CZ EN

Interview ČT 24 s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČT 24 | 2.1.2013 | 18:30 | Pořad: Interview ČT24

* Díky amnestii prezidenta Václava Klause opustí věznice víc než 7400 lidí. Je obhajitelné zastavení trestního stíhání, například pokud jde o závažnou hospodářskou kriminalitu? No, a jak hospodařila vláda České republiky? Teď už víme, že hospodařila lépe, než předpokládala, ušetřila víc, než naplánovala. Hostem dnešního Interview ČT24 je ministr financí a 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Přeji vám dobrý večer.

Hezký podvečer, děkuji za pozvání.

* Václav Klaus vyhlásil amnestii, může se to, jak jsem říkala, týkat i závažné hospodářské kriminality. Neměl spíš přemýšlet víc cíleně?

Těžko hovořit za prezidenta republiky. Je to jeho ústavní právo a kontrasignované premiérem. Nicméně vláda o tom nejednala, takže ostatní ministři se o tom dozvěděli, aspoň já tedy, předpokládám, že ostatní taky, až z novoročního projevu prezidenta republiky. Opakuji, je to jeho ústavní právo. Nelze mu... to, co já si kladu jako otázku, je, zda amnestie, vůbec jako institut, patří do moderní demokratické ústavy 21. století. Ono je to přece jenom jakýsi pozůstatek minulosti, který se promítá do demokratických ústav většiny států, nicméně dnes, když trestní stíhání respektuje nejen lidská práva, je velmi dbáno na lidská práva odsouzených, tak ta amnestie je vždycky problém, protože není jenom radost těch amnestovaných, ale jsou také pocity těch poškozených, včetně tedy pocitů těch odstíhaných a odsouzených, kteří si museli ten trest odpykat v době, kdy zrovna nebylo 20. výročí republiky. Takže naplňování spravedlnosti tady je velmi, velmi ožehavá záležitost. Já osobně se domnívám, že by si to zasloužilo diskusi, zda má zůstat v ústavě amnestie jako taková.

* Mimochodem když se podíváme ale na článek 63, tak odpovědnost nese vláda.

Odpovědnost nese vláda.

* Jste říkal, že jste o tom vůbec nejednali, takže jste nic nevěděl ani o rozsahu ani o tom, že vůbec bude amnestie?

Ne. absolutně ne. Bylo to v režimu, bylo to v režimu utajeno. Zda to bylo, či nebylo konzultováno s ministrem spravedlnosti, to nevím. Premiér není povinen to kontrasignovat, ale premiér to musí kontrasignovat, aby ten dokument byl platný. Vláda o tom nejednala, nechci mluvit za ostatní členy vlády, já jsem se to dozvěděl až z novoročního projevu.

* Když jsem zmiňovala tu závažnou hospodářskou kriminalitu, tak jenom výčet těch kauz, kterých se to může citelně dotknout, ať už je to H-Systém, případ Františka Chvalovského nebo Private Investors, fond Trend, případ manažerů Komerční banky, anebo když už to řekneme i slovy vrchní státní zástupkyně, tak to vypadá na celkem 13 případně zastavení rozpracovaných kauz. Nebude se vláda k tomu vracet, respektive politici třeba ve sněmovně, tak jak možná bude požadovat sociální demokracie na mimořádné schůzi?

Tak to rozhodnutí prezidenta republiky je platné. Samozřejmě o tom může vláda mluvit nebo o tom může sněmovna jednat. Nicméně myslím si, že jakákoliv revokace tady už nepřipadá v úvahu. Ptáte-li se mě, zda mně to v těhle případech vadí, tak říkám otevřeně ano, vadí. Sice samozřejmě dokud lidé nebyli pravomocně odsouzeni a nikde není napsáno, že by pravomocně odsouzeni byli, tak je potřeba se na ně dívat jako na nevinné. Na druhou stranu, když si vemu jenom ty obrovské náklady, které stát do dnešního dne věnoval na vyšetřování, na stíhání, to jsou skutečně obrovské náklady. A obrovská energie těch, kteří se tomu vyšetřování věnovali.

* Počkejte, neříkáte tím, že by bylo bývalo lepší, aby se s tím nezačalo?

Ne, vůbec ne. Já...

* Protože se už hodně utratilo.

Já se vracím zpátky, já se vracím zpátky k tomu, co jsem řekl na začátku, byť to neříkám nijak autoritativně, nejsem ani ústavní odborník ani odborník na trestní právo. Ale já osobně mám ten názor, že amnestie do moderní ústavy nepatří a že minimálně by o tom měla být vyvolána diskuse.

* Možná na té mimořádné schůzi, ale to už předjímáme věc, která zatím ještě není jasná. Pojďme spíš k tomu, co jste dnes oznámil. Vláda v minulém roce hospodařila líp, než si naplánovala. Schodek státního rozpočtu 101 miliarda proti plánovaným 105 miliardám. Jak se vám to podařilo? Vypadá to, že nejvíc můžete třeba děkovat těm, kdo vybírají daně nebo poděkovat občanům, že se platilo DPH? Je to DPH vlastně ten hlavní důvod toho, že jste nakonec hospodařili ještě lépe, než jste plánovali?

Ne, určitě ne. Já se musím vrátit zpátky do podzimu roku 2011, kdy jsem předkládal rozpočet na rok 2012 a říkal jsem zcela otevřeně: prudce se zhoršila makroekonomická prognóza. To, co je predikováno ve státním rozpočtu, nebude naplněno jak z hlediska hospodářského růstu, tak z hlediska výběru daní, tak z hlediska spotřeby domácností. Bude to horší. Ale my dnes nevíme o kolik, protože ta situace se dramaticky mění ze dne na den a prosíme o pochopení, že budeme korigovat státní rozpočet na základě lednové prognózy. A podle té lednové prognózy buď vláda udělá sama vlastní opatření, bude-li to v jejích silách, nebude-li to v jejích silách, přijdeme s novelou zákona o státním rozpočtu. Dnes mě trochu mrzí, že jsme to udělali pouze v rámci exekutivních rozhodnutí vlády, protože to bylo v našich silách a nebylo potřeba sněmovnu obtěžovat novelou. Nicméně kdybychom to udělali, tak se neopakovaly ty nesmyslné argumenty, které běžely celý rok: vy jste zvýšili DPH a nevybíráte tolik, kolik jste si naplánovali, že budete vybírat. No, ale to jsme věděli. Protože jsme to věděli, tak jsme už...

* No, ale vy jste dělali...

Tak jsme na základě té lednové prognózy...

* ... opatření 23,6 miliard zmrazených výdajů přece byla určitě reakce zase, která... ke které vás donutila ta ekonomická situace.

Tak samozřejmě. Takže, takže na základě...

* Navíc jste ale ještě na podzim měnili, měnili svoje odhady a lišily se odhady ekonomiky.

Takže na základě té lednové prognózy vláda přijala celou řadu aktivních úsporných opatření, která jsme naplnili a díky těmto úsporným opatřením a díky tomu, že právě proto, že byla vláda tak aktivní, tak se nám daří velmi levně spravovat dluhovou službu, odevzdáváme finančním skupinám mnohem méně peněz, než kdybychom se chovali rozmařile.

* No, dobře, ale vraťme se domů. Vysvětlete lidem, kde přesně jste ušetřili, jestli tedy opravdu se nakonec i ještě zlepšil ten výběr DPH nebo jestli se to vázání výdajů takto výrazně promítlo do hospodaření státu nebo jste ušetřili na lidech, na sociálních dávkách například, pro nemocné, nezaměstnané.

Já dělám zítra ve 14 hodin...

* My tam budeme, pane ministře, já se ptám teď, prostě dneska jste oznámil, že hospodaříte lépe, než jste očekávali.

Já chápu, podívejte se, dnes mohu říct, protože se celý večer probíráme podrobně jednotlivými čísly, a připravujeme tedy tiskovou zprávu o pokladním plnění, které každý měsíc zveřejňujeme.

* Že to řeknete zítra, ale tak z logiky věci.

A zveřejníme to zítra ve 14 hodin.

* Prostě pokud ekonomika naroste, vy jste změnili ty údaje.

Z logiky věci, z logiky věci je dominantní vliv toho, že jsme dodrželi deficit státního rozpočtu, dokonce bezpečně pod jeho schválenou hranicí. Poslanecká sněmovna schválila 105, a já říkám: skončilo to 101.

* No, dobře, ale buď vás něco překvapilo nebo jste o tom vy věděl, a neřekl jste to veřejně.

Ne, to prostě...

* Tak ještě jednou, šlo o daně nebo šlo o dávky, sociální oblast nebo daňová oblast?

Paní redaktorko, já chápu, že se mě musíte ptát, ale já naprosto férově říkám: dnes oznamuji to číslo a veškeré podrobnosti, plnění úspor, plnění jednotlivých daní, pojistného, naši čistou pozici vůči Evropské unii, čerpání fondů z Evropské unie zveřejňujeme zítra ve 14 hodin. Ministerstvo financí je konzervativní...

* Spousta diváků bude v práci třeba a dívají se teď. Šetřili jste na lidech, na dávkách pro nemocné a nezaměstnané?

Vy jim to určitě pustíte. Ano, jsou díky...

* Co se stane, když to řeknete dnes?

Protože jsme konzervativní instituce a zveřejňujeme to pravidelně každý měsíc vždy v daný termín, vždy ve 14 hodin. Já kvůli...

* Tak já zkusím pak odhadnout, jestli mi odpovíte na HDP.

Kvůli vám, kvůli vám řeknu tedy ještě jednu informaci, díky reformám, které se podařily na ministerstvu práce a sociálních věcí, se poměrně výrazně uspořilo také na sociálních dávkách. Ano, to je informace, kterou vám mohu říct. Přesné číslo a přesné rozdělení jak příjmů, tak výdajů včetně vztahů na rozpočet Evropské unie zveřejňuje ministerstvo financí zítra ve 14 hodin. Nehněvejte se, vy tam určitě...

* No, i tak děkuji. Takže sociální oblast, oblast, kde tedy budeme počítat, propočítávat a snažit se zjistit, kde vláda ušetřila. Tak jdeme dál. HDP původně měl klesnout o půl procenta, pak jste to opravili na jedno procento, tak kolik to je? Je to mínus jedno procento?

Paní redaktorko, ještě jednou, veškeré indikátory, veškerá podrobná čísla k pokladnímu plnění za rok zítra, zítra ve 14 hodin.

* Dobře, pane ministře. Tak a ten celkový deficit, to je informace, o které jste mluvil už dřív.

A já bych k tomu rád dodal jenom jednu věc, vláda tímto deficitem naplnila za rok 2012 svoji finanční strategii, svůj závazek snižování deficitu, deficit je o 40 miliard nižší než v roce 2011 a skládáme tím účty nejenom veřejnosti, ale také všem rádoby znalcům, kteří nám celý rok říkali, že se nám ten deficit zcela jistě nepodaří udržet. Podařilo a zrovna tak dodržíme i deficit na rok 2013, chci o tom veřejnost ujistit.

* Já se ještě chci zeptat na církevní restituce a to kouzlo s tím, že jste napsali do právě skončeného roku, se projeví jak? Vy jste mluvil o 5 procentech, tak to bude?

To není kouzlo, prosím pěkně. To je závazná účetní metodika Evropské unie. Přiznám se, že kdybych tak účtovat nemusel, že bych tak neúčtoval docela rád. Nicméně ta účetní metodika je závazná pro všechny členy Evropské unie a je správná. A ta říká...

* Ano, něco co se nevyplatí, bude vyplácet až letos, se zaúčtuje do minulého roku.

... že v okamžiku, kdy vznikl mandatorní závazek, to znamená podpis smlouvy nebo schválení zákona nějaké konečné platby, tak byť by byla rozdělena do 70 let, tak se účetně promítá do toho roku, kdy ten závazek vznikl, povinně. Já bych také velmi rád to účtoval po dvou miliardách každý rok. Nemohu. Je mojí povinností, a kdybych to neudělal, tak mě opraví Eurostat, je mojí povinností to účetně zaúčtovat do toho roku, aniž bych vyplatil jedinou korunu v hotovosti, tak účetně to promítnou do účetnictví roku toho, kdy ten mandatorní závazek vznikl, to znamená, kdy vyšel ten zákon ve sbírce zákonů, což je rok 2012.

* A těch 5 procent platí? Protože vy jste o nich mluvil dřív.

A těch 57, to lze samozřejmě definitivní číslo neřeknu ani zítra, protože definitivní číslo musí ještě projít Českým statistickým úřadem. To je, to je ta autorita, nikoliv ministerstvo financí. Ale to, že jsme cílili na 3,5 procenta bez církevních restitucí, to bude dodrženo a 1,5 procenta učiní tato účetní operace. Ale opět říkám, to je účetní promítnutí třicetiletých plateb. To není, to nejsou skutečně vydané peníze.

* Rok 2013, vy jste říkal, že chcete dodržet, co jste si naplánovali. Ale když se znovu vrátím k prognózám, česká ekonomika je v recesi, podle některých bude v recesi dále, čísla, která předpokládá vláda, na kterých stojí návrh, respektive státní rozpočet schválený a podepsaný prezidentem a číslo České národní banky se navíc trošku liší a nejsou moc v těch kladných hodnotách. Co když jste se spletli? Vy už jste letos...

Prognózy se liší o desetinky, paní redaktorko.

* No, ano, ale jsou ekonomové, kteří říkají, že ekonomika neporoste, vy počítáte s růstem.

Prognózy se liší o desetinky. Za současné situace na světových a kapitálových trzích neexistuje žádné odborné pracoviště, které může s naprostou jistotou říct: tato predikce se naplní. Nikdo takový neexistuje. My nemáme důvod se domnívat, že by to mělo být horší než, řekněme, kladná nula. To znamená, rozpočet je postaven na sice růstu, ale růstu v desetinách procent, nikoliv v jednom, nikoliv ani v jednom procentu. Dá se říct, že očekáváme spíše stagnaci. Stagnaci ekonomiky, stagnaci spotřeby. Na to jsou plánovány také předpokládané výběry, tedy příjmy a bilance státního rozpočtu. A jsem přesvědčen, že není důvod se domnívat, že by neměly být naplněny.

* Není důvod?

Není důvod.

* S novým rokem vstoupily v platnost poměrně zásadní daňové změny. Všem se promítnou do peněženek určité skupiny obyvatel jako třeba živnostníci, bohatí lidé a důchodci. V podstatě reálně budou mít ještě...

A vy očekáváte, že díky tomu poklesne ten výběr? Ne, vy myslíte...

* Ne, já nemluvím o výběru, já mluvím třeba o poptávce, o tom, že právě poptávka byla jedním z velmi kritizovaných témat v roce minulém a chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že pokud DPH téměř vše zdraží, důchodcům, třeba kteří pracují, jste vzali část odpisu daňového, živnostníkům v podstatě také, všem zdraží, že lidé budou vydávat víc?

Tak si, tak si vezměte...

* Z čeho budou lidé podporovat ekonomiku?

Vezměte si předpoklad reálných příjmů, ty zůstávají zhruba stejné, přece...

* No, jak u koho.

Reálné příjmy zůstávají zhruba stejné, protože ten mírný...

* No, tak DPH zdraží energie, rodinám s dětmi zdraží pleny, zdraží, jak jsem říkala, energie.

Dochází...

* Navíc v mnoha rodinách ten reálný příjem bude nižší přece, pokud jsou tam živnostníci, důchodce.

Dochází k nějakému mírnému nominálnímu růstu příjmů, který v podstatě pohltí inflace. Očekáváme stagnaci reálných příjmů, očekáváme stagnaci spotřeby. Například výběr DPH.

* Ještě větší stagnaci spotřeby čekáte?

Ne, stagnaci. Říkáme-li stagnaci, očekáváme stejnou spotřebu jako v letošním roce, nikoliv propad spotřeby.

* Pardon, ale promiňte, propad tedy.

Takže očekáváme stagnaci spotřeby. A vzhledem k předpokládaným příjmům v tomto roce se nedomníváme, že by ta situace měla být horší než stagnace.

* Omlouvám se, já jsem myslela na ten propad, protože pořád počítám s tím, že rodiny budou víc zatížené. Když stát, promiňte, pane ministře, když stát od lidí něco chce, když jim zvedá daně, i prezident je kritizoval, vy to dobře víte, poměrně ostře, když stát zvedá daně, lidem bere. Co jim tedy nabízí a jak chce, aby to byli občané, kteří podpoří ekonomiku?

Ten mix relativně velmi mírného zvýšení daní jsme volili podle hlubokého přesvědčení vlády, že pokud musíme, a mnohokrát jsme zdůvodnili, proč musíme k takovému kroku sáhnout, alternativě, aby byl buď vyšší deficit, anebo ten mix, který prosazuje opozice, to znamená, nezdaňovat spotřebu, ale zdaňovat výkon a tvořivost. My sice máme DPH v pozici 20, 15, ale nezvyšovali jsme přímé daně, nezhoršovali jsme konkurenceschopnost českých podniků, podnikatelů. Nezvyšovali jsme daně z příjmů fyzických osob. Vždycky se, když k takovémuto kroku saháte, rozhodujete se, zda je pro ekonomiku lepší zdanit spotřebu, anebo zdanit tvořivost a výkon. My jsme přesvědčeni, že je lepší zdanit spotřebu v takovém případě, byť samozřejmě nikdo daně nezvyšuje rád a zvýšení daní nepodpoří ekonomiku. Nicméně to zvýšení, tak jak platí od 1. 1. 2013, rozhodně oproti současnému stavu nepodlomí spotřebu domácností. Tu bohužel daleko víc podlamuje spíš nálada a víra v další jistotu ekonomického vývoje. To není fenomén jenom České republiky. Prostě dnes, dnes...

* Tak teď jste mi nahrál, protože třeba deficit pod 3 procenta, není to vaše osobní nebo vlády Petra Nečase už příliš velká mantra, když teď se dozvídáme, že nejspíš ekonomiky eurozóny, jako jsou Francie a Španělsko, v pohodě dostanou třeba víc času na to, aby své veřejné finance zkrotily v delším časovém období a nikdo se nenervuje a Brusel jim to možná dovolí?

Ne, to není vůbec žádná mantra. Tahle vláda je...

* Jestli ta nedusí právě ekonomiku.

Ne, tahle vláda je hluboce přesvědčena, že nelze ekonomický růst stimulovat prostředky na dluh. Stimulace ekonomického růstu prostředky na dluh sice může přinést nějaký krátkodobý efekt v růstu, ale současně prodraží dluhovou službu takovým způsobem, že ta zátěž je pro budoucno neúnosná a stačí podívat se na jižní část eurozóny.

* Ale já mluvím i o Francii a nic nenamítá ani Berlín.

Tak se podívejte, my nejsme ani Francie, my nejsme ani Francie ani Německo. My jsme...

* Ale tady i tam se diskutují různé pohledy na ekonomiku a její podporu.

Ano, my nejsme ani Francie ani Německo. Já upřímně řečeno, hospodářskou politiku, kterou teď dělá vláda pana prezidenta Hollanda - to opravdu tato vláda dělat nebude. To si budete muset počkat na jinou politickou reprezentaci, za prvé. A za druhé, samozřejmě velké a tradiční země jako Německo, Francie požívají trochu jiné důvěry finančních investorů než malá země, jejíž existence se počítá teprv na 20 let. Jestliže dnes Česká republika je schopna na vnitřním trhu financovat svůj dluh levněji než Francie a na evropském trhu se v té Francie na desetinky blíží, tak je to jenom díky naprosto důsledné fiskální disciplíně této vlády. Kdybychom si půjčovali, kdybychom dělali to, co vy mi radíte a půjčovali si...

* Já vám neradím, já jenom namítám to, co namítají mnozí jiní.

Ano, dobře, ale já argumentuju. Říkám, kdybychom takto postupovali a půjčovali si třeba za stejné peníze jako Slovinsko, kdy někdejší premiant ve středoevropském regionu z nových zemí, Slovinsko, který nám byl dáván vždy za příklad, si půjčuje o 3 procenta...

* Ne, tak co by se stalo, bych se ráda dostala zase zpátky k vývoji naší ekonomiky.

... si půjčuje o 3 procenta dráž. Jinými slovy, to by znamenalo, to by znamenalo zhruba o 16 až 17 miliard ročně víc na úrocích odevzdaných finančním skupinám na kapitálovém trhu.

* Dobře, vy obhajujete politiku svojí vlády. Já znova dám tu otázku, kterou jsem říkala. Třeba s ohledem na mladé lidi, na mladé rodiny, když si stát teď vlastně bere nějaký čas, vysvětluje, proč zvyšuje daně, proč od občanů něco chce, co jim za to nabízí?

Stát především... jistotu. Jistotu a budoucí prosperitu.

* Ne, ale konkrétně toto, to je jistota v roce 2014 v čem, že klesne DPH, že se nějak jinak podíváte třeba na podporu exportu ekonomiky?

Vláda nabízí svým občanům, že se nedostane do bezvýchodné situace díky rozvráceným veřejným rozpočtům. Pojďte, pojďte, rozsoudíme ten náš jakoby spor nebo tu naši diskusi někým, kdo je v tom určitě velmi objektivní, protože do toho dává své vlastní peníze. A to jsou investoři, kteří profinancovávají všem vládám na světě jejich dluhovou službu. Ne, tohle mě nechte domluvit.

* Promiňte, ale...

Jestliže v rámci středoevropského regionu si Česká republika půjčuje nejlevněji...

* Vy už jste to říkal...

Tak ten investor říká...

* Pojďte se třeba bavit o důchodci, který je zodpovědný a ví, že mu na živobytí nestačí jeho důchod, a tak pracuje a vy mu teď vlastně berete skoro 25 tisíc.

Nedá se říct, že mu bereme 25 tisíc. Otázka, proč vlastně v tomhle případě ta sleva na dani byla důchodcům poskytnuta. Já si myslím, že to je velmi protisystémové, že každý, každý z nás, každý z nás má nárok...

* Dobře, pojďte mi říct, co řeknete důchodci, který vám řekne: já pracuju, protože z důchodu v podstatě nevyžiju.

Já mu řeknu, že každý máme nezdaněnou dávku. Ten, kdo jenom pracuje a nemá důchod, má slevu na dani. Ten, kdo má důchod, má nezdaněný důchod a k tomu nemá slevu na dani. Každý z nás má jednu nezdaněnou dávku. Je složité tvrdit, je složité obhajovat, že na pracovním trhu je skupina lidí, která má ty nezdaněné dávky dvě, což jsou pracující důchodci do 31. 12. Ale znovu opakuji, to co nabízí vláda veřejnosti, je budoucí prosperita. A jestli, když někomu půjčujete peníze, tak musíte věřit, že bude prosperovat, aby vám je vrátil. To znamená, ti, kteří nám ty peníze půjčují, věří v prosperitu České republiky nejvíc ze všech zemí ve středoevropském regionu. To je prostě měřitelné.

* Už jsme zase u investorů. A jak dlouho to budete moci říkat? Tím se dostávám ke své poslední otázce. Jak dlouho odhadujete jako místopředseda TOP 09, že přežije vláda České republiky se znalostí koaličních problémů?

Ten, kdo do toho dává své vlastní peníze, tak je nejobjektivnější, o tom jsem hluboce přesvědčen.

* Investoři. Tak a co teď vláda České republiky?

Já se domnívám, mohu se samozřejmě mýlit, neboť to záleží na rozhodnutí koaličních partnerů, ale já se domnívám, že tato koalice bude pokračovat a vláda dovládne do konce svého volebního období a dokončí práci, která je před ní.

* Tato koalice i se stranou LIDEM?

Ano, já se to domnívám. Mohu se samozřejmě mýlit.

* Já vám děkuji. Díky, že jste přišel do Interview ČT24. Dnešním hostem našeho pořadu byl 1. místopředseda TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek. Na shledanou.

Já děkuji za pozvání, hezký večer.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář