ať už 400 tisíc, nebo 400 milionů, které se pak složitě promíjely. Po novelách obou, po novelách obou předpisů již toto by nemělo nastávat. Jsou stanoveny, jsou stanovena závažná pochybení, nedodržení účelu a podobně a pak rozpětí porušení, rozpětí finančních oprav, případně určitých typů porušení.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To znamená, že to se, Jiřímu se to ale mohlo tedy stát nebo patrně se mu to stalo, když to tady píše takhle, že za otočené hvězdičky musel zaplatit 400 tisíc?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak já myslím, že se mu to asi nestalo, ale jak jsem již řekl, co se týče auditního orgánu ministerstva financí, v případě, že se přijde na pochybení v takzvané publicitě daného projektu, což jsou buď hvězdičky, plakety a podobně, tak daný příjemce má povinnost učinit nápravné opatření.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, to jste říkal, že se to odstranilo, to znamená, že ta chyba tady byla, ta už je odstraněna.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
A do chyb to nejde. Jak to bylo v minulosti, opravdu neumím, neumím říct.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A co uděláte pro to, aby se nerozkrádaly ty miliony z fondů Evropské unie a nic se nikomu nestalo?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak já s tím asi moc neudělám. Co se týče auditního orgánu, tak my samozřejmě poukazujeme na nesrovnalosti při implementaci jednotlivých projektů a programů a s řídícími orgány pak zpracováváme takzvané akční plány, které obsahují nápravná opatření. Tyto plány průběžně monitorujeme, sledujeme, nicméně ta primární zodpovědnost leží na řídících orgánech, aby, aby ty kontroly byly efektivní.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A vy neumíte přijít na to: "Tak pozor, tenhle ten program je divnej, tady nám ukradnou peníze."
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Samozřejmě, problém je.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Program, projekt, omlouvám se. "Tenhle projekt je divný, tady nám ukradnou peníze."
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Problém je v tom, že auditní orgán má oprávnění jít na kontrolu daného projektu až po vyžádání prostředků, až když jsou prostředky certifikovány. Je to až ten poslední stupeň kontroly na národní úrovni. Nicméně jsou tady i jiné možnosti, například certifikační orgán ministerstva financí taky provádí určité druhy kontrol a jako příklad můžu, můžu uvést projekt Krajské zdravotní na Severozápadu, kdy právě certifikační orgán ministerstva financí poukázal na nesrovnalosti ve financování a tento projekt nikdy neodešel k proplacení do Evropské komise.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Facebook: "Evropský účetní dvůr konstatoval, že Kalouskovo ministerstvo financí je nejhorší auditní orgán evropských dotací v celé Evropské unii. Jakou jste z toho vyvodili zodpovědnost, kdo odstoupil? Pocítil to někdo na platě nebo se opět rozdaly statisícové odměny?"
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak my jsme samozřejmě důkladně analyzovali příslušnou zprávu. Byla předmětem docela silných diskusí s Evropským účetním dvorem. Ta zjištění, která šla za otázkou, která šla za, ne otázkou, nezávislostí auditního orgánu, pak byla řešena i s Evropskou komisí. V návaznosti na to nastala ta centralizace. Samozřejmě v některých případech jsme měli odlišný názor na to, zda došlo k pochybení u konkrétního projektu nebo nedošlo. Jako příklad můžu uvést projekt nákupu tramvají v Brně, kdy nám řídící orgán prokázal, respektive příjemce dotace, že danou zakázku může plnit více firem, kdežto účetní dvůr trval na tom, že, že ta kvalifikační kritéria v tomto případě byla diskriminační a předem bylo jasné, že to může plnit jenom jedna firma. My jsme, my jsme dostali ujištění, že tomu tak není. Evropský účetní dvůr setrval na svém stanovisku a bohužel tady jsme se rozešli. Takových případů bylo víc.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a je to na to, aby někdo z toho vyvodil odpovědnost, anebo byly naopak příklady, kdy jste se shodli, že to je chyba, že je chyba na české straně a v tomto případě byla vyvozena odpovědnost?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Samozřejmě, samozřejmě, že jsme se shodli na tom, že byla i chyba na české straně, ať už v oblasti, ať už na úrovni příjemců nebo daného programu, ať už na úrovni auditního orgánu, my jsme při centralizaci, při stahování auditorů z jednotlivých řídících orgánů provedli docela důkladnou kontrolu kvality jejich práce a můžu říct, že ne všichni auditoři se k nám, se k nám připojili.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Byl někdo odvolán z funkce? Dostal někdo pokutu, pocítil to na platě, stalo se to?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
To nevím. V tu dobu, v té době jsem, jsem na úřadu ještě, ještě nebyl, protože to auditované období Evropského účetního dvoru se týkalo roku 2009, 10, částečně 11. Co se týče pozice náměstka ministra financí zodpovědného za tuto problematiku, jeden skončil, možná dva skončili, teď už přesně tu časovou souslednost neznám. Pak delší dobu to místo bylo neobsazené. Co se týče pozic vedoucích neauditních orgánů, tam jsme taky provedli několik změn.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer, voláte do Hyde Park, Miroslav Matej je připraven odpovídat. Komupak?
 
divák
--------------------
Janda, dobrý den. Já bych se chtěl pana Mateje zeptat na jednoduchou otázku, a to se týče vlastně nějakýho procesu potom udílení dotací, protože já uvedu třeba nějaký konkrétní příklad, řekněme, že se dotace týká někde v nějaké obci, řekněme, třeba podnikání, řekněme, jsou tam dva hotely, jeden z těch hotelů získá tu dotaci, druhý ji nezíská, případně třeba žádají oba dva. Mě by zajímalo, podle jakého klíče ti úředníci rozhodují, jestli ten daný či jeden či druhý projekt vlastně tu dotaci dostane, protože vlastně to jejich rozhodnutí ve finále způsobí, že ten druhý, ten, který tu dotaci dostane, tak si může vlastně s cenou jít díky tomu dolů a nějakým způsobem prostě mít obrovskou konkurenční výhodu. A kolikrát mně přijde právě, že nerozhoduje ani tak účel, ale spíš to, jestli je vyplněná nějaká správná tabulka a v podstatě někde nějaké lejstro správně podané, orazítkované a tak dál, protože prostě jednoduše, logicky selským rozumem mně to říká, že ten systém si sám o sobě říká o tu korupci, takže i tohle to prostě nějakým způsobem může zhodnotit, jakým klíčem.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Děkujeme, pane Jando. Pane náměstku.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak, co se týče systému výběru projektů, tady má každý řídící orgán zpracovánu určitou metodiku, způsobí hodnocení, způsobí věcné hodnocení odborného, technického hodnocení, ale samozřejmě o těch hotelích jsme již mluvili na začátku pořadu, ta transparentnost tady ne vždycky je zcela jednoznačná a nelze vyloučit, že docházelo k excesům při, při vybírání projektů, jak koneckonců bylo poukázáno v některých případech. Co jsme, co jsme udělali pro to, abychom tomu zabránili. Například u programu Severozápad ministerstvo financí v podstatě doporučilo nebo doporučilo, nechci říct nařídilo, doporučilo regionální radě, aby změnila systém hodnocení projektu tak, aby ten politický vliv tam nebyl. Úřad regionální rady a potažmo výbor ten nový systém přijal a již postupuje podle nových pravidel.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tedy nemělo by se stát už, tvrdíte, že se bude, nebude rozhodovat podle účelu, ale podle nějakých tabulek. To už by se, tabulek, myslím pěkně vyplněných tabulek v projektu, to už by se stát nemělo tedy, je ten účel důležitý.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Účel je samozřejmě důležitý, přínos pro region taky, ale jestli se to nestane, to já z pozice auditora vyloučit samozřejmě nemůžu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Web, Jiřka: "Za špatné čerpání pro kraje a jejich příspěvkové organizace samozřejmě mohou hejtmani a jejich podřízení, proč například v Ústeckém kraji nebyli všichni vyhozeni? Proč nedostali zákaz činnosti ve státní správě?"
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak to souvisí s celkovým nastavením správního práva v Český republice, kdybych byl, kdybych byl, kdybych měl říct svůj názor, tak ať už hejtmani, nebo jiní politici, pokud se přijde na nějaké pochybení, by měli být ztrestáni v následujících volbách. Krajské volby byly relativně nedávno a jak jsme viděli na příkladu Severozápadu k nějakým zásadním změnám tam nedošlo, takže je to, je to částečně i na voličích.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a ti úředníci, kteří nejsou voleni, to nejsou jenom, samozřejmě, jsou to i politici, no, ale pak je to ten aparát toho kterého regionálního operačního programu tedy řídícího orgánu. Ti by měli být vyhozeni?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak to není otázka na mě, samozřejmě pokud se přijde na pochybení konkrétních úředníků, tak by z toho měla být vyvozena personální odpovědnost, ale samozřejmě je na jejich nadřízených, jaká opatření přijmou.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Facebook, Zuzana Králová: "Proč pan ministr Kalousek kritizoval v souvislosti s aktuálně pozastavenými programy jen hejtmany, ale ani slovem se nezmínil o ministrem Kubovi a Jankovském? Za chyby ministerstev můžou také kraje?"


Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Za chyby ministerstev samozřejmě kraje nemůžou a proč pan ministr Kalousek komentoval kraje a ne jiné programy já samozřejmě vědět nemůžu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale měla tedy ta kritika mířit i na jeho vládní kolegy, protože jsou to pozastavené operační programy, jak krajské, tak ty ministerské?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Je nepochybné, že i ministerské operační programy přesáhly povolenou míru chyb.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A navíc vás na to musel upozornit Brusel. Vy jste se tak trochu zaměřili na ty kraje, protože na jejich chyby jste přišli na ministerstvu, kdežto na ty ministerské musel přijít Brusel, nikoli ministerstvo financí.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Se obávám, že nevím, odkud čerpáte tuto informaci, protože všechny operační programy, které byly v tiskové zprávě ministerstva financí, byly pozastaveny právě na základě výročních kontrolních zpráv ministerstva financí, nikoliv Bruselu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nikoli tedy na podnět z Bruselu?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Ne.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pojďme se teď podívat za Ivo Grünerem, náměstkem plzeňského hejtmana a předsedou výboru Regionální rady Regionálního operačního programu Jihozápad. Pane Grünere, dobrý večer, vítejte ve vysílání Hyde Parku.
 
Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer z Plzně.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Co vy jste udělali pro to, aby ta kritika, která na vás teď spadla ze strany ministerstva financí, už příště být nemohla? Jaká jste přijali pravidla a opatření?
 
Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
Já osobně si myslím, že to není kritika, která přišla na kraje nebo respektive na úřady regionálních rad. Dle mého názoru ani ministerstvo financí nemůže pozastavit nějaké čerpání dotačních nebo pozastavit proplácení projektů, to není orgán, s kterými by byl, s kterými by byla naše rada Jihozápad, byla v nějakém kontaktu v tomhle tom smyslu, s náma spolupracuje na procesu proplácení.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A až to přijde na certifikaci, tak to neprojde, pane předsedo, tak není lepší to zastavit rovnou, než potom s tím mít velké problémy.
 
Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
Já tomu naprosto rozumím, jenže my tady mluvíme o dvou věcech. Mluvíme o certifikaci a proplácení. Certifikace nemá s proplácením absolutně nic společného. Certifikace znamená, že se jenom Česká republika o ty finanční prostředky, které už zaplatila ze státního rozpočtu, nemůže říct Evropské komisi, takže to je velký rozdíl. Pokud se bavíme o proplácení, tak to nemá s ministerstvem financí ani s auditním orgánem, s panem kolegou náměstkem ministra víceméně vůbec nic společného. Tady se prostě prohlášením pana ministra rozběhla obrovská fáma, která dehonestuje práci řady lidí, kteří čerpají evropské dotace. Myslíme si, že v současnosti je to dokonce i tak, že to je spíš odezva na prohlášení pana prezidenta o tom, že kraje umí čerpat lépe evropské dotace než centrální vláda.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A jak je to s těmi chybami? Máte tam ty chyby?
 
Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
Kdo má chyby, mají chyby příjemci. V našem případě v Jihozápadu jsou to projekty z druhé a třetí výzvy, to znamená, v letech 2007, 2008, to jsou projekty, které byly schváleny před příchodem sociálních demokratů většinou ve všech krajích, to znamená projekty, které my jsem vůbec neadministrovali, my jsme je neschvalovali a dneska neseme akorát, řeknu, plody práce předchozích vedení Plzeňského a Jihočeského kraje.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, pane náměstku, je to tak, jsou to všechno předchozí vedení, jsou ty chyby jenom tam a od té doby jsou veškeré projekty naprosto v pořádku na krajích?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak opravdu mě.

Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
Já netvrdím, že, já netvrdím, že na krajích.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, ne, promiňte, promiňte, pane předsedo, to byla otázka na pana náměstka Mateje teď.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Děkuji za dotaz. Mně opravdu nepřísluší zkoumat, který projekt byl schválen za jakého politického vedení a, upřímně řečeno, je mi to úplně jedno. Naše postupy jsou zcela transparentní, vycházejí z metodiky Evropské komise a můžu vás ujistit, že každý projekt posuzujeme stejným metrem bez ohledu na to, za jakého vedení byl schválen. Musím samozřejmě souhlasit s panem kolegou, že byla pozastavena certifikace, nikoliv proplácení, ale zároveň musím říct, že pan ministr Kalousek nikdy neřekl, že bylo proplácení zastaveno, jenom, že byla pozastavena certifikace.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak podle agentury ČTK tady: "Ministerstvo financí pozastavilo proplácení evropských dotací u regionálních programů," a tak dále, a tak dále, nicméně pojďme k podstatě věci, abychom se dostali tedy k tomu, je ta chybovost stále stejná na úrovni krajů, anebo není?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Ta chybovost se hrozně liší region od regionu, operační program od operačního programu. Samozřejmě přichází se na obdobné typy chyb, akorát jejich četnost je někde vyšší, někde nižší. Někde ty kontroly na úrovni řídících orgánů jsou více efektivní, někde méně efektivní, prostě tak to je.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nepovolené dělení zakázek, změny v průběhu výběrového řízení, diskriminační vyřazení uchazečů, to jsou ty chyby, které na krajích jsou?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Ať už se jedná o kraje, nebo sektorové operační programy.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobře a jsou to ale, jsou to tedy ty chyby, na které jste přišli z těch let 2007, 2008 nebo víte i o tom, že ta situace je stále stejná na krajích.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Jsou to, jsou to chyby, na které jsme přišli u projektů, jejichž certifikace proběhla v minulém roce. Pokud tam došlo k pozdržení certifikace z jakýchkoliv důvodů, mohlo se jednat o starší projekty, mohlo se jednat o mladší projekty. Jak jsem již řekl, my opravdu nezkoumáme, za jakého vedení ty projekty byly, byly přijaty. Ty chyby jsou zejména v oblasti veřejných zakázek, v rámci akčního plánu s Evropskou komisí, jedním z bodů je právě zefektivnění řídících kontrol na úrovni řídících orgánů tak, aby tyto kontroly nebyly pouze formálního charakteru, ale aby byly schopny odhalit pochybení.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, pane předsedo, zavedli jste taková pravidla, aby ty kontroly nebyly jenom formální, jak teď říkal pan náměstek?
 
Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
Já si osobně myslím, že pravidla, která jsou nastavena v operačním programu Jihozápad, jsou nastavena úplně klasicky dle metodik, fungují, s tím problém není. Ono koneckonců naše chybovost je 2,3 procenta, to znamená 3 desetiny nad povolenou mez, a to je ještě před tím, než byl s náma tento problém diskutován. To znamená, my tady se bavíme dneska o problému, který není ukončen, ten proces diskuse s Evropskou komisí, s ministerstvem financí je teprve před námi. Já si dovedu představit, že poté diskusi naše chybovost klesne i pod 2 %, takže já nevidím ten problém a poplašná zpráva, opravdu je to tak, poplašná zpráva, které, kterou vypustilo ministerstvo financí o tom, že se zastavilo proplácení, prostě zase rozvířila vody v rámci čerpání evropských dotací a myslím, že to je velmi nepříjemné ne pro Plzeňský a Jihočeský kraj, ale pro celou Českou republiku. Se nám ozývají už i hlasy z Bruselu a ptají se, co se zase děje a my jim neumíme odpovědět. Je to složité.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, ano, ano, ano, pane předsedo, vy tady už zase otevíráte další téma. Tak, pojďme tedy vyřešit tohle to, co s tím budete dělat, když vám to ministerstvo necertifikuje ty projekty? Ty peníze pak budete brát zpátky od těch, kteří už je dostali, protože proplácet budete dál, to je vaše záležitost, to je pravda. Ale ministerstvo vám to třeba necertifikuje, pokud neodstraníte ty chyby.
 
Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
Já osobně si myslím, že ty chyby jsou dávno odstraněny. Ta diskuse právě je o tom, jestli ten názor auditního orgánu a podle mého názoru ani ta zpráva, o které mluvil pan kolega, není ještě dopracována, není doprojednána s Evropskou komisí, takže možná se stane za tejden, za týden, za 14 dní, že přijde informace z Bruselu, že ta naše chybovost není 2,3, ale třeba 1,5 nebo 1 % a pak jsme tady opravdu zbytečně a byla to opravdu jenom poplašná zpráva a reakce na vyhlášení pana prezidenta.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, jsou ty chyby odstraněny v případě Regionálního operačního programu Jihozápad. Může přijít z Bruselu informace, že jsou, lidově řečeno, v pohodě, na 1,5 % chybovosti?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Jak jsem již řekl, my auditujeme projekty, které již byly realizovány a které byly certifikovány, proto, pokud došlo k pochybení v oblasti veřejných zakázek nebo způsobilosti výdajů, již toto napravit samozřejmě nejde. My v tuto chvíli máme potvrzení dopisem z Generálního ředitelství pro regionální politiku, že výroční kontrolní zprávy jsou akceptované. Proběhla auditní mise Evropské komise v lednu a únoru tohoto roku. Evropská komise a jejich auditoři si udělali vzorek, vlastní vzorek určitých, určitého počtu projektů a potvrdili, že náš přístup je v souladu s legislativou. Samozřejmě můžeme se bavit o detailech, ale ta podstata tam zůstává.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, a pane náměstku Grünere, vy jste vlastně oba dva náměstci, teď mi to došlo, proto jste před tím začal odpovídat, omlouvám se. Ale neodpověděl jste mi na jednu otázku a ta se týkala, jestli ty kontroly jsou méně formální, a proto se ptám konkrétně. Jaká přesná pravidla pro méně formální kontroly projektů jste přijali, aby se ta situace už nemohla opakovat.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Já osobně vám můžu říct, že u nás ty kontroly rozhodně nejsou formální. Víte, on audit, o kterém mluví pan kolega náměstek ministra, je totiž tak, že dělá audit na vzorku projektů, kdežto my evidujeme veškeré projekty, to znamená, vzore, projektu v jejich případě z Jihozápadu je celkem 36 projektů, kdežto my administrujeme 750 projektů, a taky kontrolujeme. Z toho pohledu je asi zřejmé, že když přijde kontrola tří, řeknu možná, na nějaký projekt, tak asi ho může projít daleko důkladněji a s větší, řeknu, jistotou, než když tam posíláme prostě na 750 projektů naše kontrolory. To je jedna věc. Druhá věc, která je strašně důležitá. Je třeba říct, že prostě se mění legislativa.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobře, ale já jsem se ptal na ta pravidla, ano, kontrolujete toho víc, přesto mi řekněte, jestli jste nějak zpřísnili pravidla kontroly, nebo ne. Velmi stručnou odpověď prosím.
 
Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
My nemáme co zpřísňovat. Ta kontrola probíhá standardně, stejně jako probíhá standardně kontrola pověřeného auditního orgánu. To jsou stejné metodiky, akorát, a to je zřejmé, prostě u 750 projektů neuděláte takovou kontrolu, jako uděláte u 40 nebo 36 projektů, to je přece zřejmé a jasné.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane náměstku Grünere, díky, že jste se zúčastnil Hyde Parku a přeju pěkný večer do Plzně. Na shledanou.
 
Ivo GRÜNER, předseda výboru Regionální rady ROP Jihozápad /ČSSD/
--------------------
Taky hezký večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
K dalším otázkám, které do Hyde Parku míří, v psané podobě se teď dostáváme na facebooku, ta nejbližší Jaroslav Komínek: "Za určitá pochybení ROPů, tedy regionálních operačních programů, požadujete sankce po samosprávách, po krajích. Operační program Doprava dostal pokutu od Evropské komise 9,5 miliardy korun. Kdo bude potrestán za toto?"
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak tazatel asi reaguje na korekci u operačního programu Doprava, která byla v nedávné době uhrazena. Kdo bude potrestán? Ty prostředky byly staženy z kapitoly ministerstva dopravy samozřejmě, co se týče osobností odpovědnosti, to je na někom jiném, nikoliv na mně, abych toto určoval.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nicméně měl by tam tedy být konkrétní odpovědnost koho, ministra nebo nějakého náměstka nebo nějakého úředníka nebo někoho na Státním fondu dopravní infrastruktury? Kde vznikl ten problém, za který tedy se musela provést, jak vy říkáte korekce, ale znamená to, že jsme museli vzít 9,5 miliardy a někam je dát?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Znamená to, že 9,5 miliardy musí být použito na jiné projekty nové, u kterých se předpokládá, že ty chyby nebudou.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili ale v Operačním programu Doprava zůstanou, ty peníze tam zůstanou.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Zůstanou, v tuto chvíli ano.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nicméně nepůjdou tam, kam jít měly. Kde ta chyba vznikla, abychom věděli, jestli bylo na ministerstvu, na SFDI, někde jinde?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Operační program Doprava je zrovna složitý příklad, protože máme tam dopravu, máme tam státní fond, máme tam Ředitelství silnic a dálnic nebo Správu železniční dopravní cesty, anebo Správo vodních cest, ta implementace programů je složitá a navíc se jedná o složité infrastrukturní projekty, kde už samotná příprava projektů trvá dlouhou dobu, mezitím se mění ceny jednotlivých prací a podobně, často tam nacházíme problém víceprací a podobně.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, kdybychom dosměřovali k tomu, kde ta chyba vznikla nebo na všech těchto institucích, které jste jmenoval?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Co se týče výběrových řízení, ta samozřejmě kontroluje, pokud vím, ministerstvo dopravy, pokud se týká samotné, samotné kontroly, realizace smlouvy o dílo, to jde na úrovni nižší, na státní fond a na příjemce a na Ředitelství silnic a dálnic, musel by se každý projekt posoudit zvlášť.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili ta pochybení mohou být na všech těchto institucích, které jste jmenoval.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Můžou být různě. Můžou být různě.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Martin: "Zajímalo by mě, proč pravicové ministerstvo z Unie čerpá peníze, navíc formou dotací? Je to neefektivní a pro korupční systém, který deformuje trh a vytváří na něm bubliny. Finance alokované na nesmyslné projekty nakonec v ekonomice chybí, takže stagnuje HDP." Prosím komentář tohoto názoru.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Já se, tady je asi.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, je tady otázka: "Proč pravicové ministerstvo čerpá peníze?"
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tady je asi trošku nedorozumění, protože ministerstvo financí krom Operačního programu Technická pomoc, kde jsou placeny mzdy a provoz certifikačního auditního orgánu, nečerpá žádné dotace. Ministerstvo financí není příjemcem dotací z jiných programů.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jsou tady další ministerstva, třeba ministerstvo dopravy, o kterém jsme se teď bavili.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak já jsem asi nepochopil, jestli, jestli ta otázka směřuje na finance.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To jenom /nesrozumitelné/ ministerstvo financí, samozřejmě, ale obecně, máme vládu, která míří spíše doprava, a tak dále, podstata otázky zůstává, proč se to tak děje?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Tak my jsme otázku rozdělování prostředků na konkrétní projekty už docela analyzovali. Nelze vyloučit, že ne vždy ty projekty přispěly k plnění, k plnění vytyčených cílů. Proč se tak děje.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a je nějaké zadání, jasné zadání asi z úrovně tedy vlády, ministrů, nemohou se schvalovat projekty, které jsou zbytečné? Musí se schvalovat pouze ty, které tedy jsou efektivní a například třeba budou přispívat k růstu HDP. Je takové zadání?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Co se týče těch velkých infrastruktur, zejména ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí, tam ta situace je relativně přehlednější, i když ta implementace složitější, protože se jedná o složité investiční celky. Každé z těchto ministerstev má strategii daného resortu, intenzivně je v kontaktu s Evropskou komisí, a to programování je opravdu složité, ať už se to jednání, ať už se jedná o kanalizace, čističky odpadních vod, ať už se jedná o dálnice, silnice první třídy, a tak dále, a tak dále, to znamená, napojení na transevropské sítě a podobně, takže s ohledem na plnění priorit velkých infrastruktur by k excesům nemělo docházet.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na webu: "Opravdu si myslíte, že není nutné vyvodit osobní odpovědnost vašich pracovníků, konkrétně pana Roubínka a Štrasera, kteří falšovali a pozměňovali výsledky auditní činnosti pasu? Vámi prezentované vyvození personální odpovědnosti je výsměch."
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Já myslím, že tuto odpovědnost zmiňovaných pánů nelze z důvodu falšování a pozměňování výsledků auditů, auditní činnosti vyvozovat, protože i Evropský účetní dvůr ve své konečné zprávě uznal, že k falšování nedocházelo, tato otázka byla předmětem diskusí. Diskutovalo se to jak v Lucemburku, tak v Bruselu, zabývala se tím i vláda a nebylo prokázáno, že by k jakémukoliv falšování docházelo.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Další otázka v psané podobě přichází do Hyde Parku prostřednictvím webu, opět Karel se ptá: "Dobrý den. Je pozastavením udělování dotací pro OPPI ohrožen takzvaný Seedfond, který má být v průběhu jara či na začátku léta spuštěn? Jedná se o dotační program pro začínající podnikatele, jak jistě víte. Děkuji za odpověď." Operační program Podnikání a Inovace?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Inovace. Seedfond by tímto opatřením neměl být ohrožen. Opět opakuji, to pozastavení certifikace je preventivní opatření, které se netýká proplácení jednotlivých projektů a konkrétně Seedfond byl pod velkým drobnohledem certifikačního orgánu ministerstva financí. Docházelo tam k úpravám zadávací dokumentace a zadávacích podmínek tak, abychom měli jistotu, protože se jedná opravdu o velký projekt, že jsou v souladu s legislativou, byly prodlouženy lhůty, tak aby všichni potenciální soutěžitelé měli možnost se tohoto tendru účastnit, takže z mého pohledu Seedfond ohrožen není.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Když jste říkal, že proplácení není ohroženo, což tedy s tou certifikací skutečně úplně tak bezprostředně nesouvisí, i ostatně jak říkal pan náměstek Grüner, na kom závisí, jestli ty peníze bude proplácet nebo ne? Je to věc toho řídícího orgánu. Může si řídící orgán říct: "Aha, tak na ministerstvu financí pozastavují certifikace, my to teď proplácet nebudeme."
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Samozřejmě řídící orgán, ať už sektorový nebo regionální, má tuto možnost z preventivních důvodů pozastavit proplácení, pokud má pocit, že jsou tam zásadní systémové problémy, které je třeba urgentně řešit a mohlo by dojít k nějakým problémům.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili informace u příslušného řídícího orgánu, jestli bude proplácet, nebo nebude proplácet, když ministerstvo financí pozastavilo tu certifikaci.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Co se týče regionálních operačních programů, tam pak to financování probíhá, jak jsem již zmínil, z kapitoly ministerstva pro místní rozvoj, které má taky možnost toto proplácení pozastavit, jak koneckonců učinilo u Středních Čech a Jihozápad.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale tohoto případu, o kterém jsme mluvili, by se to stát nemělo tedy. Web.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Ne, ne, toto se zatím nestalo u žádných z /nesrozumitelné/.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano. Dalibor na webu: "Dobrý večer, proč z evropských dotací nelze v rámci sociálního programu nastartovat důchodovou reformu?"
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Protože nejspíš důchodová reforma nepatří mezi priority Evropské komise. Jsme opět u otázky, kdo a jak nám co diktuje, co se má dělat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To by narazilo na tu osu toho programu, jak se říká tedy.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Přesně tak.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže by to neprošlo Bruselem nakonec tedy. Tak, zkusíme ještě velmi stručně poslední otázku stihnout v dnešním Hyde Parku, na webu: "Je pravda, že jste před vaším působením v EÚD pracoval na ministerstvu financí v certifikačním orgánu, který je dnes předmětem auditů vašeho auditního oddělení? Považujete se za nezávislého?"
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Je pravdou, že jsem pracoval v odboru národního fondu, který vykonával i funkci certifikačního orgánu v minulém programovacím období. S mou nezávislostí to nemá nic společného, protože zaprvé veškeré auditní zprávy a výroky podepisuje ředitel, nikoliv náměstek a nakonec nové programovací období má jiná pravidla a jiné systémy než to původní.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, pane náměstku, díky za vaše odpovědi našim divákům, díky, že jste přišel do Hyde Parku a přeju pěkný večer. Na shledanou.
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí, Auditní orgán MF ČR
--------------------
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář