CZ EN

Urban: Dostali jsme záruky, že nás nepřehlasují

Češi si vymohli výslovné záruky, že si centrální banka uchová dohledové pravomoci nad bankami. Výměnou za to Česko nevetovalo zřízení bankovní unie. „Pokud bychom se někdy v budoucnu chtěli připojit k jednotnému bankovnímu dohledu a rozhodnutí ECB by mohlo mít negativní rozpočtové dopady, máme možnost z této spolupráce vystoupit,“ řekl HN náměstek ministra financí Radek Urban, který se vyjednávání účastnil.


* HN: Co vlastně vyjednala Česká republika, že se rozhodla nepoužít svého práva veta a nezablokovat vznik bankovní unie?
 
Vyjednali jsme dostatečné záruky a pojistky, aby fungování jednotného bankovního dohledu, který bude vykonávat Evropská centrální banka, v žádném případě nemohlo ohrozit dohledové pravomoci ČNB a stabilitu finančního sektoru v České republice. Česko má také dostat dodatečné záruky při hlasování v takzvané Evropské bankovní autoritě (EBA), která vytváří jednotná pravidla pro banky platné v celé EU. Navíc má Česko stejně jako ostatní země, které zůstanou mimo první část bankovní unie – společný bankovní dohled –, další pojistku. Pokud by se někdy v budoucnu chtěla připojit k jednotnému evropského bankovnímu dohledu a rozhodnutí ECB by mohlo mít negativní rozpočtové dopady, má možnost z této formy spolupráce vystoupit.


* HN: Znamená to tedy, že v E BA nemůže být Česká republika snadno přehlasována zeměmi eurozóny, jak se obávala?
 
Ano, v EBA vznikne systém odděleného hlasování s prostou většinou. Což byl původně český nápad. Znamená to, že rozhodnutí EBA bude muset být schváleno nejen většinou zemí eurozóny, ale současně také většinou zemí neplatících eurem. Podařilo se také prosadit pravidlo: jedna země, jeden hlas.


* HN: Zabraňuje výsledný text přeměně českých bank, které jsou dceřinými společnostmi zahraničních finančních ústavů, na pobočky bez kontroly ČNB a odlivu peněz z nich do zahraničí?
 
Tzv. recitál či preambule vysvětluje, jak číst nařízení o společném dohledu nad bankami. Říká, že nic v tomto nařízení se nesmí použít k nějakému nabádání či navádění k případné přeměně dceřiné společnosti na pobočku či naopak. Nemůže se použít nic, co by mohlo mít dopad na odpovědnost národního orgánu dohledu (tedy ČNB), nic, co by mohlo znevýhodnit takový národní orgán dohledu. Zejména v zemi, která se zatím nebude účastnit společného bankovního dohledu, protože ten je zatím plánován hlavně pro země eurozóny. Důležitá je také informační povinnost. Když se banka mění z dceřiné firmy na pobočku, musí o tom být informován nejen národní bankovní dohled, ale také střadatelé, kteří mají v bance peníze.


* HN: Střadatelé jsou tak vlastně upozorněni, že za jejich vklady už neručí národní garanční fond vkladů, ale nějaký zahraniční fond. Je to míněno jako odstrašující prostředek, aby banky nepřeváděly své dceřiné firmy na pouhé pobočky?
 
Nepoužil bych slovo odstrašující. Je to další dodatečná pojistka, která vkladatelům i dohledu poskytuje výraznou jistotu, že případná přeměna bude dobře vysvětlena a vyhodnocena.
 

* HN: Řekl jste, že pokud by se někdy v budoucnu chtělo Česko připojit k evropského bankovnímu dohledu, a rozhodnutí ECB by mohlo mít negativní rozpočtové dopady, má možnost z této formy spolupráce vystoupit. Co přesně to znamená?
 
Že kdyby mělo Česko přispívat do nějakého společného záchranného fondu více, než by z něj dostávalo, mohlo by to odmítnout a z bankovní unie vystoupit.


* HN: Proč trvalo jednání čtrnáct hodin? Kde byl hlavní problém?
 
Dlouho trvalo najít kompromisní text. Některé menší země eurozóny se obávaly, že budou těmi většími zeměmi eurozóny přehlasovány v ECB a v EBA. Výsledkem je, že po přechodnou dobu dvou let, tedy do roku 2015, bude každé takové rozhodnutí schvalováno kvalifikovanou i prostou většinou. Eurokomise jednala s každým státem zvlášť a teprve pak dala kompromisní text, který si pak musí všichni znovu přečíst. A takových kol může proběhnout více. Dostali jsme kávu a byly k dispozici sendviče a voda, a nemůže se to vykládat tak, že to bylo jídlo úplně zadarmo. Jednání bylo opravdu dlouhé a náročné, ale úspěšně zakončené. Nakonec se našel kompromis jak u velkých věcí, tak u jednotlivých témat některých zemí.


* HN: Předpokládá se, že společný dozor nad bankami začne platit v roce 2014. Přitom společný dohled je podmínkou přímé pomoci španělským bankám ze záchranného fondu. Není to pozdě?
 
Každý krok na cestě ke vzniku bankovní unie je dobrý. Určitě bychom si uměli představit, že je v zájmu eurozóny, aby bankovní unie vznikla dříve, ale myslím si, že pozdě to nebude.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.