CZ EN

Kalousek: U politika už samo stíhání je likvidace

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČT 24 | 10.7.2012 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ministr financí, místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý večer.

 

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ten výsledek hlasování mandátového a imunitního výboru, 10 z 15 členů výboru pro vydání Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání a to včetně dvou poslanců koalice a jednoho z nich, to je člen vaší strany TOP 09, poslanec Cogan, je to pro vás zklamání?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, není to zklamání. Já jsem mnohokrát říkal, že není až tak moc podstatné, zda bude či nebude Vlasta Parkanová vydána, jako abychom dokázali zjistit během toho procesu, jak se mohlo stát, že v té žádosti se mohlo objevit tolik lží, protože ty lži tam jednoznačně jsou a jsou prokazatelné.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jaké? Vyjmenujte je?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Je jich mnoho a zítra bude Vlasta Parkanová je sumarizovat. Já řeknu jednu takovou velmi typickou. V roce 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je pro to oprávněn, řekl, že letouny CASA jsou specifický vojenský materiál. Potom zahraniční konkurence zažalovala Českou republiku u Evropské komise, nebo si tam stěžovala, Evropská komise vedla řádné řízení a po roce a půl řízení řekla zcela jednoznačně - ano, je to specifický vojenský materiál a Česká republika.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tady ta vaše námitka, promiňte, pane ministře, tady ta vaše námitka už je známa, jmenujte nějakou další?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Potom je tu ona otázka, když policie dokládá, že Vlasta Parkanová to udělala vědomě a dokládá to tím, že při smlouvě na servis zadala nezávislý znalecký posudek, tak kromě toho, že jsou to samozřejmě jiné peníze a jiný režim zakázky, tak opomíjí fakt, že v té době už vůbec ministryní obrany nebyla, takže my se můžeme možná přít o výklad toho či onoho paragrafu, ale těžko se můžeme přít o to, kdo byl nebo nebyl ministr obrany na Vánoce 2009. To je prostě lež. Dále potom otázka, je to pro mě mimořádně bolavé, protože stojím v čele úřadu, který 10 let zastává konzistentní stanovisko odborného garanta, kdy říká jménem republiky pro účely praxe, dělejte to takhle a pod tím stanoviskem je pan ministr Sobotka podepsán mnohem častěji než já, jménem téže republiky přichází policejní orgán a říká - budete-li to dělat tak, jak vám říká ministerstvo financí, můžete spáchat kriminální čin. A pak ještě asi 10, 12 dalších věcí, prosím, poslouchejte zítra Vlastu Parkanovou, ona to má sesumírované přesně podle chronologie.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dobře, víte, ale některé věci jsou opravdu takové podivné na první pohled. Tak třeba Česko tato letadla CASA pořídilo dvakrát dráž než Polsko, třikrát dráž než Portugalsko. Vás jako ministra financí ve vládě, která o nákupu rozhodovala, nezajímalo, proč to tak je?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Zajímalo a samozřejmě, že je tady expertní posudek náčelníka Generálního štábu, který se vyjadřuje k ceně, a je tady i stanovisko kolegia ministryně. Já neznám, ani ministr financí nezná, tím méně ten takzvaný znalec, který dal ten takzvaný znalecký posudek, který je k ničemu, já neznám specifickou konfiguraci letounů CASA, ta je totiž tajná a pochopitelně, že ty utajené prvky mají nějakou hodnotu. K tomu já se neumím vyjádřit.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dobře, ale nemusíme být odborníci, ale jestliže Poláci mají letadla dvakrát lacinější, tak se ptám, proč musí být ta česká letadla dražší, proč nám nestačí ta, co stačí Polákům a Portugalcům? Čím jsou naše letadla lepší, když stejně nefungují?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak tady by měl sedět nějaký armádní odborník, proč armáda požadovala přesně tuto komunikaci.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale armáda přece ta letadla zpočátku nechtěla.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nehněvejte se, podívejte se na internetové stránky ministerstva financí. Já jako člen vlády a ministr financí jsem samozřejmě chtěl něco, co je k takové věci nezbytné, to je expertní posudek náčelníka Generálního štábu, a tam je tučným písmem, na internetových stránkách to visí, požaduji tato letadla v co nejkratší době, neboť je to naléhavé, generál Picek vlastní rukou, náčelník Generálního štábu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dobře, ale byl jste členem vlády Mirka Topolánka a další podivnost - proč tato vláda o nákupu těchto letadel rozhodla tak narychlo na své poslední schůzi v době, když už byla v demisi poté, co sociální demokracie uspěla s hlasováním o nedůvěře kabinetu?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ta vláda o tom rozhodovala celkem třikrát. A nejenom ta Topolánkova, ono totiž už v roce 2004 Špidlova vláda vyřadila 48 letounů L-159 a uložila příslušným ministrům, ať se je snaží prodat, to znamená, musíte to brát už od toho roku 2004, protože to nebyl pouze nákup letadel CASA, ale snaha ve veřejném zájmu prodat přebytečné L-159. A to jednání se Španěly trvalo, tuším, zhruba rok a vláda o tom jednala celkem třikrát. A to poslední definitivní jednání bylo po pádu Topolánkovy vlády.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale je šťastné, aby o tom, o takovém kontraktu rozhodovala vláda v demisi na poslední schůzi? Přece to vám muselo být jasné, že to vzbudí pochybnosti.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, celá řada velkých projektů dokonce přechází z vlády na vládu. Já si vzpomínám, že Paroubkova vláda...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, právě, proč to nepřešlo na další vládu? Právě to by bylo přirozené.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak by to podepsala Fischerova vláda a ten další týden.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jestli.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že o tom nelze téměř pochybovat, protože Fischerova vláda potom dělala onu servisní smlouvu, kterou vyšetřovatel lživě vyčítá Vlastě Parkanové, ta už ministryní obrany v té době nebyla
.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Poslechněte si, co mi o těchto okolnostech obsažených i v policejním spisu v podvečerním Interview ČT24 řekl předseda Věcí veřejných Radek John, jinak člen mandátového a imunitního výboru.

Radek JOHN, člen mandátového a imunitního výboru, předseda strany /VV/ /Interview ČT24, 10. 7. 2012/
--------------------
Víte, my jsme všichni podepsali nebo stvrdili, že nebudeme prozrazovat ty detaily, ale jenom obecně, když Generální štáb píše, že to není pro armádu výhodné, tak pan Barták říká, to tam nepište, to nepředkládejte paní ministryni, a tohle když se napíše, že ten provoz je neekonomický, tak zase pan Barták říká, neuvádějte subjektivní dojmy. A je tam celý řetězec velmi podivných věcí a právě proto je třeba, aby policie měla tu možnost vyšetřovat dál a případně rozšiřovat ta obvinění.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Toto u vás nevzbuzuje pochybnosti, nebo podezření to, co říká Radek John?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já jsem naprosto pro, policie to šetří. V přípravném řízení, pokud vím, už 2 roky a mně vůbec nevadí, kdyby to šetřila další 2 roky, a pokud našla skutečně nějaké závažné skutečnosti, aby vznesla obvinění. Ale ona nemůže vznést obvinění, aspoň já jsem si vždycky myslel, že by neměla vznést obvinění na základě objektivních lží, o kterých nejde pochybovat, že to, že to jsou lži. To prostě jsou lži.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Nemáte pocit, že to vaše vehementní angažmá v případu, ta slova o policejní zvůli, šikaně, provokaci, že to víc věci škodí, že to vzbuzuje ještě větší podezření, než si zaslouží třeba i?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já nevím, jestli to vzbuzuje podezření, já bych na to rád odpověděl dvěma body. Tak za prvé samozřejmě mám vztek, protože za prvé se tady kriminalizuje 10letá praxe ministerstva financí a já jsem ministr financí, a za druhé je obviněním, ve kterém jsou objektivní lži, poškozována politická strana, kterou jsem vydupal ze země, kterou jsem zakládal, a která si s sebou hrdě nesla, já jsem stále přesvědčen, že nese, že je jedinou demokratickou stranou, která nemá žádný korupční skandál. A ty lži nás o tuto jednoznačnou, řekl bych, konkurenční výhodu připravují. Takže ano, mám vztek. Za druhé.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Proč.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Za druhé, ten druhý bod a to promiňte, to je práce s médii a já to říkám zcela otevřeně. Vlasta Parkanová o těch lžích říkala novinářům před mandátovým a imunitním výborem naprosto stejné argumenty, které říkám já, akorát, že to říkala jako dáma, říkala to tichým hlasem, nikoho to nezajímalo a nikdo to nenapsal. Pokud nepoužijete expresivním výrazů, tak to prostě do těch novin nedostanete.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vlastu Parkanovou jsme zvali i do tohoto pořadu a tuto možnost nepřijala.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já jsem, já jsem si velmi přál, aby ve všech novinách bylo zjevně napsáno, že tam jsou lži a jaké lži a to se mi podařilo.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, věc, nebo co za tím vidíte?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Upřímně řečeno, já o těch motivech nedokážu spekulovat. Může to být mediální objednávka, může to být kmotrovská objednávka, může to být politická objednávka.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čí objednávka?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nevím.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pokud vznášíte taková obvinění, tak musíte přece říci.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak jestli někdo lže, tak musí vědět proč.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Když řeknete A, musíte i B.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Podívejte se, pane redaktore, pokud vy běžně pracujete s hypotézou jako média a myslím si, že se správnou hypotézou, že celé řady závažných kauz byly zameteny pod koberec, tak musíte také úplně stejně pracovat s hypotézou, že lze někoho účelově stíhat, protože to jsou dvě strany téže mince a to je, ta mince je falešná a jmenuje se manipulace s trestním řízením.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale, pane ministře, proč by to kdo dělal v tomto státě, jehož jste ministrem?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak například proto, že TOP 09 přijde o tu svoji jasnou výhodu, že neměla a nemá žádnou korupční kauzu. Zdá se vám to jako malý důvod?

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili vy nevěříte například svým koaličním partnerům?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já jsem neřekl, že to jsou koaliční partneři. Třeba je to někdo, komu se líbí, že tady prostě vzrůstá nedůvěra ve všechny politické strany.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ve všechny, tedy i v koaliční partnery.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Podívejte se, tohle jsou opravdu spekulace, já jediné, co umím prokázat, a to umím prokázat bez diskuse, že v té žádosti jsou lži. Umím na tu větu ukázat a říct toto je lež a umím dokázat, že to je lež. Proč tam ty lži někdo napsal, je něco, co mě zatraceně zajímá, ale co nevím, ale rozhodně nedovolíme, aby to bylo zameteno pod koberec a budeme chtít, aby se to vyšetřilo.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale proč nechcete nechat na nezávislém soudu, aby věc posoudil? Znamená to, že v nezávislost českých soudů nevěříte?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ono se to, tak já ani nevěřím, že se to před ten soud dostane, to je prostě taková hloupost, že musí být zastavena ještě ve fázi vyšetřování, teď jde o to kdy samozřejmě. A myslím si, že to vědí i ti, co to obvinění psali, protože prostě tady zjevně není cílem odsoudit, to se odsoudit nedá, tady je cílem stíhat. U politika už samo stíhání je likvidace. A ten motiv, na ten musíme časem přijít, ale ujišťuju vás, že nedovolíme, aby to bylo zameteno pod koberec.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Věc, která vyvolala velký rozruch, velké pobouření, váš telefonát s vyšetřovatelem případu Jiřím Mazánkem, který policista vnímal jako pokus o zastrašení. V obecné rovině, myslíte si, že to je v pořádku, aby tak vysoký politik jako vy volal vyšetřovateli tak choulostivého případu jako je tento?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Upřímně řečeno, nebylo to poprvé. Já jsem byl podávat podplukovníku Mazánkovi vysvětlení, a když jsem odcházel tak jsem od něj dostal telefon s prosbou, aby kdykoli, kdyby byly nějaké nové skutečnosti, nebo si na něco vzpomněl, abych se mu ozval. To znamená, v pořádku to asi je, když si to sám vyšetřovatel přeje, abych mu kdyžtak zavolal. Druhá věc je, že ten telefon nezvedl on mně, zvedl jsem ho já jemu. A třetí věc je, že to, že jsem mu měl telefonicky vyhrožovat, je skutečně pomluva estébáckého charakteru, a nedá se dělat nic jiného, než aby to vyšetřila Generální inspekce bezpečnostních sborů, které jsem dal podnět se všemi poklady i s výpisy z telefonů. Jiná věc  je ta další pomluva, která vyšla v Respektu, pokud vím, včera ve vaší televizi tady poměrně exhiboval pan redaktor Kundra s tím, že...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Že vám do toho vstupuji.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Že tady byla nějaká tajná schůzka a dnes sám protikorupčního úřadu Martinec ty jeho informace absolutně popřel a vyvrátil.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pusťme si teď vysvětlení redaktora Ondřeje Kundry, jak o tom mluvil ve včerejším Hyde Parku.

Ondřej KUNDRA, redaktor týdeníku Respekt /Hyde Park ČT24, 9. 7. 2012/
--------------------
Tak první měl být telefonát ze strany ministra vyšetřovateli, který byl v té chvíli zaneprázdněný, proto aparát nezvedl. Dále následovala SMS ze strany ministra vyšetřovateli, kde mu měl sdělit, že má pro něj důležité informace, ať se ozve. Podepsal se jako váš klient Kalousek nebo měl se podepsat jako váš klient Kalousek, a na to konto se vyšetřovatel pak později ministrovi ozval. Ministr pracuje dneska jenom s tím posledním telefonátem, když tvrdí na veřejnosti, že to nebyl on, ale vyšetřovatel, který mu volal.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tedy bylo to tak, jak Ondřej Kundra popisuje?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, já byl dokonce ochoten uvěřit, že jsem mu volal, protože to nebylo poprvé, co jsme byli spolu v telefonickém styku, až z těch výpisů jsem zjistil, že jsem nevolal já jemu, ale on mně.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale nepředcházel tomu váš telefonát, který nezvedl?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Naprosto, naprosto vylučuji, že bych mu poslal tu SMS o které mluví pan Kundra, navíc tím infantilním podpisem. To skutečně vylučuji.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A stojíte si i za tím, že jste v žádném případě, ani třeba z rozčilení mu neřekl, že u policie skončil, pokud nepřistoupí na vaši argumentaci a nebude pracovat s tou analýzou, kterou jste si nechal vypracovat?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já znovu opakuji, to je pomluva estébáckého charakteru. Tu druhou pomluvu estébáckého charakteru, že byla nějaká tajná schůzka na protikorupční policii, popřel dnes již sám šéf toto úřadu Martinec. Tu první, že jsem měl snad vyšetřovateli vyhrožovat, bude muset vyšetřit a popřít inspekce. Je to naprostý nesmysl. A když zdůrazňuji, že volal on mně, to zdůrazňuji především proto, že předpokládám, že měl zapnuto nahrávací zařízení. Víte, já dělám tuhle práci 20 let a kdykoli mi volá nějaký novinář nebo policista, tak automaticky předpokládám, že má zapnuté nahrávací zařízení, že si mě nahrává. Já tudíž předpokládám, že ta nahrávka existuje. Tak prostě ať si jí inspekce poslechne a vyhodnotí, že jsem neřekl absolutně nic, co by si mohl kdokoli vykládat jako nátlak.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ve studiu teď k tématu vítám druhého hosta, místopředsedu sněmovny a sociální demokracie pana Lubomíra Zaorálka, dobrý večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, slyšel jste náš dosavadní rozhovor, kdo tu jedná na čí objednávku,

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já především bych chtěl říci, že pan ministr tady neříká pravdu. Dokonce když tvrdí, že on prokáže, že je tam lež, tak já mu řeknu, že nenajde to, co tady tvrdí, že Evropská komise údajně řekla, že to je vojenský materiál. Nic takového Evropská komise nikdy neřekla. Já vám řeknu, co řekla Evropská komise. Ta řekla především, že nechápe a tvrdě kritizovala, že nebylo veřejné výběrové řízení a zároveň vyslovila podezření, že v České republice dochází k mrhání s veřejnými penězi, jestliže se takovýmto způsob nakupuje na ministerstvu obrany. Jako to jsou věci, které jsou pravdivé. A otázka je, proč pan ministr takto nepravdivě tady mluví a proč pan ministr mluví o policejní zvůli, o prokazatelných lžích, když já tvrdím, že to, co řekl, bylo mimořádně slabé, nepřesvědčivé a dokonce nepravdivé. A bavme se o tom, to už není kauza paní Parkanové, protože dneska v mandátovém a imunitním výboru poměrně průřezem všechny politické strany navrhly vydat, což je podle mě rozumný, jediný možný postoj. Ale otázka je, jak to, že pan ministr odmítá vzít na vědomí, co to je imunita? Imunita je ochrana parlamentu před tím, kdyby výkonná moc si chtěla zkrotit, ochočit parlament. Ale není to proto, abychom hájili své VIP kamarády, přátele z politické strany a především není tady proto, aby se politik, který na takovéto úrovni veřejně vystupoval, neřekl, že je v konfliktu zájmů a vystupoval takhle brutálně proti policii. Pane ministře, vy byste měl říci, v jakém vztahu jste k Richardu Hávovi, který je, má souvislost s tím Omnipolem, který byl prostředníkem v kauze CASA, to byste měl veřejně říci. Vy byste měl veřejně přiznat to, že v této kauze vy vůbec nejste neutrální a že vy vlastně, to vaše působení, ty poslední dny je nerespektování principu právního státu, rozdělení moci výkonné a soudní.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, děkuji. Pane ministře, reagujte. Takže vztah k Richardu Hávovi.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Mohu reagovat. Já si myslím, že stanovisko Evropské komise odevzdalo ministerstvo obrany, Úřad vlády mandátovému a imunitnímu výboru. Já to stanovisko znám a opět je tam jasně řečeno, že to je specifický materiál a že Evropská, že Česká republika neporušila evropskou směrnici v tomto případě, protože kdybychom jí porušili, tak jsme byli sankcionováni. Přečtěte si to stanovisko, pane místopředsedo, měl byste ho znát koneckonců.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Neříkáte pravdu.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Za druhé...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Museli jsme slíbit, že změníme názor.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
/Souzvuk hlasů/ tady vyzval, abyste vysvětlil veřejně svůj vztah k Richardu Hávovi, tak prosím.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Za druhé já si myslím, že můj vztah k Richardu Hávovi, ptáte-li se na něj, tak je znám 20 let. Ano, samozřejmě, jsme přátelé. V době nákupu letounů CASA Richard Háva už nebyl vlastníkem Omnipolu a nemá s ním nic společného. Navíc jsem prostě hluboce přesvědčen, že co se týče role Omnipolu zrovna tak jako role Aero Vodochody, protože tam byly dva české subjekty, tak ani jeden z nich neutržil něco, čemu by se dalo říct nemravná marže, ale to nechci.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Vy víte, jak vysoká ta marže byla?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, vždyť to, vždyť to zveřejňovaly, oba dva ty subjekty to zveřejňovaly, 4,5 %, což není nemravná marže, což je fair price, ale to nechť se, prosím pěkně, vyšetří. Nechť se šetří, že jestli měl někdo mravnou či nemravnou marži nebo vyvedl nebo nevyvedl žádné peníze. Ale o tom to obvinění Vlasty Parkanové není. To obvinění je o tom, že nezadala nezávislý znalecký posudek.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
To není pravda. To je další lež. To obvinění je o tom, že paní, že paní Parkanová porušila povinnosti.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Z čeho citujete?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Cituju z dnešního usnesení mandátového a imunitního výboru, který bere právě tu formulaci, a tady se říká, že paní Parkanová porušila povinnosti uložené jí dle zákona o majetku České republiky, to znamená, to zacházení s majetkem.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Což je lež.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Aniž by doložila přiměřenost ceny za nákup letounů CASA. Jako to znamená, že ten problém je v tom, že tady není nikde garantováno, že paní ministryně udělala něco proto, aby to prodala za nějakou reálnou cenu. To je ten důvod.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Promiňte, ale vy skutečně dokážete vždycky vytrhnout jenom půl věty. Oni jí viní z toho, že nedoložila přiměřenost ceny tím, že nezadala nezávislý znalecký posudek.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Tady je to, z čeho jí viní. Nevymýšlejte si, pane ministře. Teď vám formuluje přesně tu formulaci, která je v tom, co oni dali mandátovému a imunitnímu výboru. Tady je problém ceny, kde je podezření, že prostě ta cena byla mimořádně vysoká.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pane, pane místopředsedo, přiměřenost ceny doložila mechanismem, který prostě na ministerstvu obrany garantují experti letectva, kolegium ministra.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Jakým mechanismem? Já vám...

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
A expertní...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Proč to nedorazila, proč neprovedla veřejné výběrové řízení? Tím by se zaručila cena.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vy zapomínáte, že tam, zapomínáte, že to nebyl nákup letounů, ale částečná směna, že tam byl ten veřejný zájem prodat ty 159. Ale...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
To jak víme, se udělalo proto, aby se mohlo vyhnout právě tomu veřejnému výběrovému řízení.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Podívejte se, ještě jednou. Garantuji, že jsem ochoten a nejlepší bude, až bude Vlastě Parkanové sděleno, protože nepochybně bude vydána, tak si s vámi klidně sednu nad tím jejím obviněním, pokud nám ho půjčí a ukážu vám ty věty. A pokud s tím bude paní místopředsedkyně souhlasit, tak klidně i v České televizi, a řeknu toto je lež a doložím na dokumentech, že to je lež.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Ale tady jde o něco jiného. Tady jde o to, kam jste, pane ministře, tu debatu zavedl.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Abychom se posunuli někam dál. Pane ministře.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Tohle přeci není otázka imunity parlamentu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vy jste, vy jste dnes v reakci na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru řekl, že pokud imunita nedokáže zákonodárce ochránit před policejní šikanou.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ano.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ztrácí jakýkoli smysl. A nechť se zruší úplně. To myslíte vážně?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To myslím smrtelně vážně. Tak se totiž také nesla ta diskuse na klubu TOP 09. Tam skutečně nikdo, máme 3 zástupce v mandátovém a imunitním výboru, plus s tou žádostí byla seznámena i paní Parkanová, takže skutečně nikdo z nás nepochyboval o tom, že v té žádosti je několik závažných lží. V tom jsme všichni zajedno. Nicméně to je jedna, to je jedna rovina.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To už jsme slyšeli, k tomu se nevracejme. Čili berete to jako seriózní návrh. Pane místopředsedo.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ano, pardon. Druhá rovina je...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ne, promiňte.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Druhá rovina je, zda máme nebo nemáme všichni stejný názor na imunitu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To nemáme, někteří z nás si skutečně imunitu absolutně nepřejí, ti budou pravděpodobně hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, a já se ptám pana místopředsedy Zaorálka, co vy na to? Přistoupili byste na takové úplně zrušení imunity?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
A to je naprosto absurdní. Když souhlasím s tím, že bude, bude pokračovat to, co dělá pan ministr Kalousek, tak ten institut se tady prostě diskredituje. Víte, na co je imunita? Ta je právě na to, co vy odmítáte chápat. Ta je na to, jestliže by výkonná moc ohrožovala parlament, snažila se ho ochočit, nějakým způsobem ovlivnit poměry a podobně. Proto má parlament právo se chránit. Ta imunita není proto, abyste si vy chránil své přátele, abyste si vy řekl, tady máme svého VIP politika ve straně a toho si budeme prostě chránit. To není účel imunity.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, promiňte, pane ministře, pane místopředsedo. Pokud Věci veřejné chtějí...

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já vám zkusím pak říct, co je imunita.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
K jednání Miroslava Kalouska mimořádnou schůzi sněmovny. Připojíte se k tomu, nebo toto téma otevřete na plénu zítra, až se bude o vydání Vlasty Parkanové jednat?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já jsem o tom jednal s představiteli politických stran včetně teda Věcí veřejných a řekl jsem jim, že právě si myslím, že to zítřejší jednání je prostor, aby se otevřelo to, co podle mě dneska začalo doprovázet kauzu Vlasty Parkanové a to je případ podle mě Miroslava Kalouska. Prostě jeho minulost se objevila na scéně. Jako tady je dneska najednou úplně jiná kauza. Jako chování pana ministra Kalouska jednak diskredituje parlamentní imunitu a vzniká otázka, proč se takto pan ministr chová? Rozumíte, co si myslet o vládě, ve které ministři tvrdí, že policie je ovládána kmotry? Vy jste přece v té vládě, máte tam ministra vnitra.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pane místopředsedo, já kromě toho, že jsem ministr vlády, tak jsem také člen Poslanecké sněmovny, jenž vy jste místopředsedou. Ta bude jednat o nějaké žádosti a usnesení mandátového a imunitního výboru, to je veřejná diskuse. A já jsem zvyklý lži říkat lež. Jestli chcete, abych lži říkal růže, tak dohodneme-li se na synonymu, na to, že je to synonymum, já budu klidně říkat, že ta žádost je plná růží. Nicméně...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Stačilo by, kdybyste ty lži skutečně dokázal.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pánové, pane ministře.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Oni to lži jsou.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To nepochybujte, že ano.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Místopředsedkyní sněmovny, čili funkcionářkou sněmovny je i paní Vlasta Parkanová. Sám říkáte, že je de facto hotovou věcí, že zítra bude vydaná k trestnímu stíhání. Dovedete si představit, že by i poté, až bude trestně stíhaná, zůstala ve funkci místopředsedkyně sněmovny?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Paní místopředsedkyně Parkanová je bezúhonná dáma a politička s mimořádnou odpovědností. Ona své rozhodnutí oznámí sama. Já jí, já tady za ní její rozhodnutí, které možná znám, možná neznám, není důležité. Ale zcela jistě má právo na to, aby své rozhodnutí, zda setrvá nebo zda nesetrvá, oznámila sama.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A podle vás by měla setrvat nebo ne?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, ode mě skutečně může být fér jedna jediná věc, že to vyjádření nechám na ní. A nikoli, že jí budu tím, jakýmkoli způsobem vybízet či nevybízet. To je její svobodná volba.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vy jí vyzvete k tomu, aby opustila post místopředsedkyně?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No, tak on už to udělal gentlemansky.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já tady uvažuji podobně jako pan ministr Kalousek, já předpokládám, že pokud k tomu vydání dojde a paní Parkanová bude obviněna, tak to sama zváží. Myslím si, že tam.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Sám jí k tomu vyzývat nebudete?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Já, já si myslím, že já jak znám paní Parkanovou, tak si myslím, že je schopna tu situaci posoudit. Tam prostě by vznikly docela absurdní situace, takže já, já jsem přesvědčen, že to věc, kterou ona si uvědomí.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To je docela zajímavý posun, protože asi před 14 dny jste jí zvýšeným hlasem gentlemansky vyzýval, ať okamžitě rezignuje. Děkuji vám za tento posun.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pánové, pánové, já vám oběma děkuji. Pane ministře, děkuji vám, pane místopředsedo děkuji vám. Na shledanou, hezký večer.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nashle.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda PS /ČSSD/
--------------------
Taky.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.