CZ EN

Důvody zdražení musí být jiné než zvýšení DPH

  • Fórum čtenářů: Reakce ministerstva financí na článek „Rána pro rodiče: jesle zdražují, v Teplicích až na dvojnásobek“, který vyšel v severočeské příloze MF DNES dne 10. ledna.

Článek jednoznačně dává do souvislosti zvýšení cen za pobyt dětí v jeslích s povinností těchto zařízení místo dosavadního osvobození od daně nově platit DPH, a to po zrušení postavení jeslí jako zdravotnického zařízení od 1. dubna 2013. Tato tvrzení nejsou zcela pravdivá, služby jeslí jsou nadále pro značnou část zřizovatelů, zejména pro obce a neziskové subjekty, osvobozeny od daně. Pokud někde již došlo až ke zdvojnásobení ceny, není to, a ani nemůže být v důsledku placení DPH (základní sazba daně by mohla zvýšit cenu služeb maximálně o 21 %), ale důvody takového zvýšení ceny jsou evidentně jiné.

Ukončení provozu jeslí jako zdravotnických zařízení je řešeno v § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 31. března 2013. Tato změna postavení jeslí však automaticky neznamená povinnost placení DPH, a tím i důvod pro zvýšení ceny za pobyt dítěte v jeslích.

Uplatněním DPH u služeb jeslí v roce 2013 se zabýval Koordinační výbor s Komorou daňových poradců ČR, který řídí Generální finanční ředitelství, a přijal k této problematice závěry, ze kterých vyplývá, že u jeslí, tj. zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu, se uplatní osvobození od daně dle § 57 odst. 1 písm. g) zákona o DPH (služby výchovy a vzdělávání), a to ve vazbě na právní formu subjektů, které tyto služby poskytují, tj. u tzv. veřejnoprávních subjektů (např. stát, kraj, obce, atd.) a další subjektů, které dotčené členské státy EU uznávají za subjekty sociální povahy, vč. příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací. S příspěvkem č. 376/11.07.12

S uplatňováním DPH při provozování dětských jeslí a podrobnějším zněním závěrů k této problematice je možné se seznámit v Zápise z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.10. 2012, a to na adrese http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/2062.html?year=0 .

Z tohoto stanoviska jednoznačně vyplývá, že zejména města jako zřizovatelé jeslí mohou nadále uplatňovat osvobození od daně, a není tedy důvod odvolávat se na povinnost platit DPH jako důvod ke zvýšení ceny za služby jeslí. Už vůbec pak nemůže být placení DPH důvodem ke zdvojnásobení ceny, jako tomu je podle článku v Teplicích.

I kdyby se měla navýšit cena služeb o daň odpovídající základní sazbě daně 21 %, je zřejmé, že pokud se cena zdvojnásobila, je důvodem pro zvýšení cen něco zcela jiného než placení DPH. Na takové výrazné zvýšení ceny služeb jeslí nemá vliv zvýšení obou sazeb DPH o 1% na 15 % (snížená sazba) a na 21 % (základní sazba) u zboží a služeb, které tato zařízení nakupují. Přitom v článku se řeší pouze otázka placení DPH, nikoliv výše nákladů na činnost jeslí (v úrovni cen bez daně).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář