CZ EN

Kalousek: Kladu si otázku, zda amnestie ještě patří do ústavy moderní demokracie

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 2.1.2013 | 17:06 | Pořad: Dvacet minut Radiožurnálu

* Na zhruba 7500 lidí dosáhne částečná amnestie, kterou vyhlásil prezident republiky Václav Klaus. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová říká, že stíhání bude zastaveno hned u 13 velkých hospodářských kauz, které jen její žalobci dozorují. Do amnestie ale spadají například lidé z vedení rozpuštěné extrémistické Dělnické strany, bývalí manažeři Union banky, nebo také dcera prezidentova kancléře Jiřího Weigla. Za takto vyhlášenou amnestii, kromě prezidenta, odpovídá podle ústavy i vláda. Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, přeji dobré odpoledne. Dnes je mým hostem ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek, dobrý den pane ministře.

Dobrý den, děkuji za pozvání.

* Udělal prezident dobře, že vyhlásil takto koncipovanou amnestii?

Tak to je vždycky strašně složité kritizovat, protože je to jeho vrcholné právo. Kontrasignuje to premiér, pravděpodobně to konzultuje i s ministrem spravedlnosti, to nevím. Ostatní členové vlády se to dozví z novin nebo při novoročním projevu pana prezidenta. Nemají s tím nic společného. Zcela jistě je to ústavní právo prezidenta republiky a prezident ho využil. Já si spíš kladu otázku, než se zabývat tímto konkrétním krokem, tak si spíš kladu otázku, jestli vůbec amnestie, jako něco co se dostalo do demokratických ústav ještě z feudálního režimu, jestli patří do moderní ústavy 21. století. Jak je tím naplňován princip spravedlnosti vůči poškozeným, ale i vůči trestaným a stíhaným ze stejných trestných činů, kteří jenom měli tu smůlu, že to páchali nebo byli stíháni v době, kdy nebylo 20. výročí vzniku České republiky nebo jiná příležitost k vyhlášení amnestie. A byť samozřejmě jako ministr financí mohu říct, že propuštění 7500 vězňů bude znamenat, minimálně pro letošní rok, nižší náklady na vězeňskou službu, tak se také musím ptát, jak efektivně byly využity ty náklady za to stíhání. Vezměte si co úřadů těch případů kdy nějaký policista, nějaký státní zástupce, nějaké soudy, to jsou obrovské prostředky, které stát vynakládá na naplnění této spravedlnosti, no a teď to spadne všechno do koše, ty náklady jsou v podstatě zmařeny.

* No tak dobře, pardon pane ministře, to generuje dvě otázky. Máte nějakým způsobem spočítány náklady a výnosy této akce?

Ne, to skutečně ne. Mohu vyčíslit náklady na jednoho vězně, to vím že je zhruba 1500 korun denně. Ale vyčíslovat náklady na to stíhání, to ani ministr financí nejsem schopen, dalo by se to udělat, ale k čemu by to bylo. V každém případě jsou to obrovské peníze, ale já o tom nemluvím z hlediska, ani tak z hlediska těch peněz, ale spíš zda to opravdu patří do moderní ústavy 21. století, zda nejsme v situaci, kdy prostě trestní stíhání už je na takové úrovni dodržování lidských práv. Kolikrát vás to přeci až štve jak, jaká práva mají stíhaní, odsouzení. A je to dobře, já to nekritizuju, ale při dodržování všech těch práv, které mají všichni, kteří jsou stíháni a odsouzeni a ve výkonu trestu, zda ještě do té ústavy patří amnestie se všemi těmito kontroverzními dopady na vnímání spravedlnosti. Znova odpovídám, nejsou jenom ti amnestovaní, jsou také poškození tou jejich trestní činností...

* To rozhodně.

Ti na to mají určitě jiný pohled. A jiný pohled na to budou mír určitě i ti, kteří byli stíháni a odsouzeni za ty samé trestné činy, jenom se jich nedotkla amnestie, protože ji zrovna nikdo nevyhlásil. To je opravdu složité.

* Promiňte pane ministře, nebo spíš pane první místopředsedo, vy máte na sobě placku s podobiznou vašeho stranického kandidáta na post prezidenta České republiky.

"KAREL FOR PRESIDENT", ano. Ale tu mám i jako ministr financí, já se k tomu hrdě hlásím.

* Dobře. Kdyby on byl prezidentem, tak měla by být, tedy vůbec řekněme rozjeta nějaká debata o tom, jestli čirou náhodou ten další prezident by neměl být možná slabší o právo vyhlašovat amnestii?

Já si myslím, že bez ohledu na to kdo bude prezidentem, já si myslím, že ta debata by se měla minimálně vést. Já samozřejmě si netroufám mít jakýchkoliv autoritativní názor. Jsem ministr financí, nejsem ústavní odborník, ani odborník přes trestní právo. Ale myslím si, že by se o tom minimálně měla vést debata, zda amnestie patří nebo nepatří do moderní ústavy. A v případě, že by tento nebo jakýkoliv budoucí Parlament došel k názoru, že možná nepatří, tak příslušnou novelu iniciovat. Myslím si, že ta diskuze by se o tom měla vést. Já osobně si myslím, že dnes už tam nepatří.

* Pak mě zajímá, a to je také téma spojené stále ještě s amnestií, a to spadá daleko více do ranku ministra financí. Protože podle dostupných informací do těch velkých hospodářských kauz, které spadají pod pražské Vrchní státní zastupitelství, je jaksi do této skupiny se dá zařadit i ta kauza, ve které mělo jít o poškození v řádu miliard při krácení daně a celé to bylo v souvislosti se státní firmou Čepro. Neirituje vás to jako ministra financí, tedy člověka, který prostě drží státní kasu a kromě toho také dbá na to, aby byly vybírány daně, nebo by měl dbát?

Tak já musím samozřejmě prohlásit, že dokud kdokoliv nebyl pravomocně odsouzen, tak je třeba na něj pohlížet jako na nevinného. Jinými slovy, ti kteří prostě byli stíháni, tak jsou do dnešního dne nevinní a dál stíháni být nemohou, protože byli amnestováni. Jestli se mě ptáte, ptáte-li se mě zda mě to irituje jako Miroslava Kalouska, docela obyčejně lidsky, tak docela obyčejně lidsky mě to irituje.

* A když už jsme u Čepra, což je státní společnost, která spravuje, řekněme, palivové zásoby. Na základě jakého klíče, řekněme, nastoupil do správních orgánů této společnosti ještě donedávna sněmovní zdravotní expert ODS pan Šnajdr?

Nastoupil tam jako ten, kdo bude zastupovat stát v dozorčí radě, protože to je akciová společnost. To je akciová společnost ve 100% vlastnictví státu, to znamená stát do dozorčí rady posílá své zástupce. Jeho zkušenosti, jeho vzdělání ho kvalifikují pro takový výkon. Myslím si, že jsme všichni prohlásili v okamžiku, kdy se vzdávali kolegové svých mandátů, že to neznamená, že budou dále pro stát nepoužitelní na jiných pozicích. Má-li někdo pocit, že je to bůhví jaká lukrativní trafika, tak vám oznamuji, že nikoliv, že ta odměna pro člena dozorčí rady se tam pohybuje na úrovni zhruba průměrného platu.

* Já jsem se před chvílí ptal, jestli vás něco neirituje, tak neznervózňuje vás, teď naopak pane ministře financí, že ten dotyčný člověk donedávna pracoval zejména v ranku zdravotnictví?

Ne, on pracoval v ranku zdravotního pojištění, což je ekonomická kategorie a on má také takové vzdělání. On má, on je, teď nevím jakou fakultu, ale vím že má ekonomické vzdělání. Pozice člena dozorčí rady, který dohlíží na hospodaření společnosti má v řadě případů mnoho společného s pozicí člena dozorčí rady, který dohlíží na hospodaření zdravotní pojišťovny. Všechno jsou to bilance a čísla.

* Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dlužno podotknout prvních Dvacet minut Radiožurnálu v roce 2013. Dnes je mým hostem ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Je 2. ledna, jak to vlastně vypadá s hospodařením Českého státu za minulý rok, pokud ta čísla máte v kupě?

Dáváme je do kupy dnes večer, abychom zítra ve 14 hodin, protože pravidelně, tak jako každý měsíc, budeme zveřejňovat plnění a protože to je leden, tak zveřejníme i plnění za celý rok 2013. Já mohu říct dnes to hrubé nebo to celkové číslo, které již znám. Připomenu jenom, že Poslanecká sněmovna schválila rozpočet na rok 2012 s deficitem 105 miliard. Realita, kterou zítra zveřejníme včetně podrobností bude 101 miliard, to znamená dodrželi jsme deficit bezpečně pod schválenou hranicí. Deficit je zhruba o 40 miliard příznivější než v roce 2011 a je to dodržení finanční strategie vlády, je to dodržení jejího závazku snižování deficitu, skládáme tím účet nejenom veřejnosti, ale i všem rádoby znalcům, kteří celý rok prorokovali, že se nám nepodaří deficit dodržet. Vláda deficit dodržela, tak jako dodrží i deficit pro rok 2013.

* Dobře, mluvíte o roku 2013, podle vašich predikcí, které máte bezesporu připraveny. Chystáte se na možnost, že bude v roce 2013 nutno přijímat jakýsi stabilizační balíček číslo dvě, to znamená nějaký soubor opatření, které budou zvyšovat příjmovou stránku rozpočtu?

Za současné situace na kapitálových trzích nikdy nemůžete 100% vyloučit, že dojde k nějakému vnějšímu vlivu, který si vyžádá reakci. Zatím nemáme žádný důvod si to myslet, to je ten rozdíl oproti roku 2012, kdy jsme již na podzim v roce 2011, když jsem předkládal rozpočet do Poslanecké sněmovny, tak jsem říkal, že se prudce zhoršuje makroekonomická prognóza. Je naprosto zřejmé, že hrubý domácí produkt, ani spotřeba domácností a tím pádem ani výběr daní se nebude vyvíjet tak, jak je předpokládáno v tomto rozpočtu. Ale abychom věděli, jaká opatření v jakém rozsahu máme zodpovědně udělat, prosím musíme počkat až na lednovou prognózu. A na základě lednové prognózy vláda udělá příslušná opatření, nebo bude-li to nutné, půjdeme s novelou zákona o státním rozpočtu. Na základě lednové prognózy bylo zřejmé, že spotřeba domácností neporoste o 4%, ale že bude stagnovat, hrubý domácí produkt že neporoste, ale bude zhruba na nule, skutečností je dokonce mírné mínus. To znamená, vláda přikročila k těm opatřením, která avizovala. Nicméně ta situace zase nebyla tak, tak zlá, aby si vyžadovala novelu zákona. Vláda to zvládla svými exekutivními kroky, vázáním výdajů, šetřením, a to jsme také dokázali. To znamená ten schválený deficit, díky těm úsporným opatřením, která jsme přijali, tak jsme dodrželi. Pochopitelně, že když pak celý rok někdo porovnával ta čísla z té původní optimistické predikce, o které jsme již na podzim říkali ta nebude platit, a s těmi skutečnými daňovými příjmy, tak říkal, no vy nevybíráte ty daně, který jste měli vybírat. Ale to my jsme prosím pěkně hlásili, to my jsme zcela jasně říkali a také jsme díky tomu přijali příslušná opatření na výdajové straně, abychom prostě nevydali víc než jsme si mohli dovolit a mohli jsme dodržet deficit. A také jsme ho dodrželi.

* V každém případě vaše koaliční vláda, ať už v tuto chvíli vypadá jakkoliv, k čemuž se ještě dostaneme, se dostala do druhé poloviny standardního funkčního období. Chystáte se vůbec, nebo máte vůbec na mysli možnost, že byste se pustili do něčeho podobného jako je stabilizační balíček? A teď dlužno podotknout, co vám ubralo tolik bodů u veřejnosti a stálo tolik sil jaksi dostat to legislativním procesem?

Ta vláda je okázale nepopulistická. Samozřejmě, že když neděláte nic a neodvážíte se udělat žádné bolavé opatření, můžete být oblíben, tak jako byla oblíbená vláda Jana Fischera, a já ti teď tím nekritizuje. Ale ona byla v takové politické situaci, že žádné účinné opatření nemohla udělat a odevzdávala nám také deficit ve výši 5,8%. Takže jenom my jsme z roku na rok snižovali o více než 1%. Pochopitelně bolestivými opatřeními, která vyvolala nelibost těch, kterých se to dotklo. To je politika, o které jsem pevně přesvědčen, že je tím tahle vláda odhodlána.

* A chystal jste se k ní i v tom zbývajícím čase?

V této situaci nevidíme jediný důvod, proč bychom měli sahat k nějakým stabilizačním opatřením. Domníváme se, že ta predikce, která je poměrně konzervativní, protože očekáváme stagnaci jak ekonomiky, tak spotřeby domácností. Rozpočet sice počítá s růstem ve výši několika desetin procent, ale pochopitelně na desetiny procenta za současné situace žádný prognostik není schopen ty predikce dělat. Očekáváme mírně kladnou nulu, může to být prostě kolem nuly. Neexistuje důvod se domnívat, že v tuhle chvíli na základě těch informací, které máme z domácího trhu i ze světových kapitálových trhů, neexistuje důvod se domnívat, že by vláda během roku musela sáhnout k nějakým mimořádným opatřením.

* Miroslav Kalousek, ministr financí a první místopředseda TOP 09 je dnes hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane ministře, jaký očekáváte výsledek té sváteční vládní krize po odvolání prvního náměstka ministryně obrany Vlastimila Picka a vzápětí po odvolání samotné ministryně obrany Karolíny Peake?

Tak TOP 09 i její první místopředseda jsou zatím spíše pozorovatelé, protože my jsme nebyli účastníci toho sporu, dokonce si myslíme, že vznikl i dost zbytečně. Domnívám se, že není tajemstvím, že předseda TOP 09 dost ostře protestoval na koaličním jednání proti výměně oněch rezortů dopravu za obranu, i proti nominaci na pozici ministra obrany. Pan premiér trval na tom, že je to jeho pravomoc, což měl nepochybně pravdu, tudíž je to také jeho odpovědnost. Nemyslím si, že to je odpovědnost celé koalice a my očekáváme po víkendu návrhy dalšího postupu, dalšího řešení. Nedokážu ty konkrétní návrhy teď předvídat.

* Ne, to samozřejmě po vás vůbec nechci.

Vrátíme se k nim až je uslyšíme, a nechci být zase úplně vyhýbavý. Osobně se domnívám, že se kolegové z LIDEM rozhodnou v té koalici pokračovat, protože jakékoliv jiné varianty jsou horší. Ale to je prostě moje předpověď a nemusím mít pravdu.

* To rozhodně. Ptal jsem se zejména proto, že s velkou pravděpodobností existovala i určitá varianta, že bývalý poslanec nebo poslanec strany Věci veřejné Josef Dobeš ve Sněmovně dával dohromady jakousi skupinu volných či nezařazených poslanců, kteří by případně mohli podržet vládu TOP 09 a ODS či samotného Petra Nečase. Byla by tato varianta pro vás, tedy pro TOP 09, vůbec únosná?

Josef Dobeše, myslím si, že se o iniciativě Josefa Dobeše mnohem víc napsalo, než jaká je skutečnost. Možná, že takovou ambici má, ale já si takové skupiny poslanců nejsem vědom.

* To znamená, vlastně další jiná varianta příliš není možná, než se domluvit se stranou LIDEM na nějaké podpoře při spolupráci?

No spíš záleží na postoji strany LIDEM, zda bude dál chtít pokračovat v této koalici nebo nikoliv. Já osobně předpokládám, že se rozhodnou pro to ano, protože jakákoliv jiná varianta je horší. Nicméně je to jejich rozhodnutí a na to rozhodnutí si budeme muset počkat, protože tuším že o tom budou jednat až o víkendu.

* Mám taky ten pocit. Pak ještě jedna otázka. Má TOP 09, nebo sám vy pane Kalousku, nějaký názor na to, komu by teď měl přináležet rezort obrany?

Já jsem hluboce přesvědčen a říkal jsem to již mnohokrát, vždycky když probíhaly mediální spekulace kdo bude ministr toho či onoho, že co se týče personálních otázek ve vládě, tak jsou to, to jsou otázky které přísluší výlučně premiérovi a předsedům koaličních stran. Všichni ostatní politici by měli zdvořile držet ústa a nemluvit o tom ani veřejně, ani v kuloárech a tím by potom zamezili spoustě těch spekulací a drbů z malostranských kaváren, které pak můžeme číst v novinách nebo vidět na televizních obrazovkách. To je mé přesvědčení, já se mu nezpronevěřím ani ve vašem studiu. Promiňte pane Veselovský, já nejsem ani premiér, ani předseda koaliční strany, mně tohle nepřísluší.

* Jenom podotýkám, že jsem se neptal na personálie, ptal jsem se spíš na politickou stranu, která by měla držet jaksi ruku nad tím daným rezortem, to je to samé?

Ptáte-li se, zda u nás existuje názor, tak samozřejmě existuje. Nicméně ten názor má právo prezentovat pouze pan předseda Schwarzenberg.

* Tak teď jste mě teda naladil. Dobře, takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek byl dnes mým hostem. Pane ministře, díky za vaši účast.

Já děkuji za pozvání a všem všechno nejlepší do nového roku.

* U mikrofonu byl také Martin Veselovský, posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář