CZ EN

Devizové intervence České národní banky domácí ekonomice pomohou

Rozhovor s Janem Fischerem, ministrem financí.
Zdroj: Impuls | 13.11.2013 | 18:00 | Pořad: Impulsy Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hezký dobrý večer vám všem. Centrální banka má zastání. Za její devizové intervence se postavil premiér v demisi Jiří Rusnok. Podle Rusnoka devizové intervence České národní banky domácí ekonomice pomohou a zvýší její konkurenceschopnost
.

Jiří RUSNOK, premiér v demisi
--------------------
Já důvody, které vedly Českou národní banku k tomuto kroku, chápu, myslím, že jim rozumím. Mám plnou důvěru v kroky, které bankovní rada a vedení České národní banky v tomto směru činí. Chápu také bouřlivou reakci veřejnosti, ať už odborné nebo laické, protože je to krok neortodoxní. Možná pro mnohé velmi překvapivý, byť Česká národní banka opakovaně zhruba tak tři čtvrtě roku už avizovala, že je vysoká pravděpodobnost, že k takovému kroku bude muset přistoupit.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo Rádio Impuls právě dnes slova premiéra v demisi Jiřího Rusnoka. Podle něj intervence pomůžou i státnímu rozpočtu. Důvod? Ekonomický růst bude vyšší a některé výnosy daní se odvíjejí od růstu cen. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je ministr financí v demisi Jan Fischer. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer, pane ministře.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Dobrý večer vám i posluchačům.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili právě dík posluchačům našeho rádia. Jejich otázky v průběhu dne chodily ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Máte-li však jakoukoliv otázku pro ministra financí v demisi Jana Fischera, stačí, když ji pošlete k nám sem do Impulsu. Číslo pro vaše otázky ve formě SMSek 774999888. Pane ministře, centrální banka chce v následujících měsících a možná i letech držet kurs koruny na 27 korunách za jedno euro. Devizové intervence centrální banky jste dnes probírali na vládě. Nakolik nás ten krok devizových intervencí může přiblížit k přijetí eura v Česku?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Jenom na upřesnění, předmětem dnešního jednání vlády, jestli jsem byl na té vládě, o které mluvíte, tak předmětem jednání intervence České národní banky nebyly. To je první věc. Druhá věc je, pokud chcete můj komentář, tak bych chvíli nechtěl být ministr financí, protože ten komentář ode mě bude poměrně velmi stručný a jednoduchý a takový může připadat někomu bezkrevný a beztvarý a jako želé, pokud chcete teda.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Řekněte nám tedy komentář k intervencím ve stylu želé.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Problém je v tom, že každý výrok ministra financí v tomto vysílá nějaké impulsy, když už tady sedíme, směrem k finančním trhům, kapitálovým trhům a samozřejmě může mít kurzotvornou povahu. Čili já budu zdrženlivý. Já to rozhodnutí České národní banky respektuji, je to rozhodnutí nezávislé instituce. A k té nezávislosti, to je něco, co národní bance, každé centrální bance patří. Jsem rád, že máme takhle vysokou míru nezávislosti a autonomie rozhodování České národní banky. A samozřejmě k té autonomii toho rozhodnutí patří také zodpovědnost za ty kroky a za to rozhodnutí. Souhlasím s premiérem, je to neortodoxní rozhodnutí, pro některé možná nečekané.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pro vás to bylo nečekané?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Tak po těch slovních intervencích, jakkoliv jsem u nich nebyl, podotýkám, to se odehrálo mimo mě a tak to má být, nebyl jsem účasten toho rozhodovacího procesu, což je také správné. Ale s ohledem na nějakou logiku věci, logiku vývoje, slovní intervence, které několik měsíců sériově přicházely, tak samozřejmě všichni, kteří sledujeme chování České národní banky a její bankovní rady, no tak jsme si mohli říct, jednou to může přijít, jednou to prostě může přijít. Tak to přišlo. Já bych rád vyslovil víru, že skutečně to povede k oživení ekonomického růstu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale nejste si tím jist, když vyslovujete víru…

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Je to protideflační opatření, což měla možná, o tom se příliš nemluví, to asi Česká národní banka měla především na srdci, protože to je primárně její zodpovědnost za inflaci, čili protideflační, protideflační opatření. No a přinese prostě i nějaké jiné záležitosti. Ta věc vždycky je o drahotě výdajů, drahotě výdajů státu zase na druhé straně a podobně, je to o ceně evropských peněz, je to o ceně importu. Čili všechny ty vlivy, zda-li budou krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, bude potřeba ještě velmi pečlivě analyzovat. Víc teď k tomu nemohu a ani nechci říct.


V
áclav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale když se vrátíte k té původní otázce, která je zásadní, nemůže krok devizových intervencí centrální banky v té rovině politické přiblížit Česko k přijetí eura? Když se bude kurz stabilizovat na 27 korunách?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Já se toto nedomnívám a rozhodně se nedomnívám, že by bankovní rada se rozhodovala, že by důvodem toho rozhodování bylo to přiblížení k přijetí eura. To si myslím, že na to můžu dát krk, že toto v pozadí toho rozhodnutí ani náhodou nebylo.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jen aby vám neupadla hlava, protože se změnila politická situace a Česká republika má prezidenta, který je více proevropský, je pro vstup České republiky do eurozóny a prezident republiky bude jmenovat budoucí členy bankovní rady.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Ježíšmarjá, tak to je fakt spekulace, pane redaktore, vaše. Ta by mě opravdu nenapadla. I kdybych byl jakkoliv konspirativní, paranoidní, tak toto by mě fakt nenapadlo.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nemyslíte, že to souvisí s rychlejším přibližováním České republiky do eurozóny?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Ne, nemyslím.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Premiér v demisi Jiří Rusnok se, jak bylo řečeno, za krok centrální banky postavil, když po dnešním jednání vlády pronášel i tato slova:

Jiří RUSNOK, premiér v demisi
--------------------
Z hlediska ekonomického dopadu já myslím, že to je krok, který v krátkém a zejména středním období několika let české ekonomice prospěje. Došlo de facto ke zvýšení české konkurenceschopnosti o řádově těch nějakých pět procent vyjádřeno ve vztahu k euru. Mělo by to tedy posílit jak české výrobce, kteří exportují, protože budou mít možnost inkasovat za svůj export více korun, významně by to mělo posílit také výrobce, kteří neexportují, ale střetávají se se zahraniční konkurencí na domácím trhu. To znamená, to jsou vlastně i výrobci potravin. Samozřejmě, že to má nějaké doprovodné efekty, ty se podle mého názoru poněkud přeceňují.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo po jednání vlády Rádio Impuls slova premiéra v demisi Jiřího Rusnoka. Pokud by měl ministr financí v demisi Jan Fischer, který je hostem dnešních Impulsů, ještě v souvislosti s těmi dopady do státního rozpočtu říct, jestliže nám centrální banka říká, ten krok devizových intervencí činíme proto, aby v České republice nebyla deflace, abychom naplnili inflační cíl, znamená to, že budou i vyšší výdaje ze státního rozpočtu například na valorizaci důchodů? Protože jasné je, že ty devizové intervence pokud splní to, k čemu mají být určeny, tak sníží hodnotu peněz.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Ono je to vždycky o minci, která má dvě strany. To, co říkáte, je na jedné straně pravda, na druhé straně bude-li stimulovat to opatření České národní banky a to lze s úspěchem předpokládat, zvýšení růstu hrubého domácího produktu, tak samozřejmě i daňového inkasa a tím pádem i zvýšení příjmů státního rozpočtu. Takže ono se to projeví. Abychom vždycky nezapomínali na tu druhou stranu a neomezovali tu debatu na tu jednu. Zase z druhé strany…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proto se ptám ale, jestli bude nutné kvůli vyšší inflaci, k níž chce Česká národní banka přispět, valorizovat penze v příštím roce víc, než jste počítali?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Ne. No tak pokud, tak to bude otázka dalších období, to teď se nás netýká, protože valorizujeme podle minulé inflace a nikoliv podle té, která může přijít. Takže to není součástí hry o rozpočet nebo debaty o rozpočet.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud by ta inflace ale byla vyšší, tak připadá právě podle zákona v úvahu i valorizace mimořádná.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Tak to už bude potom debata k sestavení rozpočtu na rok 2015 a to už bude, řekněme, v rukách někoho jiného.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváte ještě na plnění státního rozpočtu, nepřeceňuje se ale ten vliv na rychlejší růst ekonomiky v souvislosti s těmi devizovými intervencemi?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Jestli máte na mysli rozpočet letošního roku, tak bez ohledu na to, jaké opatření nám teď Česká národní banka přinesla, tak my očekáváme, že plnění rozpočtu bude úspěšnější, než byl předpoklad. Já jsem v tom střízlivý, ale určitě záměry rozpočtu na rok 2013 budou splněny jak na straně příjmů, tak výdajů i schodku.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A rok 2014, tedy to, co vás čeká? Protože byste měl v Poslanecké sněmovně a asi ještě budete jako ministr financí obhajovat návrh státního rozpočtu, který jste projednali do konce září, ale neměla ho kdy projednat Poslanecká sněmovna. Stará se rozpustila, nová ještě nebyla zvolena.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Asi to bude na mě, no. Jakkoliv bych si to přál, aby se povolební jednání odehrávala ve svižném tempu, ale to není na mě, takže mám pocit, že u toho ještě budu. Vláda předloží ten rozpočet, který sestavila. My nemáme žádný důvod tam teď provádět nějaké zásahy nebo případné změny…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ani po devizových intervencích?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Ne, ani po devizových intervencích. Já myslím, že necháme ten rozpočet tak, jak je. Sněmovna je v tomto suverén, ona si tam může potom zavést některé změny v té rozpočtové debatě. Ale vláda necítí důvod, ani Ministerstvo financí, předkládat teď rozpočet s nějakými změnami. Já myslím, že by to ani nebylo dobré a zdravé.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy se ale jako Ministerstvo financí musíte připravit na rozpočtové provizorium. Riziko rozpočtového provizoria byste teď v procentech označil v jaké výši?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Také, že se připravujeme, to by bylo mizerné Ministerstvo financí, kdyby se nepřipravovalo. Je to v podstatě potom technická záležitost, protože se uvolňuje vždycky alikvota, ta jedna po těch měsících, ta jedna dvanáctina těch výdajů letošního roku a nad tím Ministerstvo financí samozřejmě bdí. Rozpočtové provizorium má svoje pravidla hry. Už jednou tady krátce bylo, na tom Ministerstvu financí zase ta fluktuace není tak hrozná, takže jsou tam někteří lidé, kteří to dobře pamatují ze své zkušenosti. Čili věřím, že to je spíš technická úloha než jakákoliv jiná. Nicméně to politikum je na tom veliké. Já bych byl velice rád, kdybychom se rozpočtovému provizoriu dovedli úplně vyhnout. To je věc ...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale teď je to nepravděpodobné?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Lze to stihnout. Já jsem si dělal nějaké propočty a teď tu nechci unavovat posluchače nějakým diářem, ale pokud bude politická vůle ve Sněmovně, tak je možné zvládnout tu proceduru do konce roku. I když teda, řekl bych, ve velmi napjatých termínech a mám na mysli výbory i plénum. Tak to je první věc. Druhá poznámka, rozpočtové provizorium, pokud země do něj padne, říkám, nepřál bych si to, ale je to docela reálná možnost, o té pravděpodobnosti, byť se jí celý život živím, téměř celý život, bych nerad teď spekuloval. Ale dva až tři měsíce rozpočtového provizoria nejsou nijak fatální, nejsou smrtící, nesnižují ani reputaci země. Na druhé straně, pokud by to mělo být déle, tak mám vážné obavy. To má dotek na čerpání evropských peněz, to má dotek na vyjednávání o evropských penězích na příští období. Čili rozpočtové provizorium, pokud už bychom s ním žili, tak to soužití s rozpočtovým provizoriem déle než dva až tři měsíce bych považoval už za opravdu velký problém. Politici by to měli vědět.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říkáte tedy maximálně dva nebo tři měsíce. Tady i Svaz měst a obcí ústy Dana Jiránka naznačuje, že v případě rozpočtového provizoria právě můžou mít problémy města a obce České republiky se svými vlastními rozpočty. Tady jsou slova Dana Jiránka:

Dan JIRÁNEK, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
Stát není schopen zřejmě tedy ty věci proplácet a není nám jasné, jak to stát chce dělat. Protože samozřejmě my jsme relativně velké město a pokud budeme mít nějaký přebytek, tak jsme schopni nějakou dobu v uvozovkách to platit ze svého a překonat to. V úplně jiné situaci jsou malé obce, které mají kanalizaci a podobnou věc a v okamžiku, kdy jim hrozí, že nemusí dostat peníze, tak se dostanou do obrovských problémů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo Rádio Impuls slova předsedy Svazu měst a obcí Dana Jiránka, který narážel na to, že v případě rozpočtového provizoria právě města a obce nebudou mít peníze na spolufinancování těch akcí, které jsou placeny i z evropských peněz. Chystáte nějakou variantu pro případ, že by to rozpočtové provizorium trvalo delší dobu a že by právě města a obce České republiky měly problém s těmi evropskými penězi, respektive s financováním projektů, které jsou spolufinancovány i z evropských peněz?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Především bych chtěl konstatovat, že rozpočtové provizorium není rozpočtová smrt. Prostě samozřejmě státní a veřejné finance dál proudí, pohybují se ovšem v jiné výši, než předpokládal rozpočet na ten rok, který by byl schválen. Je to na úrovni rozpočtu současného roku, čili v tomto případě 2013. Existují samozřejmě mechanismy, jak dopravit ty příslušné částky i do obcí a měst. Čili tyto obavy tam být nemusí. Ale říkám, když by to trvalo déle a to už asi bude starost někoho dalšího, jak se připravit na to delší období žití z rozpočtového provizoria, já pořád říkám, tomu nevěřím. Tomu zkrátka nevěřím, že bychom žili a nevidím pro to důvod, abychom žili v rozpočtovém provizoriu déle, než je opravdu nezbytně nutné.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že hostem dnešních Impulsů ministr financí Jan Fischer. Začnu citátem: "Stát se rychle trvale potýká s nesprávným, neúplným a zavádějícím informováním dozorčích rad, managementem ve státem ovládaných společnostech." To je citát z výroční zprávy BIS za loňský rok. Pane ministře, platí tato slova i dnes?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Začněme těmi dozorčími radami trošku šíře a my jsme o nich, pane redaktore, mluvili.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Několikrát, ano.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Několikrát. Takže abych to nezapřel. Tehdy jsem také něco říkal o tom, co Ministerstvo financí a já osobně v té věci připravujeme. Především bez ohledu na zprávu BIS nebo i proto, že máme takovéto zprávy ze strany BIS, to je v té veřejné části, o těch jiných já mluvit tady nemohu, já ty věci beru velice vážně. S ohledem na nástup nového občanského zákoníku a další nové legislativy máme připraveny, vlastně budu mít na stole ke konci tohoto týdne návrhy nových stanov těch společností. Mluvím za Ministerstvo financí a nejsem ředitel zeměkoule.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mluvíte například…

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Mluvím o Aeroholdingu, mluvím o MERU, mluvím o ČEPRU, mluvím o ČEZu, o té plejádě podniků, kde Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva. Těch společností je neuvěřitelně mnoho a podle mého soudu zbytečně mnoho v rukách Ministerstva financí. To je jenom poznámka, to je povzdech na okraj. Ale nové stanovy pro tyto společnosti. Pak je tam jedna věc pro dozorčí rady. To je takzvaný Complines, se tomu říká učeně, ale je to to, jak se mají chovat, závazná pravidla hry pro členy dozorčích rad, tak, aby zabránili problémům ve svém integritě, to znamená ve svých případných konfliktech zájmů a tak dále a tak dále. Aby poškodili zájmy těch firem, to je další věc. A máme připraveny i pro ty jednotlivé dozorčí rady a to jsem i slíbil, profily lidí, kteří by v nich měli sedět, kolik by tam mělo být ekonomů, finančních analytiků, finančních odborníků a tak dále. S ohledem na to, jestli je to ČEZ nebo Aeroholding nebo jiná společnost, třeba hotel Thermal, který je taky třeba jednou z takových společností, kde to asi je trochu jiné. Snižujeme počty, budeme snižovat počty členů dozorčích rad a i v některých představenstvech. Není nutné je mít tak rozsáhlé. To právě někdy vyvolává i třeba politické choutky obsazovat to lidmi, kteří tu potřebnou kvalifikaci nemají a jsou to spíše lidé, kteří mají nějaké přátelské vztahy nebo…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak výraznou redukcí si projdou dozorčí rady státních firem? Za Ministerstvo financí, tedy Český Aeroholding, ČEZ…

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Řekl bych tak o pětinu, o dvacet procent v průměru. Každá to bude mít trochu jinak. Takže asi o dvacet procent. Skutečně počet členů dozorčích rad v této fazoně je zbytečný. Co jsem zavedl i na Ministerstvu financí, je, já mám prostě zájem vědět podstatně podrobněji, co se na dozorčích radách bude odehrávat, kdy budou svolávány, aby lidé, kteří tam ministerstvo zastupují, měli dobrý a patřičný mandát. A tvrdě žádám i zpětné informace, co na těch dozorčích radách bylo. Ten svět těchto podniků mě zajímá nesmírně a to, jak se chovají moji lidé, abych tak řekl, mně svěření teď lidé z Ministerstva financí, jak ten stát tam opravdu zastupují, s jakým mandátem. K tomu jsem teď i připravil řadu vnitřních nebo už běží vnitřní opatření, abych o tom věděl podstatně více. I to je dobré pro to, abychom se takovým problémům, na které ukazuje zpráva BIS, Bezpečnostní informační služby, abychom se jich v budoucnu byli schopni vyvarovat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy tedy, pane ministře, říkáte, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem tedy máte už na stole nové stanovy všech těch státních podniků, které jsou ve správě Ministerstva financí. Ty stanovy budou přijímány, předpokládám, na valných hromadách?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Budou přijímány na valných hromadách. Samozřejmě je podmínkou jejich přijetí a já pevně věřím, že mluvíme prakticky o jistotě, že skutečně nový občanský zákoník a navazující právní předpisy, zákony a tak dále, budou platit. Já v to věřím, že budou účinné od roku 2014, od 1. ledna.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A k té redukci dozorčích rad dojde s přijetím těch nových stanov?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
K té dojde s přijetím nových stanov. To jsou souvislé úlohy, i ta takzvaná Complines, čili jakýsi etický kodex, pravidla hry pro členy dozorčích rad.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy budete svolávat mimořádné valné hromady, aby se to stihlo ještě do…

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
V některých případech ano, v některých případech to třeba přepadne i na začátek nového roku.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ve kterých případech se budou svolávat mimořádné valné hromady?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Já nevím, někde jsou dokonce plánované, v těch společnostech Aeroholding, myslím, že i ČEZ. Pokud se to nestihne, tak zkrátka to přepadne do ledna. To není žádná tragédie.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale nejste si jist, že náhodou dnes neplatí to, před čím varuje Bezpečnostní informační služba, co se dělo v roce 2012, že tedy se to děje i dnes? A znovu cituji: "Výkonná část vedení společnosti informovala dozorčí radu neúplně či zkresleně, snažila se ji vyřadit z rozhodovacích postupů účelovými změnami vnitřních pravidel nebo ovlivňovala vyznění poskytovaných podkladů ve svůj prospěch."

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Já teď dělám všechno pro to, všechno proto, aby česká veřejnost podobné věty ve zprávách BIS, v té veřejné části, a příslušní oprávnění konzumenti té neveřejné části, už takovéto věty a odstavce či stránky dokonce nemuseli číst.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Znamená to, že od BIS i v uplynulých týdnech jste dostával podobné informace?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Tak zprávu BIS, tou se vláda samozřejmě zabývala. Já teď nebudu sahat do těch částí, o kterých nejsem oprávněn hovořit. Mě ta zpráva nesmírně zaujala a jasně dávám najevo, že těmi věcmi, které se týkaly mého rezortu, se samozřejmě zabývám a zabývat budu. V naprosto konkrétní rovině.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že můžou skončit, budou-li se redukovat počty členů dozorčích rad v těch firmách, které jsou pod Ministerstvem financí a jeho kontrolou, ČEZ, ČEPRO, MERO anebo právě už zmíněný Český Aeroholding, takže ta redukce a ti, kteří skončí v dozorčích radách, tak budou ti, na které vám BIS ukázala? Chápu to správně?


Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Nemusí to být samozřejmě jenom ti, já bych tady nerad navodil situaci, že když někdo skončí v dozorčí radě díky té redukci, takže je to proto, že na něj BIS něco má, já jsem si to přečetl a proto teda propadají. Tak s touto nálepkou bych je nerad pouštěl do světa. To by bylo opravdu hrubě nekorektní, protože zkrátka to můžou být lidé, kteří třeba nemají pro to plnou kvalifikaci. Nic zlého tam neprovedli, ale zkrátka se tam nehodí tím, že …


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale skončí s nimi i ti, před nimiž vás BIS varovala?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Určitě, já tam teď nebudu dělat žádná zemětřesení. Skončí…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No vy uděláte jenom redukci.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Bude redukce, čímž někdo teda vypadne z kola ven, bude velmi pečlivě ke zvážení, kdo to bude. Ale z těch, co tam zůstanou, já jsem tam už teď udělal nějaké změny, které souvisejí s tím, že třeba tam Ministerstvo financí zastupovali lidé, kteří už na Ministerstvu financí nepůsobí. Tak ty bylo potřeba samozřejmě nahradit. Snažil jsem se je nahradit opravdu lidmi kompetentními, z vysokého managementu ministerstva, s vysokou odpovědností a s náležitým teda profesionálním i prostě řekl bych morálním profilem.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Další otázka se týká toho, vy jste slíbil před volbami, že zveřejníte výsledky šetření fungování oddělení mezinárodní ochrany investic a zahraničních pohledávek, včetně následných kroků. A to v souvislosti s odvoláním Radka Šnábla, který to oddělení vedl. Je po volbách a tu zprávu jste stále ještě nezveřejnili.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Já jsem ji nezveřejnil, protože ji ještě nemám hotovou. V šetření jsou některé věci, jako je údajná šikana. Ten případ ještě není doveden do konce, já to nechci dělat salámově, já to pak chci zveřejnit jako kompletní dokument. Nicméně samozřejmě nemění to ani vteřinu, ani milimetr na tom, že si stojím za odvoláním pana Šnábla z té funkce, na to bylo dostatek důvodů i bez tohoto šetření a jeho závěrů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy to tedy budete mít komplet?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Já bych řekl do 14 dnů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže do 14 dnů. Neposunete to, když jste říkal, že to zveřejníte po volbách? Ano.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Samozřejmě je dostatečně známo, že z dosavadních šetření vyplynulo to, že jsme podali některá trestní oznámení už, takže za tím si taky stojím. Teď už je to v rukou orgánů činných v trestním řízení, jak se s tím vyrovnají.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Poměrně velké množství otázek posluchačů Impulsů ještě chodí v návaznosti na ty devizové intervence. Například pan Winter se vás ptá, co bude s úsporami lidí po tom zásahu České národní banky, protože jim vlastně devizové intervence znehodnocují úspory?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Zdravím pana Wintera, děkuji za ten dotaz. Nešiřme tady paniku, že jedna devizová intervence, i když výrazná, může dramaticky poznamenat úspory. Abychom tu nešířili paniku, že to je snad nějaký druh měnové reformy. Vůbec ne.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ale znehodnocuje se cena peněz.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Jedině samozřejmě nějakou, řekněme, mírně zvýšenou inflací a ta jaksi makroekonomicky a ve prospěch i lidí té země, těch lidí, kteří tu žijí, tak skutečně to nebezpečí deflace, to znamená záporné inflace, pro ekonomický růst, pro ekonomický vývoj, pro pohyb ekonomiky je zrovna tak, řekl bych, toxické jako nějaká inflace puštěná ze řetězu. Toto není inflace puštěná ze řetězu. Tady se bavíme o protideflačním opatření a doprovázeném mírným, velmi mírným zvýšením inflace. Čili žádná tragédie, žádný důvod k panice, žádné obavy řekl bych dokonce ze znehodnocení úspor. Není to tak opravdu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje ministr financí v demisi Jan Fischer, host dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi
--------------------
Děkuji za pozvání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář